Вартість навчання

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" ("Магістр" ветеринарного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти, на 2023-2024 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Факультет ветеринарної медицини:

 

 

 

1

Ветеринарна медицина (ОС "Магістр")

6

33 530

201 180

 

Юридичний факультет:

 

 

 

2

Право

4

35 000

140 000

 

Економічний факультет:

 

 

 

3

Економіка (Економіка підприємства)

4

32 290

129 160

4

Економіка (Міжнародна економіка)

4

33 370

133 480

5

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

4

32 180

128 720

6

Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

4

32 180

128 720

7

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

4

32 290

129 160

8

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Корпоративні фінанси)

4

32 290

129 160

9

Підприємництво та торгівля

4

33 370

133 480

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

10

Маркетинг

4

32 290

129 160

11

Менеджмент (Менеджмент)

4

32 290

129 160

12

Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу)

4

32 290

129 160

 

Факультет інформаційних технологій:

 

 

 

13

Економіка (Економічна кібернетика)

4

32 370

129 480

14

Економіка (Цифрова економіка)

4

32 370

129 480

15

Комп'ютерні науки

4

35 000

140 000

16

Комп'ютерна інженерія

4

35 000

140 000

17

Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека)

4

35 000

140 000

18

Інженерія програмного забезпечення

4

35 000

140 000

19

Інформаційні системи та технології

4

35 000

140 000

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

20

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

4

30 790

123 160

21

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

4

30 790

123 160

22

Соціальна робота

4

22 770

91 080

23

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

4

22 770

91 080

24

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

4

33 040

132 160

25

Психологія

4

30 210

120 840

26

Фізична культура і спорт

4

22 770

91 080

27

Журналістика

4

30 670

122 680

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

28

Геодезія та землеустрій

4

28 000

112 000

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

29

Агрономія

4

28 170

112 680

30

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

4

26 870

107 480

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

31

Біотехнології та біоінженерія

4

29 810

119 240

32

Екологія

4

28 000

112 000

33

Захист і карантин рослин

4

28 170

112 680

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

34

Садово-паркове господарство

4

28 510

114 040

35

Лісове господарство

4

25 710

102 840

36

Деревообробні та меблеві технології

4

23 380

93 520

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

37

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

4

23 380

93 520

38

Агроінженерія

4

23 380

93 520

39

Автомобільний транспорт

4

18 000

72 000

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

40

Будівництво та цивільна інженерія

4

23 380

93 520

41

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

4

21 260

85 040

42

Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси)

4

21 260

85 040

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

43

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

4

25 710

102 840

44

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

4

22 340

89 360

45

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

4

22 340

89 360

46

Біомедична інженерія

4

25 710

102 840

47

Теплоенергетика

4

22 340

89 360

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

48

Водні біоресурси та аквакультура

4

24 570

98 280

49

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

4

24 570

98 280

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

50

Харчові технології

4

25 710

102 840

51

Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування)

4

25 710

102 840

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

52

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

4

30 210

120 840

53

Публічне управління та адміністрування

4

30 210

120 840

54

Туризм і рекреація

4

30 210

120 840

 
 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти, на 2023-2024 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

5

18 710

93 550

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

4,5

17 650

79 425

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

4,5

17 650

79 425

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

4,5

17 650

79 425

5

Підприємництво та торгівля

4,5

17 650

79 425

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Маркетинг

4,5

17 650

79 425

7

Менеджмент (Менеджмент)

4,5

17 650

79 425

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

8

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

5

17 650

88 250

9

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

5

17 650

88 250

10

Соціальна робота

5

14 370

71 850

11

Психологія

5

16 860

84 300

 

    

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

13

Геодезія та землеустрій

5

15 460

77 300

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

14

Агрономія

5

17 320

86 600

15

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

5

16 010

80 050

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

16

Біотехнології та біоінженерія

5

18 230

91 150

17

Екологія

5

16 010

80 050

18

Захист і карантин рослин

5

17 320

86 600

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

19

Садово-паркове господарство

4

16 860

67 440

20

Лісове господарство

4

16 010

64 040

21

Деревообробні та меблеві технології

4

14 560

58 240

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

22

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

5

14 000

70 000

23

Агроінженерія

5

14 000

70 000

24

Автомобільний транспорт

5

11 000

55 000

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

25

Будівництво та цивільна інженерія

5

13 820

69 100

26

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

5

11 960

59 800

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

27

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

4

13 820

55 280

28

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

4

11 960

47 840

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

29

Водні біоресурси та аквакультура

5

13 150

65 750

30

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

5

13 150

65 750

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

31

Харчові технології

5

13 820

69 100

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

32

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

5

15 370

76 850

33

Туризм і рекреація (Туризм)

5

15 370

76 850

34

Публічне управління та адміністрування

5

15 370

76 850

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2023-2024 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Факультет ветеринарної медицини:

 

 

 

1

Ветеринарна медицина (ОС "Магістр")

5

33 530

167 650

 

Юридичний факультет:

 

 

 

2

Право

3

35 000

105 000

 

Економічний факультет:

 

 

 

3

Економіка (Економіка підприємства)

3

32 290

96 870

4

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

3

32 180

96 540

5

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

3

32 290

96 870

6

Підприємництво та торгівля

3

33 370

100 110

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

7

Маркетинг

3

32 290

96 870

8

Менеджмент (Менеджмент)

2

32 290

64 580

9

Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу)

2

32 290

64 580

 

Факультет інформаційних технологій:

 

 

 

9

Комп'ютерні науки

2

32 370

64 740

10

Комп'ютерна інженерія

2

32 370

64 740

11

Інженерія програмного забезпечення

3

32 370

97 110

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

12

Соціальна робота

3

22 770

68 310

13

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

3

22 770

68 310

14

Психологія

3

30 670

92 010

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

15

Геодезія та землеустрій

3

28 000

84 000

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

16

Агрономія

3

28 170

84 510

17

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

3

26 870

80 610

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

18

Біотехнології та біоінженерія

3

29 810

89 430

19

Екологія

3

26 870

80 610

20

Захист і карантин рослин

3

28 170

84 510

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

21

Садово-паркове господарство

3

28 510

85 530

22

Лісове господарство

3

25 710

77 130

23

Деревообробні та меблеві технології

3

23 380

70 140

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

24

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

3

23 380

70 140

25

Агроінженерія

3

23 380

70 140

26

Автомобільний транспорт

3

18 000

54 000

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

27

Будівництво та цивільна інженерія

3

23 380

70 140

28

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

3

21 260

63 780

29

Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

3

21 260

63 780

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

30

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

3

25 710

77 130

31

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

3

22 340

67 020

32

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

3

22 340

67 020

33

Теплоенергетика

3

22 340

67 020

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

34

Водні біоресурси та аквакультура

3

24 570

73 710

35

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

3

24 570

73 710

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

36

Харчові технології

2

25 710

51 420

37

Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування)

3

25 710

77 130

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

38

Публічне управління та адміністрування

3

30 210

90 630

39

Туризм і рекреація (Туризм)

3

30 210

90 630

40

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

3

30 210

90 630

 
 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2023-2024 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

4

18 710

74 840

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

3

17 650

52 950

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

3

17 650

52 950

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

3

17 650

52 950

5

Підприємництво та торгівля

3

17 650

52 950

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Маркетинг

3

17 650

52 950

7

Менеджмент (Менеджмент)

3

17 650

52 950

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

8

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

3

17 650

52 950

9

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

3

17 650

52 950

10

Психологія

3

16 860

50 580

11

Соціальна робота

3

14 370

43 110

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

12

Геодезія та землеустрій

3

15 460

46 380

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

13

Агрономія

3

17 320

51 960

14

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

3

16 010

48 030

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

15

Біотехнології та біоінженерія

3

18 230

54 690

16

Екологія

3

16 010

48 030

17

Захист і карантин рослин

3

17 320

51 960

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

18

Садово-паркове господарство

3

16 860

50 580

19

Лісове господарство

3

16 010

48 030

20

Деревообробні та меблеві технології

3

14 560

43 680

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

21

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

3

14 000

42 000

22

Агроінженерія

3

14 000

42 000

23

Автомобільний транспорт

3

11 000

33 000

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

24

Будівництво та цивільна інженерія

3

13 820

41 460

25

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

3

11 960

35 880

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

26

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

3

13 820

41 460

27

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

3

11 960

35 880

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

28

Водні біоресурси та аквакультура

3

13 150

39 450

29

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

3

13 150

39 450

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

30

Харчові технології

3

13 820

41 460

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

31

Туризм і рекреація (Туризм)

3

15 370

46 110

32

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

3

15 370

46 110

 
 

Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2023-2024 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

1,5

39 270

58 905

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

1,5

39 270

58 905

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1,5

39 270

58 905

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

1,5

39 270

58 905

5

Підприємництво та  торгівля

1,5

39 270

58 905

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

1,5

39 270

58 905

7

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

1,5

39 270

58 905

8

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

1,5

39 270

58 905

9

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

1,5

39 270

58 905

10

Маркетинг

1,5

39 270

58 905

 

Факультет інформаційних технологій:

 

 

 

11

Економіка (Економічна кібернетика)

1,5

39 270

58 905

12

Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

1,5

39 270

58 905

13

Комп'ютерні науки (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг)

1,5

39 270

58 905

14

Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі)

1,5

39 270

58 905

15

Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи захисту інформації)

1,5

39 270

58 905

16

Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем)

1,5

39 270

58 905

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

17

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна мова)

1,5

39 270

58 905

18

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша -німецька) (Німецька мова та друга іноземна мова)

1,5

39 270

58 905

19

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої освіти)

1,5

26 920

40 380

20

Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

1,5

26 920

40 380

21

Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

1,5

25 610

38 415

22

Психологія

1,5

39 270

58 905

23

Журналістика

1,5

39 270

58 905

24

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

1,5

39 270

58 905

25

Менеджмент (Управління персоналом)

1,5

39 270

58 905

26

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1,5

39 270

58 905

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

27

Геодезія та землеустрій

1,5

30 810

46 215

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

28

Агрономія (Агрономія)

1,5

30 120

45 180

29

Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство)

1,5

30 120

45 180

30

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

1,5

30 120

45 180

31

Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві)

1,5

30 120

45 180

32

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

1,5

30 120

45 180

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

33

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

1,5

31 770

47 655

34

Екологія (Екологічний контроль та аудит)

1,5

30 120

45 180

35

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

1,5

30 120

45 180

36

Захист і карантин рослин (Захист рослин)

1,5

30 120

45 180

37

Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

1,5

30 120

45 180

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

38

Садово-паркове господарство

1,5

29 930

44 895

39

Лісове господарство

1,5

28 320

42 480

40

Деревообробні та меблеві технології

1,5

25 750

38 625

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

41

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

1,5

25 750

38 625

42

Автомобільний транспорт

1,5

25 750

38 625

43

Агроінженерія

1,5

25 750

38 625

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

44

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

1,5

23 370

35 055

45

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

1,5

23 370

35 055

46

Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

1,5

23 370

35 055

47

Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського виробництва)

1,5

23 370

35 055

48

Будівництво та цивільна інженерія

1,5

28 320

42 480

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

49

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

1,5

28 320

42 480

50

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1,5

24 490

36 735

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

51

Водні біоресурси та аквакультура

1,5

28 950

43 425

52

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

1,5

28 950

43 425

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

53

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса)

1,5

29 630

44 445

54

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

1,5

29 630

44 445

55

Інформаційно-вимірювальні технології (Якість, стандартизація та сертифікація)

1,5

29 630

44 445

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

56

Туризм і рекреація (Міжнародний туристичний бізнес)

1,5

39 270

58 905

57

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1,5

39 270

58 905

58

Публічне управління та адміністрування

1,5

39 270

58 905

59

Менеджмент  (Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю)

1,5

39 270

58 905

 

    
 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр" за освітньо-науковою програмою підготовки, на 2023-2024 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Гуманітрано-педагогічний факультет:

 

 

 

1

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

2

39 270

78 540

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

2

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

2

23 370

46 740

3

Будівництво та цивільна інженерія

2

28 320

56 640

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

4

Агроінженерія

2

25 750

51 500

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

5

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

2

28 320

56 640

6

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

24 490

48 980

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

7

Харчові технології (Нутріціологія)

2

29 630

59 260

 

Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2023-2024 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

1,5

20 590

30 885

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

1,5

19 370

29 055

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1,5

19 370

29 055

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

1,5

19 370

29 055

5

Підприємництво та  торгівля

1,5

19 370

29 055

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

1,5

19 370

29 055

7

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

1,5

19 370

29 055

8

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

1,5

19 370

29 055

9

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

1,5

19 370

29 055

10

Маркетинг

1,5

19 370

29 055

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

11

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна мова)

1,5

20 210

30 315

12

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша -німецька) (Німецька мова та друга іноземна мова)

1,5

20 210

30 315

13

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої освіти)

1,5

17 300

25 950

14

Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

1,5

17 300

25 950

15

Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

1,5

17 300

25 950

16

Психологія

1,5

17 980

26 970

17

Журналістика

1,5

17 980