Освітні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» 2020-2021 н.р.

 Освітньо-професійні програми підготовки магістрів 

 

 

 

Галузь знань

 

Спеціальність

 (Освітньо-професійна програма)

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

03 Гуманітарні науки

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна мова)

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна мова)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка (Економічна кібернетика)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Прикладна економіка)

053 Психологія

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

                                (Агрокебети) 
                                (Управління закладами охорони здоров’я)

073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

073 Менеджмент (Дорадництво)

073 Менеджмент (Управління персоналом)

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 Право

081 Право

10 Природничі науки

101 Екологія (Екологічний контроль та аудит)

101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем)

122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

122 Комп’ютерні науки (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг)

123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі)

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

187 Деревообробні та меблеві технології

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія (Агрономія)

201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство)

201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві)

202 Захист і карантин рослин (Захист рослин)

202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

203 Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина (Магістратура на базі бакалаврату - 1,5 роки)
211 Ветеринарна медицина (Магістратура на базі м.с. - 5 років)
211 Ветеринарна медицина (Магістратура на базі ПЗСО - 6 років)

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (Магістратура на базі бакалаврату - 1,5 роки)
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (Магістратура на базі ПЗСО - 6 років)

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті) 

28 Публічне управління та адміністрування

 

281 Публічне управління та адміністрування

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Освітньо-наукові програми підготовки магістрів

 

 

 

Галузь знань

 

Спеціальність

(Освітньо-наукова програма)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент(Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології (Нутриціологія)

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook