Кафедра економічної кібернетики

«Хто є хто» з кібернетиків в НУБіП України

 
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1980 року.
Проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України, професор кафедри глобальної економіки економічного факультету, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Національної академії аграрних наук (2013 р.).
Нагороди, почесні звання:
Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.). Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики - знак Пошани (2008 р.) та Міністерства освіти та науки України - «Відмінник освіти і науки України» (2007 р.). Нагороджений Почесною відзнакою Сенату Варшавського аграрного університету, Польща (2010 р.).
 
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1971 року.
Завідувач та засновник кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності факультету аграрного менеджменту, член-кореспондент НААН України.
1995 - 2001 рр. – декан факультету аграрного менеджменту; з 2008 р. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу.
Нагороди, почесні звання:
Заслужений діяч науки і техніки України,
Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики - знак Пошани (2004р.).
 
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1973 року.
Працювала на кафедрі економічної кібернетики в 1990 - 2001 рр.
Завідувач кафедри аграрного консалтингу і туризму ННІ післядипломної освіти. Заслужений ННП НУБіП України.
Секретар комісії з сертифікації дорадників та експертів-дорадників Мінагрополітики України, член міжнародних асоціацій Європи (ЕSЕЕ) і світу (AIAEE) з екстеншн освіти та міжнародної федерації з домашньої економіки (IFHE) та міжнародної МБА організації AGRIMBA, член міжнародного Фулбрайтівського товариста.
Нагороди, почесні звання:
Орден "За сумлінну працю та високий професіоналізм " Радою з питань туризму та курортів України (2011 р.), Почесна грамота НУБіП України (2011р.); Подяка МОН України (2015 р.)
 
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1975 року
Завідувач кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій. Заслужений професор НУБіП України, відмінник аграрної освіти і науки України, академік Міжнародної академії інформатизації
Викладає дисципліни:
«Інформаційні системи та технології», «Інтелектуальний аналіз даних», «Електронна комерція».
Область наукових інтересів:
Теоретичні, методичні та практичні аспекти створення інформаційних систем;
Розробка інформаційного забезпечення аграрної сфери на основі Інтернет-технологій.
 
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1995 року.
Працювала на кафедрі економічної кібернетики в 1995 - 2015 рр.
Професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій факультету інформаційних технологій.
Викладає дисципліни:
«Економічна кібернетика», «Вища та прикладна математика: математичне програмування та дослідження операцій», «Оптимізаційні методи та моделі».
Область наукових інтересів:
Моделювання та прогнозування факторів економічного зростання аграрної та природоохоронної галузей, зокрема методичні та методологічні основи формування стратегії економічного розвитку агарного виробництва в контексті сталого розвитку.
Нагороди:
За заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування Почесною Грамотою НУБіП України, вересень 2017 р.
 
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1975 року.
Доцент кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Бази даних і СУБД», «Інформаційні системи і технології на підприємствах, «Автоматизовані системи опрацювання інформації», «Моделювання в управлінні виробничими системами», «Економіка програмного забезпечення».
Область наукових інтересів:
Створення інформаційно-аналітичної системи розвитку сільських територій України; 
Створення баз даних звітних матеріалів господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств України; 
Використання сучасних програмних засобів для вирішення задач прогнозування та перспектив розвитку підприємств України.
 
 
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 2000 року.
Доцент кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Інформаційні системи та технології в управлінні організацією», «Інформаційні системи та технології в управлінні ЗЕД», «Управління проектами інформатизації», «Управління ІТ-проектами», «Корпоративні інформаційні системи».
Область наукових інтересів:
Аналітика великих даних;
Інформаційне забезпечення розвитку аграрного підприємництва.
 
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1997 року.
Доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Інформатика», «Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних», «Розробка веб-застосувань».
Область наукових інтересів:
розробка та створення баз даних економічного, виробничого та навчального напрямів;
автоматизація навчальних процесів.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1992 року.
Доцент кафедри банківської справи економічного факультету.
Викладає дисципліни:
«Гроші та кредит», «Грошово-кредитна політика НБУ»
Область наукових інтересів:
Депозитна політика банків як цілісна концепція їх діяльності в сфері залучення коштів.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1980 року.
Доцент кафедри лісового менеджменту ННІ лісового і садово-паркового господарства.
Викладає дисципліни:
«Інформатика», «Комп'ютерні технології в лісовому господарстві», «Банки даних лісової інформації», «Інформаційні системи в лісовому господарстві».
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1997 року.
Доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка економічного факультету.
Викладає дисципліни:
«Економіка і підприємництво», «Менеджмент»,
«Економіка і організація біотехнологічної промисловості», «Економіка природокористування», «Економіка підприємства»
Область наукових інтересів:
Ефективність виробництва і переробки молока
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1976 року.
Доцент кафедри підприємництва та організації агробізнесу економічного факультету.
Викладає дисципліни:
«Організація виробництва», «Планування і контроль на підприємстві», «Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК»
Область наукових інтересів:
Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві та застосування економіко-математичних методів в плануванні та управлінні сільськогосподарськими підприємствами.
  
Випускниця кафедри економічної кібернетики 2000 року.
Доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму ННІ післядипломної освіти.
Викладає дисципліни:
«Основи аграрного консалтингу», «Організація навчання в дорадництві», «Сільськогосподарська дорадча діяльність», «Організація туристичних подорожей».
Область наукових інтересів:
Організація дорадчої діяльності та її наукове обґрунтування, розвиток сільського туризму в Україні; розвиток сільських територій.
Нагороди та відзнаки:
Почесна грамота НУБіП України, Подяка МОН України
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1993 року.
Доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності факультету аграрного менеджменту.
Викладає дисципліни:
«Стратегії в міжнародному бізнесі», «Міжнародне митне регулювання», «Міжнародна комерційна діяльність», «Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності», «Митне регулювання/митна справа»
Область наукових інтересів:
маркетингові дослідження, міжнародна логістика, митне регулювання експортно-імпортних операцій, ведення переговорів.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1994 року
Доцент навчально-методичного відділу НУБіП України.
Займається оптимізацією обліку кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників НУБІП України
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1979 року.
Відділ здійснює підготовку і складання річного кошторису витрат та помісячного плану асигнувань НУБіП України, штатного розпису, щомісячний аналіз використання коштів; аналіз фінансової діяльності науково-дослідної частини; розроблення пропозицій та заходів щодо раціонального використання фінансових ресурсів
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1980 року.
Доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти.
Викладає дисципліни:
«Управління інноваційними проектами», «Управління ризиками в інноваційній діяльності»; «Логістична підтримка інноваційної діяльності».
Область наукових інтересів:
Оптимізація та підвищення ефективності функціонування підприємств борошномельної та хлібопекарної галузей України, підвищення їх інвестиційної та інноваційної привабливості.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1991 року
Доцент кафедри статистики та економічного аналізу економічного факультету.
Викладає дисципліни:
«Статистика», «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Область наукових інтересів:
Застосування економіко-статистичних методів в аналізі діяльності підприємств аграрного сектору.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1991 року.
Доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту.
Викладає дисципліни:
 «Математична статистика», «Математичне моделювання та програмування», «Міжнародна економічна статистика».
Область наукових інтересів:
Економічний розвиток, модернізація економіки, економічне зростання.
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 2005 року.
Асистент кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Інформатика», «Інформаційні системи та технології», «Комп'ютери та комп'ютерні технології».
 Область наукових інтересів:
 Електронні дорадчі системи
 Створення інтерактивних консалтингових систем
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 2000 року.
Старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Інформаційні технології», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Техніка презентації та Веб-дизайн», «Світові інформаційні ресурси».
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1998 року.
Старший викладач кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Економічна інформатика», «Web-технології», «Web-програмування», «Web-технології та Web-дизайн».
Область наукових інтересів:
 Web-дизайн
Програмування web-сайтів.
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 2005 року
Старший викладач кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Бази даних та СУБДІ», «Інформаційні системи та технології в економіці», «Інформаційні системи в фінансах», «Економічна інформатика», «Системи підтримки прийняття рішень».
Область наукових інтересів:
 Датамайнінг;
 Моделювання економічних процесів;
 Практичні аспекти створення інформаційних систем.
 
Випускник кафедри економічної кібернетики 1998 року.
Старший викладач кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Комп'ютерні мережі та телекомунікації», «Економічна інформатика», «Інформатика та комп'ютерна техніка».
Область наукових інтересів:
Комп’ютерна схемотехніка та інженерія;
Архітектура комп’ютерів та мереж;
Ефективне використання інженерно-комп’ютерних та мікропроцесорних систем.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 2000 року.
Старший викладач кафедри інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Економічна інформатика», «Електронна комерція», «Бази даних та СУБД», «Інформаційні системи та технології».
Область наукових інтересів:
 Інформаційні технології в освіті, дистанційна освіта; Методичні аспекти викладання інформатики для формування компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 2006 року.
Старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського факультету аграрного менеджменту.
Викладає дисципліни:
«Вступ до фаху», «Менеджмент», «Аграрний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Управління персоналом», «Теорія організації», «Методологія наукових досліджень».
Область наукових інтересів:
Управління конкурентоспроможністю свинини.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1979 року.
Старший викладач кафедри обліку та оподаткування економічного факультету.
Викладає дисципліни:
«Звітність підприємства», «Облік у зарубіжних країнах», «АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».
Область наукових інтересів:
проблеми теорії і практики формування та трансформації фінансової звітності; перспективи використання інформаційних технологій в бухгалтерського обліку
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1982 року.
Старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку економічного факультету.
Викладає дисципліни:
«Економіка праці й соціально-трудові відносини»
Область наукових інтересів:
психологія підприємництва, наявність та використання трудових ресурсів, зайнятість сільського населення в Україні.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1982 року.
З 2013р. – дотепер старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Викладає дисципліни:
 «Кримінальне право», «Кримінологія» для студентів юридичного факультету.
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 2012 року.
Асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій факультету інформаційних технологій
Викладає дисципліни:
«Інформаційні технології», «Інформаційні системи та технології», «Системний аналіз», «Системний аналіз та проектування інформаційних систем», «Групова динаміка та комунікації».
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1990 року.
Начальник відділу електронних навчальних ресурсів центру дистанційних технологій навчання факультету інформаційних технологій.
Займається впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, а саме розробкою методик  створення електронних навчальних ресурсів для дистанційного навчання; підтримкою і супроводом навчально-інформаційного порталу НУБіП України; моніторингом використання електронних навчальних курсів, розміщених на навчально-інформаційному порталі.
  
Випускник кафедри економічної кібернетики 1995 року.
Керівник відділу телекомунікаційного забезпечення НУБіП України.
Область професійних інтересів:
підтримка та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи університету;
створення, розвиток та підтримання локальної комп’ютерної мережі університету у взаємодії з іншими підрозділами (службами);
проведення робіт щодо розвитку інформаційних ресурсів університету;
створення та підтримка загальноуніверситетських інформаційних ресурсів
 
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1974 року.
Провідний інженер Інформаційно-обчислювального центру НУБіП України.
Область професійних інтересів:
 забезпечення взаємодії центру з регіональними навчальними закладами та центрами дистанційного навчання відокремлених навчальних закладів з питань впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальній діяльності та управління навчальним закладом;
надання інформаційних, аналітичних та консультаційних послуг відокремленим структурним підрозділам з питань інформатизації освітньої і управлінської діяльності
 
Випускниця кафедри економічної кібернетики 1974 року.
Провідний спеціаліст, голова профбюро інформаційно-обчислювального центру НУБіП України.
Область професійних інтересів:
формування та супроводження професійних баз даних, інформаційно-довідкових систем;
проведення заходів щодо формування, підтримки та розвитку автоматизованого документообігу університету
 
 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook