Співробітники кафедри

Завідувач кафедри економічної кібернетики
Жерліцин Дмитро Михайлович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор
Освіта: Донецький національний університет МОН України, Фінанси і кредит, 2001 рік.
Кандидатська дисертація на тему: "Синтез системи податкового менеджменту підприємства" за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
Докторська дисертація на тему: "Інноваційні механізми управління фінансовою системою підприємства" за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами
Навчальні дисципліни, які викладає: Цифрова економіка; Економетрика; Прикладна економетрика; Моделювання з R; Аналітика з R; Ризикологія; Моделі ризик-менеджменту.
Сфера наукових інтересів – «Інноваційні інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття управлінських рішень в економіці»

 

 

професор кафедри економічної кібернетики
Скрипник Андрій Васильович

Тел.:

 Доктор економічних наук, професор
 
Закінчив відділення геофізики фізичного факультету МДУ ім. М. Ломоносова. Захистив докторську дисертацію на тему «Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці» за спеціальністю 08.03.02 – «Економіко-математичне моделювання».
Навчальні дисципліни, які викладає:»Прикладна економетрика», «Теорія прогнозування і моделювання», «Економетричні моделі економіки», «Моделі раціонального природокористування», «Моделювання та управління інноваційно-інвестиційними процесами».

 Сфера наукових інтересів – оцінка ризиків аграрного сектору економіки з урахуванням інституціональних особливостей розвитку української економіки; ризики макроекономічного планування та прогнозування економіки.

  Google Академія

 Портфоліо викладача

 

професор кафедри економічної кібернетики
Попрозман Наталія Василівна

Тел.:

   Доктор економічних наук, професор 

Освіта: Українська сільськогосподарська академія і в 1995 р. закінчила повний курс Національного аграрного університету за спеціальністю «економічна кібернетика», диплом з відзнакою КК № 900309

Науковий ступінь :  д е.н. (08.00.03 – економіка та управління національним господарством), Формування стратегії економічного розвитку аграрного виробництва : теорія, організація, диплом № 004934 від 15.12.2015 р.

Вчене звання:  професор кафедри інформаційних систем і технологій, на посаді професора кафедри економічної кібернетики
     
Науково-педагогічний стаж - 25 р. 
Навчальні дисципліни, які викладає: Економічна кібернетика, Економіко-математичне моделювання, Моделювання бізнес-процесів, Дослідження операцій ІІІ, Вища та прикладна математика: математичне програмування та дослідження операцій, Оптимізаційні методи та моделі.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та прогнозування трансформаційних процесів економіки, обтяжених ризиком

 

Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

доцент
Вороненко Ірина Вікторівна

Тел.:

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Науковий ступінь:  д.е.н. (08.00.03 – економіка та управління національним господарством), тема «Державне регулювання інформаційного простору України»
Вчене звання: старший науковий співробітник
Навчальні дисципліни, які викладає: «Економіка і бізнес», «Теорія прийняття рішень», «Моделі ризик-менеджменту», «Моделі та методи управління конкурентоспроможністю підприємств»

Сфера наукових інтересів – державне регулювання та цифрова трансформація економіки

 

Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

доцент
Галаєва Людмила Валентинівна

Тел.:

 

кандидат економічних наук, доцент
 
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (УСГА),  спеціальність «Економічна кібернетика».
Кандидатська дисертація на тему: «Менеджмент комбікормового виробництва» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
Навчальні дисципліни, які викладає: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Оптимізаційні методи і моделі», «Теорія випадкових процесів», «Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Сфера наукових інтересів – моделювання та оптимізація економічних і технологічних процесів в аграрному секторі.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

доцент
Клименко Наталия Анатоліївна

Тел.:

кандидат економічних наук, доцент
 
Освіта: Національний аграрний університет України, спеціальність «Економічна кібернетика».
Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг на тему: «Менеджмент експортного потенціалу галузей АПК України».
Навчальні дисципліни, які викладає: «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Математичні методи дослідження операцій»

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання та прогнозування трансформаційних процесів економіки, обтяжених ризиком.

  Google Академія

 Портфоліо викладача

 

доцент
Коваль Тетяна Валеріївна

Тел.:

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
 
Випускниця Українського державного педагогічного університету ім. Драгоманова, спеціальність: «Математика і фізика»,
Тема кандидатської дисертації: "Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп", 01.01.06 Алгебра та теорія чисел.
Навчальні дисципліни, які викладає: «Моделювання систем», «Імітаційне моделювання», «Адаптивні моделі в економіці», «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Сфера наукових інтересів – математичне моделювання систем, імітаційне моделювання систем масового обслуговування
 

  Портфоліо викладача

 

доцент
Негрей Марина Володимирівна

Тел.:

кандидат економічних наук, доцент

 

 Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Кандидатська дисертація на тему: «Математичне моделювання в стратегічному управлінні підприємством» за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2008 р.).

Навчальні дисципліни, які викладає: «Управління ризиками», «Теорія прийняття рішень», «Моделювання з R», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»

Сфера наукових інтересів – моделювання еколого-економічних процесів  та раціонального природокористування, ризик-менеджмент та актуарні розрахунки.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

доцент
Рогоза Наталія Анатоліївна

Тел.:

кандидат економічних наук, доцент
 
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (УСГА),  спеціальність «Економічна кібернетика», Національний аграрний університет України, кваліфікація «Економіст-педагог».
Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору».
Навчальні дисципліни, які викладає: «Дослідження операцій», «Моделювання економічної динаміки», «Оптимізаційні методи і моделі»

 Сфера наукових інтересів – моделювання та оптимізація економічних і технологічних процесів в аграрному секторі та інформаційне забезпечення АПК.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

старший викладач
Шульга Наталія Григорівна

Тел.:

Старший викладач
 
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (УСГА),  спеціальність «Економічна кібернетика».
Навчальні дисципліни, які викладає: «Оптимізаційні методи і моделі», «Теорія ймовірностей і математична статистика», « Економіко-математичне моделювання в управлінні і економіці»

Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання в аграрній сфері.

  Google Академія

 Портфоліо викладача

 

доцент
Тужик Катерина Леонідівна

Тел.:

 
кандидат економічних наук, доцент
 
Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
Навчальні дисципліни, які викладає: економетрика, оптимізаційні методи і моделі.

Сфера наукових інтересів – сталий розвиток сільського господарства.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

асистент
Костенко Інна Сергіївна

Тел.:

асистент
Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Економічна кібернетика».
Здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 05 «Економіка» (спеціалізація «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»).
Навчальні дисципліни, які викладає:дослідження операцій, економетричні моделі економіки, оптимізаційні методи та моделі, математичні методи дослідження операцій.
Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання та оптимізація освіти України, інноваційні підходи у навчанні при формуванні компетенцій випускників ВНЗ, ризик-менеджмент.
 

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

методист
Кравченко Катерина Яківна

Тел.:

Випускниця Національного аграрного університету за спеціальністю «Менеджер-економіст». З 2003р. асистент кафедри економічної кібернетики.
Сфера наукових інтересів – кількісні методи в економіці.

 

лаборант
Охріменко Вікторія Віталіївна

Тел.:

Студентка Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Менеджмент організації».
З 2008 р. лаборант кафедри економічної кібернетики.

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook