Співробітники кафедри

Завідувач кафедри економічної кібернетики
Жерліцин Дмитро Михайлович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор
Освіта: Донецький національний університет МОН України, Фінанси і кредит, 2001 рік.
Кандидатська дисертація на тему: "Синтез системи податкового менеджменту підприємства" за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
Докторська дисертація на тему: "Інноваційні механізми управління фінансовою системою підприємства" за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами
Навчальні дисципліни, які викладає: Цифрова економіка; Економетрика; Прикладна економетрика; Моделювання з R; Аналітика з R; Ризикологія; Моделі ризик-менеджменту.
Сфера наукових інтересів – «Інноваційні інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття управлінських рішень в економіці»

 

 

професор кафедри економічної кібернетики
Попрозман Наталія Василівна

Тел.:

Доктор економічних наук, професор, заслужений науково - педагогічний працівник НУБіП України.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія і в 1995 р. закінчила повний курс Національного аграрного університету за спеціальністю «економічна кібернетика», диплом з відзнакою КК № 900309.
Науковий ступінь :  д е.н. (08.00.03 – економіка та управління національним господарством), Формування стратегії економічного розвитку аграрного виробництва : теорія, організація, диплом № 004934 від 15.12.2015 р.
Вчене звання:  професор кафедри інформаційних систем і технологій, на посаді професора кафедри економічної кібернетики.
     Науково-педагогічний стаж - 27 р. 
Навчальні дисципліни, які викладає: Економічна кібернетика, Економіко-математичне моделювання,  Дослідження операцій, Оптимізаційні методи та моделі, Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та оптимізація соціально-економічних процесів, формування стратегії розвитку економічних систем.
 

 

Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

доцент
Галаєва Людмила Валентинівна

Тел.:

 

кандидат економічних наук, доцент
 
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (УСГА),  спеціальність «Економічна кібернетика».
Кандидатська дисертація на тему: «Менеджмент комбікормового виробництва» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
Навчальні дисципліни, які викладає: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Оптимізаційні методи і моделі», «Теорія випадкових процесів», «Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Сфера наукових інтересів – моделювання та оптимізація економічних і технологічних процесів в аграрному секторі.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

доцент
Клименко Наталия Анатоліївна

Тел.:

кандидат економічних наук, доцент
 
Освіта: Національний аграрний університет України, спеціальність «Економічна кібернетика».
Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг на тему: «Менеджмент експортного потенціалу галузей АПК України».
Навчальні дисципліни, які викладає: «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Математичні методи дослідження операцій»

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання та прогнозування трансформаційних процесів економіки, обтяжених ризиком.

  Google Академія

 Портфоліо викладача

 

доцент
Коваль Тетяна Валеріївна

Тел.:

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
 
Випускниця Українського державного педагогічного університету ім. Драгоманова, спеціальність: «Математика і фізика»,
Тема кандидатської дисертації: "Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп", 01.01.06 Алгебра та теорія чисел.
Навчальні дисципліни, які викладає: «Моделювання систем», «Імітаційне моделювання», «Адаптивні моделі в економіці», «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Сфера наукових інтересів – математичне моделювання систем, імітаційне моделювання систем масового обслуговування
 

  Портфоліо викладача

 

доцент
Негрей Марина Володимирівна

Тел.:

кандидат економічних наук, доцент

 

 Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Кандидатська дисертація на тему: «Математичне моделювання в стратегічному управлінні підприємством» за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2008 р.).

Навчальні дисципліни, які викладає: «Управління ризиками», «Теорія прийняття рішень», «Моделювання з R», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»

Сфера наукових інтересів – моделювання еколого-економічних процесів  та раціонального природокористування, ризик-менеджмент та актуарні розрахунки.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

доцент
Рогоза Наталія Анатоліївна

Тел.:

кандидат економічних наук, доцент
 
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (УСГА),  спеціальність «Економічна кібернетика», Національний аграрний університет України, кваліфікація «Економіст-педагог».
Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору».
Навчальні дисципліни, які викладає: «Дослідження операцій», «Моделювання економічної динаміки», «Оптимізаційні методи і моделі»

 Сфера наукових інтересів – моделювання та оптимізація економічних і технологічних процесів в аграрному секторі та інформаційне забезпечення АПК.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

старший викладач
Шульга Наталія Григорівна

Тел.:

Старший викладач
 
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (УСГА),  спеціальність «Економічна кібернетика».
Навчальні дисципліни, які викладає: «Оптимізаційні методи і моделі», «Теорія ймовірностей і математична статистика», « Економіко-математичне моделювання в управлінні і економіці»

Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання в аграрній сфері.

  Google Академія

 Портфоліо викладача

 

доцент
Тужик Катерина Леонідівна

Тел.:

 
кандидат економічних наук, доцент
 
Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
Навчальні дисципліни, які викладає: економетрика, оптимізаційні методи і моделі.

Сфера наукових інтересів – сталий розвиток сільського господарства.

  Google Академія

Портфоліо викладача

 

 

 

старший викладач
Костенко Інна Сергіївна

Тел.:

Доктор філософії  за спеціальністю "Економіка", старший викладач

Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Економічна кібернетика», 2015 р.

Дисертація на тему: «Оптимізація економічних відносин в системі вищої освіти України з позиції суспільної корисності» за здобутим науковим ступенем доктора філософії - галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, спеціальність 051 Економіка, ОНП “Економіка підприємств та галузей національного господарства”, НУБіП України, ДФ 26.004.046, ДР № 004524, 22.06.2022 р.

Навчальні дисципліни, які викладає:вебаналітика, інтернет-аналітика, цифрова економіка, оптимізаційні методи та моделі, математичні методи дослідження операцій, інструментальні засоби бізнес-аналітики, психологія успіху.

Сфера наукових інтересів: особливості формування та взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці, цифрова трансформація економіки держави, веб-аналітика та таргетинг

Google академія

Портфоліо

 

доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук
Наконечна Катерина Віталіївна

Тел.:

https://scholar.google.com/citations?user=A3Lgo1QAAAAJ&hl=ru

Кількість цитувань - 132

ORCID: orcid.org/0000-0002-1537-7201

 

 

методист
Чепуренко Валентина Евгеніївна

Тел.:

Випускниця 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook