Освітня програма "Економічна кібернетика"

 

Серед освітніх програм економічного спрямування економічна кібернетика є найпрестижнішою, оскільки фахівці  професійно володіють знаннями із правильного розуміння і ефективного використання управління будь-якими соціально-економічними системами, що формується на знаннях із економіки, математики, моделювання процесів діяльності, програмування та  комп’ютерних інформаційних технологій. Досягнення необхідного рівня знань принципів і практичних прийомів управління будується на знаннях з проектного управління, що необхідно для позитивного впливу на економічний розвиток національної економіки, бізнесу і суб’єктів господарювання, та особливо актуально  в умовах розвитку мережі Internet, технології яких впливають на розвиток і впровадження WEB-технологій в системи управління діяльності як державних так і бізнесових структур. Таким чином унікальність та фундаментальність  даної освітньої програми  забезпечує підготовку сучасного економіста-аналітика та економіста-інформатика, який володіє технологією проектування, моделювання,  аналізу бізнес-процесів, програмування та сучасними комп’ютерними технологіями для вирішення економічних завдань.

Навчання відбувається як за кошти державного бюджету, так i за кошти фізичних або юридичних oci6. Освіту можна здобувати як на денній, так i на заочній формах навчання.

  • ОС «БАКАЛАВР». Кафедра економічної кібернетики забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка»: освітньою програмою «Економічна кібернетика»  (денна та заочна форма навчання).Термін навчання: для встуників із повною  середньою освітою - 3 роки 10 місяців. Навчальна програма бакалавра складається з наступних блоків: базової економічної підготовки (економічна теорія, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік), економіко-математичного моделювання (економетрика, імітаційне моделювання, управління проектами, моделювання економіки, методи прийняття рішень (у т.ч. data mining), нейронні мережі, комп’ютерні технології (ІС в управлінні, web-дизайн та web-програмування, електронна комерція, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних).

     

  • ОС «МАГІСТР». Кафедра економічної кібе рнетики забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» освітньою програмою «Економічна кібернетика»  (денна форма навчання) за вибірковими блоками: «Еколого-економічне моделювання» та «Оцінка ризиків в сільськогосподарському виробництві» .
  •  
  • АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА. Кафедра економічної кібернетики забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» освітньою програмою «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (денна, заочна, вечірня  форма навчання).
  •  
ПРОФЕСІЙНА ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА"
Сьогодні вимоги до фахівця з економічною освітою значно підвищились. До його навичок вже органічно входять вміння використовувати сучасне програмного забезпечення, засоби цифрової комунікації та навіть мови комп’ютерного програмування. Наприклад, серед типових вимог до працівників на посадах Економіст або Економіст-Аналітик  за даними work.ua, rabota.ua та hh.ua виступають наступні: просунутий Microsoft Excel, SQL, 1C. Бажана наявність професійних знань наступних інструментів (особливо для посад "Бізнес-аналітик" та інших "просунутих" економістів): R або Python, системи BI (Power BI, Tableau, тощо).
Фахівець з економічної кібернетики - це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 
 Економіст та Економіст-аналітик (Economist, Analyst)
 Веб-аналітик (Web Analyst)
 SEO аналітик (SEO specialist)
 Фінансовий аналітик (Financial Analyst)
 Бізнес-аналітик початківець (Junior Business Analyst);
 IT Бізнес-аналітика початківець (Junior IT Business Analyst)
 Фахівець в сфері інформації та інформаційного аналізу (Information Specialist)
 Ризик-менеджер
 Керівник проектів, проектів автоматизації (Project Manager, IT Project Manager)
 Менеджер у сфері надання інформації, систем з інформаційної безпеки (Information and Communications Technology Services Managers)
 Начальник відділу, обчислювального центру тощо
Для посади "Бізнес-аналітик" (Економіст з поглибленими знаннями у галузі економічної кібернетики) середня заробітна платня у 2-2,5 вища ніж за іншими пропозиціями на ринку праці. Наприклад, за даними work.ua на середину липня 2020 року за розміщеними вакансіями для України середня заробітна платня для посади "Економіст" складає 10-11 тис.грн., а для посади "Бізнес-аналітик" – 25-30 тис.грн. І це середній рівень оплати праці на початковому етапі роботи. З іншої сторони, для посад, що вимагають фахових знань за спеціальностями "Програмна інженерія" та "Комп'ютерні науки", а саме "Data Analyst" та "Data Scientist", середня заробітна платня за вказаний період складає 15-20 тис.грн.
 
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Активізація ринкових перетворень в Україні та світі визначило значну популярність спеціальності 051 "Економіка". Роботодавці висувають високі вимоги до фахівців за даним напрямом роботи.  До його навичок вже органічно входять вміння використовувати сучасне програмного забезпечення, засоби цифрової комунікації та навіть мови комп’ютерного програмування.  Серед типових вимог до працівників на посадах "Економіст",  "Економіст-аналітик" , "Фінансовий аналітик" тощо за даними work.ua, rabota.ua та hh.ua виступають наступні: просунутий Microsoft Excel, SQL, 1C. Бажана наявність професійних знань наступних інструментів (особливо для посад "Бізнес-аналітик" та інших "просунутих" економістів): R або Python, системи BI (Power BI, Tableau, тощо). Перевагою даної освітньої програми над будь-якими іншими в межах спеціальності “Економіка” є здобуття критичного, системного мислення, професійних вмінь та навичок у сфері Data science, бізнес-аналітики, моделювання бізнес-процесів, роботи з базами даних,  економіко-математичного моделювання, оцінки ризиків й прогнозування економічних явищ та процесів, з використанням сучасного програмного забезпечення та інформаційних технологій.
 
Кафедра економічної кібернетики була створена в 1965 р., має більш ніж 50-річний досвід функціонування. Науково-технічний прогрес сприяв інтенсивному розвитку математичного моделювання, що набуло в сфері економіки нового напряму – економіко-математичного моделювання. На кафедрі готують фахівців для управлінсько-аналітичної, прогнозно-економічної та програмно-математичної роботи. Серед випускників кафедри депутат декількох скликань Верховної ради України І.О.Заєць, член-кореспондент, першій віце-президент ДННУ Академії фінансового управління АН О.С. Власюк,віце-президент, член-кореспондент ААНУ С.М. Кваша. Загалом більшість випускників працює у вітчизняних та міжнародних організаціях, серед основних здобутків: міжнародна організація під патронатом ООН «FAO», український філіал міжнародної аудиторської компанії «PricewaterhouseCoopers», український філіал американської транснаціональної компанії «Procter & Gamble», український філіал французької компанії «Danone»,  український філіал німецької компанії «Хенкель», «Jacobs Douwe Egberts Ukraina», «Beiersdorf ukraine» (бренд Nivea), компанія  «EPAM SYSTEMS», ЗАТ «Ельфа», ТОВ «Rozetka.ua», медіахолдинг «1+1 Медіа», телеканал «Інтер», телеканал «ICTV»  тощо.
 
 З переліком дисциплін, що вивчаються в межах освітньої програми можна ознайомитись за посиланням  
 Сучасні навчальні аудиторії, серед яких 98% забезпечені мультимедійною та комп'ютерною технікою. На території навчальних корпусів є постійний вільний доступ до Wi-Fi. Для студентів доступна цифрова бібліотека. Навчальний процес забезпечений на 95% електронними освітніми курсами на базі навчального порталу, який обслуговує саме факультет ІТ. Портал надає доступ до навчальних матеріалів 24/7 і дозволяє здобувати знання в межах зручного для студентів часу, темпу освоєння викладеного матеріалу та їх здібностей, крім того слідкувати за прогресом у навчанні за допомогою електронного кабінету “Журнал оцінок”.
 Студенти навчаються та отримують сертифікацію на базі Microsoft Imagine Academy, Cisco Academy, центру компетенцій 1С, які функціонують на факультеті, а також використовують у навчальному процесі Google Academy. Всім студентам надається обліковий запис в MS Office 365,безкоштовне ліцензійне ПО. 
 

Загальна тенденція інтенсивного впровадження математичних методів та інформаційних технологій в економіку робить наші освітні програми найбільш пристосованими  до вимог  ринку, що швидко змінюються та затребувані у роботодавців. 

Світовий досвід показує, що абсолютна більшість нобелевських лауреатів з економіки має базову математичну освіту, тобто навчалась кількісним методам, тоді як економіку можна вивчати  самостійно. А тому вибір за майбутнім студентом: чи хоче він бути успішним та адаптованим до будь-яких умов та вимог конкуруренції на ринку праці.


Якщо Вас цікавлять такі поняття як математика, а саме застосування математичних методів в управлінні бізнес-процесами, сучасні інфомаційні технології, Big Data, штучний інтелект, тоді Вам до нас! 

 
 
 

УМОВИ ВСТУПУ  

Для здобуття спеціальності за ОС "Бакалавр" приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту або освітній ступінь молодшого спеціаліста. Зарахування на навчання відбуваються на основі конкурсного відбору. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал складеться з балів, що були отримані на ЗНО з української мови, математики, іноземної мови або географії та середнього балу документа про повну загальну середню освіту. Для вступу на навчання на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста конкурсний бал складається з результату фахового вступного випробування, ЗНО з укр.мови та літератури та середнього балу додатку до диплому молодшого спеціаліста.

Для здобуття спеціальності за ОС "Магістр" приймаються особи, які отримали базову вищу освіту (бакалавр) або освітній ступінь спеціаліста. Зарахування на навчання відбуваються на основі конкурсного відбору, що складається з результату фахового вступного випробування, ЄВІ з анг.мови та середнього балу додатку до диплому бакалавра або спеціаліста.

 

Знайомся з деталями вступу тут: https://nubip.edu.ua/node/79269
 
 

 ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ ЗІ ВСТУПУ

Жерліцин Дмитро Михайлович, завідувач кафедри, гарант освітньої програми “Цифрова економіка” - +380631841569,
Клименко Наталія Анатоліївна, доцент кафедри, гарант освітньої програми “Економічна кібернетика”, голова фахової комісії за освітньою програмою на ОС “Магістр” – +380677653716
Галаєва Людмила Валентинівна, доцент кафедри, відповідальний секретар за освітніми програмами на ОС “Бакалавр” в приймальній комісії – +380989056395
Костенко Інна Сергіївна, асистент кафедри, відповідальна за ЄДЕБО на факультеті - +380633285201

 

ДОЛУЧАЙСЯ ДО НАС ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ
Офіційна сторінка нашого факультету: https://nubip.edu.ua/structure/IT.NUBIP
Група кафедри в Facebook: https://www.facebook.com/ciberchair.nubip
Група нашого факультету в Facebook: https://www.facebook.com/fitnubip
Ютуб-канал нашого факультету:https://www.youtube.com/channel/UC-U1fqRT0jeRLUUDcMq1uaw
Instagram-канал нашого факультету: https://www.instagram.com/it_nules/
Телеграм-канал нашого факультету: https://t.me/it_nubip
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ КОЖНОГО - ДОЛУЧАЙСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ


(клацай на кнопку та задавай нам питання, домовляйся про зустріч вже зараз)

 

 НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСПІШНОГО ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Короткий опис головних аспектів, на які варто звернути увагу

 

Життя як рулетка (авторська концепція кафедри економічної кібернтики, що розглядається в межах дисципліни "Психологія успіху"). 

 

Наші профорієнтаційні матеріали

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook