Кафедра економічної кібернетики

Навчально-методична робота (робочі програми, силабуси)

 
 Навчально-методична робота кафедри базується на щорічних програмах кафедри та вимог тактичних і стратегічних задач підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка (Економічна кібернетика)» та впровадження в управління економікою методів математичного моделювання та комп’ютерних технологій.  
Підготовлені навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, навчальні посібники, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів очної та заочної форм навчання. 
Впроваджена модульно-рейтингова та тестова система оцінки (контролю) знань студентів. Розроблені і впроваджені в учбовий процес нові навчальні курси для ОС “Магістр”: Моделі ризик-менеджменту, Моделювання бізнес-процесів, Моделювання з R. 
Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами, мають електронні навчальні курси (ЕНК) на базі платформи ДН Moodle  та розроблені силабуси по відповідним дисциплінам
 
 

Навчальні дисципліни 

Спеціальність та освітня програма, для якої читається дисципліна 

Робоча програма

Електронний навчальний курс

Cилабуси

Освітній ступінь «Бакалавр»

Вища та прикладна математика: Прикладна: Теорія ймовірності і математична статистика 

073 «Менеджмент», 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

075 «Маркетинг» 

 Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

 

 

 

  

«Математика для економістів» розділ «Теорія ймовірностей та математична статистика» ч.1. Теорія ймовірностей

 

051 «Економіка»

 Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка»

 

 

 

«Математика для економістів» розділ «Теорія ймовірностей та математична статистика» ч.2.Математична статистика

051 «Економіка»

 Освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка»

 


 

 

 

 

«Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика»

 

122 «Комп’ютерні науки» 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки  » 

123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія»

 

 

 

 

 

«Теорія ймовірностей»

121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»

 

 

Оптимізаційні методи та моделі  

 

 

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Освітньо-професійна програма  «Фінанси і кредит»; 

051 «Економіка»  Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка»

051 "Економіка" Освітньо-професійна програма"Економіка підприємства" 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Моделювання економічної динаміки

 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма  «Економічна кібернетика»  

 

 

 

Економіко-математичне моделювання

071 «Облік і оподаткування» Освітня програма «Облік і аудит»

075 "Маркетинг"

073"Менеджмент"

 

 

 

 

 

  

Моделювання економіки 

051 «Економіка»

  Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»

 

 

 Математичні методи  дослідження операцій 

122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки  »

 

 

 

Прогнозування соціально-економічних процесів 

051 «Економіка»

  Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»  

 

 

Економіко-математичні методи і моделі

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

071 «Облік і оподаткування» Освітня програма «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

Моделювання систем 

122 «Комп’ютерні науки » 

  Освітньо-професійна програма 

«Комп’ютерні науки  »

 

 

 

Математична статистика 

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»

 

 

Аналітика з R

 

 

Веб - аналітика

 

 

 


 

 

 Інструментальні засоби бізнес-аналітики

 

051 «Економіка»

  Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»

121 "Інженерія програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення"

 122 «Комп’ютерні науки»  Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

051 «Економіка»

  Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»

121 "Інженерія програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення"

 122 «Комп’ютерні науки»  Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

 

 

051 «Економіка»

 Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»