Кафедра економічної кібернетики

Навчальна робота

У складі факультету інформаційних технологій, кафедра економічної кібернетики є випускаючою для ОС «Бакалавр» – спеціальність 051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика» та "Цифрова економіка"; ОС «Магістр» – спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика».
Кафедра веде підготовку студентів на факультеті інформаційних технологій, економічному факультеті та факультеті аграрного менеджменту.
Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями:
051 «Економіка»;
071 «Облік і оподаткування»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп'ютерні науки».
123 «Комп'ютерна інженерія»
 
Фахівці кафедри проводять роботу, спрямовану на вдосконалення методики викладання дисциплін з використанням сучасних інформаційних та Інтернет-технологій, а також елементів електронного, дистанційного навчання на базі платформи Moodle (http://elearn.nubip.edu.ua) з наступних дисциплін:
 
Освітній ступінь «Бакалавр»
 
Дослідження операцій
Оптимізаційні методи та моделі
Теорія ймовірності і математична статистика
Економетрика
Моделювання економіки
Математичні методи дослідження операцій
Прогнозування соціально-економічних процесів
Моделювання систем
Імітаційне моделювання
Математична статистика
Аналітика з R
Теорія прийняття рішень
Системи масового обслуговування
Економіко-математичні моделі та методи
Фінансові технології та інтернет-торгівля
Статистичний аналіз та візуалізація даних
Прикладна економетрика
 
Освітній ступінь «Магістр»
 
Ризики інновацій в аграрному виробництві
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
Кількісні методи в економіці
Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Моделі ризик-менеджменту
Моделі фінансового менеджменту
Моделювання бізнес-процесів
Моделювання з R
Машинне навчання тощо
 
 
Підготовлені навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, навчальні посібники, підручники, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів очної та заочної форм навчання.
Викладачами кафедри за останні 5 років опубліковано більше 20 підручників та навчальних посібників, 5 монографій, словник-довідник, більше 30 методичних видань.

  Розроблені та сертифіковані електронні навчальні курси більше ніж для 80 % дисциплін кафедри.
З 2017 року при кафедрі функціонує навчальна лабораторію моделювання та прогнозування (аудиторія 222 , корпус 15).
 
 
У навчальному класі лабораторії моделювання та прогнозування
 
 За час свого існування кафедрою «Економічної кібернетики» було випущено більше 100 випусків фахівців з «Економічної кібернетики».

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook