Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук

Робочі програми, силабуси БАКАЛАВРИ

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ КАФЕДРИ

Обов’язкова частина
 
РП «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини» + Силабус 
РП «Дипломатична та консульська служба» + Силабус 
РП «Європейський Союз в міжнародних відносинах» + Силабус 
РП «Зовнішня політика та дипломатія України» + Силабус 
РП «Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки» + Силабус 
РП «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах» + Силабус  
РП «Історія міжнародних відносин (1648-1815)» + Силабус
РП «Історія міжнародних відносин (1815-1918)» + Силабус 
РП «Історія української державності» + Силабус
РП «Країнознавство» + Силабус 
РП «Міжнародна інформація та сучасні політичні інформаційні системи і технології» + Силабус 
РП «Міжнародні відносини та світова політика» + Силабус 
РП «Основи світової політики» + Силабус 
РП «Політологія і соціологія» + Силабус 
РП «Сучасні тенденції міжнародних відносин» + Силабус  
 
Вибіркова частина
 
РП «Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії, Африці та Латинській Америці» + Силабус   
РП «Зовнішня політика країн пострадянського простору» + Силабус 
РП «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ» + Силабус 
РП «Міжнародні організації» + Силабус 
РП «Основи геополітики та геостратегії» + Силабус 
РП «Регіоналістика та етнодемографічні процеси в регіонах світу» + Силабус 
 
 
РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ІНШИХ КАФЕДР
 
Обов’язкова частина
 
РП «Безпека життєдіяльності» + Силабус 
РП «Дипломатичний протокол і етикет» + Силабус 
РП «Етнокультурологія» + Силабус 
РП «Іноземна мова» + Силабус 
РП «Іноземна мова друга (латинська)» + Силабус
РП «Іноземна мова друга (польська)» + Силабус 
РП «Історія держави і права зарубіжних країн» + Силабус 
РП  «Критичне мислення» + Силабус
РП «Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу» + Силабус 
РП «Міжнародне приватне право» + Силабус 
РП «Основи наукових досліджень» + Силабус
РП «Основи соціального проектування» + Силабус 
РП «Сільськогосподарська географія світу» + Силабус
РП «Порівняльне конституційне та міжнародне публічне право» + Силабус 
РП «Практичний курс галузевого перекладу» + Силабус
РП «Світова економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» + Силабус 
РП «Українська мова за професійним спрямуванням» + Силабус
РП «Теорія і історія держави, права і політичних вчень» + Силабус 
РП «Теорія міжнародних відносин, цивілізацій та міжнародні конфлікти» + Силабус 
РП «Фізичне виховання» + Силабус
РП «Філософія» + Силабус 
 
Вибіркова частина
 
РП «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО» + Силабус 
РП «Іноземна мова за професійним спрямуванням (Іспанська)» + Силабус (2к2с, 3к1с, 3к2с, 4к1с, 4к2с)
РП «Іноземна мова за професійним спрямуванням (Німецька)» + Силабус
РП «Іноземна мова за професійним спрямуванням (Французька)» + Силабус
РП «Конфліктологія та теорія переговорів» + Силабус 
РП «Міжнародні економічні відносини» + Силабус 
РП «Сільськогосподарська географія світу» + Силабус
РП «Теорія і практика міжнародної комунікації» + Силабус
 
 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ
 
Перелік тем курсових робіт з дисципліни «Історія міжнародних відносин»

Перелік тем курсових робіт з дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика»

Перелік тем курсових робіт з дисципліни «Сучасні тенденції міжнародних відносин»

Методичні вказівки з написання курсових робіт
 
 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИК

 
Робоча програманавчально-ознайомчої практики 

Робоча програма практики з ІКТ

Робоча програма виробничої практики 

Методичні рекомендації до робочої програми науково-виробничої практики 

Робоча програма перекладацької практики

Програма державного екзамену
 
 
АНГЛОМОВНІ МАТЕРІАЛИ 
 
SYLLABUS OF THE DISCIPLINE «FOUNDATIONS OF PRIVATE RELATIONSHIPS» – Specialty 061 «Journalism»
 

SYLLABUS OF THE DISCIPLINE «FOUNDATIONS OF PRIVATE RELATIONSHIPS» – Specialty 231 «Social work»

Студентам англомовних груп:  опубліковані томи англомовного видання History of Ukraine-Rus' Михайла Грушевського

Kravchenko_N.B._History_of_Ukrainian_Statehood_XX-XXI_centure__Textbook_for_students_of_English-speaking_groups
 
Kravchenko_N.B..._Breaf_Historical_Sketch_of_Ukrainian_Statehood_XX-XXI_centuries.-_Lambert_Academic_Publishing,_2018_-_200_p.
 
Kravchenko_N.B._History_of_Ukrainian_Statehood_XX-XXI_centure__Textbook_for_students_of_English-speaking_groups
 
Kravchenko_N.B._Methodological_recommendations_History_of_Ukrainian_Statehood__for_students_of_English-speaking_groups
 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ ТА ЗАЛІКУ
 
Питання з курсу «Історія української державності»
 
Питання з курсу «Політологічні аспекти державного управління»
 
Питання з курсу «Політологія»
 
Питання з курсу «Соціологія»
 
 
Перейти на сторінку кафедри

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook