Співробітники кафедри

Професор кафедри
БІЛАН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Закінчив історичний факультет Черкаського державного університету                ім. Богдана Хмельницького в 1998 р. 
 
Закінчив Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
 
Кандидатську дисертацію захистив у 2005 р. 
 
Докторську дисертацію захистив у 2014 р. 
 
Автор та співавтор понад 210 наукових та навчально-методичних праць з них: монографій – 13 (6 з яких у співавторстві), довідників – 19, навчальних посібників – 2, науково-методичних посібників – 68, навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 121 (в т.ч. 5 статей у збірників включених до Web of Science).
 
В університеті працює з 2003 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Країнознавство», «Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки», «Багатостороння дипломатія і механізми регулювання міжнародних відносин», «Аграрна історія України».
 
Профілі у соціальних та наукових мережах
 
                 
 

 

 

Професор кафедри
КАЛУГА ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Тел.: 527-81-71, 067-443-70-54

Електронна пошта: [email protected]

Доктор філософських наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію.
 
У 2016 р. захистив докторську дисертацію.
 
В університеті працює з 2003 р.
 
Читає лекції і проводить семінарські заняття з низки предметів, зокрема політологія, соціологія, основи світової політики, міжнародні відносини та світова політика.
 
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах
 
          
     
 

 

 

Професор кафедри
ЛЮБОВЕЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1988 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистила у 1993 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук захистила у 2006 р.

Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 індивідуальних монографій, 16 колективних монографій, 2 збірника документів, 7 енциклопедичних видань, 7 навчально-методичних посібників, решта – наукові статті, тези наукових конференцій, рецензії.

В університеті працює з 2021 р.

Проводить заняття з дисципліни «Історія української державності».

 

Профілі у соціальних та наукових мережах

 

          

 

Професор кафедри
СТРІЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
 
 

Закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка в 1985 р., спеціальність «історія», диплом з відзнакою.
Закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 2022 р., диплом з відзнакою.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Державотворча діяльність політичних партій України (1917 - 1920 рр.) » захистив у 1992 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік)» захистив у 2004 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 – квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження» захистив у 2014 р.

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць. 

В університеті працює з 2019 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Міжнародні організації», «Історія української державності», «Соціологія», «Актуальні проблеми історичного дослідження».
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах 
 
          

 

 

Доцент кафедри
АСАТУРОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук (1988 р.) - всесвітня історія, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук. 

Закінчив факультет міжнародних відносин та іноземного законодавства Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1978 р., спеціаліст з міжнародних відносин.
 
Автор та співавтор біля 100 наукових, науково-популярних та науково-методичних праць.
 
В університеті працює з 2016 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з освітніх компонент «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»», «Історія дипломатії», «Історія міжнародних відносин», «Основи геополітики і геостратегії», «Сучасні політичні інформаційні системи і технології» та ін.
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах 
 
          

 

 

Доцент кафедри
БУЛГАКОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук

 
Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2002 р.
 
Захистила кандидатську дисертацію у 2018 р. в Інституті історії України НАН України.
 
Автор та співавтор понад 35 праць, з них: монографій – 2, наукових статей та матеріалів конференцій – понад 30.
 
В університеті працює з 2020 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисципліни «Історія української державності».
 
Сфера наукових інтересів: історія України, історія інтелігенції України, біографістика та історія науки.
 

 

Профілі у соціальних та наукових мережах 

 

     

 

Доцент кафедри
ГРУШЕЦЬКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Закінчив історичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського в 2011 р.
 
Захистив кандидатську дисертацію в 2014 р. 
 
Автор понад 40 наукових публікацій, зокрема у фахових виданнях України, Болгарії, Казахстану.
 
Сфера інтересів: міжнародні відносини у Центрально-Східній Європі, Українська революція 1917–1921 рр.
 
В університеті працює з 2019 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Міжнародні відносини та світова політика», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах».
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах
 
          
          

 

 

Доцент кафедри
КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук. 

Експерт з суспільно-політичних питань (зовнішня політика та міжнародна діяльність).

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, історико-педагогічний факультет в 1990 р. 
 
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма «Зовнішня політика», 2021р.
 
Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р. 
 
Автор та співавтор понад  190 наукових та навчально-методичних праць, з них: посібників – 52, брошур – 1, довідників – 15, навчально-методичних розробок – 36, практикумів - 3, навчальних програм – 6, монографій – 9, наукових статей – 40, матеріалів конференцій – 28.
 
В університеті працює з 1993 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Міжнародне співробітництво в аграрній сфері», «Сучасні тенденції міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти» «Історія української державності», «Туристичне краєзнавство», «Актуальні проблеми історичного дослідження», «Історичні студії та дослідницькі дихотомії».
 
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах
 
               
 

 

 

Доцент кафедри
КРОПИВКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук. 

Закінчила факультет електрифікації та автоматизації сільського господарства Української сільськогосподарської академії в 1991 р. 
 
Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р. 
 
Автор та співавтор близько 190 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографій – 6; навчальних підручників, посібників – 8, довідників, брошур – 27, методичних розробок – 84, статей – 63.
 
В університеті працює з 1992 р.
 
Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Історія української державності», «Історія української культури», «Музеєзнавство», «Регіоналістика та етнодемографічні процеси в регіонах світу», «Методологія країнознавчих досліджень», «Аграрна політика розвинутих країн світу».
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах 
 
     

 

 

Доцент кафедри
ЛАНОВЮК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук. 

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2000 р., історичний факультет. 
 
Закінчила Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
 
Захистила кандидатську дисертацію у 2003 р. 
 
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографії – 5, довідників – 14, науково-методичних посібників – 40, навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 43.
 
В університеті працює з 2003 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Історія української культури», «Музеєзнавство», Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії, Африці та Латинській Америці.
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах 
 
               

 

 

Асистент кафедри
РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Закінчила історичний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди в 2014 р. 

Захистила кандидатську дисертацію у 2010 р.
 
В університеті працює з 2020 року.
 
Авторка 1 монографії, 2 біобібліографічних покажчиків, 3 підручників та понад 50 наукових статей.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисципліни «Історія української державності».
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах 
 
          

 

 

Доцент кафедри
СЄКУНОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Тел.: 527-81-71

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Закінчила Київський національний університет культури та мистецтв у 1998 р.
 
Закінчила Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
 
Захистила кандидатську дисертацію в 2003 р. 
 
Автор та співавтор 69 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографії – 3, навчально-методичних посібників – 14 (з них 2 з грифом МОН), наукових статей та матеріалів конференцій – 52.
 
В університеті працює з 2001 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Політологія», «Дипломатичний протокол і етикет».
 
 
Профілі у соціальних та наукових мережах 
 
     

 

 

Доцент кафедри
ХВІСТ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

 

Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Історія», професійна кваліфікація «Історик, викладач історії», 1999 р. Диплом магістра.

 

Національну академію внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», професійна кваліфікація «Юрист», 2014 р. Диплом спеціаліста, з відзнакою.

 

Київський університет культури, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 2021 р. Диплом магістра.

 
Захистила кандидатську дисертацію в 2003 р. 
 
Автор та співавтор близько 170 наукових та навчально-методичних праць, з них: навчально-методичних розробок – 72, навчальний посібник – 1, словників, довідників, енциклопедичних видань – 18, наукових статей та матеріалів конференцій – 63, у тому числі 38 у фахових виданнях, монографій – 2.
 
В університеті працює з 2002 р.
 
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Зовнішня політика країн пострадянського простору».
 
 

Профілі у соціальних та наукових мережах 

 

          

 

Доцент кафедри
ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Тел.: (044) 527-80-82

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

У 2013 році закінчила ЧНУ імені Петра Могили за спеціальністю «Політологія»

У 2014 р. здобула кваліфікацію магістра, за спеціальністю «Державна служба» (за ЧНУ імені Петра Могили).

У 2018 р. закінчила ЧНУ імені Петра Могили за спеціальністю 032 «Історія та археологія», кваліфікація «історик, викладач».

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук: «Розвиток нотаріату на Півдні України (1866 – 1917 рр.)».

У 2022 р. отримала вчене звання доцента кафедри історії.

З 2019 р. – є експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм, за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

З жовтня 2022 року по березень 2024 – заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України.

Наукові інтереси: історія Південної України, нотаріат, історія освіти, історія розвитку нотаріату, гендерна історія та історія ЄС.

Є членом профільних організацій: ГО Прогресильні (співкоординатор) Центр українсько-європейського наукового співробітництва; ГО «Всеукраїнська громадська організація «Спілка освітян України»; «Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва», Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (МОО НСКУ).

Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «ЄС у міжнародних відносинах», «Основи наукових досліджень», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах», «Політологія та соціологія».

 

Профілі у соціальних та наукових мережах

 

               

 

 

 

Старший лаборант
СКЛЯРЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Тел.: 527-81-16, 527-81-71

Електронна пошта: [email protected]

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook