Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук

Історія кафедри

Точкою відліку існування кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у стінах Національного університету біоресурсів і природокористування України стало рішення Вченої ради університету від 01.09.2010 р. щодо об'єднання кафедри історії України та кафедри політології і соціології, й утворення кафедри історії і політології, та перейменування останньої 1.06.2018 р. в кафедру міжнародних відносин і суспільних наук. До її складу увійшли науково-педагогічні працівники, які до цього часу працювали на кафедрі історії України, а також кафедрі політології і соціології відповідно.
 
Важко переоцінити роль історії в існуванні людини, особливо якщо бути досить уважним як до суті самого феномену історії, так і до природи людини. Історія – це, по-суті, основа ідентичності суб’єкта: джерело знання про його походження та підстава для визначення змісту існування або ж покликання. Відтак, історії завжди надається виняткового значення в існуванні будь-якої спільноти. Відповідно, практично кожен навчальний заклад, якщо тільки він дбає про виховання не лише фахівця, а й громадянина, неодмінно забезпечуватиме висвітлення історії: держави, світу, власне самого навчального закладу. У стінах Університету ця місія в різні часи покладалася на НПП кафедри історії, яка, звичайно, зазнавала реорганізації разом з тим, як відбувалися зміни в суспільному та державному житті в цілому.
 

Сьогодення кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

 
На поточний момент кафедра міжнародних відносин і суспільних наук зазнає суттєвих змін і щодо збагачення науково-освітнього потенціалу, і щодо розширення меж наукової та освітньої діяльності. Зокрема, кадровий ресурс кафедри суттєво збагатився завдяки залученню до лав кафедри фахівців у галузі політичного знання, котрі мають багатий досвід діяльності в управлінській та політичній сферах. Йдеться про Клименка К.О., Асатурова С.К., Макаренко Л.П., Шевчука О.В.
 
У 2016 р. отримала ліцензію Міністерства освіти та науки України на провадження підготовки бакалаврів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії», а 2017 р. успішно здійснила перший набір студентів зі згаданого фаху.
 
У 2021 р. отримала ліцензію Міністерства освіти та науки України на провадження підготовки магістрів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії», та успішно здійснила перший набір студентів зі згаданого фаху. 
 
На поточний момент на кафедрі працює 17 науково-педагогічних працівників, з них 6 докторів та 11 кандидатів наук; 5 професорів, 12 доцентів.
 
Науково-педагогічні працівники кафедри читають лекції та проводять семінарські заняття з низки освітніх курсів соціально-гуманітарного спрямування, а також забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії».
 
Співробітники кафедри беруть активну участь у науковому, навчальному та виховному процесах в межах гуманітарно-педагогічного факультету та Університету. Проводять круглі столи та семінари з актуальних питань суспільно-політичного життя українського суспільства, таким чином, окрім іншого, заохочуючи студентів до наукової роботи.
 
До активів кафедри також слід зарахувати організацію або ж безпосередню співучасть у проведенні міжнародних і всеукраїнських конференцій, а також видання наукового періодичного видання «Вісник аграрної історії». 
 
Зрештою, на базі кафедри відбувається стажування НПП з відокремлених підрозділів університету.
 
На сьогоднішній день організовує і направляє роботу кафедри Шевчук О.В.
 
ШЕВЧУК Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор.
Завідувач кафедри з 2022 рр.
Основні сфери наукових інтересів – система міжнародних відносин Азійсько-Тихоокеанського регіону після завершення холодної війни, глобальна та субрегіональна безпека, інститути та механізми безпеки в АТР, зовнішня політика та безпека України.
Під керівництвом Шевчука О.В. захищено 5 кандидатських дисертації і 1 докторська дисертація.
У 1995 р. закінчив історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту.
2002 р. - захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку на тему: «Тайванська проблема» в системі міжнародних відносин Азійсько-Тихоокеанського регіону» в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.
2009 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку на тему: «Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР» в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій з питань міжнародних відносин та міжнародної безпеки у постбіполярний період.
 
Кафедру міжнародних відносин і суспільних наук також очолювали:
  
 
 
 
 
 
 
 
СТРІЛЕЦЬ Василь Вісильович, доктор історичних наук, професор.
В.о. завідувача кафедри 2021-2022 рр.
Закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка в 1985 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистив у 1992 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук захистив у 2004 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захистив у 2014 р.
Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць.
  
      
 
БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор.
Завідувач кафедри 2015-2021 рр.
Експерт у сфері становлення та розвитку сфери аграрної освіти в Україні кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Серед наукових інтересів перевагу віддає дослідженню проблем, пов’язаних з життям та діяльністю селянства у першій половині ХХ ст.
Закінчив історичний факультет Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького в 1998 р.

Закінчив Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
Кандидатську дисертацію захистив у 2005 р.
Докторську дисертацію захистив у 2014 р.
Автор та співавтор більше 200 наукових та навчально-методичних праць з них: монографій – 13 (6 з яких у співавторстві), довідників – 18, науково-методичних посібників – 67, навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 102.
В університеті працює з 2003 р.

 

 
Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук, 2018 р.
 

 Літопис нашої кафедри

 
 
 
Перейти на сторінку кафедри

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook