Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук

Історія кафедри

 

Точкою відліку існування кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у стінах Національного університету біоресурсів і природокористування України стало рішення Вченої ради університету від 01.09.2010 р. та перейменування 1.06.2018 р. До її складу увійшли науково-педагогічні працівники, які до цього часу працювали на кафедрі історії України, а також кафедрі політології і соціології відповідно.
 
Важко переоцінити роль історії в існуванні людини, особливо якщо бути досить уважним як до суті самого феномену історії, так і до природи людини. Історія – це, по-суті, основа ідентичності суб’єкта: джерело знання про його походження та підстава для визначення змісту існування або ж покликання. Відтак, історії завжди надається виняткового значення в існуванні будь-якої спільноти. Відповідно, практично кожен навчальний заклад, якщо тільки він дбає про виховання не лише фахівця, а й громадянина, неодмінно забезпечуватиме висвітлення історії: держави, світу, власне самого навчального закладу. У стінах Університету ця місія в різні часи покладалася на НПП кафедри історії, яка, звичайно, зазнавала реорганізації разом з тим, як відбувалися зміни в суспільному та державному житті в цілому.
 

Літопис кафедри історії

 
Кафедри, головне завдання яких полягало у висвітленні історії у відповідному до наявного ідеологічного спрямування форматі, були сформовані у 1935 p. в кожному з трьох інститутів, а саме сільськогосподарському, ветеринарному та лісотехнічному і носили назву кафедри основ марксизму-ленінізму. Понад половину їх складу становили історики. 
 
У 1954 р. на базі кількох інститутів, розташованих у Голосієві, утворилась Українська сільськогосподарська академія – так звана, Голосіївська республіка. Тож з вересня 1954 р. у стінах УСГА функціонувала кафедра історії КПРС. Першим її завідувачем було обрано кандидата історичних наук, доцента П.Л. Величая. У контексті комуністичної науково-світоглядної парадигми кафедра функціонувала до 1988 р., зберігаючи згадану раніше назву. Починаючи з 1989 р., як кафедра, так ідеологічне спрямування висвітлюваних її співробітниками матеріалів зазнають відчутних змін, що призвело до реформування. Так з’являється кафедра політичної історії на місці кафедри історії КПРС. А з набуттям Україною незалежності у 1991 р. формується кафедра історії України, успадкувавши кадровий потенціал своєї попередниці.
 
Звичайно, обличчям кафедри, насамперед, є її очільник – завідувач кафедри.
 

На різних етапах її існування кафедру історії очолювали

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ КПРС (Українська сільськогосподарська академія) 

 
ВЕЛИЧАЙ Петро Лукич, кандидат історичних наук, доцент.
Завідувач кафедри 1954–1956 рр. 
Народився 7 січня 1910 р. у с. Лютенка Гадяцького району Полтавської області в сім'ї селянина-бідняка. Трудову діяльність розпочав на будівництві Лохвицького цукрового заводу ім. Сталіна, потім – Харківського тракторного заводу. Після закінчення школи в 1932 р. був призваний на військову службу, в 1934 р. демобілізувався. Вищу освіту здобував у Полтавському державному педагогічному інституті (літературно-лінгвістичний факультет), після закінчення якого працював викладачем Кременчуцького педучилища. З 1939 р. до 1941 р. працював на педагогічній роботі у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). З початком війни був евакуйований до Саратовської області. З 1942 р. – на фронтах Другої світової війни, був поранений і комісований як інвалід війни 2-ї групи.
З 1943 р. служив політпрацівником у транспортному відділі НКВС, редактором газети, лектором Станіславського обкому партії. 
З 1948 р. до 1951 р. П.Л. Величай навчався в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС. Після її закінчення працював консультантом відділу ЦК Компартії України, завідувачем кафедри марксизму-ленінізму КСГІ, УСГА (з 1954 р.), доцентом цієї ж кафедри (з 1955 р.).
Мав понад 50 науково-методичних робіт. Нагороджений п'ятьма медалями.
 
 
ЮРЧУК Василь Ісаакович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Академії Наук УРСР.
Завідувач кафедри 1956–1973 pp.
Учасник Другої світової війни. Має 7 державних нагород: 3 ордени і 4 медалі. Заслужений працівник вищої школи.
Закінчив філологічний факультет Київського державного університету, аспірантуру при кафедрі марксизму-ленінізму цього ж університету. Деякий час очолював кафедру марксизму-ленінізму у Київському державному університеті та у Монгольському державному університеті (м. Улан-Батор), куди був командирований Міністерством вищої освіти СРСР.
У 1956–1973 рp. очолював кафедру марксизму-ленінізму в УСГА. У 1974 р. очолив Інститут історії партії при ЦК КПУ – філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. 
Юрчук В.І. автор понад 90 праць, член авторського колективу ряду ґрунтовних праць з історії партії та України, член редколегій ряду періодичних видань. Займався активною громадською роботою.
 
 
БЕРЕНШТЕЙН Леонід Юхимович, доктор історичних наук, професор.
Завідувач кафедри 1973–1991 pp. 
Доктор історичних наук, професор, член Академії історії та культури євреїв України ім. Ш.Дубнова і академік Академії історичних наук, Заслужений працівник вищої школи України. (1921–2010 рр.)
Засновник наукової школи, кількість учнів: 12 докторів та 38 кандидатів історичних наук.
Науковий доробок Беренштейна Л.Ю. становить понад 650 публікацій, в т. ч. 20 іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою, болгарською, словацькою, ідиш). 28 статей опубліковано в фундаментальних працях «Українська Радянська Енциклопедія» (1980-ті рр.), «Політичний словник», «Політологічний енциклопедичний словник» (1997 р.). У його монографіях, брошурах, статтях використані матеріали 20 державних і понад 100 поточних архівів, більше як двох тисяч періодичних видань, майже п'яти тисяч праць вітчизняних і зарубіжних вчених.
Про результати своїх досліджень професор Беренштейн Л.Ю. доповідав на 56 міжнародних, загальноукраїнських, міжвузівських, вузівських наукових конференціях. Його наукові праці публікувалися в 10 видавництвах, 16 часописах, 12 журналах. Періодично публікував матеріали теоретичного і методичного характеру у вузівській газеті «За сільськогосподарські кадри» (майже 20 років був членом редколегії газети).
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (Український державний аграрний університет)
 
 
КОЛОМІЄЦЬ Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент.
Завідувач кафедри 1991–1993 pp. 
Кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук. (1946-2014 рр.) 
Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1975 р. 
Захистив кандидатську дисертацію в 1981 р. на тему «Підвищення культурного рівня трудящих України 1966–1971 рр.» 
Автор та співавтор понад 140 праць.
 
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (Національний аграрний університет)
 
МИГРИН Григорій Павлович, доктор історичних наук, професор.
Завідувач кафедри 1993–2001 pp. 
У 1965 р. закінчив Корсунь-Шевченківську середню школу і вступив до 1-го Харківського військового авіаційно-технічного училища. Після завершення навчання у 1968 р. службу проходив у авіаційних частинах Військово-Повітряних Сил Південної групи військ, Забайкальському та Київському військових округах.
Працював у Луганському, Васильківському та Київському військових авіаційних училищах. Має військове звання полковника.
Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1979 р. на викладацькій роботі. Займав посади викладача, старшого викладача, начальника кафедри суспільних наук.
У 1980 р. у Київському державному університеті захистив кандидатську дисертацію, а в 1988 р. в Інституті історії АН України – докторську дисертацію. З 1990 р. – професор.
Автор та співавтор понад 150 праць.
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (Національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України) КОЛОМІЄЦЬ Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, професор (дивись вище).
Завідувач кафедри 2001–2010 pp. 
 
Кафедра історії України, 2008 р.
 
 

Історична довідка кафедри політології і соціології

 
Помітного колориту в діяльність кафедри історії і політології привнесли науково-педагогічні працівники, котрі до об’єднання працювали на кафедрі політології і соціології. Свої витоки згадана кафедра бере ще з далекого вже тепер 1969 р., коли у стінах УСГА було створено кафедру наукового комунізму, яку очолив кандидат історичних наук, доцент Ж.І. Ісаєнко (трагічно загинув у 1970 р.). Ядро новоствореної кафедри склали В.В. Горак, К.Г. Каковський, М.Ф. Шуміхін.
Наступним після Ж.І. Ісаєнка завідувачем кафедри став В.В. Горак. Під його керівництвом кафедра працювала 15 років. Далі йому на зміну у 1987 р. прийшов доцент І.Р. Байрак.
У 1991 р. кафедра наукового комунізму була перепрофільована у кафедру політології і соціології. До злиття з кафедрою Історії України діяльність кафедри пов’язана з двома завідувачами.


Очільники кафедри політології і соціології

ГОРАК Володимир Володимирович, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи УРСР
Завідувач кафедри 1970–1989 рр.
В.В. Горак народився у с. Дружня Бородянського району Київської області. З 13 років брав активну участь у партизанському русі, був важко поранений, контужений, інвалід війни.
За його безпосередньої участі на кафедрі підготовлено 3 доктори та 15 кандидатів наук, понад 20 років він був членом спеціалізованої ради з наукового комунізму, його перу належать понад 70 наукових робіт. Був позаштатним лектором на громадських засадах, протягом ряду років очолював методкомісію Мінвузу УРСР з наукового комунізму.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня і медалями.
 
 
БАЙРАК Іван Романович, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України.
Завідувач кафедри 1989–2003 рр.
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і політології.
Закінчив історичний факультет Одеського державного університету в 1967 р.
Захистив кандидатську дисертацію в 1975 р. на тему «Соціально-політичний розвиток українського села».
Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографії – 1, довідників – 12, науково-методичних посібників – 9, навчальних програм – 5, наукових статей та матеріалів конференцій – 63.
 
 
ЧЕРНІЙ Анатолій Михайлович, доктор філософських наук, професор
Завідувач кафедри 2003–2015 рр.
 
Автор та співавтор понад 200 праць.
Член спеціалізованої вченої ради в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України із захисту кандидатських, докторських дисертацій у галузі філософських, історичних, соціальних наук. Підготував через аспірантуру 11 кандидатів наук. 
 
 
 
 
Кафедра політології та соціології, 2008 р.
 
 
Кафедра історії і політології, 2012 р.
 
 
 

Сьогодення кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

 
На поточний момент кафедра міжнародних відносин і суспільних наук зазнає суттєвих змін і щодо збагачення науково-освітнього потенціалу, і щодо розширення меж наукової та освітньої діяльності. Зокрема, кадровий ресурс кафедри суттєво збагатився завдяки залученню до лав кафедри видатного громадського і політичного діяча, доктора політичних наук, професора Томенка М.В., інших фахівців у галузі політичного знання, котрі мають багатий досвід діяльності в управлінській та політичній сферах. Йдеться про Клименка К.О., Асатурова С.К., Севастьянова О.В.
 
З іншого боку кафедра у 2016 р. отримала ліцензію Міністерства освіти та науки України на провадження підготовки бакалаврів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії», а 2017 р. успішно здійснила перший набір студентів зі згаданого фаху.
 
На поточний момент на кафедрі працює 24 науково-педагогічних працівників, з них 7 докторів та 17 кандидатів наук; 5 професорів, 19 доцентів.
 
Науково-педагогічні працівники кафедри провадять читання лекцій та проводять семінарські заняття з низки освітніх курсів соціально-гуманітарного спрямування, а також забезпечують підготовку бакалаврів зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії».
 
Разом з тим, співробітники кафедри беруть активну участь у науковому, навчальному та виховному процесах в межах гуманітарно-педагогічного факультету та Університету. Проводять круглі столи та семінари з актуальних питань суспільно-політичного життя українського суспільства, таким чином, окрім іншого, заохочуючи студентів до наукової роботи.
 
До активів кафедри також слід зарахувати організацію або ж безпосередню співучасть у проведенні міжнародних і всеукраїнських конференцій, а також видання наукового періодичного видання «Вісник аграрної історії». 
 
Зрештою, на базі кафедри відбувається стажування НПП з відокремлених підрозділів університету.
 
На сьогоднішній день організовує і направляє роботу кафедри Білан С.О.
  
 
БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор.
Завідувач кафедри з 2015 р.
Експерт у сфері становлення та розвитку сфери аграрної освіти в Україні кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Серед наукових інтересів перевагу віддає дослідженню проблем, пов’язаних з життям та діяльністю селянства у першій половині ХХ ст.
Автор численних наукових та науково-публіцистичних робіт, в т.ч. з історії НУБіП України та у сфері міжнародних відносин.
Працює в НУБіП України з 2003 р.
Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць з них: монографій – 13 (6 з яких у співавторстві), довідників – 18, науково-методичних посібників – 67, навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 103.
 
 
Кафедра історії і політології, 2015 р.


Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук, 2018 р.
 
 
 
 
Перейти на сторінку кафедри

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook