Аспіранти кафедри

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Алєєва Яніна Альбертівна

Тел.: (067) 328 76 97

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Політика пам’яті щодо жертв політичних репресій в пострадянських країнах».

Науковий керівник: доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Стрілець Василь Васильович

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021 — 15.09.2025

Публікації:
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Алєєва Я.А. Іоанно-Предтеченська церква в м. Лохвиця, як важливий осередок збереження
історичної пам`яті. Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в
міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наукових праць. (за матеріалами
Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП
України, 2021. с.32-33.
2. Алєєва Я.А. Тема: Увічнення пам'яті Агатангела Кримського в Україні. Україна між Сходом і
Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до 150 - річчя від дня народження
Агатангела Кримського): зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня
2021 р.. с. 189-190.
3. Алєєва Я.А. Відкриття архівів спецслужб СРСР і НДР: вплив на сучасну політику.
«Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики». (в рамках
Міжнародної науково-практичної конференції). м. Київ, 02 червня 2022 р. с.219-220.
4.Алєєва Я.А. Демографічні втрати України через колективні травми першої половини 20
століття. Медицина і психологія в репродукції людини – мультидисциплінарний підхід:. матеріали
ІІ Міжнародної науково- практичної конференції 20–21 жовтня 2022 р., м. Київ. С.15-16
5. Алєєва Я.А. Теорія сродної праці Сковороди в епоху постмодернізму. Духовний код
української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації (до 300-річчя від дня народження
Г. С. Сковороди) зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 10 - 11 листопада 2022 р.
К., 2022. с.160-161.
6. Алєєва Я.А. Переоцінка впливу радянської культурної спадщини в Україні на фоні російськоукраїнської війни. Трансформація системи міжнародних відносин в умовах російськоукраїнської
війни (до дня спротиву окупації Автономної республіки Крим та м. Севастополя) / (за
матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 лютого 2023 р.). – К., 2023.
С.335-337.
7. Алєєва Я.А. Виклики для освіти та гуманітарної політики України під час російськоукраїнської війни. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови:
виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 4: Якість освіти та
гуманітарна наука в умовах війни та глобальних викликів (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023.
С. 47-48.


Монографії:

1. Лохвиччина: фольклорно-етнографічні студії та матеріали. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2023. 556 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Алєєва. Я.А. Вітчизняна історіографія політики пам’яті щодо політичних репресій радянської доби в Україні (1991-2021рр.). «Вісник освіти і науки».2023. номер 9 (15). - С. 779-797.
 

Список публічних заходів, де брала участь:

1.Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна доброчесність в університеті».
2. Взяла участь в міжнародному вебінарі «Пам'ять, як зброя: інститути національної пам'яті в умовах війни». В межах міжнародного проекту Erasmus +620386 -ЕРР-1-2020-1 – UA -EPPJMO-MODULE “Політика пам’яті: Європейський досвід для примирення в Україні”, 31 травня 2022 р.
3. Пройдено «Зимову онлайн-школу «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти»;
4. Відвідано відкриті лекції доктора історичних наук, професора Юрія Котляра «Українська ментальність: індоєвропейський контекст» та "Синергетичний метод у дослідженні Українського державотворення: європейський досвід";
5. Відвідано лекцію Тетяни Водотики «Наукова дипломатія»;
6. В межах громадської діяльності і за підтримки Vidnova Fellowship та Insha Osvita реалізується науково-популярний проект «Історія маленьких міст Полтавщини» та триває історико-краєзнавча діяльність по зазначеному регіону.
Сторінки проекту:
https://www.youtube.com/watch?v=8Q4_8mNmzYw&t=648s; https://www.facebook.com/myprovincel

 

 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Городняк Яна Петрівна

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

 
Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
 
Освітньо-наукова програма: «Історія України»
 
Тема дисертаційного роботи: «Голодомор 1932 – 1933 років на сторінках преси української діаспори».
 
Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин та суспільних наук , д.і.н., професор Білан Сергій Олексійович.
 
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2017 – 15.09.2021 рр.
 
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:
1. Тези «Опір українського жіноцтва колективізації (1930 р.).» Я.П. Бедик – збірник праць за підсумками  Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Дні науки історичного факультету 2017» (до 200-річчя від дня народження М.І. Костомарова). Видавець і виготовлювач КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2017.  – 280 с.
2. Тези «Створення Інструкції щодо застосування «Закону про п’ять колосків» (серпень-вересень 1932 р.)» Я.П. Бедик  – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». Видавець і виготовлювач ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», м. Одеса, 2018. – 175 с.
3. Тези «Закон про п’ять колосків: причини появи та реалізація» Я.П. Бедик  – збірник праць за підсумками міжнародної наукової конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття». Видавець і виготовлювач Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», м. Київ, 2018.  – 372 с.
4. Тези «Боротьба з антирадянськими настроями серед українського селянства (1932–1933 рр.)» Я.П. Бедик  – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2018.  – 381 с.
5. Тези «Покращення змісту гуманітарної підготовки у процесі викладання історії міжвоєнного періоду у вищій школі України» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками міжнародної науково конференції «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2018. – 172 c.
6. Тези «Вклад українського дипломата, професора Володимира Василенка у дослідження історії Голодомору – геноциду» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2019. – 212 с.
7. Тези «Преса української діаспори як джерело дослідження історії  Голодомору – геноциду» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками ХVII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2019» (Секція «Історія»). Видавець і виготовлювач КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2019. – 272 с.
8. Тези «Психологічні аспекти викладання історії Голодомору у вищій школі України» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2019. – 147 с.
9. Тези «Польща і Голодомор: публікації у пресі та визнання геноциду» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2020. – 421 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Стаття «Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження в 1932-33 рр.» Я.П. Бедик  // Гілея. – Вип. 120. – № 5. – 2017. – С. 40-43. 
2. Стаття «Форми спротиву українського селянства політиці «хлібозаготівель» у 1930 – 1932 роках» Я.П. Бедик  // Вісник аграрної історії. –  Випуск 23-24. – 2018. – С. 79-84. 
3. Стаття «Преса української діаспори США та Канади про повстання селян та масове голодування в УСРР (липень-серпень 1932 р.)» Я.П. Городняк  // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Том 29 (68). – №4. – 2018. – С. 14 – 18.
4. Стаття «Публікації про Голодомор на сторінках газети «Свобода» у 1932 р. як джерело інформування української діаспори» Я.П. Городняк // Сторінки Історії: збірник наукових праць. – Вип. 49. – К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 2019. – С. 143 – 150.  
5. Стаття «Преса української діаспори Канади, Польщі та Чехословаччини про події в УСРР у 1932 р.» Я.П. Городняк // East European Science Journal. – Warsaw, Poland – Vol. 7. – 2019. – С. 32 – 34. 
 
Список публічних заходів, де брала участь
1. Участь у роботі семінару-практикуму «Патріотично-просвітницька місія сучасного музею» 7-8 червня 2018 р.
2. Участь у практичній конференції «Музей, відкритий для всіх. Культура без обмежень» 26 червня 2019 р.
3. Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна доброчесність в університеті» 7 березня 2020 р.
 
 
 
 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Ждамарова Анна Володимирівна

Тел.:

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»
 
Тема дисертаційної роботи: «Вплив подій Арабської весни на еволюцію близькосхідного напряму зовнішньої політики України».
 
Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., професор Білан Сергій Олексійович.
 
Термін навчання в аспірантурі: 14.09.2018-14.09.2022 рр.
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:
1. Стаття «Історичний аспект поглиблення процесу глобалізації в освіті і науці» А.В. Ждамарова – збірник праць до Міжнародної науково-практичній  інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Видавець і виготовлювач Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2019 р.
2. Тези «Українська дипломатія 1917-1921рр.: Інституція, еволюція, успіхи» А.В. Ждамарова – збірник праць до Міжнародної науково-практичної конференції «Українська дипломатія в добу національновизвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки». Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2019 р.
3. Тези «Пам’ятай, що ти храм божий»: імперативи морального зміцнення внутрішньої цілісності особистості» А.В. Ждамарова, М.Є. Максюта – збірник праць до Всеукраїнських сковородинських навчань «Пізнай себе» Украінська ідентичність: історія, сучасність, майбутнє. Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2019 р.
4. Тези «ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання» А.В. Ждамарова – збірник праць до Всеукраїнської науково-практичної конференції: Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення (до 125-річчя від дня народження М.Т. Рильського). Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2020 р.
5. Тези «Польсько-українські відносини: проблеми та перспективи» А.В. Ждамарова – збірник праць до Міжнародної науково-практичної конференції «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат». Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2020 р.
 
Стаття у наукових фахових виданнях:
1. Стаття «Арабська весна" як вектор трансформації Близького Сходу та Північної Африки в контексті зовнішньополітичних інтересів України» Ждамарова А.В. - Науковий журнал. Сумська старовина. – випуск № 53. Видавець і виготовлювач Суми, 2018 р. -  63с.
2. Стаття «Арабська весна»: причини та історія розгортання кризи» Ждамарова А.В. - Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. – випуск № 17. Видавець і виготовлювач Одеса, 2019 р. - 11с.
3. Стаття «Зовнішня політика сучасної держави: основні підходи до визначення поняття» Ждамарова А.В. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Збірник наукових праць. – випуск № 6. Видавець і виготовлювач Ужгород, 2019 р. - 72 с.
 
Список публічних заходів, де брала участь
1. Участь у тренінгу «Проектування освітніх електронних ресурсів та підручників нового покоління у контексті оновлення професійної освіти» - 9.10.2018 р.
2. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських територій» - 23.10.2018 р. 
3. Участь у роботі всеукраїнському науково-методичному семінарі «Творча спадщина Г. С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу» -25.10.2018 р.
4. Участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» - 14.11.2018 р.
5. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської - 29.12.2018 р.
6. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики» - 06.12.2018 р.
7. Участь у роботі міжнародної науково-практичній  інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» - 31.01.2019 .
8. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Українська дипломатія в добу національновизвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки» - 21.02.2019 р.
9. Участь у роботі ХVІІІ міжнародній конференції «Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» - 13.03.2019 р.
10. Участь у роботі ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Роль молоді у розвитку АПК України» - 16.04.2019 р.
11. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач (до 200-річчя від дня народження)» - 26.09.2019 р.
12. Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Максима Тадейовича Рильського «Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення» - 20.02.2020 р.
13. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» - 14.05.2020 р.
 
 

 

 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Іващук Максим Володимирович

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Діяльність політичних партій і блоків у складі Верховної Ради України восьмого скликання (2014-2019)»

Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., Любовець Олена Миколаївна

Термін навчання в аспірантурі: 01.09.2023-01.09.2027 рр.

 

 

 

 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Ніколаєв Олександр Андрійович

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Буряківництво в Україні: становлення, тенденції та особливості розвитку (ХІХ-ХХІ ст)»

Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., Любовець Олена Миколаївна

Термін навчання в аспірантурі: 01.05.2023-01.05.2027 рр.

 

 

 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Соколов Олександр Єгорович

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Криза в системі публічного управління України: особливості її подолання (1991-2019рр.)»
 
Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., професор, Білан Сергій Олексійович
 
Термін навчання в аспірантурі: 16.09.2019-16.09.2023 рр.
 
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій: 
 
1. Соколов О.Є. Козаки у романі «Чорна Рада» Пантелемона Куліша у контексті теорії еліт. Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач (до 200-річчя від дня народження): Міжнародна науково-практична конференція, 26 вересня 2019 р.: тези доп. - Нац. університет біоресурсів і природокористування України Гуманітарно-педагогічний факультет. - м.Київ - 2019.
2. Соколов О.Є. Творчість у контексті сучасної культурної антропології. Всеукраїнська науково-творча конференція — Урочиста Академія «Я — України син і щиро гордий цим»
3. Соколов О.Є. Комплексний підхід подолання криз публічного управління інституційними структурами ЄС. Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 травня 2020 р.). – Київ, 2020.
4. Соколов О.Є. «Проблема належності до цивілізації у роботах науковців школи «Аналів» (на прикладі аналізу чорної Африки)» Соколов О.Є. – збірник праць до Міжнародної науково-практичної конференція «Новації і традиції перекладу: українські студії в європейському вимірі (присвячена року Європи в Україні)». Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2020 р.
5. Соколов О.Є. «Трансформація культурно-світоглядного простору українців у роки Незалежності очима літераторів (на прикладі М. Матіос, О. Забужко і Ю. Андруховича)» Соколов О.Є. – збірник праць до IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки)». Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2020р.
6. Соколов О.Є. «Удосконалення механізму трансферу інновацій в агропромисловому комплексі України: організаційно-економічний аспект» Соколов О.Є. – збірник праць до Науково-практичної конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра». Видавець і виготовлювач НААН України, 2021 р.
7. Соколов О.Є. «Розуміння ідентичності у творчості Г. Сковороди та сучасному філософському дискурсі» Соколов О.Є. – збірник праць до Міжнародної науково-практичної конференції «Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації» (до 300-річчя від дня народження Г.С. Сковороди). Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2022р.
 
Статті у наукових фахових виданнях: 

1. Соколов О.Є. «Комплексний підхід подолання криз публічного управління інституційними структурами ЄС» Соколов О.Є. – Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні». Розділ журналу: Теорія та історія публічного управління. Випуск 24/2021.
2. Соколов О.Є. «Механізми публічного управління у подоланні криз в незалежній Україні» Соколов О.Є. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Стаття опублікована у Томі 32 (71) № 3, 2021.
3. Соколов О.Є. «Теоретико-методологічні основи дослідження криз у публічному управлінні» Соколов О.Є. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. Стаття розміщена у номері 13(2021).

Список публічних заходів, де брав участь:

1. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» – 14.05.2020 р.
2. Онлайн-лекцію доктора історичних наук ЧНУ імені Петра Могили Юрія Котляра «Миколаїв у війнах ХІХ – ХХІ ст.» 22.02.2023 р.
 

 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Сорокін Андрій Анатолійович
Сорокін Андрій Анатолійович

Тел.: 0664108856

Спеціальність: 032 «Історія та археологія».

Освітньо-наукова програма: «Історія України».

Тема дисертаційної роботи: «Київська міська Рада народних депутатів I (XXI) скликання (1990–1994 рр.): вибори, організація, діяльність».

Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, доктор історичних наук, професор Стрілець Василь Васильович.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024.

ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Сорокін А. Вибори 1990 р. у світлі документів постійних комісій Ватутінської райради XXI скликання. Треті києвознавчі читання : історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.). Київ : «Фоліант», 2020. С. 238–244.

2. Сорокін А. Висвітлення діяльності Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів доби суверенізації Української РСР в києвознавчих дослідженнях. Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ. Київ, 2015. С. 83–85.

3. Сорокін А. Відображення в документах президії Київміськради XXI скликання у складі фонду 1697 Державного архіву м. Києва історії єврейської діаспори в Україні. Дні науки – 2019 : історія : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 44–47.

4. Сорокін А. Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р. у світлі протоколів засідань парткому КПУ Київського ВО «Хімволокно». Шевченківська весна – 2021 (секція «історія) : Матеріали XIX міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2021. С. 35–39.

5. Сорокін А. Газета «Київський університет» як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1990-1991). Шевченківська весна – 2015 : історія : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2015. С. 196–199.

6. Сорокін А. Газета «Київський університет» як джерело з історії становлення законодавчої бази перших демократичних виборів до Верховної Ради та місцевих Рад народних депутатів Української РСР. Дні науки історичного факультету 2017 (до 200-річчя з дня народження М. І. Костомарова) : матеріали X Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 67–70.

7. Сорокін А. Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської міської Ради народних депутатів XXI скликання. Шевченківська весна – 2017 : історія : матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 136–139.

8. Сорокін А. Діяльність Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання у працях І. Салія. Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017 р.). Київ : Фоліант, 2017. С. 456–459.

9. Сорокін А. Документи фонду 1697 (Київська міська рада) Державного архіву міста Києва як джерело з історії Революції на граніті. Шевченківська весна – 2018 : матеріали XVI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2018. С. 41–43.

10. Сорокін А. Журнал реєстрації розпоряджень та наказів голови Київміськради як джерело з історії українсько-польських зв’язків 1990–1991 рр. Травневі студії: історія, міжнародні відносини. Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Травневі студії 2023: історія та міжнародні відносини в інформаційному протистоянні». Вип. 8. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. С. 238–240. URL: https://jts.donnu.edu.ua/article/view/14445/14351 .

11. Сорокін А. Іменникові неологізми англомовного походження у мемуарах О. Мосіюка «День прапора». Новації і традиції перекладу : українські студії в європейському вимірі (присвячені року Європи в Україні) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12-13 листопада 2020 року. Київ, 2020. С. 179–180.

12. Сорокін А. Легенда про розташування бібліотеки Ярослава Мудрого у Межигір’ї в діяльності президії Київської міської Ради народних депутатів I (XXI) скликання. Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історикокультурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: зб.матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнта ; ред. кол.: А. В. Скорохватова (голова), Т. І. Спанчак, О. В. Михайлова, Р. В. Маньковська,Т. В. Новальська, В. П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. Київ, 2021. С. 199–208.

13. Сорокін А. Листування Київміськвиконкому за 1990 р. як джерело з історії становлення дипломатичних представництв іноземних держав в Українській РСР доби перебудови. Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського) : матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Редкол. : проф. І. К. Патриляк (голова), ас. І. Г. Адамська (заст. голови), О. Р. Магдич (відп. редактор). Київ, 2016. С. 456–461.

14. Сорокін А. Обговорення пропозицій про проведення виборів за територіальними та виробничими виборчими округами на пленарних засіданнях X сесії Верховної Ради Української РСР XX скликання. Дні науки історичного факультету : матеріали XI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2018. С. 200–203.

15. Сорокін А. Опубліковані мемуари як джерело з історії виборів до Київської міської та районних у місті Києві рад народних депутатів XXI скликання. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 2 листопада 2017 р. Київ, 2017. С. 209–212.

16. Сорокін А. Перші спроби затвердження пострадянських гербів районів м. Києва (вересень 1991–березень 1992 рр.). Шевченківська весна – 2020 (секція «історія) : Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 13 березня 2020 року. Київ : Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. С. 38–42.

17. Сорокін А. Постать Лесі Українки в сучасній топоніміці м. Києва. Соціокомунікативний простір України : історія та сьогодення : зб. матеріалів IV Міжнародної очно-дистанційної наук.-практ. конф. до 150-річчя від Дня народження Лесі Українки. Київ, 25-26 лютого, 2021 р. Київ : Міленіум, 2021. С. 125–127.

18. Сорокін А. Рішення президії Київміськради XXI скликання та додатки до них як джерело з історії герба м. Києва. Шевченківська весна – 2019 : історія : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 45–47.

19. Сорокін А. Роль газети «Київський електротранспорт» у висвітленні перебігу страйку транспортників м. Києва 16-23 лютого 1993 р. Шевченківська весна – 2023: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 18 березня 2023 року. Київ : Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. С. 68–72.

20. Сорокін А. Специфіка висвітлення парламентських та місцевих виборів 1990 р. у м. Києві в синхронних працях представників товариства «Знання». HistUkrainika: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 10 грудня 2022 року. Київ : Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. С. 76–80.

21. Сорокін А. Тренажерний майданчик київського Гідропарку як місце фізкультурно-спортивної діяльності: особливості відображення на сторінках вітчизняної довідкової літератури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Спорт: історія та сучасність», 28 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 76–79.

22. Сорокін А. Участь Коцюбинської селищної Ради народних депутатів I (XXI) скликання в обговоренні проєкту Конституції України 1 липня 1992 р. HistUkrainika: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 10 грудня 2022 року. С. 81–85.

23. Сорокін А. А. Аграрна проблематика у проєкті Концепції економічної самостійності і самоврядування м. Києва (січень 1990 р.). Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 4: Якість освіти та гуманітарна наука в умовах та глобальних викликів (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 184–186. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/sekciya_4_0.pdf#page=184 .

24. Сорокін А. А. Висвітлення демографічної ситуації в Українській РСР межі 1980–1990-х рр. у публікації Б. Є. Надточія «Я, ти, ми – у дзеркалі демографії». Медицина і психологія в репродукції людини – мультидисциплінарний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 жовтня 2022 р., м. Київ. Київ, 2022. С. 89–90. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u188/programa_konf_2022.pdf.pdf... 89 .

25. Сорокін А. А. Висвітлення формування та діяльності місцевих Рад м. Києва I (XXI) скликання у працях з історії районів столиці України. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів II Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції (Суми, 28 жовтня 2021 р.). Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. С. 113–120. URL: https://nsku.org.ua/wpcontent/uploads/2021/12/Збірник_Сумські-історико-краєзнавчістудії_2021.pdf#page=114 .

26. Сорокін А. А. Відображення діяльності Київської міської Ради народних депутатів I (XXI) скликання в епістолярній збірці Соломії Павличко «Листи з Києва». Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (1 грудня 2022 р., Суми). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. С. 85–93. URL: https://history.sspu.edu.ua/images/2022/conferences/2022/ebooks/zbirnik_... .

27. Сорокін А. А. Встановлення побратимських зв’язків міст Києва і Анкари. VII Конгрес сходознавців : збірник матеріалів, м. Київ, 27 листопада 2023 року. Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ; Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 88–92. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/lihapres/catalog/view/249/6830/153... .

28. Сорокін А. А. Інформація Сумського обкому КПУ від 14 березня 1990 р. «Про підсумки виборів народних депутатів Української РСР і місцевих Рад народних депутатів Сумської області» як джерело для дослідження сумської регіональної специфіки виборів 1990 року. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 5 листопада 2020 р.). Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. С. 128–135. URL: https://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Збірник-конференції_5-листопада2020.pdf#page=129 .

29. Сорокін А. А. Передумови співпраці незалежної України з постсоціалістичними державами Центрально-Східної Європі у світлі листування виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів (Київміськвиконкому) з питань транспорту та зв’язку за 1990 р. у складі фонду Р-1 Державного архіву м. Києва. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 41–43. URL: http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2024/19- 20.01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf#pag e=42 .

30. Сорокін А. А. Роль газети Київського виробничого об’єднання імені С. П. Корольова «Меридіан» в обговоренні проєкту Конституції України 1 липня 1992 р. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», 8 грудня 2022 року. Полтава : Астрая. 2022. С. 48–50.

31. Сорокін А. А. Українська історіографія становлення побратимських зв’язків між м. Києвом та містами КНР на зламі 1980–1990-х рр. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XVI міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2022 р. м. Київ. Львів–Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 136– 139. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/lihapres/catalog/view/183/3566/8130-1 .

32. Сорокін А. А. Участь газети Київської міської Ради народних депутатів «Хрещатик» у відзначенні 270-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації (до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 10-11 листопада 2022 р. Київ, 2022. С. 189–191. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/zbirnik_materialiv_konfere... iy_kod_ukrayinskoyi_identichnosti_u_vimiri_mizhkulturnoyi_komunikaciyi.pdf#pag e=189 .

33. Сорокін А. А. Участь президії Київміськради I (XXI) скликання у процесі становлення Національної гвардії України. Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики: зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2 червня 2022 р.). Київ, 2022. С. 166–167. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/zbirnik_konf_nato_2.06.202... page=166 .

34. Сорокін А. А. Участь президії Київміськради I (XXI) скликання у становленні сучасних українсько-болгарських міждержавних відносин. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 35–37.

35. Сорокін А. А. Участь української діаспорної щоденної газети «Свобода» у висвітленні підняття українського національного прапора біля будинку Київміськради 24 липня 1990 р. Актуальні проблеми історії зарубіжних країн в новий та новітній час: науковий збірник. Упорядники: Е. Кузьменко, І. Фечко, В. Зацепіло,Є. Земляна, Н. Новосел. Під редакцією О. Машевського. Київ, 2022. С. 319–326.

 Статті у наукових фахових виданнях:

1. Сорокін А. Динаміка формування депутатського корпусу Київської обласної Ради народних депутатів I (XXI) скликання у березні 1990-березні 1992 рр. (за документами фонду Р-880 Державного архіву Київської області). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. 2021. № 52. С. 170–181.

2. Сорокін А. Документи фонду 1697 Державного архіву міста Києва як джерело з історії українсько-литовських зв’язків у 1990–1991 рр. Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. 2018. Вип. 56. С. 133–137. URL: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/56/articles/21.pdf .

3. Сорокін А. Київські міські газети як джерело для дослідження українськофінських зв’язків у 1990–1991 рр. Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. 2018. Вип. 55. С. 110–116. URL: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/55/articles/20.pdf .

4. Сорокін А. Луцький період життя О. Мосіюка. Літопис Волині. 2021. № 24. С. 28–35. URL: http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/220/170 .

5. Сорокін А. Участь газети «За сільськогосподарські кадри» у висвітленні підготовки, перебігу та результатів парламентських і місцевих виборів 1990 р. в м. Києві. Літопис Волині. 2021. № 25. С. 62–68. URL: http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/267/215 .

6. Сорокін А. А. Участь газети Київміськради «Хрещатик» у комеморації 50- річчя трагедії Бабиного Яру. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2023. Т. 34 (73). № 1. С. 142–149. URL: https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/1_2023/20.pdf .

Статті в інших виданнях:

1. Сорокін А. А., Стрілець В. В. Встановлення побратимських зв’язків Києва з містами Чикаго і Торонто. Універсум історії та археології. 2021. Вип. 4 (29). Т. 2. С. 138–154. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1816021 .

Список публічних заходів, де брав участь:

1. Сертифікат участі у вебінарі «Web of Science Core Collection: базові можливості» 5 травня 2021 р.
2. Сертифікат участі у вебінарі «Journal Citation Reports: базові можливості».
3. Сертифікат участі у вебінарі «EndNote: базові можливості».

 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Шевцова Євгенія Сергіївна

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: « Історико-краєзнавча діяльність статистичних органів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)».

Науковий керівник: доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Стрілець Василь Васильович

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021 — 15.09.2025

ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Шевцова Є.С. Губернські статистичні установи та історія їх утворення. Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. С.153-155 2. Шевцова Є.С. Пам'ятна книжка Губернських статистичних комітетів як джерело з історії аграрної розвитку регіонів. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 17 листопада. 2021 р. / НААН, ННСГБ – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – С. 244-246.
3. Шевцова Є. С. Система статистичних органів на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – на початку ХХ століть). Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до 150 - річчя від дня народження Агатангела Кримського): зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня 2021 р. – К., 2021. С.89-90 4. Шевцова Є. С. Нові парадигми історичної науки зі зміною суспільних процесів другої половини ХІХ ст. у Європі та Російській імперії. «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – С.16-17
5. Шевцова Є. С. Вплив сучасних цивілізаційних тенденцій на формування нових типів посткласичних університетів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «В подоланні соціальних та культурних викликів: Європа разом з Україною» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних
спільнот та громадянського суспільства. м. Київ, 18-19 травня 2022 року. – Київ, 2022. – С. 268-271 6. Шевцова Є. С. Аналіз співробітництва України з НАТО у сферах науки й технологій. Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики: зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2 червня 2022 р.). – К., 2022. – С.54-55 7. Шевцова Є.С. Сучасні підходи та методи у викладанні археології та методики польових досліджень у вищий школі. Міжнародна наукова конференція «Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства» : матеріали конференції, 30–31 липня 2022 р. Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2022. С. 270-274. 8. Шевцова Є.С. Видання статистичних органів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть, як джерело з дослідження демографії українських губерній. Медицина і психологія в репродукції людини – мультидисциплінарний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 жовтня 2022 р., м. Київ. Київ, 2022. С.126-127. 9. Шевцова Є.С. Питання мови у статистичних дослідженнях в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття». Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації (до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 10 - 11 листопада 2022 р. К., 2022. С. 68-70.
10. Шевцова Є.С. Статистика народонаселення і «російський компонент» Таврійської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. Трансформація системи міжнародних відносин в умовах російськоукраїнської війни (до дня спротиву окупації Автономної республіки Крим та м. Севастополя) / (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 лютого 2023 р.). – К., 2023. С. 272-273
11. Шевцова Є.С. Внесок І. Франка в розвиток статистичних досліджень західноукраїнських земель кінця XIX –початку XX ст. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 4: Якість освіти та гуманітарна наука в умовах війни та глобальних викликів (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 278-280
12. Шевцова Є. С., Котеленець К. М. „Харківський календар” як джерело зі статистики населення Старобільщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Луганщина: краєзнавчі розвідки : матеріали V Всеукраїнської. наук.-практ. конф., 18 трав. 2023 р., Лубни, Україна / ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” [та ін.]. – Лубни, 2023. С. 67-71.
13. Шевцова Є. С. Проведення археологічних досліджень в Україні: проблеми і перспективи. Міжнародна очно-дистанційна науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні гуманітарні дослідження молодих
науковців у глобалізаційному світі: виклики, інновації, безпека» (6-7.11.2023 р.). Київ, 2023.
 

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Шевцова Є. С. Становлення земської статистики на українських землях у другій половині ХІХ ст. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Всесвітня історія. Історія України. № 9 (347), 2021, С. 196-176
2. Шевцова Є.С. До класифікації періодичних видань губернських статистичних комітетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як історичного джерела з історії України. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Всесвітня історія. Історія України. № 9 (314), 2017, С. 104-109
3. Шевцова Є.С. Аналіз збереженості видань губернських статистичних комітетів у бібліотеках та архівних установах України. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Методологія, історіографія та джерелознавство. № 4 (352), 2022, С. 51-59
4. Стрілець В. В., Шевцова Є. С. Історіографія діяльності статистичних органів в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Вісник аграрної історії: науковий журнал. Головний редактор М.А. Журба – К. : ТОВ «ТВОРИ» 2023. – Випуск 43-44– С. 31-40
5. Шевцова Є. С. Діяльність Йозефа Бузека у галузі польської та галицької статистики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Історичні науки. 2023. № 2 (356), червень. – С. 98-105.

Список публічних заходів, де брала участь:

1.Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна доброчесність в університеті» 18 вересня 2021 р. 2. Взято участь у Міжнародній зимовій школі «Соціальні та культурні аспекти Європейських студій» (120 годин) . 17-22 січня 2022 р. 3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ти в моєму серці, Україно!» , присвяченій пам’яті Бориса Олійника. 19 квітня 2022 р. м. Київ. 4. Шевцова Є.С. Свобода слова як контитуційне право людини. Круглий стіл з нагоди Дня Конституції України «Конституції України 26 років!», 28 червня 2022 року. 5. Балтійська міжнародна академія (Латвія), сертифікат про участь у Міжнародній науковій конференції «Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства» 30–31 липня 2022 року, 0,5 кредитів ЄКТС (15 годин). 6. Зимова онлайн-школа з навчального курсу «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти», яка пройде с рамках реалізації наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку Ужгородського національного університету» (ТЦЖМ)
(15-17 лютого 2023 року). 7. Відкриті лекції циклу «Україна і Європа: ціннісні аспекти спільної історичної долі». ЧНУ імені Петра Могили. Лютий 2023 р.
8. Сертифікат про підвищення кваліфікаці від ГО «Прогресильні» № 38-08/23«Ретріт для внутрішьно-переміщених викладачів». 14-17 серпня.м. Львів, 1 ЄКТС
9. Сertificate is awarded to: Yevheniia Shevtsova in recognition of participation in a 1,5 hour lecture Creating Persuasive "Digital Moments".02.09.2023. RAYMOND A. LUTZKY
10. Сертифікат № ПК-К 23-09/339 виданий 14 вересня 2023 року засвідчує, що Шевцова Євгенія Сергіївна взяла участь в онлайн-форумі на тему «Психологічне здоровʼя освітян», пройшла підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції) та отримала теоретичні та практичні знання за темою форуму. Обсяг (тривалість) 6 годин (0,2 кредити ЄКТС), форма: дистанційна
11. Сертифікат про підвищення кваліфікаці від ГО «ПРОГРЕСИЛЬНІ» № ПК-290 від 15 жовтня 2023. «7 днів прогресильності: створюємо сучасне освітнє середовище», обсягом 30 годин / 1 кредит ЄКТС. Період проходження курсу з 9 по 15 жовтня 2023. Опановано такі теми: «Навіщо потрібні енерджайзери в освітньому процесі» «Чому рейтинги університетів BOAInS a «Як викладачу захистити свою інтелектуальну власність» «Як цікаво візуалізувати освітні компоненти» «Як розвинути навички емоційного лідерства» «Як досягти успіху через викладацьке лідерство» «Як створити безпечний медіапростір в освіті» «Як комунікувати прогресильно» . «Як впровадити неформальну освіту в формальній установі».
12. Шевцова Є.С. «Estonian Scholl of Diplomacy» Стипендія на навчання за програмою «International Relations» (Естонія, м. Таллін) З 10.10.2023 до 17.05.2024
13. «Baltic-Nordic Youth Forum 2023» м. Таллін, Естонія. Листопад, 2023.
 


 

 

ВИПУСКНИКИ

 

Доктор історичних наук, професор
Левчук Костянтин Іванович

Тел.: 527-81-16

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект)».
Кар'єрний шлях: професор кафедри історії України та філософії Вінницького Національного аграрного університету (м. Вінниця).

Кандидат історичних наук, доцент
Кропивко Олена Михайлівна

Тел.: 527-81-16

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадські об'єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 роки)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

 

Кандидат історичних наук, доцент

Кравченко Наталія Борисівна

Тел.: 527-81-16

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реформування агропромислового комплексу України: досвід, проблеми (1991-1996 рр.)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).
 

Кандидат історичних наук, доцент
Скотнікова Лада Станіславівна

Тел.: 527-81-16

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Аграрні відносини в українському селі у 20-30 роках XX століття».
Кар'єрний шлях: викладач Національного авіаційного університету (м. Київ) у 2005-2006 рр.

Кандидат історичних наук, доцент
Живора Станіслав Михайлович

Тел.: 527-81-16

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри історії і політології НУБІП України (м. Київ), вихователь вищої категорії Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.

Кандидат історичних наук, доцент
Лановюк Людмила Петрівна

Тел.: 527-81-16

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні (90-ті роки ХХ століття - початок XXI століття)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

Кандидат історичних наук, доцент
Хвіст Вікторія Олексіївна

Тел.: 527-81-16

 

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Демографічні зміни у складі населення незалежної України: українознавчий аспект».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

Кандидат історичних наук
Корнієнко Валерій Васильович

Тел.: 527-81-16

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Здійснення земельної реформи в Україні (1990-2002 рр.): історичні уроки та наслідки»
Кар'єрний шлях: директорсередньої загальноосвітньої школи №67 (м. Київ).

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
Сопівник Руслан Васильович

Тел.: 527-83-55

 

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний аспект (90-ті рр. XX - початок XXI ст.)».
Кар'єрний шлях: завідувач кафедри педагогіки НУБІП України (м. Київ).

Доктор історичних наук, професор
Білан Сергій Олексійович

Тел.: 527-81-16

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)».
У 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929-1939 рр.)»
Кар'єрний шлях: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

Доктор історичних наук, доцент
Сидорович Олександр Сергійович

Тел.: 527-81-16

 

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій половині XIX ст. - на початку ХХ ст.: історичний аспект».
Кар'єрний шлях: професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплінвідокремленого підрозділу НУБіП України «Ніжинський Агротехнічний Інститут» (м. Ніжин).

Кандидат історичних наук
Грибенко Олександр Миколайович

Тел.: 527-81-16

 

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні в 1917 – 1921 рр.: історичний аспект».
Кар'єрний шлях: викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів).

Кандидат історичних наук, доцент
Махінько Анна Іванівна

Тел.: 527-81-16

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реформування загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття»: історичний аспект.
Кар'єрний шлях: старший викладач кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).

Кандидат історичних наук, старший викладач
Поливач Марія Анатоліївна

Тел.: 527-81-16

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему Академік П. Д. Пшеничний – учений, педагогів та організатор вітчизняної дослідної справи в зоотехнії у 30-70-х рр. ХХ ст.».
Кар'єрний шлях: директор Музею НУБіП України, старший викладач кафедри журналістики і мовної комунікації НУБІП України (м. Київ).

Кандидат історичних наук, старший викладач
Оліцький Вячеслав Олександрович

Тел.: 527-81-16

У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920 - 1930-ті роки».
Кар’єрний шлях: завідувач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Кандидат історичних наук
Пилипенко Лілія Леонідівна

Тел.: 527-81-16

 У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етнополітичні процеси в Польщі (1918–1923): західноукраїнський контекст»
Кар’єрний шлях: науковий співробітник відділу бібліотечно-інформаційних технологій та наукової обробки документів ННСГБ НААН України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook