Навчальна та виховна робота на факультеті землевпорядкування: підсумки складного воєнного 2022 року і завдання на рік 2023

15 грудня 2022 року
   Складний і повний викликів для України 2022 рік підходить до свого завершення. Викладачі і студенти здають останні екзамени, а трудові колективи готуються підбивати підсумки проведеної роботи і зосереджуються на завданнях на рік прийдешній. Цілком звичною справою для факультету землевпорядкування НУБіП України є висвітлення на сторінках офіційного сайту Університету серії дописів, що підсумовують річну діяльність його колективу за основними напрямами роботи та окреслюють головні завдання на найближчу перспективу. Ця публікація присвячена навчальній і виховній роботі факультету протягом 2022 року, а також головним завданням, які будуть поставлені перед трудовим колективом на 2023 рік. 
  Розпочнемо з того, що для освітян і студентів України 2022 рік став особливим і приніс абсолютно нові виклики. Повномасштабна військова агресія, руйнація ворогом енергетичної інфраструктури, дефіцит і тотальна економія електроенергії, постійні перебої з мережею Інтернет і мобільним зв’язком, невмовкаючі сигнали повітряної тривоги вносили свої корективи в освітній процес. Проте, на наше тверде переконання, після повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, найважливішим досягненням для трудового колективу факультету землевпорядкування і студентства є відновлення освітнього процесу з 14 березня 2022 року, збереження колективу, матеріальної бази, адаптація до нових викликів та успішне виконання освітянської та інших видів статутної діяльності. Як би складно не було, але дякуючи нашим славним військовим, чіткій і переконливій позиції ректорату, колектив факультету землевпорядкування злагоджено працює і виконує покладені на нього обов’язки.
 
   Перш за все, необхідно відзначити, що запорукою успішного проведення та завершення весняного семестру 2021-2022 навчального року (зокрема після 14 березня 2022 року) стала злагоджена робота колективу щодо організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій. Адже, на факультеті землевпорядкування упродовж останніх років велась активна робота з наповнення електронних навчальних курсів (ЕНК) дисциплін. Усі викладачі вже мали серйозний доробок для організації навчання за дистанційними технологіями, було розроблено майже 100% ЕНК, з них понад 75% атестовані, робота з підготовки курсів та їхньої атестації і переатестації постійно триває. У кожного здобувача є особистий обліковий запис на Навчальному порталі НУБіП, адже саме Навчально-інформаційний портал НУБіП України, став у весняному семестрі головним засобом дистанційного навчання. Водночас, учасники освітнього процесу не обмежувалися лише цим ресурсом. Широкого використання набули й інші канали зв’язку і віддаленої співпраці: месенджери (WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger тощо), сервіси відеоконференцій (Zoom, Webex, Meet, Skype), а також YouTube, електронна пошта тощо. Це дозволило як студентам так і викладачам постійно перебувати в освітньому середовищі через усі доступні інформаційно-комунікаційні канали (https://nubip.edu.ua/node/109257).
 
   По-друге, комунікація між учасниками освітнього процесу під час дистанційного чи змішаного навчання виходить на перший план. Власне, деканатом факультету землевпорядкування на чолі з деканом Тарасом Євсюковим вже кілька років поспіль налагоджена тісна взаємодія між усіма учасниками – старостами академічних груп, завідувачами кафедр, співробітниками факультету. Фактично усі перебувають 24/7 «online» і в постійній взаємодії. І стосується це і відвідувань, і дистанційного засвоєння матеріалу, і кількості проживаючих у гуртожитках, і моніторингу стану здоров’я студентів та співробітників. Отож, завдяки злагодженій та дисциплінованій роботі колективу, організовано було завершено весняний семестр 2021-2022 н.р. (https://nubip.edu.ua/node/109698), а також проведена підсумкова атестація у випускників-бакалаврів (https://nubip.edu.ua/node/111006).
   По-третє, важливою складовою освітнього процесу є практична підготовка здобувачів освіти. Якісна практична підготовка є надважливою при опануванні професії геодезиста та землевпорядника. Тут зазначимо, що практичне навчання майже для всіх курсів було організовано у дистанційному форматі, окрім студентів 1 та 2 курсів з дисциплін «Топографія», «Геодезія» та «Електронні геодезичні прилади». Загалом рішення щодо проведення геодезичної практики в очній формі у липні-серпні 2022 року прийняти було досить складно. Колектив факультету на чолі з деканом Тарасом Євсюковим розумів всі загрози, які стояли як перед студентами так і викладачами. Втім, заручившись підтримкою ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка і проректора з науково-педагогічної роботи Василя Шинкарука було прийнято рішення проводити геодезичні навчальні практики за звичайною традиційною формою з обов’язковим дотриманням правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та протиепідемічних заходів на території баз практики. З урахуванням особливих обставин, а також вимог безпеки у 2022 році базою проведення практик стала територія базового закладу НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/112341). В підсумку, геодезична навчальна практика, проведена з дотриманням комплексу заходів, пройшла успішно. Кожен студент, окрім закріплення теоретичних знань і практичних вмінь, здобув неоціненний практичний досвід працювати в дружній команді та спільно вирішувати геодезичні завдання.
  Аналізуючи цьогорічну вступну кампанію, можна стверджувати, що загалом пройшла вона вдало. Маємо чотири групи першокурсників, у тому числі й англомовну, а також групу з числа випускників коледжів. Якщо ж говорити мовою цифр, то це 99 студентів денної форми навчання (47 на бюджет і 20 на контракт) і з них 32 студентів у групі, що навчається за скороченим терміном. Таким чином, НУБіП знову очолив ТОП-10 закладів вищої освіти України за кількістю вступників на освітню програму бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у 2022 році. Загалом було подано 303 заяви (https://nubip.edu.ua/node/114087). Значно покращилися показники й вступу до магістратури. Маємо 69 магістрів, з них 45 за державним замовленням на денній формі та 24 контрактної. І це проти 45 минулорічних.
   Таким чином, за результатами цьогорічної і попередніх років вступних кампаній на факультеті землевпорядкування вже у 2022 році відбувся приріст контингенту студентів на 64 особи (543 студенти станом на 01.10.2022 р., проти 479 – на 01.10.2021 р.). З одного боку, це позитивний тренд, що змушує обмірковувати над питанням кадрового забезпечення підготовки фахівців, а з іншого боку – загострюється питання забезпечення їх житлом, адже факультет нині має один з найвищих коефіцієнтів ущільнення.
   Другим важливим індикатором в освітній діяльності Університету в 2022 році був початок 2022-2023 навчального року з 15 серпня 2022 р. Формат тоді було обрано вдалий. На той час, 190 студентів 2-3 курсів і 51 магістр другого року навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дотриманням правил й дисципліни навчалися в очному форматі до 17 вересня. Змінили їх 19 вересня 2022 року 99 першокурсників (https://nubip.edu.ua/node/114525) разом із 48 здобувачами четвертого курсу, а вже 26 вересня 2022 року до них доєдналось 69 магістрів першого року навчання (https://nubip.edu.ua/node/114927). Освітній процес проходив організовано, явка здобувачів була на високому рівні. Навіть у перші дні відвідуваність в середньому становила – 82% (https://nubip.edu.ua/node/113054). Протягом вересня-жовтня, виняткова увага приділялась практичним і лабораторним заняттям, особливо роботі з геодезичними приладами, спеціалізованим програмним забезпеченням, обладнанням. Для цього викладачами було своєчасно внесені відповідні зміни до робочих програм навчальних дисциплін. Крім того, для здобувачів було призначено додаткові заняття по суботам.
   Більш того, не оминули на факультеті й надзвичайно важливе питання – організації навчання студентів, які в силу об’єктивних причин перебувають за кордоном. Адміністрація факультету, наставники і викладачі з ними постійно контактують. Завчасно були підготовлені необхідні документи, заздалегідь оформлені індивідуальні графіки, використовується навчально-інформаційний портал НУБіП України. Ближче до середини семестру більшість здобувачів повернулась в Україну та доєднались до одногрупників.
   Наголосимо, що колектив факультету землевпорядкування на чолі із деканом Тарасом Євсюковим ретельно готувався до освітнього процесу в осінньому семестрі. Було здійснено підготовку укриттів у навчальному корпусі № 6 та гуртожитку № 4. Розроблено план-схеми переміщення студентів і співробітників до укриття, наставники академічних груп провели студентам Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Здобувачі були вчасно поінформовані щодо поведінки під час надзвичайних ситуацій, сигналів повітряної тривоги, а також наочно ознайомлені з місцем розташування укриття навчального корпусу №6. Для здобувачів і науково-педагогічних працівників деканатом факультету заздалегідь був підготовлений спеціальний розклад занять на 1 семестр із врахуванням черговість змін, в які будуть навчатися студенти задля безпечного розміщення в укритті у разі повітряної тривоги (https://nubip.edu.ua/node/111862).
 
   На факультеті землевпорядкування особлива увага завжди відводилася співпраці зі стейкхолдерами. Вони люб’язно долучаються до освітнього процесу, майже щомісяця організовують цікаві і корисні навчальні заняття під час яких демонструють студентам новітні технології, що в майбутньому будуть невід’ємною частиною роботи майбутніх землевпорядників та геодезистів. До того ж, у надскладні для нашої країни часи, студентам важливо не втрачати мотивацію до навчання. Саме тому вкінці березня 2022 року на факультеті землевпорядкування, з ініціативи декана Тараса Євсюкова, був організований мотиваційний вебінар, на якому історією свого професійного успіху поділився Вадим Сокол – професійний ГІС-консультант, менеджер з розвитку бізнесу компанії SWECO (Швеція) (https://nubip.edu.ua/node/107036), а на початку квітня офіцер з питань землекористування, координатор регіональних ініціатив Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Європі та Центральній Азії Мортен Хартвігсен провів для студентів факультету землевпорядкування вебінар на якому розповів про особливості законодавства й добровільні принципи консолідації земель у Європейських країнах.
  12 вересня 2022 року, студентам 3 курсу, у рамках угоди про співробітництво між Національним центром управління та випробувань космічних засобів та НУБіП України, було проведено пізнавальний майстер-клас з підбору методів опрацювання результатів супутникової навігації та дистанційного зондування Землі. Спікерами виступили начальник групи обробки супутникових даних Сергій Сластін і начальник відділу застосування та експлуатації навігаційних систем Олег Піскун. 05 жовтня, на запрошення доцента кафедри управління земельними ресурсами Євгена Бутенка, Сергій Сластін провів пізнавальну лекцію студентам 3 курсу з дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» (https://nubip.edu.ua/node/115449). А вже 19 жовтня для цієї ж аудиторії студентів GIS-фахівець компанії DroneUА Гліб Лісовий розповів про дрони, як інструмент отримання даних, а також про підготовку проведення знімання за допомогою БПЛА (https://nubip.edu.ua/node/116057).
 
   В осінньому семестрі, сертифікований інженер-землевпорядник, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України» Микола Скорик погодився поділитися зі здобувачами знаннями і організував цікавий і пізнавальний майстер-клас «Кадастрова зйомка камерою смартфона або реінкарнація фототеодоліта». Студенти з великим задоволенням слухали лекцію про технології виконання точної геодезичної зйомки із допомогою мобільного пристрою та навіть самостійно провели зйомку на подвір’ї навчального корпусу №6 (https://nubip.edu.ua/node/115983).
 
  Протягом 16-17 листопада на факультеті землевпорядкування, відбувся вже дводенний воркшоп головним питанням якого було: Як застосовувати дрони для моніторингу та охорони об’єктів історико-культурної спадщини? За два дні інтенсиву студенти послухали оригінальні й пізнавальні лекції про можливості застосування БПЛА для моніторингу та охорони об’єктів історико-культурної спадщини. Головними спікерами витупили Олександр Бессараб – керівник проекту, благодійного фонду ESJF Східна Європа, Тетяна Кондратенко – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Germandrones та Гліб Лісовий – GIS-фахівець компанії DroneUA. У заході взяли участь близько 60 студентів. Сам захід проходив за підтримки European Commission (https://nubip.edu.ua/node/117771).
   Протягом цього складного року систематично проводилася на факультеті робота із магістрами, частина з яких вимушено перебували за кордоном. Так, з метою узагальнення і систематизації їхнього дворічного дослідження, а також для відточування майстерності стисло і змістовно доповідати про результати магістерської роботи 21 жовтня 2022 р. були заслухані постерні презентації (https://nubip.edu.ua/node/116340). А вже 17-23 листопада відбувся прилюдний захист кваліфікаційних магістерських робіт в очному форматі (https://nubip.edu.ua/node/117633).
   Варто зазначити, що підвищення якості освітнього процесу і підготовці висококваліфікованих здобувачів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» забезпечують впровадженням в освітньому процесі програмних рішень передових світових компаній у сфері геодезії та землеустрою. Так, під час відвідування міжнародної виставки NTERGEO декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков, провівши перемовини із представниками швейцарської компанії Pix4D доктором сільськогосподарської інженерії Лореною Ускіса та її колегою, керівником з розвитку бізнесу Надзеждою Гіль, домовилися про безкоштовне надання університету від компанії ліцензійного програмного забезпечення Pix4Dmapper Educational Classroom, Perpetual license. Вартість цього програмного продукту становить 5 тис. євро (https://nubip.edu.ua/node/116068). Наразі дане програмне забезпечення успішно впроваджено у навчальні дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» і «ДЗЗ та технології обробки геопросторових даних».
   Не завжди нові знання здобувачі отримують за партою. Неформальний спосіб подачі матеріалу тут відіграє своєрідне значення. Наприклад, завідувач кафедри землевпорядного проектування, професор Андрій Мартин, осінніми теплими днями, організовував неспішні прогулянки печерськими пагорбами і проводив пізнавальні та насичені навчальні екскурсії студентам. Під час яких, здобувачі спеціальності «Геодезія та землеустрій» отримали можливість доторкнутися до історії земельних відносин та землеустрою безпосередньо на вулицях стародавнього Києва (https://nubip.edu.ua/node/113670).
   А завідувач кафедри геодезії та картографії, професор Іван Ковальчук, у листопаді організовував пізнавальну екскурсію для студентів четверного курсу з дисципліни «Геоекологічний моніторинг» до Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського (https://nubip.edu.ua/node/117615).
   Щодо виховної роботи, то на факультеті землевпорядкування як в університеті в цілому вона є важливим компонентом, адже впливає вона на формування як професійно значущих якостей здобувачів вищої освіти, так і виховання їхньої громадянської та світоглядної позицій, ствердження ціннісних орієнтирів студентської молоді, зокрема й національно-патріотичне виховання. Безумовно, при цьому було враховано як умови карантинного режиму так і воєнного стану. І тут необхідно наголосити, що саме системна виховна робота, що проводиться в НУБіП України допомогла вийти з морального та психологічного шоку у якому перебували учасники освітнього процесу упродовж перших тижнів військової агресії. Важливу складову виховного процесу на факультеті землевпорядкування відіграє «Літня школа з геодезії та землеустрою», на якій за підтримки роботодавців факультету проводяться майстер класи щодо використання новітніх приладів, а також геодезичні, інтелектуальні та спортивні конкурси. Такий підхід залишає безліч приємних спогадів у студентів і надає унікальну можливість переймання досвіду від провідних працівників сфери геодезії та землеустрою, а також помірятися силами в різних змаганнях (https://nubip.edu.ua/node/112720).

   На початку навчального року діяльність факультету і студентського самоврядування була націлена на проведення культурно-масових заходів в очному форматі. Так, починаючи із зарахування до університету, першокурсників було залучено у різноманітні активності. Також, з метою адаптації до освітнього процесу, ознайомлення з університетом і студентським колективом на факультеті землевпорядкування було організовано і успішно проведено тренінг «Школа першокурсника 2022». Близько 50 першокурсників протягом 12-15 вересня 2022 року відвідали найцікавіші локації НУБіП України і столиці (https://nubip.edu.ua/node/114413). За ним був «Дебют першокурсника», на якому чотири академічних груп першокурсників змогли проявити свою креативність, командний дух та відкритість до нового етапу у своєму житті – студентства (https://nubip.edu.ua/node/116562).
   Разом з тим, ні для кого не секрет, що факультет землевпорядкування є одним із найспортивніших факультетів НУБіП України. Адже, щодо спортивних змагань, то для студентів факультету землевпорядкування зазначений період виявився досить насичений. Студент другого курсу факультету землевпорядкування Владислав Ямковий цього року вчетверте виборов звання чемпіона України з кікбоксінгу (https://nubip.edu.ua/node/105878).
   Впродовж 18-31 серпня 2022 року на стадіоні НУБіП України проходили змагання серед студентів з футболу. Команда факультету здобула бронзу, посівши ІІІ місце. Протягом 07-13 вересня 2022 року тривали змагання з шахів серед студентів. Команда факультету землевпорядкування посіла І місце і стала чемпіоном 66-ї спартакіади студентів НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/114295). Крім того, здобувачі завзято боролися у змаганнях з волейболу, стрітболу та настільного тенісу. Команда з мужніх студентів показала достойний результат у гирьовому спорті. Варто зазначити, що факультет землевпорядкування практично має свою футбольну команду – Old boys, адже більшість її гравцями є студентами факультету. Вони активно беруть участь у різноманітних футбольних турнірах м. Києва (https://nubip.edu.ua/node/113610).
 
   Наприкінці вересня 2022 року за ініціативи студентської організації факультету землевпорядкування на чолі із Олександрою Калініченко був проведений спортивний турнір з міні-футболу серед команд першокурсників факультету землевпорядкування. Під час якого першокурсники отримали приємні враження та ще ближче познайомились один з одним (https://nubip.edu.ua/node/115165). У кінці жовтня відбулася найочікуваніша спортивна подія – турнір з міні-футболу «Кубок декана 2022», участь у якому брали збірні команди від кожного курсу. Під час заходу панувала дружня атмосфера, а переможці на цілий рік закріпили за собою звання чемпіонів. (https://nubip.edu.ua/node/116299).
   У студентському гуртожитку №4 студентською організацією факультету були проведені чимало цікавих заходів, а саме: «Корпорація НУБіП» (переможець Володимир Бакаленко, студент 1 курсу), турнір з Мафії (перемогу здобув Ілля Ілляшов, студент 4 курсу), організовувалися ігри «Хто я?», «Камінь, ножиці, папір» та «шоу-Підкати», кіберспортивний турнір з CS:GO та Dota2, PUBG, FIFA та WORLD OF TANKS. Все це дає змогу зблизити колектив і весело провести час.
   Крім того, студентською організацією факультету були організовані відеопривітання приурочені до «Дня Соборності», «Дня Героїв Небесної Сотні», «Дня визволення в’язнів фашистських концтаборів», «Дня матері», «Дня аварії на Чорнобильській АЕС», «День Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні» тощо. Також студентською організацією факультету за умов дистанційного навчання часто організовуються різні міні-конкурси на Instagram-сторінці факультету (https://www.instagram.com/fzv_nubip_) та на каналі TikTok (https://www.tiktok.com/@fzv_nubip). У таких заходах студенти мають змогу проявити креативність, заробити додаткові бали до рейтингу, отримати приємні подарунки та просто поділитися моментами зі свого університетського життя.
   Також варто згадати традиційні випускові вечори, під час яких майбутні землевпорядники та геодезисти отримують заслужені дипломи бакалавра (https://nubip.edu.ua/node/111337) та магістра (https://nubip.edu.ua/node/118153). Урочисте вручення дипломів цього року проводили високоповажні гості – Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
   За період воєнного стану було організовано і проведено серію благодійних спортивних заходів (футбольні матчі, кіберспортивні турніри, аукціони), в результаті чого вдалося зібрали понад 26 тис. грн. Зібрані кошти були витрачені на амуніцію та військове спорядження для студентів факультету, які нині захищають нашу країну в лавах Збройних Сил України.
   Як бачимо, не дивлячись на воєнний стан, студентське життя в університетському кампусі досить активне і насичене, багате на різні події, справжні та щирі емоції. Останні, на жаль, не можливо передати «диванними технологіями», навіть через екрани найновітніших гаджетів.
   Щодо планів на 2023 рік у навчальній та виховній роботі, то колектив факультету вже має головні завдання:
  1. Календарний 2023 рік стане роком підготовки і відзначення 125-річчя НУБіП України (плануємо провести ремонтні роботи і оновлення навчальних лабораторій, оснащення сучасним геодезичним обладнання).
  2. Також наступного року колектив буде готуватися до акредитації освітніх програм підготовки бакалавра та магістра.
  3. Необхідно здійснити комплексне оновлення змісту навчальних дисциплін, навчальних планів, переглянути й оновити робочі програми з урахуванням викликів сьогодення і повоєнного відновлення та відбудови України, взявши до уваги останні наукові досягнення та сучасні практики (відшкодування збитків завданих військовими діями, оцінювання їх наслідків на довкілля, відбудова інфраструктури, рекультивація земель тощо).
  4. Продовження співпраці з виробництвом та бізнесом через діяльність Ради роботодавців факультету. Проведення школи професійної майстерності землевпорядника та геодезиста.
  5. Забезпечення якості освітнього, дослідницького процесів шляхом проходження стажування НПП провідних підприємства у сфері геодезії та землеустрою.
  6. Продовжувати здійснювати виховну роботу шляхом реалізації Програми виховання студентів «Фахівець, громадянин, патріот».
   Підсумовуючи наголосимо, що незважаючи на всі перепони 2022 рік виявився доволі продуктивним і насиченим різноманітними заходами. Виклики сьогодення дають нам розуміння того, що нам потрібно бути постійно готовим до змін, вміти швидко перелаштовуватись та працювати у нових реаліях. Колектив факультету землевпорядкування всупереч всіх викликів активно проводить освітню та виховну роботу та готує гідних громадян України.
   Віримо, що в новому році ми зможемо й надалі якісно здійснювати освітню діяльність, реалізувати ще більше цікавих та корисних заходів, і головне, в очному форматі.
   Все буде Україна!
 
 
Олександр Шевченко,
заступник декана з навчальної та виховної роботи

факультету землевпорядкування 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook