Захист дисертації Клименко Ірини Іванівни на тему: «Вплив системи удобрення на продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни та родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту»

10 липня 2015, 13:00
вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04
відбудеться прилюдний захист дисертації Клименко Ірини Іванівни
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
на тему: «Вплив системи удобрення на продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни та родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.04 «Агрохімія».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корсун Світлана Георгіївна, завідувач відділу агроекології і аналітичних досліджень Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Бердніков Олександр Михайлович, головний науковий співробітник лабораторії агрохімії і родючості ґрунтів Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

доктор сільськогосподарських наук, професор Макаренко Наталія Анатоліївна, професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)