Кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Робочі навчальні програми та силабуси дисциплін

Робочі програми, силабуси та ЕНК навчальних дисциплін на 2023-2024 н.р.   

Робоча програма навчальної дисципліни

Спеціальність для якої викладається дисципліна/ силабус

Лектор/ЕНК посилання

ОС Бакалавр

Genetics

201 Агрономія

Ст. викл. Заїка Є.В.

Генетика

201 Агрономія

Доц. Башкірова Н.В.

Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія

201 Агрономія

Доц. Феделеш-Гладинець М.І.

Селекція і насінництво польових культур

201 Агрономія

Проф. Жемойда В.Л.,

Доц. Макарчук О.С.

Сортовивчення та сортознавство

201 Агрономія

Доц. Дмитренко Ю.М.,

Ст. викл. Заїка Є.В.

Насіннєві фонди та їх логістика

201 Агрономія

Проф. Жемойда В.Л.

Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія

201 Агрономія (с.т.)

Проф. Мельничук Т.М.

Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Проф. Мельничук Т.М.

Генетика

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Доц. Башкірова Н.В.

Селекція з основами генетики

202 Захист і карантин рослин

Проф. Ковалишина Г.М.

Ринок насіння сортів і гібридів

201 Агрономія

Проф. Жемойда В.Л.

ОС Магістр

Методологія селекційного експерименту

201 Агрономія

Доц. Макарчук О.С.

Спеціальна генетика сільськогосподарських культур

201 Агрономія

Доц. Башкірова Н.В.

Генетичні ресурси рослин

201 Агрономія

Доц. Зінченко О.А.

Генетика імунітету рослин проти збудників хвороб та шкідників

201 Агрономія

Проф. Ковалишина Г.М.

Спеціальна селекція  с.-г. культур

201 Агрономія

Доц. Зінченко О.А.

Державна кваліфікаційна експертиза з основами інтелектуальної власності

201 Агрономія

Доц. Ткачик С.О.

Ринок сортів насіння

201 Агрономія

Проф. Жемойда В.Л.

ДНК -технології та біобезпека

201 Агрономія

Ст. викл. Заїка Є.В.

Адаптивна селекція рослин

201 Агрономія

Проф. Ковалишина Г.М.

Селекція і насінництво біоенергетичних культур

201 Агрономія

Доц. Зінченко О.А.

Сертифікація і стандартизація насіння

201 Агрономія

Доц. Ткачик С.О.

Технічне забезпечення сучасних генетичних досліджень

201 Агрономія

Проф. Мельничук Т.М.

  Робочі програми, силабуси та ЕНК  навчальних дисциплін на 2022-2023 н.р.

Робоча програма навчальної

дисципліни

Спеціальність для якої

викладається дисципліна / силабус

Лектор/ЕНК посилання

Селекція з основами генетики

202 Захист і карантин рослин +1(с.т.)

Проф. Ковалишина Г.М.

Проф. Стародуб М.Ф.

Генетика

201 Агрономія +1(с.т.)

Доц. Башкірова Н.В.

Сільськогосподарська мікробіологія

та вірусологія

201 Агрономія

Доц. Феделеш-Гладинець М. І.

Селекція і насінництво

польових культур

201 Агрономія +2(с.т.)

Проф. Ковалишина Г.М.,

Доц. Макарчук О. С.

Селекція та насінництво

польових культур

201 Агрономія

Доц. Жемойда В. Л.,

Доц. Макарчук О. С.

Спеціальна генетика

польових культур

201 Агрономія СіГ (спец)

Ст. викл. Вдовиченко Ж.В. 

Селекція та насінництво

гетерозисних гібридів

201 Агрономія (cпец)+3(с.т.)

Доц. Макарчук О. С.

Спеціальна селекція і

сортознавство с.-г. культур

201 Агрономія СіГ (спец)

Ст. викл. Заїка Є. В.

Насінництво с.-г. культур

201 Агрономія СіГ (спец)

Доц. Жемойда В. Л.

Сільськогосподарська мікробіологія

та вірусологія

201 Агрономія (с.т.)

Доц. Феделеш-Гладинець М. І.

Генетика

САД+1(с.т.)

Доц. Башкірова Н.В.

Сільськогосподарська мікробіологія

з основами вірусології

203 Садівництво і виноградарство

Доц. Феделеш-Гладинець М. І.

Генетика

203 Садівництво і виноградарство

Доц. Башкірова Н.В.

Селекція та насінництво

польових культур

ПрП

Доц. Макарчук О. С.

Методологія селекційного

експерименту

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Ст. викл. Заїка Є. В.

Спеціальна генетика с.-г. культур

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Доц. Башкірова Н.В.

Генетичні ресурси рослин

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Доц. Зінченко О. А.

Генетика імунітету рослин

проти хвороб і шкідників

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Проф. Ковалишина Г.М.

Спеціальна селекція  с.-г. культур

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Доц. Зінченко О. А.

ДКЕ з основами інтелектуальної

власності

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Ст. викл. Ткачик С.О.

Ринок сортів і насіння

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Доц. Жемойда В. Л.

ДНК -технології та біобезпека

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Ст. викл. Вдовиченко Ж.В.

Адаптивна селекція рослин

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Проф. Ковалишина Г.М.

Селекція і насінництво

біоенергетичних культур

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Доц. Зінченко О. А.

Формування сортових ресурсів

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Ст. викл. Ткачик С.О.

Технічне забезпечення

генетичних досліджень

201 Агрономія МагСІГ (проф)

Ст. викл. Вдовиченко Ж.В.

Робочі програми, силабуси та ЕНК  навчальних дисциплін на 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Спеціальність для якої викладається дисципліна / силабус

Лектор

ОС Бакалавр

Генетика

201 Агрономія

Доц. Башкірова Н.В.

Генетика

201 Агрономія (а.г.)

Ст. викл. Заїка Є.В.

Генетика

201 Агрономія (с.т.)

Доц. Башкірова Н.В.

Генетика

203 Садівництво і виноградарство + 1с.т.

Доц. Башкірова Н.В.

Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія

201 Агрономія

Доц. Феделеш-Гладинець М. І.

Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія

201 Агрономія (с.т.)

Доц. Феделеш-Гладинець М. І.

Селекція і насінництво польових культур

201 Агрономія

Доц. Жемойда В. Л.

Селекція та насінництво польових культур

201 Агрономія

Доц. Жемойда В. Л.

Селекція та насінництво польових культур

201 Агрономія (с.т.)

Проф. Ковалишина Г. М.

Селекція та насінництво польових культур

ПрП

Доц. Макарчук О. С.

Селекція та насінництво гетерозисних гібридів

201 Агрономія

Доц. Макарчук О. С.

Селекція та насінництво гетерозисних гібридів

201 Агрономія (с.т.)

Доц. Макарчук О. С.

Спеціальна генетика польових культур

201 Агрономія СіГ

Ст. викл. Вдовиченко Ж. В.

Спеціальна селекція і сортознавство с.-г. культур

201 Агрономія  СіГ

Доц. Макарчук О. С.

Насінництво с.-г. культур

201 Агрономія СіГ

Доц. Жемойда В. Л.

Селекція з основами генетики

202 Захист і карантин рослин

+2 (с.т.)

Проф. Ковалишина Г. М.

Селекція з основами генетики

202 Захист і карантин рослин

1(с.т.)

Проф. Ковалишина Г. М. 

Селекція та насінництво

202 Захист і карантин рослин +2(с.т.)

Проф. Ковалишина Г. М.

ОС Магістр

Методологія селекційного експерименту

201 Агрономія

Ст. викл. Заїка Є. В.

Спеціальна генетика с.-г. культур

201 Агрономія

Доц. Башкірова Н. В.

Генетичні ресурси рослин

201 Агрономія

Ст. викл. Зінченко О. А.

Генетика імунітету проти хвороб і шкідників

201 Агрономія

Проф. Ковалишина Г. М.

Спеціальна селекція та насінництво с.-г. культур

201 Агрономія

Проф. Роїк М. В.,

ст. викл. Зінченко О. А.

Адаптивна селекція

201 Агрономія

Проф. Ковалишина Г. М.

Спеціальна селекція та насінництво гетерозисних гібридів

201 Агрономія

Проф. Роїк М. В.,

ст. викл. Зінченко О. А.

Методологія та технічне забезпечення сучасних генетичних досліджень

201 Агрономія

Ст. викл. Вдовиченко Ж. В.

Кваліфікаційна експертиза сортів рослин

201 Агрономія

Доц. Ткачик С.О.

Сортова сертифікація

201 Агрономія

Ст. викл. Зінченко О. А.

ДНК технології у селекції і насінництві

201 Агрономія

Ст. викл. Вдовиченко Ж. В.

  

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook