Кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Наукова школа

 

 

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Жемойда Віталій Леонідович
 
     Віталій Леонідович Жемойда народився 18 жовтня 1953 року в с. Рахнівка Гайсинського району Вінницької області. У 1968 році, після закінчення Михайлівської восьмирічної школи вступив до Іллінецького радгосп-технікуму, який закінчив у 1972 році.
     Після 2-ох річної армійської служби у 1974 році вступив на агрономічний факультет УСГА, після закінчення якого у 1979 році працював на виробництві. Агроном, заступник голови колгоспу, секретар парткому колгоспу «Дружба» Ковельського району, Волинської області.
     З 1982 по 1984 аспірант кафедри селекції та насінництва. У 1986 році під керівництвом професора М.О. Зеленського успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
     З 10.01.1985 року Віталій Леонідович асистент, (доцент 1993р.), з 1999 р. по 2019 рік завідувач кафедри, а на сьогодні доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
     За цей період Жемойда В.Л. опублікував більше 200 наукових та навчально-методичних праць серед яких: більше 50 статей у фахових виданнях України та світу, 2 підручники та 2 навчальних посібники з грифом МОН, 2 монографії. Він є керівником групи спеціалістів по галузевих стандартах вищої освіти ОКЗ і ОПП «Спеціаліст» та «Магістр» за спеціальністю «Селекція і генетика с.-г. культур», типові програми; «Атлас морфологічних ознак кукурудзи», «Каталог сортів с.-г. культур створених в НАУ та НУБіПУ» та інші видання.
     Основним напрямом наукової роботи є: удосконалення методів селекційно-генетичних досліджень; створення вихідного матеріалу та високогетерозисних гібридів кукурудзи. Він є автором і співавтором 13 гібридів кукурудзи, 13 авторських свідоцтва на методи селекції та самозапильні лінії кукурудзи.
     На даний час В.Л. Жемойда є керівником 2-х наукових державних та однієї госпдоговірної тематики. Під керівництвом Віталія Леонідовича захищено чотири кандидатські дисертації. На даний час підготовку здійснює один аспірант очної форми навчання.
     Його ім’я відоме серед селекціонерів, науковців і виробничників України, так як він є активним пропагандистом наукових ідей. Відмінник освіти України (2005) відзначений нагрудником МОН України «За наукові досягнення» (2008), Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіПУ (2015) був опонентом 33-х дисертаційних робіт. Підготував біля 200 бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямку «Агрономія».
     З 2003 року для підтримки талановитої учнівської молоді з метою навчання в ВНЗ (зокрема НУБіП) Віталій Леонідович започаткував разом з НЕНЦ Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер». В.Л. Жемойда є його головою вже 18 років, а також секції «Селекція і генетика» Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.
     Під керівництвом В.Л. Жемойди кандидатські дисертації захистили:
1. Макарчук Олександр Сергійович з темою дисертації: «Використання інбредних ліній та тестерів різної генетичної структури в селекції кукурудзи на гетерозис», 15 червня 2008 р.
2. Грищенко Олена Миколаївна з темою дисертації: «Біологічні особливості та селекційна цінність сортозразків квасолі овочевої для умов північного Лісостепу України», 30 листопада 2015 р.
3. Красновський Сергій Анатолійович з темою дисертації: «Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи, як компонентів холодостійких високоврожайних гібридів», 19 вересня 2017 р.
4. Багатченко Володимир Васильович з темою дисертації: «Підвищення продуктивності батьківських форм гібридів кукурудзи шляхом оптимізації агротехнічних заходів», 19 листопада 2020 р.
 
 
 
Професор, доктор сільськогосподарських наук
Ковалишина Ганна Миколаївна
 
     Ковалишина Г. М., 1957 р. н., працює у НУБіП України з 2014 року на посаді професора кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського. Науково-педагогічний стаж роботи – 6 років 4 місяців, науковий – 30 років 7 місяців.
     У 1981 році закінчила факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії (зараз НУБіП України) за спеціальністю «Захист рослин».
     У 1990 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Всесоюзного науково-дослідного інституту рослинництва ім. М.І. Вавилова й здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (диплом СХ № 013126).
     Доктор сільськогосподарських наук з 2013 року. Докторську дисертацію захищено 27 вересня 2012 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.02 Національного університету біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДД №001594.
     Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно 9 червня 2004 року, отримано атестат АС №003737.
     Основні навчальні курси, які веде здобувач: «Селекція і насінництво» для студентів ОС Бакалавр денної форми факультету захисту рослин; «Селекція і насінництво» для студентів ОС Бакалавр денної форми агробіологічного факультету; «Генетика імунітету рослин проти хвороб та шкідників» для студентів ОС Магістр денної форми агробіологічного факультету спеціальності 201 Агрономія; «Адаптивна селекція» для студентів ОС Магістр денної форми агробіологічного факультету спеціальності 201 Агрономія.
     За час роботи на посадах брала участь у підготовці 5 навчально-методичних робіті 1 навчального посібника:
 - Генетика імунітету рослин проти збудників хвороб та шкідників. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Селекція і генетика» агробіологічного факультету / Ковалишина Г.М., Жемойда В.Л. Київ, 2017. 24 с.
 - Каталог нових селекційних зразків кукурудзи, пшениці озимої, люцерни та ріпаків (2016-2019 рр.) / Жемойда В.Л., Макарчук О.С., Башкірова Н.В., Ковалишина Г.М., Дмитренко Ю.М. та ін. Київ, 2019 , 43 с.
 - Генетика імунітету рослин проти збудників хвороб та шкідників. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» ОПП «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» агробіологічного факультету/ Ковалишина Г.М., Дмитренко Ю.М., Макарчук О.С. Київ: НУБіП України, 2021. 36 с.
 - Програма науково-дослідної практики і методичні вказівки для написання звіту для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» /Макарчук О.С., Дмитренко Ю.М., Ковалишина Г.М., Жемойда В.Л., Башкірова Н.В. Київ: НУБіП України, 2021. 34 с.
 - Селекція і насінництво польових культур (розділи «Селекція рослин» і «Сортознавство»). Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» / Макарчук О.С., Дмитренко Ю.М., Ковалишина Г.М., Жемойда В.Л., Ткачик С.О., Спряжка Р.О. Київ: НУБіП України, 2021,96 с.
 - Генетика імунітету рослин проти хвороб і шкідників. Навчальний посібник / Ковалишина Г.М., Дмитренко Ю.М., Макарчук О.С.– Київ: НУБіП України, 2021. 181 с.
     Ковалишина Г. М. Головний виконавець теми № 110/532-пр «Створення вихідного матеріалу, його паспортизація при селекції на адаптивність кукурудзи, ріпаків, пшениці м'якої та люцерни». Фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 р. №423. (2017-2019 рр.)
     Головний виконавець науково-дослідної роботи за  договором № 509-15-3/Р «Удосконалення елементів технологій вирощування насіннєвого матеріалу зернових, зернобобових та олійних культур з використанням препаратів компанії «Агріфам Кроп Солюшенс»». Строк виконання: з 5.01.2015р. по 31.12.2015р.
     Керівник науково-дослідної роботи за договором № 674-315 Н «Екологічне випробування сортів пшениці озимої ТОВ «РАЖТ Семенс – Україна», 2017-2018 рр.
     Головний виконавець плану науково-дослідної роботи відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН: Програма наукових досліджень 12 «Захист рослин», завдання 12.01.00.10.Ф «Створити комплексно стійкий до основних хвороб пшениці озимої вихідний матеріал з використанням ДНК-маркерів» (номер державної реєстрації 0116U004000) (2016-2020 рр.).
     Підготувала докторів і кандидатів наук:
 - науковий консультант дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Хоменко Світлани Олегівни «Селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої м'якої та твердої в умовах Лісостепу України». Спеціальність 06.0105 – селекція і насінництво. Захист відбувся 5 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових культур НААН України м. Дніпро. Диплом доктора наук ДД № 008040, Атестаційна колегія України від 18 грудня 2018 р.
 - науковий керівник дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Дмитренко Юлії Михайлівни «Селекційно-генетична цінність джерел стійкості проти збудника бурої іржі пшениці озимої». Спеціальність 06.0105 – селекція і насінництво. Захист відбувся 3 грудня 2019 р. на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 при Національному університеті біоресурсів і природокористування України м. Київ. Диплом кандидата наук ДК № 056889, Атестаційна колегія від 14 травня 2020 р.
 - науковий керівник дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Пірич Аліни Віталіївни «Вихідний матеріал пшениці м'якої озимої в селекції на морозостійкість у правобережному Лісостепу України». Спеціальність 06.0105 – селекція і насінництво. Захист відбувся 6 листопада 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01 при Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України С. Центральне, Миронівського району, Київської області. Диплом кандидата наук ДК № 056098   Атестаційна колегія від     26 лютого 2020 р.
     Керує підготовкою 3 аспірантів та здобувачів: Топко Р. І., Антоненко Ф. О., Захаров І. В.
     Член координаційно-методичної ради НМЦ ІЗР НААН з питань проблем «Захист рослин». Член координаційної ради НУБіП  з питань науково-технічної діяльності. Член вченої ради агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (з 2015р.), Голова науково-технічної ради науково-дослідного інституту рослинництва і ґрунтознавства агробіологічного факультету (2015-2020 рр.), заступник голови науково-технічної ради науково-дослідного інституту рослинництва і ґрунтознавства агробіологічного факультету (з 2020- по теперішній час). Голова комісії з розгляду звітів НДР НДІ рослинництва і грунтознавства. Член комісії по проведенню атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспіранти, здобувачі). Голова комісії по прийому кандидатських іспитів та ін.
     Член редколегії Наукового вісника Національного університету біоресурсів і природокористування України: серія – Plant and Soil Sciences; член редакційної колегії наукового журналу «Біоресурси і природокористування України»; член редакційної колегії електронного журналу «Наукові доповіді НУБіП України»; член редакційної колегії журналу «Миронівський вісник»;
     Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02 (06.01.11 – фітопатологія) НУБіП України.
     Член експертної групи з розгляду робіт, поданих на здобуття премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за напрямом «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу». Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2018 р. № 177.
     Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН і України з агрономії та лісового господарства. Наказ від 25 квітня 2018 року № 432 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2014 року №78»
     Член Наукової  ради МОН України секції 23 «Наукові проблеми сільського, лісового  і садово-паркового господарства, ветеринарії».
     Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Аграрні науки та ветеринарія». Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2020 р. №1111.
     Автор та співавтор понад 230 наукових та навчально-методичних праць, 4 у міжнародних базах Scopus, Web of Sciences, 3 монографії, 4 патенти, 20 авторських свідоцтв на зразки та сорти рослин, 34 методичних рекомендацій та каталогів, 1 навчальний посібник, 4 методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для студентів.
     Нагороджена Почесною Грамотою Президії НААН України (2012 р.),  Грамотою Київської Державної адміністрації Департамент агропромислового розвитку (2016 р.), Подякою Національного університету біоресурсів і природокористування України (2017 р.), Почесною  відзнакою НААН (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2020 р.).
     Як широко освідчений у своїй галузі спеціаліст і талановитий педагог, вона приймає активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, є постійним  дописувачем наукових журналів, організовує наукову роботу серед  студентської та аспірантської молоді. Талановитий  науковець і педагог з великим  потенціалом працездатності Ковалишина Г.М. завжди успішно  вирішує найскладніші освітянські та наукові проблеми.
     За час роботи на кафедрі Ковалишина Г. М. зарекомендувала себе як висококваліфікований викладач із значним досвідом педагогічної та методичної роботи. Проводить лекційні та лабораторні заняття на високому методичному та науковому рівні, відповідно до сучасних вимог вищої школи.
     Систематично працює над підвищенням своєї науково-педагогічної майстерності. Підвищувала кваліфікацію:
 - «Селекція, генетика, біотехнологія і насінництво  зернових колосових культур». Посвідчення №4 (21.04. 2017 р.). Миронівський  інститут пшениці імені В.М. Ремесла;
 - «Біотехнологія». Посвідчення №25/17 (26.05.2017 р.). Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України;
 - «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво СС 00493706/007260-18 (26.10.2018 р.). ННІ післядипломної  освіти НУБіП  України;
 - «Біотехнологія». Посвідчення №4/19 (24.05.2019 р.). Інститут  біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України;
 - «Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВОЛ». Сертифікат №00058 (29-30 січня 2020 р.). НУБіП України.
 - Проходила онлайн стажування в університеті University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (Німеччина, жовтень 2020 – січень 2021 року).
     У січні 2021 року успішно склала іспит і отримала відповідний сертифікат рівня В2 (дата здачі іспиту 25.01.2021 р., місце здачі м. Київ, Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» ліцензія № 460808, номер сертифікату №Е-450, виданий 25.01.2021 р.). Результати отриманих знань активно використовує у навчальній, виховній та науковій роботі.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook