Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Макарчук Олександр Сергійович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Національний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вчений агроном, 30.06.2000 р
Тема кандидатської роботи: «Використання інбредних ліній та тестерів різної генетичної структури в селекції кукурудзи на гетерозис», спеціальність (06.01.05) селекція рослин
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Селекція і насінництво польових культур», «Селекція та насінництво гетерозисних гібридів», «Методологія селекційного експерименту».
Сфера наукових інтересів: створення гетерозисних гібридів кукурудзи; удосконалення системи визначення комбінаційної здатності вихідного матеріалу шляхом обґрунтування параметрів добору тестерів.     
Напрям досліджень: створення гетерозисних гібридів кукурудзи; удосконалення системи визначення комбінаційної здатності вихідного матеріалу шляхом обґрунтування параметрів добору тестерів.
Отримав Почесну грамоту НУБіП України в 2015р. та Подяку дирекції ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» в 2017р.
Автор та співавтор зареєстрованих зразків генофонду рослин в Україні (інцухт-лінії кукурудзи) АК135,  АК143,  АК145, АК147, АК149, АК151, АК153, АК155, АК157, АК159 та занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні трилінійного гібриду кукурудзи звичайної НУБіСел.
Здійснив підвищення кваліфікації на курсах при:
- ННІ післядипломної освіти НУБіП України «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 8-26 жовтня 2018р. та «Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі», 3-13 жовтня 2016р.;
- Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН за спеціальністю «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин», 20-24 лютого 2017р. та «Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень», 11-15 березня 2013р.;
- Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН за спеціальністю «Біотехнологія», 22-26 травня 2017р.
На кафедрі викладає такі дисципліни: «Селекція і насінництво польових культур», «Селекція та насінництво гетерозисних гібридів».
 ВНЗ, які отримали доступ до Web of Science, потрібно укласти договір з ДНТБ   
 

Кандидат сільськогосподарських наук, професор
Жемойда Віталій Леонідович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: повна вища, УСГА 1979 р. – агрономічний факультет, вчений агроном.
Тема кандидатської роботи: «Сравнительная ценность разного исходного материала при создании скороспелых самоопыленных линий кукурузы в условиях Лесостепи Украины»
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Селекція та насінництво польових культур», «Насіннєві фонди та їх логістика», «Ринок сортів і насіння», «Ринок насіння сортів та гібридів».
Сфера наукових інтересів: удосконалення методів селекційно-генетичних досліджень; створення вихідного матеріалу та високо гетерозисних гібридів кукурудзи.
Педагогічну діяльність в УСГА розпочав у 1982 р.
Є розробником Галузевих стандартів для спеціальності «Селекція і генетика», головою секції «Селекція і генетика» МАН України, головою Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер». Відмінник освіти України, Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України, нагороджений знаком «За наукові досягнення», Почесними грамотами НУБіПУ, міського голови м. Києва, міністра освіти та науки України та президента академії наук України.

Є автором та співавтором більше 240 наукових статей включених до наукометричних баз України та світу, автором та співавтором 12 гібридів кукурудзи, 18 авторських свідоцтв на самозапилені лінії кукурудзи, колекції донорів та джерел 

У 1979 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. Трудову діяльність на кафедрі розпочав у 1982 році.

    

 

доктор сільськогосподарських наук, професор
Ковалишина Ганна Миколаївна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Українська сільськогосподарська академія 1981р., захист рослин.
Тема кандидатської роботи: «Генетика доноров устойчивости к бурой ржавчине для селекции озимой пшеницы» 06.01.11 - фітопатологія
Тема докторської дисертації: «Імунологічні аспекти створення вихідних форм пшениці озимої з підвищеною стійкістю проти грибних хвороб та обґрунтування захисних заходів у Лісостепу України»  06.01.11 - фітопатологія
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Генетика імунітету рослин  проти хвороб та шкідників» та «Селекція і насінництво польових культур», «Адаптивна селекція», «Селекція з основами генетики»
Сфера наукових інтересів:
Напрями наукових досліджень пов’язані із методами селекції пшениці озимої на стійкість проти хвороб та шкідників, вивченням генетичного  контролю донорів стійкості проти шкідливих організмів, вивченням впливу абіотичних та біотичних факторів на ріст та розвиток рослин пшениці та шкідливих організмів.
Авторка понад 230 наукових праць з низ 6 в Scopus і Web of Science. Має понад 30 авторських свідоцтв на сорти і лінії пшениці озимої.
Під її керівництвом захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації, нині під керівництвом навчається 2 аспіранти.

Головний виконавець науково-дослідних тематики «Створення вихідного матеріалу, його паспортизація при селекції на адаптивність кукурудзи, ріпаків, пшениці озимої, та люцерни» (№ державної реєстрації 0111U0025250); за договором № 509-15 З/Р «Удосконалення елементів технології вирощування насіннєвого матеріалу зернових, зернобобових та олійних культур з використанням препаратів компанії «Агріфам Кроп Солюшенс»; керівник   науково-дослідної роботи за договором « 674-315 Н «Екологічне випробування сортів пшениці озимої ТОВ «РАЖТ Семенс Україна»; головний виконавець  плану науково-дослідної роботи відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН: Програми наукових досліджень 12 «Захист рослин», завдання 12.01.00.10.Ф «Створити комплексно стійкий до основних хвороб пшениці озимої вихідний матеріал з використанням ДНК-маркерів» (№ державної реєстрації 011U04000).  Керівник науково-дослідної тематики «Вирішення проблем забезпечення продовольчої безпеки шляхом збереження та розширення генофонду зернових та плодових культур»( договір № БФ/37 – 2021р.)

Проходила стажування «Food Biotechnology» в  University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (Німеччина, жовтень 2020 – січень 2021 р.).

Член експертних груп при МОН України, Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з агрономії та лісового господарства, Член редколегії Наукового вісника НУБіП України: серія, Plant and Soil Sciences, член редакційної колегії наукового журналу «Біоресурси і природокористування України»; член редакційної колегії електронного журналу «Наукові доповіді НУБіП України», член редакційної колегії журналу  «Миронівський вісник»
ВНЗ, які отримали доступ до Web of Science, потрібно укласти договір з ДНТБ   

 

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри
Мельничук Тетяна Миколаївна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Повна вища освіта за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація "вчений агроном”, Українська сільськогосподарська академія м. Київ.
Тема кандидатської роботи:  "Вплив азотфіксуючих і стимулюючих бактерій на формування урожаю і якості овочевої продукції" за спеціальністю "Сільськогосподарські науки"                в Інституті землеробства смт Чабани.
Тема докторської дисертації: "Наукове обґрунтування асоціативної взаємодії в системі ризобактерії - овочева рослина"      за спеціальністю "Сільськогосподарські науки. Мікробіологія" в Уманському університеті садівництва.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:  «Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія», «Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології»
Сфера наукових інтересів: включаєпитання сільськогосподарської мікробіології і екології, рослинництва і овочівнтцтва, родючості ґрунту і рослинно-мікробної взаємодії, біорізноманіття і метагеноміки, фізіології рослин і молекулярної біології, вивчення мікробного різноманіття ґрунту і ризосфери рослин під впливом різних чинників, розробка високоефективних систем ризобактерії-рослина як основи формування екологобезпечних агротехнологій та стійкості агроекосистем.
За результатами наукових досліджень опубліковано більше 200 публікацій в наукових періодичних українських та міжнародних виданнях, із них у  Scopus, WoS - 15, патентів - 13, 6 монографій у співавторстві.

Нагороджена Почесною грамотою та Відзнакою Національної академії аграрних наук України (2012 р.)

 

Кандидат біологічних наук, доцент
Башкірова Наталія Вікторівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, кафедра генетики, кваліфікація – біолог-генетик, викладач біології та хімії.
Тема кандидатської роботи: зі спеціальності 06.01.05 «Генетично контрольована самосумісність люцерни, її природа та значення в селекції сортів з високою насіннєвою продуктивністю» ( гріф ДСВ)
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:  «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур»; «Генетика», «Спеціальна генетика польових культур».
Сфера наукових інтересів: наукова діяльність пов’язана з вивченням автогамії люцерни посівної, можливості її застосування для створення сортів з високою насіннєвою продуктивністю в умовах недостатньої кількості комах-запилювачів
Відмінник освіти України (2004 р.), нагороджена знаком МОН «За наукові досягнення» (2008 р.), почесною грамотою Міністра освіти (2008 р.), подякою МОН (2005 р.), подякою МОН, НАНУ, та НЦ мала академія академії наук (2013 р.), почесною грамотою НУБіП України (2006, 2017 рр.)
Старший науковий співробітник.
Працювала на біологічному факультеті КДУ ім. Т.Г. Шевченка в проблемній лабораторії. З 1978 р. перейшла в Український інститут землеробства в лабораторію генетики і селекції кормових культур. Працювала молодшим науковим співробітником, з січня 1985 р. - старшим науковим співробітником. 23 лютого 1988 р. в  Інституті рослинництва ім. Юр’єва (м. Харків) захистила дисертацію. Наукове звання старшого наукового співробітника отримала у 1992 р.
Педагогічну діяльність в НАУ розпочала в 1995-1998 р.р. (за сумісництвом), на постійній основі – з 2001 р.
Наукова діяльність пов’язана з вивченням автогамії люцерни посівної, можливості її застосування для створення сортів з високою насіннєвою продуктивністю в умовах недостатньої кількості комах-запилювачів.
    

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Дмитренко Юлія Михайлівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: (Диплом магістра з відзнакою) спеціальність «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», кваліфікація «дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур», Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011 рік.
Тема кандидатської роботи: «Селекційно-генетична цінність джерел стійкості проти збудника бурої іржі пшениці озимої»
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Селекція і насінництво польових культур», «Генетика».
Сфера наукових інтересів:
- проблеми генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур та використання досягнень по цих напрямках для вирішення практичних завдань;
- створення вихідного матеріалу та оригінальних генотипів адаптованих до змін навколишнього середовища;
- дослідження механізмів успадкування ознаки стійкості проти збудника бурої іржі пшениці м’якої озимої та виділення донорів ознак (з ефективними генами та комбінаціями генів стійкості) для селекції рослин.
Виконавиця науково-дослідних тематики «Створення оригінальних генотипів пшениці озимої, ріпаку, кукурудзи, люцерни посівної т квасолі, адаптованих до змін навколишнього середовища» (№ державної реєстрації 0114 U0025250); «Створення вихідного матеріалу, його паспортизація при селекції на адаптивність кукурудзи, ріпаків, пшениці озимої, та люцерни» (№ державної реєстрації 0111U0025250); плану науково-дослідної роботи відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН: Програми наукових досліджень 12 «Захист рослин», завдання 12.01.00.10.Ф «Створити комплексно стійкий до основних хвороб пшениці озимої вихідний матеріал з використанням ДНК-маркерів» (№ державної реєстрації 011U04000). Проходила стажування «Food Biotechnology» в  University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (Німеччина, жовтень 2020 – січень 2021 р.).
Членкиня журі IIІ етапу (фінального) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук України. Відділення екології та аграрних наук. Секція: селекція та генетика.

Авторка понад 40 публікацій, з них 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру, 1 навчального посібника, 2 авторських свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні (пшениця м’яка озима).

 ВНЗ, які отримали доступ до Web of Science, потрібно укласти договір з ДНТБ  

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Феделеш-Гладинець Марія Іванівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта:
1992 р. закінчила Український державний аграрний університет за спеціальністю "захист рослин", присвоєна кваліфікація "вченого агронома".
1993 р. Український державний аграрний університет, педагогічний факультет, спеціальність: агроном-педагог.
1994-1997рр. Національний аграрний університет, навчання в аспірантурі.
Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія.
Тема кандидатської роботи:  «Закономірності динаміки чисельності гронової листокрутки – Lobesiabotrana Den. еt. Schiff. та інтегровані прийоми регуляції її розмноження в Закарпатті».
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:
- сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія, спеціальність - 201 Агрономія;
- мікробіологія з основами вірусології, спеціальність – 203 Садівництво та виноградарство;
- сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія, спеціальність – 201 Агрономія (друга вища освіта);
- мікробіологія з основами вірусології, спеціальність 201 Агрономія, ВП НУБІП «Мукачівський аграрний коледж», «Бобровицький аграрний коледж» та «Заліщицький аграрний коледж» (з.ф.н.).
Сфера наукових інтересів:
- вирішення важливих фундаментальних і прикладних наукових проблем, які охоплюють комплексну оцінку і розробку високоефективних технологій вирощування й підвищення продуктивності сільськогосподарських культур за рахунок вдосконалення агротехнічних прийомів обробітку, систем добрив, а також управління біоценозом в агроэкосистемах;
- дослідження проблем вивчення та збереження метагеноміки грунтів, що має важливе значення для вирішення практичних завдань підвищення ґрунтової родючості та збалансованості агроекосистем.

За результатами роботи опубліковано 173 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць, з них, один лабораторний практикум, один навчальний посібник, один патент на винахід, 3 ДСТУ/ ISO, ДСТУ, 95 науково-методичних рекомендацій, 4 робочі програм з дисциплін та ін.

    

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Зінченко Олеся Анатоліївна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: 2009 р. - закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія», отримала кваліфікацію агроном-дослідник.
Тема кандидатської роботи:«Вихідний матеріал для селекції цукрових буряків з елементами апозиготії»
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Селекція біоенергетичних культур», «Сортова сертифікація», «Генетичні ресурси рослин», «Спеціальна селекція сільськогосподарських культур».
Сфера наукових інтересів: створення вихідного матеріалу для селекції цукрових буряків з елементами апозиготії, розробка методів індукції і стабілізації тетраплоїдних багатонасінних запилювачів з використанням цитологічних і цитофометричних методів, створенням нових плазмотипів на фоні стерильних цитоплазм дикої форми буряків Веtа mаrіtіmа L та дикого виду Веtа patulа L.
На кафедрі працює з 2019 року. Учений секретар Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
На даний час є відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт: «Дослідження впливу генетичного потенціалу стерильних цитоплазм диких видів роду Beta L на експресію ядерних генів буряків цукрових для створення моделей нових гібридів і збагачення адаптаційного потенціалу культури», РК 0121U107749, а також «Розроблення технології індукції гаметофітного, редукованого партеногенезу при апозиготичному способі репродукції насіння і отримання гомозиготних роздільноплідних ліній для гібридної селекції буряків цукрових» РК 0121U107917 з програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури»

З 2015 року завідуюча сектором планування і координування програм наукових досліджень, науково-організаційного і координаційного відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.
Є автором 21 наукової праці. Співавтор 5 патентів на корисну модель.

    

 

Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Ткачик Світлана Олександрівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: У 1997 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю агрохімія та ґрунтознавство, здобула кваліфікацію спеціаліста вчений агроном (диплом з відзнакою КМ901635); 
У 2010 році отримала другу вищу освіту в Інституті інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві за спеціальністю «Інтелектуальна власність», здобувши кваліфікацію професіонала з інтелектуальної власності
Кандидат сільськогосподарських наук з 2004 року. Дисертацію захищено «28» жовтня 2003 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 в Інституті землеробства УААН, отримано диплом ДК № 022132 (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 11 лютого 2004 року)
Тема кандидатської роботи: «Дослідження сортів сої (Glycine max. Merrill (L) для експертизи сортів на відмінність, однорідність та стабільність».
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Державна кваліфікаційна експертиза з основами інтелектуальної власності», «Формування сортових ресурсів».
Сфера наукових інтересів:
- кваліфікаційна експертиза сортів рослин з визначення показників придатності сортів до поширення в Україні та критеріїв відмінності, однорідності та стабільності;
- участь у розробці методик з кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність, стабільність, експертизи на придатність до поширення сортів в Україні; ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю; організація роботи Методичної комісії УІЕСР,
- проводить дослідження європейської та світової практики регламентування та державного регулювання законодавчої основи формування сортових рослинних ресурсів держави, бере участь у підготовці вітчизняних законодавчих та нормативно-правових актів.
Приймала безпосередню участь у розробці національних стандартів України щодо випробування та апробації плодових та ягідних культур. Провела низку аналітичних досліджень науково-методичного спрямування з відслідковування та корегування ефективних механізмів наукової та організаційно-функціональної діяльності закладів експертизи. Автор більше тридцяти друкованих праць.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 68 праць, з них 68 наукових, у тому числі 3 публікації  - у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Авторка 75 наукових публікацій, у тому числі 35 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, співавтор однієї монографії, словника, п’яти методик, чотирьох методичних рекомендацій, шести посібників (доповнень до методик).

Голова Методичної комісії Українського інституту експертизи сортів рослин, здійснює організацію та координує наукові дослідження у галузі сортовипробування, зокрема розробку методологічного та методичного забезпечення. Під її науковою редакцією підготовлено та затверджено низку методик з державної науково-технічної експертизи сортів рослин.

Заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, заступник голови Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин, голова комісії з контролю якості публікацій, поданих до науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин».

    

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Заїка Євген Вікторович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: магістратура за спеціальністю «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», кваліфікація «дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур», Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010 рік.
Тема кандидатської роботи: «Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої з метою створення нових генотипів».
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:«Генетика», «Спеціальна селекція сільськогосподарських культур», ДНК-технології в селекції і насінництві.
Сфера наукових інтересів: Селекційне поліпшення сільськогосподарських культур з використанням сучасних методів молекулярно-генетичного аналізу, еколого-генетичні аспекти селекції рослин. На кафедрі працює з 2019 року.

Нагороджений Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2017 р. за співавторство у циклі наукових праць «З'ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів».

Співавтор 7 сортів пшениці озимої, 3 сортів льону, сорту ріпаку озимого і сорту гречки їстівної.

Автор більше 50 публікацій з питань селекції та генетики с.-г. культур. Індекс Хірша – 2. 

2013 р. – переможець конкурсу на кращу доповідь молодого вченого НААН.

2017 р. – лауреат державної премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
З 2018 р. – завідувач відділу селекції і насінництва льону і ріпаку ННЦ «Інститут землеробства НААН».
На кафедрі працює з 2019 р. Напрям досліджень: еколого-генетичні аспекти селекції ріпаку та інших с.-г. культур. Автор понад 20 наукових публікацій.
ВНЗ, які отримали доступ до Web of Science, потрібно укласти договір з ДНТБ  
 

доктор філософії, асистент
Спряжка Роман Олегович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: у 2018 році закінчив навчання в НУБіП України та отримав диплом магістра за спеціальністю 201 «Агрономія», освітньо-наукової програми «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», кваліфікація «Агроном-дослідник», у 2023 році отримав диплом доктора філософії за спеціальністю "Агрономія".
Тема кандидатської роботи: «Підбір вихідного матеріалу для створення гібридів кукурудзи за основними біохімічними показниками»
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Селекція і насінництво польових культур», «Насіннєві фонди та їх логістика», «Ринок сортів та насіння», «Ринок насіння сортів та гібридів», «Методологія селекційного експерименту».
Сфера наукових інтересів: дослідження проблематики підвищення показників якості зернових культур, виявлення джерел покращення біохімічного складу зерна. Створення вихідного матеріалу кукурудзи з високою комбінаційною здатністю за комплексом показників якості та продуктивністю. 

    

 

асистент
Шпакович Ірина Валентинівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: у 2020 році закінчила навчання в НУБіП України та отримала диплом магістра за спеціальністю 201 «Агрономія», освітньо-наукової програми «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», кваліфікація «Агроном-дослідник».

Тема дисертаційної роботи: Ідентифікація і створення генетичного матеріалу пшениці м’якої з підвищеною адаптивною здатністю в умовах зміни клімату
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Селекція з основами генетики», «Genetics»
Сфера наукових інтересів: ідентифікація і створення генетичного матеріалу пшениці м`якої з підвищеною адаптивною здатністю в умовах зміни клімату.

Працює на кафедрі з 2021 року.

 ВНЗ, які отримали доступ до Web of Science, потрібно укласти договір з ДНТБ    

 

 

Завідувач лабораторією
Асланян Аревік Гульверівна

Тел.: (044) 527-83-26

Вища освіта:  у 2014 році закінчила навчання в НУБіП України та отримала диплом магістра зі спеціальності 8.09010104 – «Плодоовочівництво і виноградарство». 

 

Старший лаборант
Ляшук Ольга Євгеніївна

Тел.: (044) 527-83-26

Вища освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, кафедра Клітинної біології та генної інженерії, спеціальність Біологія (Клітинна біологія та генна інженерія).

З 2018 року працює на кафедрі на посаді старшого лаборанта.

 
 
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook