Кафедра соціальної роботи та реабілітації

Подвійні дипломи

 

      У Європі та США бути соціальним працівником досить таки вигідно і престижно. Наша ж країна тільки починає долати стереотипи, які склалися в цій сфері.
      Соціальний працівник – це кваліфікований консультант і комунікатор. Він вміло оперує законами України, використовуючи їх для вирішення кризових ситуацій, разом з клієнтами створює програми та механізми виходу зі складних ситуацій.
       У вирішенні соціальних питань він має вплив у представників державної влади, благодійних фондів та організацій.
       Навчаючись на гуманітарно-педагогічному факультеті за спеціальністю "Соціальна робота" 
                                   Спеціалізаціії;
                              - Соціальна педагогіка
                              - Соціально-правовий захист населення
                              - Соціально-психологічна реабілітація
                              - Практична психологія
                            Ви зможете отримати два дипломи:
                       один НУБіП України, а другий  – Поморської академії (м. Слупськ, Польща)
       Поморська академія в Слупську – сучасний ВНЗ в Польщі з більш ніж 40-річною історією, розташований неподалік Балтійського моря (18 км) у місті Слупськ. В Академії функціонують три факультети: математики та природознавства, філології та історії, педагогіки і філософії.  Укладена угода про обмін студентами, викладачами та науковцями між гуманітарно-педагогічним факультетом НУБіП України та Поморською Академією в Слупську.
 
Навчання по двох спеціальностях одночасно
      Наш університет приймає на навчання студентів, які не менше одного року отримують ступінь бакалавра і виконують в повному об'ємі учбовий план, для отримання ступеня бакалавра по іншій спеціальності (напряму підготовки) на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого об'єму. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок засобів юридичних і фізичних осіб.
Для вступ на навчання одночасно на двох спеціальностях треба особисто подати заяву в Приймальну комісію.
       До заяви необхідно прикласти:
1. Завірену деканатом копію учбової картки;
2. Довідку відділу кадрів, де зберігаються оригінали документів студента;
3. Завірені відділом кадрів:
- копію документу державного зразка про повну  середню освіту (документу про отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого фахівця) і додаток до нього;
- копію сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання;
4. 4 фотографії розміром 3х4 см;   
5. Копію документу про привласнення ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;
6. Копію паспорта або документу, що засвідчує особу і громадянство.
При подачі документів необхідно особисто пред'явити оригінали документів, вказаних в п.п. (3) (5) (6).
 Вікторова Леся Вікторівна,
завідувач кафедри соціальної роботи
та реабілітації

 Ржевський Геннадій Миколайович,
доцент кафедри соціальної роботи
та реабілітації,
куратор навчальної групи СР17001б
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)