Співробітники

Завідувач кафедри
ВІКТОРОВА Леся Вікторівна

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В НУБіП України працює з 2004 року.
 
Сфера наукових інтересів – соціально-педагогічна реабілітація військовослужбовців-учасників збройних конфліктів, стратегічні комунікації, міжкультурна комунікація, психолінгвістична діагностика, мовленнєвий імідж, комунікативна культура, комунікативні девіації.
 
Автор 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 монографій, 2 навчальні посібники з грифом МОН, методичні рекомендації, 90 наукових публікацій у фахових виданнях України та за кордоном. 
 
 
 

Доктор педагогічних наук, доцент
СОПІВНИК Ірина Віталіївна

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У НУБіП України працює з 2002 року.
 
Сфера наукових інтересів:  виховання особистості, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів).
 
Автор 77 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 монографії, 1 підручник, 2 навчальні посібники з грифом МОН і 1 з грифом МАП, 40 наукових публікацій, 30 методичних видань. 
 
Виконує обов’язки заступника відповідального секретаря Наукового вісника НУБіП. Серія «Педагогіка, психологія, філософія».
 
Відповідальна за зв'язки з бібліотекою та книгозабезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі. 
 
 

Доктор педагогічних наук, доцент
ТАРАСЕНКО Ростислав Олександрович

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України. В університеті працює з 1996 року.
 
Сфера наукових інтересів: формування інформаційної компетентності у процесі професійної підготовки фахівців.
 
Автор понад  120 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 посібник із грифом МОН України, 3 посібники з грифом МАП України, 1 монографія, 4 патенти на винаходи, близько 70 наукових статей, понад 40 методичних розробок.
 
Очолює профспілкову організацію НУБіП України. 
 
 
 

Кандидат психологічних наук, доцент
РЖЕВСЬКИЙ Геннадій Миколайович

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Київського військового гуманітарного інституту.

В НУБіП України працює з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: соціальна робота, інформаційні технології в освіті, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів), психолого-педагогічний супровід освітнього процесу, психологічна діагностика професійного спрямування та профорієнтація, консультування за запитом.

Автор понад 124 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія, 2 підручника с грифом МОН України, 6 навчальних посібників, у тому числі 5 мають гриф МОН України, 15 навчальних програм (в тому числі анломовні). 

Індекс цитування 

 

кандидат педагогічних наук
ВИТРИХОВСЬКА Оксана Петрівна

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного аграрного університету (Національного університету біорескрсів і природокористування України).

Сфера наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології в освіті; інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. 
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент
КОЧАРЯН Артур Борисович

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.

Сфера наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології в освіті; інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників; безпека дітей в Інтернеті.

Автор 45 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН. 

Індекс цитування...

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент
МІХЕЄВА Оксана Юріївна

Тел.: 527-83-57

 Випускниця Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з різними типами сімей, соціальна робота з військовослужбовцями, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць

 

 

Старший викладач
КРУПКА В'ячеслав Андрійович

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Дніпропетровського та Донецького медичних інститутів

Сфера наукових інтересів: медична реабілітація в системі соціальної роботи
 
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. 
 
 

кандидат педагогічних наук
ВЛАСЕНКО Каріна Олександрівна

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Сфера наукових інтересів: виховання особистості, формування ціннісних ставлень у студентів.
 
Автор 15 наукових праць, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої держави, методичні рекомендації та 8 тез наукових доповідей.
 
 

Асистент
ФОМЕНКО Антон Валерійович

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. В НУБіП України працює з 2019 року.

Сфера наукових інтересів: релігія на пострадянському просторі, православ'я, релігійний фундаменталізм, релігійність доби посмодерну, Руська православна церква, релігія у тоталітарній державі, релігійний конфлікт, соціологія релігії, феноменлогія релігії, естетика доби постмодерну, сучасне мистецтво.

Автор 9 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 входять до міжнародних наукометричних баз.

 

 

Асистент
ОПАЛЬЧУК Богдан Віталійович

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України

 Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля, культурно-дозвіллєва діяльність, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів)
 
 Автор понад 20 наукових публікацій
 
Індекс цитування
  
 
 

Асистент
ФЕДЧЕНКО Каріна Олегівна

Тел.: 527-83-57

 Випускниця Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців-учасників збройних конфліктів.

Автор наукових на навчально-методичних праць

 

Старший лаборант
БАРТОШ Мар'яна Василівна

Тел.: 527-83-57

 

лаборант
КНЯЗЄВА Марина Олексіївна

Тел.: 527-83-57

 

лаборант
БОЙЧУК Антоніна Миколаївна

Тел.: 527-83-57

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій