Кафедра соціальної роботи та реабілітації

Історія кафедри

 

 

 Історія кафедри соціальної роботи та реабілітації

       Літопис кафедри соціальної роботи та реабілітації розпочався 1 вересня 2010 року (створена на підставі рішення вченої ради НУБіП України за наказом ректора за № 790). Початкова її назва «Кафедра соціальної педагогіки і соціології» проіснувала до 27 грудня 2010 року. Перейменування відбулося 28 грудня 2010 року (за наказом ректора № 1250). Створена як випускова із спеціальності 8.01010601 «Соціальна педагогіка», кафедра посіла чільне місце серед вищих навчальних закладів.Склад кафедри соціальної педагогіки і соціології у 2010 році

Засновником і фундатором кафедри стала доктор педагогічних наук, професор Тверезовська Н.Т., яка очолювала її до вересня 2013 року. Випускниця Глухівського державного педагогічного інституту ім. С.М. Сергєєва-Ценського та Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка. Досліджує проблеми теорії та методики навчання професійної освіти, проводить теоретичні дослідження проблем інформатизації освіти. Науковий доробок складає понад 450 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 монографій, 12 навчальних посібників з грифом МОН України. Під її керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертацій.Склад кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій у 2012 році


   На кафедрі проводиться робота з підготовки аспірантів і докторантів за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, а у 2010 році було відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

     Вперше в історії університету було відкрито педагогічну докторську спеціалізовану вчену раду за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання) сільськогосподарські дисципліни, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

    Поряд з навчальною та виховною роботою, викладачі кафедри працюють над науково-дослідними роботами: «Розробка інноваційних методик забезпечення навчального процесу в аграрних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (РК №0109U000952 110/325-пр), «Теоретичні і методичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих аграрних навчальних закладах» (тема №0108U004905). Результатом виконання цих робіт став захист дисертаційних досліджень (Мельничук Т.Ф., Зеліковська О.О., Штангей С.В., Дібрівна Е.І., Осипова Т.Ю., Витриховська О.П., Блозва А.І., Касаткін Д.Ю., Лапа О.В., Рептух Н.О.).Склад кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті у 2013 році

З вересня 2013 до лютого 2015 року кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Романюк І.М. Випускник Полтавського військово-командного училища зв’язку Маршала Радянського Союзу Москаленка К.С. та Гуманітарного інституту ЗС України. Автор понад 100 науково-методичних праць. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

 

 

 Склад кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті у 2015 році


     З лютого 2015 по жовтень 2016 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор П.Г. Лузан. Успішно закінчивши інженерно-педагогічне відділення Української сільськогосподарської академії, Петро Григорович був прийнятий на посаду асистента кафедри деталей машин і ПТМ у 1980 році. Інженерна педагогіка стала його кредом, що знайшло відображення у захисті кандидатської, а потім докторської дисертації «Теоретичні і методичні основи формування начально-пізнавальної активності студентів вищих аграрних закладів освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автор більше 200 наукових праць, з них 7 монографій (2 у співавторстві), 2 підручники (у співавторстві), 7 навчальних посібників (6 у співавторстві), понад 80 наукових статей з проблем теорії і методики професійної освіти. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських і 2 докторські дисертацій.

   
 З жовтня 2016 року кафедру очолила доктор педагогічних наук Вікторова Л.В., випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченко.
Леся Вікторівна в НУБіП України працює з 2004 року. Сфера наукових інтересів – стратегічні комунікації, міжкультурна комунікація, психолінгвістична діагностика, мовленнєвий імідж, комунікативна культура, комунікативні девіації. Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 2 навчальні посібники з грифом МОН, методичні рекомендації, 100 наукових публікацій у фахових виданнях України та за кордоном.
 
 
 

Склад кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті у 2016 році
       Нині штат кафедри складається із 11 осіб, з них чотири доктори наук, п’ять професорів, п’ять доцентів.

Склад кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті у 2017 - 2018 н.р.

    Робота кафедри зосереджена на освітніх та наукових питаннях розвитку соціальної педагогіки за сучасних суспільних викликів в умовах трансформації економічних та соціальних відносин, упровадженні інновацій цифрової освіти у підготовці майбутніх фахівців, вирішення проблем діяльності суб’єктів соціальної сфери, розробленні положень теорії і практики соціального виховання, корекційної педагогіки і психології.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook