Кафедра управління та освітніх технологій

Галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 "Менеджмент" освітня програма "Управління персоналом"

Якісна освіта – запорука добробуту нації!

Кафедра управління та освітніх технологій
Гуманітарно-педагогічного факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України

запрошує на навчання в магістратурі

у галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління персоналом»


Складно уявити собі сучасну державну установу чи комерційне підприємство, в яких би не було HR-менеджера, директора з управління персоналом (HR-директора) або хоча б менеджера з персоналу. Основною запорукою успішної діяльності будь-якого бізнесу є люди, але вони ж складають і головний фактор ризику (за різними оцінками, від 70 до 95% втрат у бізнесі відводиться на кадри). І від того, наскільки вправно HR-менеджер керує персоналом, багато в чому залежить ефективність самого підприємства.

Хто такий HR-менеджер?

HR-менеджер є одним з ключових керівників підприємства, який відповідає за головний ресурс — людський. З огляду на той факт, що витрати на персонал складають значну частину бюджету будь-якого підприємства, значення даного напряму важко переоцінити. HR-менеджер відповідає за кадрову стратегію у галузі управління людськими ресурсами та входить до ради директорів.

Абревіатура «HR» — це скорочення від «human resources», що в перекладі з англійської мови означає «людські ресурси». Таким чином, HR-менеджер — фахівець, який займає керуючу посаду в цій сфері. Метою його діяльності є оцінка кандидатів під час прийняття на роботу, планування навчання і розвиток персоналу, мотивація, атестація, організація психологічної підтримки тощо.

Посади, які можуть займати наші випускники

Менеджер з персоналу може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт:
‒    Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин (HR-директори)
‒    Начальник відділу кадрів
‒    Експерт (в галузі праці, зайнятості і соціально-трудових відносин)
‒    Інженер з організації та нормування праці
‒    Інженер з підготовки кадрів
‒    Фахівець з аналізу ринку праці
‒    Фахівець з питань зайнятості (head-hunter)
‒    Фахівець (спеціаліст) з аналізу ринку праці
‒    Інспектор праці (правовий)
‒    Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення)
‒    Професіонал в галузі соціального захисту населення
‒    Агент із зайнятості і трудових контактів
‒    Інспектор з кадрів
‒    Організатор діловодства (державні установи)
‒    Помічник керівника підприємства (установи, організації)
‒    Інспектор з призначення та виплати пенсій
‒    Інспектор із соціальної допомоги 

Чим же займається HR-директор або начальник відділу кадрів?

різноманітність функцій (начальник відділу кадрів, як правило, займається переважно кадровим діловодством, а HR-директор — всіма питаннями, які пов’язані з управлінням персоналом);

повноваження (статус) (начальник відділу кадрів є керівником структурного підрозділу підприємства, натомість як HR-директор належить до керівництва підприємства в цілому, а подекуди виступає й як партнер по бізнесу);

межі відповідальності (начальник відділу кадрів відповідає за операційне управління персоналом, а HR-директор вирішує стратегічне завдання — як підвищити ефективність діяльності підприємства, використовуючи потенціал співробітників);

рівень зарплати (заробітна плата як начальника відділу кадрів, так і HR-директора залежить, насамперед, від чисельності персоналу підприємства, але у середньому зарплата HR-директора, зазвичай, є втричі вищою (звісно, багато в чому це визначається функціями HR-директора — чим більше у нього завдань, пов’язаних з розвитком, навчанням і мотивацією персоналу, тим вищою буде його заробітна плата).

Переваги професії HR-менеджера

- престиж професії;

- високий рівень заробітної плати;

- можливість для спілкування з великою кількістю людей;

- попит на управлінців з персоналу постійно зростає;

- постійний саморозвиток і самовдосконалення;

- постійне вирішення різнопланових і нетривіальних завдань допомагає постійно підвищувати рівень інтелектуального розвитку.

Ми навчимо:

 — як відбувається керівництво створенням, підтримкою і вдосконаленням системи ефективної роботи всіх працівників підприємства;

як здійснюється пошук нових співробітників;

як проходить відбір серед кандидатів на вакантні посади висококваліфікованих працівників, які відповідають корпоративній культурі підприємства;

що таке кадровий маркетинг і як він сприяє розвитку колективу підприємства;

як побудувати систему адаптації співробітників;

як педагогічно оцінювати, навчати, планувати і розвивати кар’єри працівників;

як створювати й ініціювати своєчасної зміни системи оплати праці, мотивації співробітників;

будувати ефективні комунікації всередині підприємства;

створювати комфортну психологічну атмосферу в колективі;

як побудувати та реалізувати систему звільнення.

Чому вступники обирають навчання на нашому факультеті?

- авторські курси навчальних дисциплін, теми яких відповідають потребам майбутніх фахівців на ринку праці;

- лекції читають викладачі з практичним досвідом у сфері управління персоналом;

- безкоштовне вивчення іноземних мов у процесі здобуття основної професії;

- є можливості для навчання як за рахунок державного замовлення, так і за рахунок контракту з фізичними та юридичними особами;

- порівняно невисока вартість навчання за умов договору;

- студенти мають можливість проходити підвищення кваліфікації та безкоштовне стажування у навчальних закладах Польщі, Німеччини, Чехії, Китаю;

- проходження виробничої практики та стажування у провідних компаніях та державних установах м. Києва та області;

- факультет надає постійний доступ до електронних і друкованих навчально-методичних матеріалів для самостійної роботи;

- команда викладачів-практиків з високим рівнем кваліфікації (100% докторів і кандидатів наук);

- мобільні та інтерактивні форми проведення занять, навчання на прикладах-кейсах провідних українських компаній;

- мультимедійні лекції та практичні заняття, які дозволяють студентам краще засвоювати матеріал завдяки аудіо- та відео супроводу;

- індивідуальні консультації з особистим консультантом під час виконання випускної магістерської роботи протягом всього періоду навчання;

- участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: олімпіади, конгреси, форуми, конференції всеукраїнського і міжнародного масштабів;

- зручне та компактне розташування навчальних корпусів, 15 хв пішки до станції метро "Виставковий центр", через територію Університету проходять три маршрути громадського транспорту;

- усі вступники забезпечуються гуртожитком (від 15 до 30 хв пішки до навчальних корпусів);

- диплом про вищу освіту державного зразка та додаток до диплому європейського зразка;

- майбутні менеджери у позанавчальний час активно користуються можливостями щодо: творчої самореалізації в студентських студіях акторської майстерності, вокалу, сучасної хореографії, інструментальної музики, збірній команді КВК;

- на факультеті розвинута інфраструктура для занять спортом як на професійному (регіональні, національні та міжнародні змагання), так і аматорському рівнях: спортивний туризм, секції спортивно-оздоровчого комплексу університету з понад 30 видів спорту;

- потужне студентське самоврядування факультету, в рамках якого наші вихованці беруть участь у благодійних акціях, культмасових, розважальних і святкових заходах; відвідують актуальні мистецькі події столиці; влаштовують екскурсійні тури регіонами країни.

Перелік навчальних дисциплін
освітньо-професійної програми "Управління персоналом"


Цікавить професія HR-директора чи кадровика - заповни анкету та чекай дзвінка нашого консультанта

 Форма навчання: денна та заочна (за рахунок державного бюджету та за умов договору.
Вартість навчання. Термін навчання: 1,5 років

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників
 
  

 Вступні випробування

Згідно з Правилами прийому вступні випробування до галузі 07 «Управління та адміністрування» на спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління персоналом» проводяться у формі тестування.

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

Терміни прийому документів

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
  • документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефон: (097) 827-78-78

Детально з правилами прийому можна ознайомитись на сторінці Приймальної комісії.

Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі управління та освітніх технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою:

м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус № 3, кабінет 04 або за телефоном (044) 527-83-56, (097) 827-78-78.
Завідувач кафедри управління та освітніх технологій - кандидат педагогічних наук, професор Кубіцький Сергій Олегович.
Заступник завідувача кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Білан Людмила Леонідівна (тел. (044) 527-83-56).
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook