Кафедра управління та освітніх технологій

Навчально-методичне забезпечення

 

 
№ 
Назва розробки
 Видавництво
Рік видання
Автор
1 Законодавча база трудових відносинНіжин:
Видавець ПП
Лисенко М.М.
2020Журавська Н.С.
2 Методичні рекомендації для самостійної роботи ОС бакалавр спеціальності 035 «Філологія» з дисципліни «Теорія і методика навчання»Ніжин:
Видавець ПП
Лисенко М.М.
2019Журавська Н.С.
3 Методичні рекомендації для самостійної роботи ос магістр спеціальності 08 «Право»  з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»Ніжин:
Видавець ПП
Лисенко М.М.
2019Журавська Н.С.
4Методика навчання циклу агробіологічних дисциплінНіжин:
Видавець ПП
Лисенко М.М.
2018 Журавська Н.С.
5 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС Магістр зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» з дисципліни «Методика навчання циклу агробіологічних дисциплін» Ніжин:
Видавець ПП
Лисенко М.М.
2018 Журавська Н.С.
6 Управління персоналом Київ : ЦП "КОМПРИНТ"2018 Балановська Т.І., Гогуля О.П.,  Драгнєва Н.І.,  Драмарецька К.П., Троян А.В.
7 Менеджмент Київ : ЦП "КОМПРИНТ"2017 Балановська Т.І., Гогуля О.П.,
Троян А.В.
8 Організація індивідуальної роботи з дисциплін професійно-практичної підготовки студентів аграрних вищих закладів освіти Київ
Видавництво «Міленіум»
2017 Кубіцький С.О.
9 Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах Київ
Видавництво «Міленіум»
2015 Кубіцький С.О.
10 Управління трудовими ресурсами Київ
Видавництво «Міленіум»
2016 Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Власенко Т.О.
11 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М 2017 Журавська Н.С.
12 Теорія і методика навчання Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М. 2017 Журавська Н.С.

13

Менеджмент
К.: НУБіП України2017Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Власенко Т.О.

14
Методика навчання суспільно-гуманітарних дисциплін: Навчальний посібникК :ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ»2017Білан Л.Л.

15

Вступ до спеціальності «Педагогіка  вищої  школи»): Навчально-методичний посібникК :ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ»2017Білан Л.Л.

16
Освітометрія: Навчально-методичний посібникК :ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ»2017Білан Л.Л.

17
Соціально-економічна відповідальність підприємництва: теорія, методологія, напрями розвиткуКраматорськ: ДДМА2017Дєліні М.М.

18
Сучасні соціально-відповідальні практики бізнесу в Україні. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017Київ2017Дєліні М.М.

19
Conception of social oreintation of marketing on macro and microlevelas a tool for managing the competettiveness of objects. Scientific development and achievementsLondon, UK2018Dielini M.,
Kniazieva T.,
Kovalova M.
20Концепція управління грантамиКиїв : НПУ2018Дєліні М.М.


21
Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи для студентів зі  спеціальності 073 «менеджмент» з дисципліни «Джерела фінансування бізнес-проєктів»Київ : НУБіП України2019Дєліні М.М.

22
Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи бізнес-проєктування»Київ : НУБіП України2020Дєліні М.М.
23Теорія організацій та управління змістом робіт: Навчально-методичний посібникНіжин : ПП Лисенко М.М.2016Білан Л.Л.
24Управління освітньою та виховною діяльністю: Навчальний посібникК : «Анвапринт»2016Білан Л.Л.

25
Методика навчання циклу економіко-інформаційних дисциплін: Навчально-методичний посібник 

К :«Трик-Принт»

2017
Витриховська О.П.

26
Курс лекцій з дисципліни "Документообіг та ділова комунікація в управлінні навчальним закладом" Ніжин : Видавець Лисенко М.М. 2012 Рудик Я.М.
27 Техніка управлінської діяльності Ніжин : Видавець Лисенко М.М. 2012 Рудик Я.М.
28 Управління змістом робіт Ніжин : Видавець Лисенко М.М. 2012 Рудик Я.М.
29 Кадровий менеджмент Київ : ЦП "КОМПРИНТ" 2017 Михайліченко М.В., Рудик Я.М.
30 Освітні технології Київ : ЦП "КОМПРИНТ" 2016 Михайліченко М.В., Рудик Я.М.
31 Методика навчання дисципліни "Методи випробування захисту рослин" Ніжин : Видавець Лисенко М.М. 2013 Журавська Н.С.
32 Керівник навчального закладу Ніжин : Видавець Лисенко М.М. 2013 Білан Л.Л.

33
Методичні рекомендації для проведення виробничої (безвідривної від навчання) практики для студентів спеціальності "Управління навчальним закладом" Вид-во НУБіП України 2013 Яковлєва В.А.

34
Методичні рекомендації для проведення виробничої (переддипломної з фаху) практики для студентів спеціальності "Управління навчальним закладом" Вид-во НУБіП України 2013 Яковлєва В.А.


35
Методичні рекомендації для проведення навчальної (безвідривної від навчання ознайомчої  з спеціальністю) практики для студентів спеціальності "Управління навчальним закладом" Вид-во НУБіП України 2013 Яковлєва В.А.

36
Методичні рекомендації для проведеня навчальних практик для студентів " Управління навчальним закладом Вид-во НУБіП України 2013 Яковлєва В.А.
37 Методика викладання у вищих навчальних закладах: практикум К. : Міленімум 2017 Ковальчук В.І.38
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Київ : Видавничо-редакційний відділ НУБіП України 2017 Ковальчук В.І.

33
Методичні рекомендації щодо застосування ігрових технологій в процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу Київ : Видавничо-редакційний відділ НУБіП України2017Ковальчук В.І.39
Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Київ :ТОВ «Гліф Медіа» 2017Ковальчук В.І.
40 Педагогіка Київ : Міленіум2020Т.І. Ковальчук
41 Технології соціально-педагогічної діяльності Київ : Міленіум 2019 Т.І. Ковальчук
42Технології соціально-педагогічної діяльностіКиїв : Ліра-К2017

Т.І. Ковальчук

43 Організаторська робота у студентській групі Київ : Міленіум 2017 Т.І. Ковальчук
44 Соціальна робота у сфері дозвілля Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М. 2016 Т.І. Ковальчук
45 Технології соціально-педагогічної діяльності Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М. 2015 Т.І. Ковальчук

46
Методичні рекомендації для виконання і захисту курсових робіт з дисципліни "Методика навчання циклу соціально-педагогічних дисциплін" ЦП "КОМПРИНТ" 2014 Л.Л. Білан
47 Методика навчання соціально-педагогічних дисциплін: Навчально-методичний посібникЦП "КОМПРИНТ" 2014 Л.Л. Білан

48
Магістерська робота зі спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом": методичний посібникНУБІП України 2014

І.В. Зайченко, Л.Л. Білан, Я.М. Рудик

49 Вступ до спеціальності "Педагогіка вищої школи": Навчально-методичний посібник ЦП "КОМПРИНТ"  2014 Л.Л. Білан
50 Вища освіта України та Болонський процес: Навчально-методичний посібник ЦП "КОМПРИНТ" 2014 Л.Л. Білан

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook