Склад кафедри

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор
Кубіцький Сергій Олегович

Тел.: (044) 527-83-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». В НУБіП України працює з 2009 року.
 
Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх фахівців до самоосвітньої та науково-дослідної діяльності, особливості соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах.
 
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 118 статей у фахових виданнях України, 14 навчальних посібників, зокрема, 3 з грифом МОН.

 

Список наукових праць


Профілі у соціальних мережах
 

 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління та освітніх технологій
Гречаник Наталія Ігорівна

Тел.: (044) 527-83-56

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Спеціальність «Музика і педагогіка». Кваліфікація «Вчитель музики» (1992 р.)
В НУБіП України працює з 2022 року.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (2021 р.), спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці» (2021 р.)

Вчене звання: доцент (2016 р.).

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти на засадах реалізації культурологічної парадигми.

Нагороди та відзнаки:
• Грамота Сумської обласної держадміністрації управління освіти і науки, 2004 р.
• Грамота Сумської обласної держадміністрації управління освіти і науки, 2013 р.
• Почесна грамота НАПН України, 2016 рік.
• Подяка НАПН України, 2019 рік.

Авторка 85 праць, 2 монографій, 4 навчально-методичних посібників.

Список наукових праць

Профілі у соціальних мережах

 

 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління та освітніх технологій
Шумілова Ірина Федорівна

Тел.: (044) 527-83-56

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність:  педагогіка і методика початкового навчання, кваліфікація: вчитель початкових класів (1993 р.); спеціальність: 073 Менеджмент, кваліфікація: ступінь вищої освіти Магістр (2021 р.).

В НУБіП України працює з 2023 року.

Сфера наукових інтересів: провідництво в освіті, освітній менеджмент, формування загальнокультурної компетентності майбутніх менеджерів освіти
Авторка понад 100 наукових, навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, статті.

Список наукових праць

Профілі у соціальних мережах

 

 

Кандидат економічних наук, професор кафедри управління та освітніх технологій
Балановська Тетяна Іванівна

Тел.: 527-85-66

Електронна пошта: [email protected]

Освіта:  Український державний аграрний університет, спеціальність «Економіка та управління в галузях агропромислового комплексу», кваліфікація «економіст – організатор сільськогосподарського виробництва»  (1994 р.);
Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист» (2017 р.).
Науковий ступінь  - кандидат економічних наук (2000 р.), спеціальність 08.06.02  - підприємництво, менеджмент та маркетинг, тема дисертації: «Менеджмент персоналу в АПК  України»
Вчені звання: доцент кафедри менеджменту (2003 р.), професор кафедри менеджменту (2014 р.)
Наукові інтереси:  антикризове управління підприємствами, управління людськими ресурсами, маркетингова діяльність підприємств, стратегічний  менеджмент, розвиток підприємництва у сільській місцевості.
Під керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.
Автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі  15 навчальних посібників і 8 монографій.
 
Профілі у соціальних мережах

    

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Білан Людмила Леонідівна

Тел.: (044) 527-83-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій

У 2000 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. У 2001-2004 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Кандидатську дисертацію на тему: „Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)” захистила у 2007 р.
 
З 2003 р. і до теперішнього часу працює на кафедрі управління та освітніх технологій.
 
Має понад 100 публікацій, із них 49 наукового та понад 50 навчально-методичного характеру, у т.ч. статті у фахових виданнях, збірник нормативних документів, 11 навчально-методичних  посібників, 5 навчальних посібників, 1 навчальний посібник з грифом Міністерства аграрної політики України у співавторстві та 1 одноосібний навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 
На сучасному етапі займається проблемою методичної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.
 
 

Профілі у соціальних мережах

 

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Рудик Ярослав Михайлович

Тел.: (044) 527-83-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Протягом 2001-2002 років навчався на педагогічному факультеті Національного аграрного університету за спеціальністю "Професійне навчання" та отримав кваліфікацію інженера-педагога. У 2002 році вступив до аспірантури при Національному аграрному університеті за спеціальністю “Теорія та методика професійної освіти” (13.00.04) і успішно завершив навчання у жовтні 2005 року. У 2006 році захистив дисертаційну роботу на тему "Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам" та згодом отримав диплом кандидата педагогічних наук.
Автор та співавтор понад 100 друкованих праць (63 – опубліковані після захисту дисертації). Серед них 3 монографії, 1 навчально-методичний посібник, рекомендований МАП України, 4 методичні та навчально-методичні посібники, понад 30 статей у фахових виданнях України, 12 публікацій у міжнародних виданнях.
 

Викладає навчальні курси:

для магістрантів спеціальності "Управління навчальним закладом":
- "Освітні технології";
- "Кадровий менеджмент";
для магістрантів спеціальності "Управління персоналом":
- "Кадровий аудит.
Список наукових праць

Профілі у соціальних мережах

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Базелюк Василь Григорович

Тел.: 527-83-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник Ташкентського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Ф. Енгельса. У 2001-2005 навчався в аспірантурі ЦІППО НАПН України. Кандидатську дисертацію на тему «Формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти» захистив у 2009 році. У НУБіП України працює з 2020 року.

Коло наукових інтересів: управління освітою, освіта дорослих, якість освіти, науково-дослідницька діяльність керівників закладів освіти.

Має біля 60 наукових та науково-методичних праць, серед яких: наукові та навчально-методичні посібники - 4; монографій у співавторстві – 1; словників та енциклопедій у співавторстві – 2; спецкурсів – 12; статей у фахових виданнях – 21; статей у освітньо-наукових виданнях та тез у збірниках наукових конференцій – 24.

Є науковим керівником дисертаційного дослідження «Розвиток громадянської компетентності старшокласників на уроках суспільно-гуманітарного циклу» аспірантки першого року навчання Калугіної Ю.В.

Список наукових праць

  

 

Старший викладач кафедри управління та освітніх технологій
Михнюк Сергій Вікторович

Тел.: (044) 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2018-2022 рр. навчався в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України (кафедра управління та освітніх технологій) за спеціальністю «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) на тему: "Підготовка соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін" захистив у 2023 році. В НУБіП України працює з 2020 року. 

Коло наукових інтересів: підготовка фахівців соціальної сфери (соціальних педагогів, соціальних працівників), якість освіти, управління навчальними закладами. 

Профілі у соціальних мережах

 

Асистент кафедри управління та освітніх технологій
Нагорна Катерина Володимирівна

Тел.: (044) 527-83-56

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного авіаційного університету. У 2018 вступила до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України (кафедра педагогіки) за спеціальністю «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Тема дисертаційного дослідження: «Формування проєктної компетентності фахівців соціономічного профілю в професійній підготовці». В НУБіП України працює з 2014 року.

Сфера наукових інтересів: проєктна діяльність фахівців-соціономістів (психологи, педагоги, соціальні працівники, вихователі).

Профілі у соціальних мережах

  

 

 

старший лаборант
Бокій Людмила Михайлівна

Тел.: (044)527-83-56, 067-389-33-19

Електронна пошта: [email protected]

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook