Вибіркові дисципліни

Освітні технології

Теорія та практика організації навчання (дидактика) і виховання. Теоретичні засади освітніх технологій, історія освітньо-технологічного процесу, технології розвивального навчання, проектного навчання, інтерактивні технології в освіті, технології виховної діяльності та розвитку творчої особистості.

Управління якістю результатів освітнього процесу

Управління закладом освіти. Заклади вищої освіти в системі вищої освіти України; забезпечення якості вищої освіти; ліцензування та акредитація; структура та система управління ЗВО; учасники освітнього процесу; формування та рух контингенту студентів. Організація освітнього процесу у ЗВО; основні засади організації освітнього процесу у ЗВО; форми організації освітнього процесу у ЗВО; форми навчання у ЗВО; контрольні заходи в процесі фахової підготовки.

Управління розвитком закладу освіти

Поняття і сучасні концепції управління розвитком закладу освіти. Принципові особливості системного управління розвитком. Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів розвитку закладу освіти. Цільова програма – основний засіб системного управління розвитком. Системне планування розвитку закладу освіти. Системне управління розвитком закладу освіти. Ефективне використання усіх видів ресурсів закладу освіти. Прийняття оптимальних рішень щодо розвитку закладу освіти.

Розробка та прийняття управлінських рішень

Сутність поняття «прийняття управлінських рішень». Принципи та вимоги щодо прийняття управлінських рішень. Психолого-педагогічні аспекти прийняття управлінських рішень. Концептуально-методичні підходи щодо підготовки проєктів управлінських рішень. Моделювання управлінських процесів. Моделі управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень.

Креативна освіта сучасного керівника

Сутність поняття «креативна освіта сучасного керівника». Концептуальні основи креативності сучасного керівника. Місце, роль і значення мислення керівника закладу освіти в управлінській та дослідницькій діяльності. Продукти креативного мислення. Креативне середовище закладу освіти та його розвиток. Творчість в управлінській діяльності керівника закладу освіти. управління творчістю. Мотивація персоналу закладу освіти на творчість.

Дослідження системи управління закладу освіти

Сутність поняття «система управління закладу освіти». управління освітньою діяльністю як цілісна система. Рівні управління освітою. Освітній заклад, як об’єкт управління. Системний підхід до управління закладом освіти. Управління якістю в сучасному закладі освіти. Зміст діяльності з управління якістю освітнього процесу. Теоретико-методологічні основи якості освіти в закладі освіти. Система органів управління якістю освіти в Україні. Нормативно-правове забезпечення державних стандартів якості освіти. Ліцензування освітньої діяльності закладу освіти. Акредитація освітньої діяльності закладу освіти.

Техніка управлінської діяльності

Характеристика понять, морально-етичних основ, індивідуально-стильових особливостей техніки управлінської діяльності керівника, питання формування організаційної культури закладу освіти; особливості техніки управлінського спілкування, управлінських впливів, організації і планування, прийняття рішень, кадрової роботи, мотивації і стимулювання у закладі освіти.

Моніторинг якості освіти

Якість освіти: загальні підходи до вимірювання та управління. Моніторинг і оцінка якості освіти. Технології вимірювання та оцінювання якості освіти. Методологія педагогічних вимірювань: понятійний апарат.

Адміністративний менеджмент

Критерії оцінювання діяльності персоналу, оцінювання та моніторинг стану виконання закладом завдань діяльності, організаційна діяльність, перспективні плани роботи, види і напрями діяльності закладу освіти, стратегія розвитку закладу освіти.

Організація діяльності закладів освіти

Наукові засади управління закладом загальної середньої освіти, органи управління в закладі освіти, організація методичної роботи, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Управління якістю освітнього процесу

Основні підходи до визначення поняття якості освіти; сутність управління якістю освіти як системної методології ефективного менеджменту; основні принципи менеджменту якості та особливості їх застосування в освітніх організаціях; базові моделі і методи управління якістю освіти.

Системний розвиток закладу освіти

Система: сутність, типи та характеристики. Освіта як система. Сучасна система вищої освіти. Педагогічний процес як система. Практичне застосування системного підходу у закладі освіти.

 

Освітні технології

Теорія та практика організації навчання (дидактика) і виховання. Теоретичні засади освітніх технологій, історія освітньо-технологічного процесу, технології розвивального навчання, проектного навчання, інтерактивні технології в освіті, технології виховної діяльності та розвитку творчої особистості.

Педагогіка інновацій

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Понятійний апарат сучасної інноватики. Сутність педагогічної інноватики.Класифікація педагогічних нововведень. Історія виникнення інновацій в освіті. Інноваційний розвиток вищої освіти України. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності.

Професійна педагогіка

Предмет і об’єкт професійної педагогіки. Основні категорії професійної педагогіки. Компетентнісно зорієнтований підхід у професійній підготовці. Теоретично-методичний супровід формування професійної компетентності здобувачів освіти.

Розробка та прийняття управлінських рішень

Сутність поняття «прийняття управлінських рішень». Принципи та вимоги щодо прийняття управлінських рішень. Психолого-педагогічні аспекти прийняття управлінських рішень. Концептуально-методичні підходи щодо підготовки проєктів управлінських рішень. Моделювання управлінських процесів. Моделі управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень.

Креативна освіта сучасного керівника

Сутність поняття «креативна освіта сучасного керівника». Концептуальні основи креативності сучасного керівника. Місце, роль і значення мислення керівника закладу освіти в управлінській та дослідницькій діяльності. Продукти креативного мислення. Креативне середовище закладу освіти та його розвиток. Творчість в управлінській діяльності керівника закладу освіти. управління творчістю. Мотивація персоналу закладу освіти на творчість.

Дослідження системи управління закладу освіти

Сутність поняття «система управління закладу освіти». управління освітньою діяльністю як цілісна система. Рівні управління освітою. Освітній заклад, як об’єкт управління. Системний підхід до управління закладом освіти. Управління якістю в сучасному закладі освіти. Зміст діяльності з управління якістю освітнього процесу. Теоретико-методологічні основи якості освіти в закладі освіти. Система органів управління якістю освіти в Україні. Нормативно-правове забезпечення державних стандартів якості освіти. Ліцензування освітньої діяльності закладу освіти. Акредитація освітньої діяльності закладу освіти.

Техніка управлінської діяльності

Характеристика понять, морально-етичних основ, індивідуально-стильових особливостей техніки управлінської діяльності керівника, питання формування організаційної культури закладу освіти; особливості техніки управлінського спілкування, управлінських впливів, організації і планування, прийняття рішень, кадрової роботи, мотивації і стимулювання у закладі освіти.

Моніторинг якості освіти

Якість освіти: загальні підходи до вимірювання та управління. Моніторинг і оцінка якості освіти. Технології вимірювання та оцінювання якості освіти. Методологія педагогічних вимірювань: понятійний апарат.

Адміністративний менеджмент

Критерії оцінювання діяльності персоналу, оцінювання та моніторинг стану виконання закладом завдань діяльності, організаційна діяльність, перспективні плани роботи, види і напрями діяльності закладу освіти, стратегія розвитку закладу освіти.

Організація діяльності закладів освіти

Наукові засади управління закладом загальної середньої освіти, органи управління в закладі освіти, організація методичної роботи, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Управління якістю освітнього процесу

Основні підходи до визначення поняття якості освіти; сутність управління якістю освіти як системної методології ефективного менеджменту; основні принципи менеджменту якості та особливості їх застосування в освітніх організаціях; базові моделі і методи управління якістю освіти.

Системний розвиток закладу освіти. Система: сутність, типи та характеристики. Освіта як система. Сучасна система вищої освіти. Педагогічний процес як система. Практичне застосування системного підходу у закладі освіти.

Освітньо-науковий простір закладу освіти

Методологічні основи загальнонаукового феномену «освітньо-науковий простір»; специфіка освітньо-наукового простору; різновиди простору та наукові основи їх класифікації; інклюзивне освітньо-наукове середовище для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх особливих потреб та можливостей; загальнонаукові підходи до моделювання освітньо-наукового простору в закладах освіти, критерії оцінювання ефективності функціонування та інноваційного розвитку освітньо-наукового простору та середовища.

Наукомістка освіта в закладі освіти

Характеристика наукової спрямованості пошукових наукових досліджень в закладах освіти; особливості розвитку дослідних робіт і розробок; організація підготовки здобувачів освіти для інноваційної наукомісткої діяльності в закладах освіти; організація розробок науково-методичного та нормативного забезпечення інноваційної наукомісткої діяльності.

Діджиталізація науково-дослідної діяльності в закладі освіти

Цифровізація науки: від макрорівня (EOSC, GEANT, URIS) до макрорівня (інституційні депозитарії, системи для узагальнення звітних даних, тощо); забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури; розвиток цифрових сервісів та цифрових інфраструктур – запорука інтеграції України до Європейського дослідницького простору та Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу; застосування у закладах освіти цифрових сервісів та е-інфраструктур для забезпечення освітньо-наукових потреб.

 

Перфоманс менеджмент

Метою вивчення дисципліни є формування знань та вмінь здобувачів вищої освіти з питань теорії та практики організації ефективної діяльності як окремої особистості, так і колективу. Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань: основних теоретичних ідей щодо сутності, структури та розвитку особистості; систематизації знань студентів про методи перфоманс менеджменту; розширення соціально-психологічної та управлінської компетентностей майбутніх фахівців. 
Автор курсу: доцент кафедри управління та освітніх технологій Василь Базелюк

 

Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних основ та формування практичних навичок з питань створення та запуску власного інтернет-магазину. Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань: використання теоретичних знань для започаткування та ведення власної справи і підвищення ефективності її функціонування. 
Автор курсу: доцент кафедри управління та освітніх технологій Ірина Шумілова

 

Самоменеджмент

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти тео.  Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань:  використання переваг самоменеджменту для організаційного та особистого зростання; узгодження особистих та організаційних цілей; ефективного саморозвитку; ефективного управління робочим часом; розвинення навичок ефективного керівництва; підвищення особистої культури ділового життя; ефективного делегування повноважень; використання часу як ресурсу.
Автор курсу: доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Тетяна Власенко

Тайм-менеджмент

Мета дисципліни: формування у студентів компетенції самовизначення у ситуаціях вибору; оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління власними ресурсами. Завданнями дисципліни є самовизначення студентів у ситуаціях вибору на основі власної позиції, ефективної організації власного часу, позитивного ставлення до себе, вибору індивідуальних ефективних способів здійснення професійної діяльності.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Організація праці менеджера

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців умінь організовувати свою роботу, складати основні види управлінської документації, передача знань та розвиток навичок, необхідних для професійної діяльності управлінців в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, технологічні, організаційно-технічні та навчально-методичні складові, а також формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління організацією. Завданнями дисципліни є набуття теоретичних знань та підготовка висококваліфікованих фахівців з управління, які володіють науково обґрунтованими методами організації управлінської праці, що визначає вирішення таких завдань; організація управлінської праці фахівців різних рівнів управління та формування її складових; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці; використання часу як ресурсу; організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів.
Автор курсу: професор Микола Михайліченко

Іміджелогія

Предметом дисципліни «Іміджелогії» є публічний імідж-образ, створений об’єктом, суб’єктом для отримання зворотнього зв’язку з масовою аудиторією. Об’єктом вивчення іміджелогії є імідж як феномен сучасного світу. Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо ролі і значення іміджу у громадському житті та в бізнес-середовищі, його впливу на формування авторитету та успішне просування у публічній кар’єрі; усвідомлення і засвоєння базових знань з прикладної іміджелогії, формування вміння створювати і корегувати різні типи та варіанти іміджу.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Соціальне партнерство

Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідних знань щодо наукових, організаційних, методологічних засад побудови рівноправних взаємин соціального партнерства в суспільстві задля профілактики або вирішення соціальних та персональних проблем потенційного клієнта соціального працівника.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Соціальне управління

Метою навчальної дисципліни «Соціальне управління» є опанувати знання про основи теорії та практики соціального управління; закономірності, принципи, методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях. Завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів раціонально проектувати управлінські відносини та здійснювати ефективні перетворювальні впливи на соціальні об’єкти та процеси, людей, які беруть у них участь, задля отримання бажаних для управлінця результатів.
Автор курсу:
доцент Людмила Білан

Управління емоціями

Метою навчальної дисципліни «Управління емоціями» є ознайомлення студентів з психологічною сутністю феномену емоційного інтелекту, механізмами та методами його розвитку та формування готовності до реалізації емоційних компетенцій, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності та вирішення соціальних завдань, що сприятиме їхньому професійному становленню й особистісному вдосконаленню, актуалізації адаптивних здібностей, збереженню здоров’я та запобіганню «професійного вигорання», гармонійному функціонуванню у соціумі, життєвим досягненням. Завданнями вивчення дисципліни є розвиток емоційної компетентності, досягнення осмисленої гнучкості в управлінні власними емоційними реакціями та інших, що дозволяє усвідомлено рухатися в світі професійного вибору.
Автор курсу:
доцент Людмила Білан

Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу

Метою навчальної дисципліни «Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу» є формування у студентів цілісних уявлень про сучасні концепції етики бізнесу, прикладної етики та корпоративної соціальної відповідальності, а також аспектами практичного застосування цих концепцій в процесі управління компанією з метою побудови ефективної й етичної взаємодії бізнесу та суспільства.
Завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів знань щодо методологічних підходів до вирішення етичних питань, що виникають у процесі підприємницької діяльності, а також навичок їхнього практичного застосування.
Автор курсу:
доцент Людмила Білан

Управління командою

Метою вивчення дисципліни «Управління командою» є ознайомлення студентів з основами формування команд, з важелями управління командою, оволодіння практичними навичками планування роботи команд та оцінки ефективності командної роботи. Основним завданням курсу є формування у студентів знань з таких питань: концептуальні засади організаційної поведінки; механізми управління міжособистісними відносинами в команді; сутність групової й міжгрупової динаміки; управління груповими процесами;  особливості управління комунікаціями, конфліктами та стресами;  механізми забезпечення ефективної роботи виробничої групи, контролю й обліку результатів діяльності.
Автор курсу: доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Олена Сова

Управління стратегічним розвитком організації

Метою навчальної дисципліни є теоретична підготовка студентів і формування у них навичок з управління стратегічним розвитком організації. Завданнями дисципліни є формування системи знань та практичних навичок студентів із управління стратегічним розвитком організації, визначення стратегічних цілей, організації стратегічного планування, оцінки стратегії та її реалізації.
Автор курсу:
доцент Василь Базелюк

Управління змінами

Метою навчальної дисципліни є оволодіння майбутніми фахівцями теоретичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами.  Завданнями вивчення дисципліни є усвідомлення майбутніми фахівцями сутності змін та природи їх виникнення; формування у студентів наукового світогляду, знань та вмінь управляти змінами в організаціях.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook