Кафедра управління та освітніх технологій

Галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 "Менеджмент" освітня програма "Управління навчальним закладом"

Усіх наших вступників
запрошуємо на безкоштовні підготовчі онлайн-курси

 

 

 Реєстраційна форма                                                  Реєстраційна форма

Якісна освіта – запорука добробуту нації!

Кафедра управління та освітніх технологій

Гуманітарно-педагогічного факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України

запрошує на навчання в магістратурі

у галузі знань 07 "Управління та адміністрування"
за спеціальністю
073 «Менеджмент» освітня програма «Управління навчальним закладом»

Реформування національної системи освіти висвітлило потребу в нових підходах до управління сучасним закладом освіти. Керівник закладу освіти стає ключовою фігурою процесу перетворень, що відбуваються в освітній галузі. Сучасність вимагає від нього чіткого усвідомлення необхідності неперервного професійного росту, підвищення управлінської кваліфікації, якісного оволодіння сучасними знаннями в галузі педагогіки, психології, соціології, права, менеджменту та інших наук, а також практичного засвоєння нових форм і методів управлінської діяльності у сфері освіти. Сьогодні керівник закладу освіти має володіти основами системного проектування інноваційного педагогічного процесу, реалізовувати програмно-цільове управління цим процесом, розвивати комунікативну компетентність як професійний інструмент керівника, використовувати діалог як форму взаємодії, впроваджувати способи самоорганізації, децентралізації управління тощо.

Хто такий керівник навчального закладу?

Керівник… Скільки людей марить званням високопосадовця, вибудовуючи вектор саморозвитку! Проте замислювалися Ви над тим, хто такий керівник? Це не просто професійний лідер та талановитий педагог, це – лідер людяності, гідності та вихованості. Чи замислювалися Ви над тим, яким повинен бути керівник? Справжній керівник навчального закладу – це особа, яка гармонійно поєднує в собі професійні та особистісні риси лідера педагогічної справи, очолює заклад освіти, його структурно відокремлений виробничий або функціональний підрозділ і наділена повноваженнями приймати рішення щодо розпорядження виділеними йому матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами.

Для справжнього керівника процес управління – це не просто організація та контроль праці своїх підлеглих, це – стиль життя, який реалізується під час педагогічної повсякденної праці. Отже, якщо Ви відчуваєте, що відповідаєте характеристиці справжнього керівника, сміливо беріться за цю посаду. І пам’ятайте, що справжній керівник тримає у своїх руках найголовніші важелі освітнього двигуна, і наскільки Він досконало буде володіти управлінською теорією та практикою буде залежати рівень освіченості випускників закладів освіти, відповідальність якісного показника української освіти європейським стандартам й розвиток важливих макроструктурних елементів освітнього процесу української держави.

Посади, які можуть займати наші випускники

Випускник може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт:
‒ директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.);
‒ директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.);
директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.);
‒ директор курсів підвищення кваліфікації;
‒ директор позашкільного закладу;
‒ директор дошкільного виховного закладу;
‒ директор навчально-виробничого комбінату;
‒ директор навчального (навчально-тренувального) центру;
‒ директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і  т. ін.);
‒ директор філіалу;
‒ начальник училища;
‒ начальник курсів підвищення кваліфікації;
‒ начальник навчального (навчально-тренувального) центру;
‒ начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, навчальницького складу, технічної);
‒ начальник філіалу;
‒ декан;
‒ завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури);
‒ завідувач навчально-наукової бази;
‒ завідувач дошкільного закладу освіти (дитячих ясел, ясел-садка);
‒ завідувач навчального кабінету;
‒ завідувач кафедри;
‒ завідувач курсів;
‒ завідувач лабораторії (освіта);
‒ завідувач позашкільного закладу;
завідувач практики (виробничої, навчальної);
керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро;
‒ начальник навчального пункту;
завідувач відділення у коледжі;
завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.);
завідувач відділу;
завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.);
завідувач сектора;
начальник відділу;
начальник сектору.

Чим же займається керівник навчального закладу?

різноманітність функцій: організовує діяльність закладу освіти, займається плануванням роботи закладу, вирішує фінансово-господарські питання, призначає та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль виконання освітніх програм;


повноваження (статус):
керівник здійснює безпосереднє управління закладом освіти;

 

межі відповідальності: керівник закладу освіти несе відповідальність і здійснює контроль освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
 

рівень зарплати: заробітна плата керівника залежить від статусу закладу освіти, а також від контингенту студентів, рейтингових показників закладу освіти, розвитку міжнародних зв'язків.
 

Переваги професії керівника

- престиж професії;

- високий рівень заробітної плати;

- можливість для спілкування з великою кількістю людей;

- постійний саморозвиток і самовдосконалення;

- постійне вирішення різнопланових і нетривіальних завдань допомагає постійно підвищувати рівень інтелектуального розвитку.


Ми навчимо:

 — як відбувається керівництво створенням, підтримкою і вдосконаленням системи ефективної роботи всіх працівників закладу освіти;

як проходить відбір серед кандидатів на вакантні посади висококваліфікованих працівників, які відповідають корпоративній культурі навчального закладу;

як побудувати систему адаптації співробітників;

як педагогічно оцінювати, навчати, планувати і розвивати кар’єри працівників;

як створювати й ініціювати своєчасної зміни системи оплати праці, мотивації співробітників;

будувати ефективні комунікації всередині підприємства;

створювати комфортну психологічну атмосферу в колективі;

як побудувати та реалізувати систему звільнення.

Чому вступники обирають навчання на нашому факультеті?

- авторські курси навчальних дисциплін, теми яких відповідають потребам майбутніх фахівців на ринку праці;

- лекції читають викладачі з практичним досвідом у сфері управління персоналом;

- безкоштовне вивчення іноземних мов у процесі здобуття основної професії;

- є можливості для навчання як за рахунок державного замовлення, так і за рахунок контракту з фізичними та юридичними особами;

-  порівняно невисока вартість навчання за умовами договору;

- студенти мають можливість проходити підвищення кваліфікації та безкоштовне стажування у закладах освіти Польщі, Німеччини, Чехії, Китаю;

- проходження виробничої практики та стажування у провідних компаніях та державних установах м. Києва та області;

- факультет надає постійний доступ до електронних і друкованих навчально-методичних матеріалів для самостійної роботи;

- команда викладачів-практиків з високим рівнем кваліфікації (100% докторів і кандидатів наук);

- мобільні та інтерактивні форми проведення занять, навчання на прикладах-кейсах провідних українських компаній;

- мультимедійні лекції та практичні заняття, які дозволяють студентам краще засвоювати матеріал завдяки аудіо- та відео супроводу;

- індивідуальні консультації з особистим консультантом під час виконання випускної магістерської роботи упродовж всього періоду навчання;

- участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: олімпіади, конгреси, форуми, конференції всеукраїнського і міжнародного масштабів;

- зручне та компактне розташування навчальних корпусів, 15 хв пішки до станції метро "Виставковий центр", через територію Університету проходять три маршрути громадського транспорту;

- усі вступники забезпечуються гуртожитком (від 15 до 30 хв пішки до навчальних корпусів);

- диплом про вищу освіту державного зразка та додаток до диплому європейського зразка;

- майбутні менеджери у позанавчальний час активно користуються можливостями: творчої самореалізації в студентських студіях акторської майстерності, вокалу, сучасної хореографії, інструментальної музики, збірній команді КВК;

- на факультеті розвинута інфраструктура для занять спортом як на професійному (регіональні, національні та міжнародні змагання), так і аматорському рівнях: спортивний туризм, секції спортивно-оздоровчого комплексу університету з понад 30 видів спорту;

- потужне студентське самоврядування факультету, в рамках якого наші вихованці беруть участь у благодійних акціях, культмасових, розважальних і святкових заходах; відвідують актуальні мистецькі події столиці; влаштовують екскурсійні тури регіонами країни.

Перелік навчальних дисциплін
освітньо-професійної програми "Управління навчальним закладом"

Цікавить професія керівника навчального закладу - заповни анкету та чекай дзвінка нашого консультанта

 Форма навчання: денна та заочна (за рахунок державного бюджету та за умов договору.
Вартість навчання. Термін навчання: 1,5 років

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників
 
  

 

 Вступні випробування

Згідно з Правилами прийому вступні випробування до галузі 07 «Управління та адміністрування» на спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління навчальним закладом» проводяться у формі тестування.

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

Терміни прийому документів

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
  • документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Горіхуватський шлях, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефон: (097) 827-78-78

Детально з правилами прийому можна ознайомитись на сторінці Приймальної комісії.

Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі управління та освітніх технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою:

м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус № 3, кабінет 04 або за телефоном (044) 527-83-56, (097) 827-78-78.
Завідувач кафедри управління та освітніх технологій - кандидат педагогічних наук, професор Кубіцький Сергій Олегович.
Заступник завідувача кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Білан Людмила Леонідівна (тел. (044) 527-83-56).

 

 


 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook