Перший етап конкурсу студентських наукових робіт

11 січня 2021 року

    Днями відповідно до наказу МОН від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» на кафедрі фінансів був проведений перший етап конкурсу студентських наукових робіт. Комісію очолила доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Давиденко Надія Миколаївна.

 

Метою проведення конкурсу є сприяння реалізації здібностей обдарованих студентів, стимулювання їх до творчого самовдосконалення, розкриття та використання наукового потенціалу. Наукові роботи розглядалися за напрямами: державні фінанси (податкова система та фінансова безпека) та фінанси підприємств і їх інвестиційна діяльність. Всього було заслухано 18 робіт, які були підготовлені гуртківцями кафедри фінансів.

Цікаву з наукової точки зору роботу, яка вирізнялася сміливими підходами та креативністю, представив Іван Оліфер (науковий керівник проф. Давиденко Н.М), у якій дослідив та обґрунтував вплив тіньового сектору економіки на соціально-економічний розвиток. У роботі розкриті причини виникнення та фактори розвитку тіньового сектору в Україні, наслідки впливу на фінансову безпеку держави.

  

Проблеми фінансової безпеки банківського сектору економіки в умовах економічної нестабільності досліджувала Вікторія Колодяжна (науковий керівник проф. Давиденко Н.М.). У роботі розраховані та проаналізовані індикатори фінансової безпеки банківського сектору та визначені напрями забезпечення фінансової безпеки банківської системи України.

 

Дмитро Оліфер представив результати наукової роботи на тему: «Податкове регулювання господарської діяльності підприємств в Україні» (науковий керівник доц. Березовська Л.О.), та запропонував комплекс заходів щодо модернізації й оптимізації механізму оподаткування прибутку підприємств. Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємства розкрила у своїй роботі Лілія Самійленко (науковий керівник доц. Скрипник Г.О.).

 

Ще одну роботу з фінансової безпеки держави представив Андрій Волков (керівник доц. Мрачковська Н.К.) у якій дослідив індикатори боргової безпеки, вплив зовнішнього боргу України на фінансову безпеку та побудував прогнозну модель.

  

Заслуговує на увагу робота Олени Коцюруби (науковий керівник доц. Тітенко З.М.) у якій обґрунтовано та проаналізовано роль податків у формуванні дохідної частини державного бюджету і за допомогою побудованої моделі запропоновані практичні рекомендації для зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

Пріоритетним напрямкам забезпечення виконання видаткової частини місцевих бюджетів України присвячена робота Діани Бондар (науковий керівник Мрачковська Н.К.) у якій на прикладі Дніпропетровської області здійснений аналіз формування дохідної частини місцевого бюджету та окреслені напрями удосконалення використання місцевих бюджетів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку.

Місцеві бюджети досліджувала і Ольга Клименко (науковий керівник Скрипник Г.О.). У роботі на тему «Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів» здійснено аналіз виконання районних програм, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, на прикладі Барського району та виокремлені напрями покращення державного фінансового контролю. 

 У свою чергу, Олег Мошинець (науковий керівник Скрипник Г.О.)  презентував роботу «Державний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів в Україні», де досліджено механізм здійснення державного фінансового контролю за державними коштами, виявлені основні  його недоліки  та запропоновані шляхи удосконалення.

Вплив ризиків на фінансову безпеку аграрних підприємств представила під час свого виступу Ангеліна Ворона (науковий керівник доц. Біляк Ю.В.) та запропонувала шляхи диверсифікації фінансових ризиків.

Оптимізацію структури капіталу підприємства розглянула Христина Кульпач (науковий керівник доц. Мрачковська Н.К.), запропонувавши вибір оптимальної структури капіталу на прикладі ПРАТ «АГРАРНИЙ ДІМ».

В основу наукового дослідження Ольги Мельник покладено інвестиційну привабливість аграрного сектору економіки (науковий керівник доц. Тітенко З.М.). У роботі проаналізовано структуру джерел фінансування інвестицій в аграрному секторі економіки України, здійснено прогнозування обсягу випуску сільськогосподарської продукції.

 

Фінансове забезпечення інноваційних проектів у аграрному секторі економіки дослідила Ліна Туренок (науковий керівник доц. Скрипник Г.О.), де зроблено акценти на специфіку галузі, проаналізовано обсяг нетрадиційних джерел фінансування інновацій та запропоновані шляхи покращення фінансування інноваційної діяльності аграрної сфери в Україні.

Розвиток інновацій розглянуто у роботі Єлизавети Василець (науковий керівник доц. Тітенко З.М.) «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства». Студентка поставила за мету обґрунтувати комплексний підхід до оцінки забезпечення інноваційної діяльності підприємства та знайти шляхи покращення фінансування інновацій.

Після успішної презентації комісія рекомендувала кращі роботи до участі у 2-му етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за відповідними галузями знань та спеціальностями.

Галина Скрипник,

доцент кафедри фнансів

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook