Плідна робота науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин продовжується

30 жовтня 2020 року
     27 жовтня 2020 року відбулося чергове засідання науково-технічної ради на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто 2 дисертаційні роботи та низку актуальних питань.

     Насамперед розглядали дисертаційну роботу Ольги Яремчук, здобувача кафедри медичної біохімії Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України на тему: «Механізми дії модуляторів системи нітроген оксиду за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому», поданої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія. Головував на засіданні д.біол.н., акад. Микола Цвіліховський.

     Після доповіді Ольги Яремчук питання задавали члени науково-технічної ради: професори Володимир Костюк, Наталія Сорока, Світлана Хижняк, Світлана Ткачук, Микола Малюк, Володимир Духницький, Микола Захаренко, Дмитро Засєкін, акададеміки Анатолій Мазуркевич, Микола Цвіліховський. Всього було поставлено понад 50 питань.
     Далі виступили – науковий консультант Катерина Посохова, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України та рецензенти: Світлана Хижняк, д. біол. н., професор, провідний науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України; Лілія Калачнюк, д. біол. н., доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого; Станіслав Весельський, д. біол. н., старший науковий співробітник Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
      В обговоренні взяли участь: академіки Анатолій Мазуркевич і Микола Цвіліховський, професори Володимир Духницький, Олег Мельник, Віктор Томчук, Наталія Сорока, Микола Захаренко. Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Ольги Яремчук до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийнято одноголосно.

     Наступним питанням розглядали дисертаційну роботу Людмили Ткачик, здобувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька на тему: «Науково-практичне обґрунтування впливу органічних омега-3 жирних кислот та селену на показники якості та безпечності продуктів забою свиней за різних технологій утримання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза. Головував на засіданні д.вет.н., професор Дмитро Засєкін.

 

     Після доповіді Людмили Ткачик питання задавали члени науково-технічної ради: професори Микола Малюк, Микола Захаренко, Володимир Духницький, Володимир Костюк, Ольга Якубчак, Дмитро Засєкін та академіки Валерій Ушкалов, Микола Цвіліховський, Анатолій Мазуркевич. Всього було поставлено 53 питання.
     Виступили – науковий керівник Світлана Ткачук, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька та рецензенти: Віктор Томчук, д. вет. н., професор, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Марія Мельник, к. вет. н., доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології. В обговоренні взяли участь: професори Володимир Духницький, Володимир Костюк, Микола Захаренко, Дмитро Засєкін. Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву та рекомендувати дисертаційну роботу Людмили Ткачик до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.
     Далі слухали звіт голови комісії з перевірки кафедр щодо забезпечення роботи здобувачів ФВМ д. вет. н., доцента Наталії Грушанської, яка представила ґрунтовну доповідь, в якій зазначила ряд позитивних і негативних моментів щодо рівня підготовки робочих місць, наукових лабораторій, інформаційної наповненості сайтів кафедр тощо.

     У різному було затверджено теми дисертаційних робіт здобувачів ступеня phD доктора філософії першого року навчання за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
     Наступним питанням розглянуто і підтримано пропозицію кафедри хірургії та патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка про зміну назви лабораторії кафедри «Проблемна-науково-дослідна лабораторія електрозварювання біологічних тканин» на «Навчально-наукова лабораторія електрозварювання біологічних тканин» та призначенням завідувача к. вет. н., доцента Віктора Дорощука.
     Далі було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку ряд монографій: «Діагностика порушень обміну мінеральних речовин у корів» (автори: Грушанська Н. Г., Цвіліховський М. І., Долецький С. П.), «Механізми адаптації риб до дії ксенобіотиків води» (автори: Захаренко М. О., Курбатова І. М., Поляковський В. М.).
     Усі рішення були прийняті одноголосно. 


Ганна Козловська, 
секретар науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook