Ірпінський економічний коледж: темпів під час карантину не збавляємо

27 квітня 2020 року
     Добіг до завершення ще один тиждень карантину. У ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» освітній процес у дистанційному режимі триває, педагоги та здобувачі освіти продовжують працювати та виконують навчальні плани згідно з графіками.

     З 7 по 17 квітня студенти випускних груп спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 123 «Комп’ютерна інженерія» в онлайн-режимі за допомогою відеоконференцзв’язку з використанням платформи Zoom успішно захистили курсові роботи з фахових дисциплін.

  

     Курсові роботи були виконані з дотриманням методичних рекомендацій до їх написання та «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях педагогічних працівників та студентів ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Результати захисту показали, що студенти не лише на достатньому рівні володіють теоретичними знаннями, а й уміло застосовують їх для розв’язання конкретних практичних завдань, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців.

     Здобувачі освіти випускних груп, для яких вже завершився термін теоретичного навчання, направляються на виробничу практику. В умовах карантину організація практичного навчання потребує чималих зусиль і креативного підходу викладачів до цього питання, оскільки традиційно на підприємствах студенти в цьому році виробничу практику пройти не можуть.
     24 квітня відбулися настановчі онлайн-конференції до виробничої практики для студентів 3 курсу спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Керуючись «Тимчасовим порядком проведення практичного навчання студентів ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у весняному семестрі 2019-2020 н.р. в умовах карантину» викладачами – керівниками практик були розроблені методичні рекомендації до проведення виробничих (технологічних) практик у дистанційному режимі.
     Завідувач навчально-виробничої практики Оксана Погоріла зосередила увагу здобувачів освіти на основних формах дистанційної роботи і комунікацій під час проведення виробничої практики, підготовки і своєчасного надання звітності за її результатами.
     Керівники практик Тетяна Талько та Лілія Чайка провели консультації здобувачам освіти з питань звітності, виконання індивідуального завдання, підготовки до захисту та інших особливостей проходження виробничої практики в умовах карантину з використанням дистанційних технологій.

 

     Дистанційне навчання під час карантину продовжує тривати, але є чимало викликів в організації освітнього процесу, на які варто вчасно реагувати. Для того, щоб з’ясувати, як забезпечується право студентів на освіту під час карантину, яким чином та наскільки ефективно реалізується це право, дослідити ситуацію з організацією дистанційного навчання, з’ясувати проблеми, які виникли у здобувачів освіти щодо дистанційного навчання, з 21 по 23 квітня адміністрацією коледжу за допомогою Google Форм було проведено онлайн-опитування студентів. Дане опитування дозволило визначити ряд проблем, з якими студенти зіткнулися під час карантину.
     Ми отримали 412 відповідей від респондентів у розрізі усіх спеціальностей та курсів. Майже 63% від загального числа опитаних студентів мешкає в містах, 20% – у селах, 17% – у селищах міського типу.

     На запитання, чи подобається перебувати на карантині, отримали: 44% - ні, 35% - важко відповісти, 21% – так. На запитання про те, яким чином педагоги організували навчання студентів під час карантину (можна було обрати декілька варіантів відповідей), отримали таке співвідношення: отримують завдання через соціальні мережі та месенджери (85%), щоденні онлайн-уроки та завдання на різних платформах (54%), надсилають перелік параграфів підручника (48%), навчальні матеріали та завдання розміщуються на платформі Moodle (47%), надаються відеоматеріали з тем (42%) та ін.
     Найзручнішими інструментами та платформами для дистанційного навчання студенти назвали: Discord – 73%; Moodle – 47%; Zoom – 34%; GoogleClassroom – 16%. Найзручнішими соціальними мережами та месенджерами для дистанційного навчання є: Telegram – 73%, Viber – 59%, Instagram – 15%. Найменш популярний Facebook Messenger – 1,7%.

     Більшість здобувачів освіти мають комп’ютерне обладнання – 57%; частково мають комп'ютерне обладнання – 23% студентів, 19% не мають такого обладнання для навчання. Стосовно обладнання, яке використовують здобувачі освіти для навчання, то з показників можемо припустити, що частина їх використовує декілька гаджетів. Більшість студентів – 86% використовує для навчання смартфони, 49% також використовують ноутбуки, 7,5% – планшети, а ще 38% студентів навчаються за стаціонарними комп'ютерами. Такий високий показник використання смартфонів для навчання є дещо тривожним, адже проблема не тільки в тому, що використовуючи його, важко повноцінно виконувати навчальні завдання, але в значному підвищенні часу, який студент проводить за маленьким екраном, що може негативно впливати на здоров'я.
     27% студентів вважають, що дистанційна освіта не замінить очної форми навчання. Про часткову заміну вказують 47%. А 26% студентів вважають дистанційну освіту повноцінною заміною очному навчанню. 1% студентів пропонують змінити формат дистанційного навчання. Переважна кількість студентів – близько 86% задоволена організацією дистанційного освітнього процесу в коледжі. При переході на дистанційне навчання 16,5% студентів вважають, що їхні знання покращилися, 44% зазначили, що в основному нічого не змінилося, 29% вважають, що знання з окремих предметів (дисциплін) покращилися, а з окремих погіршилися, 11% - зазначили, що їхні знання погіршилися.

     Здобувачам освіти було також запропоновано назвати основні переваги дистанційного навчання: 75% відповіли, що це домашні, комфортні умови навчання, 57% – можливість самостійно обирати зручний час для навчання, 50% – можливість самостійно обирати кількість часу, необхідного на виконання завдання, 45% – можливість самостійно обирати темп навчання, 41% – можливість самостійно обирати джерела інформації (онлайн платформи, відео уроки, онлайн підручники).
     Здобувачі освіти визначилися із тим, що ж їх не влаштовує у дистанційному навчанні: 59% – бракує «живого» спілкування з викладачами, однолітками, 32% – незадовільні технічні умови (поганий інтернет-зв'язок, відсутні сучасні гаджети), 31% – знизився рівень мотивації до навчання, 23% – відчувають погіршення рівня власних знань, 20% – не володіють інформацією про результати оцінювання власних навчальних досягнень, 19% – не розуміють критеріїв оцінювання виконаних завдань тощо.
     Більшість викладачів має зворотній зв'язок та контактують зі здобувачами освіти різними способами. Здійснюють контроль та оцінку навчання студентів 77% педагогів, частково їх оцінюють 21%. Варто пам’ятати, що комунікація з викладачем та наявність оцінки мотивує студентів до навчання, особливо в умовах карантину. Щодо справедливого оцінювання навчальних досягнень, то 93% студентів вважають, що у більшості випадків їх оцінюють справедливо, 6% – у більшості випадків оцінюють несправедливо, 1% вважають, що їх оцінюють несправедливо.
     Чи займаються студенти додатковою самоосвітою під час карантину? 35% студентів зазначили, що вони займаються самоосвітою, 18% студентів вказали, що вони не займаються самоосвітою, 24% студентів вказали на те, що у них не вистачає часу на це часу.

     Під час карантину більшість часу студенти витрачають на виконання домашніх завдань, на спілкування з друзями через соціальні мережі, на перегляд фільмів, на розваги, ігри, спорт, спілкування з батьками, підготовка до ЗНО тощо.

Для педагогічних працівників карантин надає можливість самовдосконалюватися, підвищувати рівень власної компетентності. Педагоги працюють над реалізацією планів самоосвіти, працюють над розробками навчально-методичнихпосібників та рекомендацій, наповненням навчальних платформ Moodle, GoogleClassroom, написанням статей та беруть участь у різноманітних вебінарах, конференціях, проходячи курси на онлайн-платформах. Вже маємо 126 підтверджуючих документів за період карантину.
Результати опитування студентів будуть обговорені на найближчому засіданні адмінради коледжу.

22 квітня відбулося засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Київської ОДА в онлайн режимі. За результатами атестації комісією ІІІ рівня проатестовано 5 педагогічних працівників коледжу, з них двоє – на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та трьом викладачам присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.
Під головуванням директорки коледжу Наталії Ільченко щовівторка проводяться онлайн-засідання адміністративної ради коледжу, на яких розглядаються актуальні питання щодо освітньої та господарської діяльності коледжу у період карантину, серед яких: профорієнтаційна робота, готовність до атестації студентів випускних курсів, підготовка до ДПА у формі ЗНО студентів 2 курсу, підготовка до Дня відкритих дверей коледжу в онлайн режимі, виконання заходів з пожежної безпеки, дотримання студентами та працівниками санітарно-епідемічних заходів в умовах карантину, комунікації кураторів груп із студентами та їх батьками та ін.

     Завідувачі відділень здійснюють щотижневий моніторинг якості освіти у групах та контролюють стан ведення електронних журналів викладачами. Викладачами розпочато підготовку до проведення екзаменів і заліків дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням ідентифікації студентів, а також до проведення, в такому ж режимі, атестації випускників у разі продовження карантину.

     У процесі дистанційного навчання у період карантину наші зусилля мають спрямовуватися на збереження здоров’я здобувачів освіти, тож продовжуємо працювати та спілкуватись дистанційно, запобігаючи емоційному перенавантаженню кожного з нас.
     І пам’ятаймо – карантин мине! Здоров’я всім!

Вікторія Сова,
заступник директора з навчальної роботи

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook