На економічному факультеті успішно відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

19 квітня 2024 року
  Згідно листа державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 06.11.2023 р. № 21/08-1948 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році» та наказу ректора НУБіП України від 23.02.2024 р. №144 «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році» на економічному факультеті було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

  Метою конкурсу є розвиток інтелектуального потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримка наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу; стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними технологіями.
  09 квітня 2024 року на кафедрі фінансів визначили переможців у І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Гендерні дослідження».

  Розпочала конкурс з представлення своєї роботи: «Сучасний стан підприємництва в Україні: гендерний аспект» Тетяна Мельник, студентка 4 курсу 8 групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Тетяна дослідила сучасний стан жіночого підприємництва в Україні, так від початку 2023 року жінки відкрили 154 тисячі власних бізнесів та очолили понад 10 тисяч нових компаній. З лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки. А от частка жінок серед очільників компаній росте не так швидко. Так, у перший рік повномасштабної війни частка жінок-директорів впала майже на п’ять відсоткових пунктів – до 28%. Сьогодні жіноче підприємництво в Україні має значний потенціал для економічного зростання та розвитку країни. Хоча й існують виклики та перешкоди, з якими стикаються жінки-підприємиці, але лідерки й надалі виборюють свої права, задля створення конкурентного середовища та формування стійкого ведення бізнесу.

  Аліна Рябоконь, студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування», презентувала роботу «Гендерна рівність: актуальність питання та основні напрями його вирішення», в якій зосередила увагу на визначенні гендерної рівності та гендерній дискримінації. В своїй презентації доповідачка акцентувала увагу на значенні університету у вирішенні проблем гендерної рівності, а саме: вони мають стати місцем проведення тренінгів з жіночого лідерства; підтримувати ініціативи щодо створення освітнього просвітницького простору для обговорення гендерних проблем та перспектив для їх вирішення; поширювати знання з гендерних питань серед молоді, щоб усувати перешкоди гендерної упередженості.

  Завершила виступи Аліна Дашевська, студентка 2 курсу 4 групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дослідженням «Гендерний аналіз сучасної вищої освіти в Україні». У Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності «Заклади вищої освіти» Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) станом на 1 січня 2024 р. було представлено 522 закладів вищої освіти. Оцінюючи гендерний склад управлінського персоналу слід відмітити, що з 522 закладів освіти 318 (61%) очолюють чоловіки, 163 (31%) – жінки.

  Майже 60 % НПП мають наукові ступені, у т. ч. 13,5 % мають ступінь доктора наук і 46 % – кандидата наук чи доктора філософії. Однак у гендерному розрізі ситуація доволі істотно різниться. Так, у чоловіків частка осіб зі ступенями становить 77,2 %, тоді як у жінок – лише 62,3 %. Також серед чоловіків значно більша питома вага докторів наук – 20 % проти 9,2 % у жінок.

  Комісія у складі Юлії Негоди, Інни Долженко, Юлії Біляк та Максима Клименка визначила переможців:

 • І місце – Тетяна Мельник, «Сучасний стан підприємництва в Україні: гендерний аспект», науковий керівник: д.е.н., професор Негода Ю.В.

 • ІІ місце – Аліна Рябоконь, «Гендерна рівність: актуальність питання та основні напрями його вирішення», науковий керівник: к.е.н., доцент Куць Т.В.

 • ІІІ місце – Аліна Дашевська, «Гендерний аналіз сучасної вищої освіти в Україні», науковий керівник: д.е.н., професор Негода Ю.В.

     Бажаємо подальших наукових здобутків нашим конкурсанткам!

 

  11 квітня 2024 року на кафедрі банківської справи та страхування відбулося підведення підсумків І туру конкурсу наукових робіт студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».        

 

  До першого туру журі у складі: голови – завідувачки кафедри банківської справи та страхування, доцента Вікторії Костюк та членів журі професора Любові Худолій, доцентів Лідії Аврамчук, Олени Жарікової, Руслани Опальчук, Олексія Муравського та Ольги Файчук було допущено 7 наукових робіт, що підготовлені студентами бакалаврату, магістратури та гуртківцями наукового гуртка «Банки, фінансові ринки та агробізнес: виклики сьогодення». Учасники туру представили основні здобутки, які висвітлені у наукових роботах за відповідними напрямками: «Банківська справа» та «Страхування» 

  

     Перший напрям «Банківська справа»  

  Першу доповідь представила Катерина Костюк - студентка 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Ольга Файчук на тему «Перспективи розвитку дистанційного банківського обслуговування в умовах викликів та загроз». Студентка дуже цікаво та інформативно представила тему свого наукового дослідження. Розповіла про сучасний стан дистанційного банківського обслуговування в умовах війни та дала ґрунтовні відповіді на запитання членів журі: професора Л. Худолій, доцентів В. Костюк та О. Жарікової. 

  Наступну доповідь представила Аліна Василенко, студентка 2 курсу англомовної групи. Тема наукового дослідження: «Формування ресурсної бази банків України», науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Лідія Аврамчук. Студентка представила тему наукової доповіді та охарактеризувала динаміку кількості банків України за 2018-2022 рр. Активно надавала відповіді на поставлені запитання від професора Любов Худолій та доцента Вікторії Костюк.

 

 

 

  Тетяна Гребенюк, магістрантка 1 року навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Олена Жарікова, представила наступну наукову роботу за темою доповіді: «Пріоритезація первинного ринку нерухомості: моделювання іпотечних програм та підвищення попиту на житлову іпотеку в період воєнного стану в Україні».

 

 

  Студентка дала відповідь на запитання: «Чому варто зосереджуватися на розвитку в Україні іпотечного кредитування?». Досвід країн з розвиненою економікою показує, що іпотечні позики є важливою частиною кредитного портфеля банків. Особливо в США та країнах Євросоюзу, де значна частина кредитів видається під заставу нерухомості. 

 

  У другій половині 2023 року іпотечний ринок нарешті відчув позитивні зміни, підживлені зниженням облікової ставки НБУ та активізацією програм державної підтримки, зокрема «єОселя». На це вказує зростання обсягу іпотечних кредитів у портфелях банків до 25,5 млрд грн у кінці третього кварталу 2023 року.

     Другий напрям «Страхування»

  Розпочав нарпрям Богдан Невгад - магістрант 1 року навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Руслана Опальчук. Тема наукової доповіді: «Вплив інновацій на розвиток страхування». Окреслив основні умови розвитку інновацій, які допомагають удосконалити процеси управління ризиками та надають нові можливості для розвитку страхового сектора України. 

  Яна Гедіна - студентка 4 курсу представила наукову доповідь на тему «Розвиток інноваційних страхових продуктів в умовах воєнного стану», науковий керівник доцент Вікторія Костюк. Доповідач обґрунтувала тему дослідження та актуальність обраної тематики. Також довела, що в умовах повномасштабного воєнного конфлікту на перший план виходить пошук нових інструментів та методів страхування ризиків фізичних та юридичних осіб. 

 

 

 

  Завершальну доповідь на тему «Особливості та перспективи страхування домашніх тварин» представила студентка 2 курсу Софія Редьканауковий керівник, доцент кафедри банківської справи та страхування Руслана Опальчук.

 

 

  Софія представила наукову роботу на досить сучасну та актуальну тему, та визначила, що страхування тварин - один із видів майнового страхування, який забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі або вимушеного забою тварин. Нині цей вид страхування не набув належного розвитку на вітчизняному страховому ринку. Але бажання власників тварин заручитися захистом на випадок можливих втрат, відкриває широкі можливості для страхової компанії у розвитку такого виду страхування. 

 

 

 

  Представлені на конкурс наукові роботи студентів були підготовлені на проблемні, сучасні, актуальні тематики, що мають доцільність та практичне застосування для фінансового сектору, банківської системи та страхових компаній. В роботах юних науковців чітко підмічені новітні процеси, які розпочалися в фінансовій системі за останні роки, і які матимуть перспективи найближчими десятиліттями, є власне бачення щодо прискорення прогресивних процесів у фінансовій сфері України, навіть у складний для України час.
  Комісією було визначено, що студентські роботи підготовлені відповідно до вимог Положення про конкурс та відмітили найкращі роботи І туру за наступними місцями:

      Перший напрям «Банківська справа»

 • І місце - Катерина Костюк - 98 балів

 • ІІ місце - Тетяна Гребенюк - 96 балів

 • ІІІ місце - Аліна Василенко - 93 бали

      Другий напрям «СТРАХУВАННЯ»

 • І місце - Богдан Невгад - 97 балів

 • ІІ місце Софія Редька - 95 балів

 • ІІІ місце - Яна Гедіна - 94 бали

  Колектив кафедри банківської справи та страхування щиро дякує учасникам наукового конкурсу за прийняття участі! Бажаємо позитивних емоцій і справжньої гордості душі! Нехай ця перемога не буде останньою, нехай кожне Ваше старання і наполеглива праця обов’язково призводять до призових місць і заслуженим нагородам!  

  12 квітня 2024 року  на кафедрі фінансів був проведений перший тур конкурсу студентських наукових робіт з дисциплін: "Фінанси і кредит" та "Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності".
  Метою проведення конкурсу є сприяння реалізації здібностей обдарованих студентів, стимулювання їх до творчого самовдосконалення, розкриття та використання наукового потенціалу. На розсуд комісії студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» представили різнопланові та неординарні дослідження. Всього було заслухано 15 робіт, які були підготовлені гуртківцями кафедри фінансів.

  Цікаву з наукової точки зору роботу, яка вирізнялася сміливими підходами та креативністю, представив Богдан Максименко магістр 1 року навчання (науковий керівник к.е.н., доцент Тітенко З.М.), у якій дослідив та обґрунтував напрямки підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України.

 

  Катерина Харитонова представила дослідження на тему: «Оцінка ефективності управління активами підприємства», які проводила під керівництвом к.е.н., доцента Тітенко З.М. В роботі детально проаналізовано управління активами досліджуваного підприємства та запропоновано шляхи його покращення.

  

  Актуальну наукову роботу представила студентка 2 курсу Аліна Василенко на тему «Фінансові питання доєднання України до Європейського зеленого курсу» (науковий керівник д.е.н., професор Швець Н.Р.). В дослідженні були представлені аналітичні дані щодо забруднення навколишнього середовища України, а також щодо обсягів капітальних інвестицій на охорону довкілля нашої держави. В результаті дослідження сформовані пропозиції щодо напрямів удосконалення фінансової та нормативної бази в напрямку доєднання України до Європейського зеленого курсу.

 

  Валентин Шкуренко, студент 4 курсу 4 групи, науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Муравський О.А. представив дослідження на тему: «Сучасний стан розвитку ринку капіталу в Україні». Студент дуже цікаво та інформативно представив виконане наукове дослідження, розповів про сучасний стан розвитку ринку капіталу в Україні. Запропонував нові тенденції до стрімкого зростання обсягів операцій на ринку капіталу; окреслив домінування на ринку акцій, частка яких протягом аналізованого періоду становила понад 70%; обґрунтував ускладнення структури цінних паперів, що створило умови для диверсифікації тимчасово вільних джерел фінансування та домінування ринку дистрибуції та частка якого поступово зростала і досягла 99,88%.

  Наукову роботу на тему «Особливості інвестування в інновації в сучасних умовах» представила студентка групи 2 ст Катерина Костюк (науковий керівник к.е.н., доцент Стороженко О.О.). В роботі багато уваги було приділено поясненню важливості саме інноваційного інвестування для нашої країни в складні часи, що обумовлені наявністю гострої соціально-економічної кризи викликаної тривалими бойовими діями та потребою пошуку підходів та механізмів у її подоланні.

  Андрій Кравцов представив дослідження на тему: «Оцінка інвестиційної привабливості регіону (на прикладі міста Києва)», які проводив під керівництвом д.е.н., доцента Лемішко О.О. На основі опрацювання теорії і методології щодо формування інвестиційної привабливості на регіональному рівні, а також детального аналітичного дослідження визначальних показників за темою конкурсної роботи було розроблено алгоритм оцінки інвестиційної привабливості на основі сформованого магістрантом інноваційного інтегрального показника інвестиційної привабливості м. Києва. Підсумком наукових досліджень Андрія Кравцова стала запропонована автором структурна модель, складовими якої є взаємопов’язані зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на формування інвестиційного потенціалу об’єкта дослідження. Перевагами моделі, на думку автора, є відносність, комплексність, обґрунтованість та універсальність. Подальші дослідження в межах окресленої проблеми студент планує проводити в напрямку більш детального аналізу та оцінки економічних, соціальних, інноваційних та екологічних факторів впливу на формування інвестиційного потенціалу столиці України.


  Представлені дослідження продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки студентів, їхні можливості проводити самостійні наукові дослідження, інтерпретувати отримані результати та формувати практичні пропозиції для вирішення актуальних питань фінансової системи України. 

  13 квітня 2024 р. на кафедрі економіки було проведено I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» серед студентів III-ІV курсів спеціальності 051 «Економіка».
  Учасників олімпіади привітали доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Вікторія Байдала, гарант ОП «Економіка підприємства», доцент кафедри Людмила Степасюк та старший викладач Лариса Коваленко.

 

 

  Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
  Завдячуючи досвідченим науковим керівникам було підготовлено наукові роботи, три з яких нагороджені дипломами переможців. Місця розподілили таким чином:

І місце Марина Козловська, науковий керівник к.е.н., доцент кафедри економіки Степасюк Л.М. (гурток «Економіст»);

ІІ місце Аліна Ященко, науковий керівник к.т.н., доцент кафедри економіки Чередніченко О.О. (гурток «Економіст»);

ІІІ місцеАліна Андрійчук, науковий керівник к.е.н., доцент кафедри економіки Суліма Н.М. (гурток «Соціальний пульс»).

     Щиро вітаємо студентів-призерів та їхніх наукових керівників з перемогою. Досвід участі у цьому конкурсі Вас багато чому навчив, тому не зупиняйтесь на досягнутому – вчіться, розвивайтеся, досягайте нових вершин в пізнанні науки!

  15 квітня 2024 року на кафедрі фінансів визначили переможців у І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека».  

  За результатами ретельного оцінювання наукових робіт за визначеними критеріями та відкритого обговорення конкурсна комісія у складі в.о. завідувача кафедри фінансів д.е.н., професора Наталії Швець, д.е.н., професора Юлії Негоди й к.е.н., доцентів кафедри фінансів Зої Тітенко та Лариси Олійник визначила переможців:

 • І місце – Анна Петрик з дослідженням: «Критерії оцінки рівня фінансової безпеки корпоративного підприємства», 3 курс, науковий керівник: к.е.н., доцент Біляк Ю.В.

 • ІІ місце розподілили між собою – Оксана Ковальчук з темою: «Фінансова безпека: як захистити свої гроші та інформацію», 4 курс, науковий керівник: к.е.н., доцент Біляк Ю.В. та Крістіна Петришин: «Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних підприємств», 3 курс, науковий керівник: к.е.н., доцент Олійник Л.А.

 

 • ІІІ місце також одне на двох поділили другокурсниці – Аліна Василенко з роботою на тему: «Загрози фінансовій безпеці суб’єктів підприємництва України та шляхи її запобігання» та Аліна Пилипченко з дослідженням: «Фінансове шахрайство та особиста фінансова безпека в корпоративному секторі», науковий керівник: к.е.н., доцент Біляк Ю.В.

    

  Конкурсна комісія відзначила високу якість підготовки усіх представлених наукових робіт, їх актуальність, наукову спрямованість і потенційну можливість впровадження практичних рішень, що свідчить про високий ступінь компетентності кожного з учасників.

  На кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності з метою розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримки наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу; стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, участі у наукових програмах, проєктній та інших формах науково-дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними технологіями було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році.

  В результаті проведення підсумків Конкурсу визначено переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальністі/предмету «Підприємництво»:

І місцеАнастасія Шістя:  «Бізнес-модель «Ветеринарна аптека Pet/rson», науковий керівник к.е.н., доцент Нікітченко С.О. – 96 балів.

ІІ місцеАнгеліна Бабенко: «Бізнес-плануванння створення магазину одягу», науковий керівник к.е.н., доцент Кириченко А.В. – 92 бали.

ІІІ місцеВладислав Вождаєнко: «Відкриття спортивної студії», науковий керівник к.е.н., доцент Коновал І.А. – 90 балів.

  Кафедрою глобальної економіки було підведено підсумки та визначено переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» та визначено переможців:

І місцеСофія Холодна: «Світовий ринок зерна у досягненні цілей сталого розвитку», науковий керівник к.г.н., доцент Перегуда Ю.А. – 95 балів.

ІІ місце Тетяна Фещун: «Роль міжнародних організацій у розвитку аграрного сектору», науковий керівник д.е.н., професор Вдовенко Н.М.– 93 бали.

ІІІ місцеАнастасія Мізяк: «Міжнародна конкуренція в аграрному секторі», науковий керівник асистент кафедри глобальної економіки Павленко М.М. – 92 бали.

  Конкурс надає можливість студентам продемонструвати свої дослідницькі здібності, інноваційний підхід та знання в галузі економіки і це стимулює їхній академічний розвиток та мотивує до подальших досягнень. Успіх у конкурсі відображає високий рівень освіти та наукових досягнень у галузі економіки в університетах та навчальних закладах.
  Отже, проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки є важливим кроком у підтримці та розвитку молодих дослідників, а також сприяє науковому прогресу в галузі економіки.

  Для проведення конкурсу та оцінки наукових результатів учасників за спеціальністю "Облік і оподаткування", на кафедрі обліку та оподаткування була створена комісія у складі: Любов Гуцаленко, професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, голова комісії; члени комісії – в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко, доцентки Світлана Дерев’янко та Наталія Кузик.
  Для участі у І турі конкурсу студенти спільно з науковими керівниками підготували наукову роботу з актуальних проблем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка є пошуковою за своїм характером. Конкурсна комісія розглядала та здійснювала їх рецензування. Кожна наукова робота рецензувалась двома рецензентами. Всього було заслухано 10 робіт, які були підготовлені учасниками студентських гуртків «Діджитал облік» та «Студія професійного бухгалтера».


       Конкурсна комісія підбила підсумки І туру Конкурсу та прийняла рішення про визначення переможців та відзначення їх дипломами за такі місця:

І місце - Анна Атаманюк: «Аудит системи виплат працівникам аграрних підприємств: теоретичні та методичні аспекти», науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.

ІІ місце - Аделіна Кошіль: «Обліково-аналітичне забезпечення обігу електронних грошей», науковий керівник к.е.н., доцент Мельянкова Л.В.

ІІІ місце - Рената Мельник: «Інформаційне забезпечення контролінгу в системі управління», Катерина Борохович: «Управлінська звітність підприємства: оптимальна структура та принципи формування», науковий керівник к.е.н., доцент Мельянкова Л.В.

   Вітаємо переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та їхніх наукових керівників, бажаємо подальших успіхів та нових наукових звершень!
 

Юлія Негода,

заступник декана економічного факультету 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook