Аспірантам: процедура формування індивідуальної освітньої траєкторії

1 січня 2020 року

 

1. Положенням «Про порядок реалізації аспірантами НУБІП України права на вільний вибір навчальних дисциплін.

2. Аспірант обрає 15 кредитів EKTC (3 навчальні дисципліни) за власними уподобаннями, які будуть вивчати у 2 семестрі 1 року навчання.

Ø Крок 1. Ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін на сайті університету. Перелік вибіркових дисциплін («Робочі програми і силабуси навчальних дисциплін», https://nubip.edu.ua/node/86084) з їх анотаціями. А також на навчально-інформаційному порталі НУБіП України (https://elearn.nubip.edu.ua/) на сторінці агробіологічного факультету (https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=3155) у розділі «Інформація деканату АБФ».

Ø Крок 2. Здійснити вибір дисциплін із списку. До 20 листопада повідомити гаранта і декана про свій вибір шляхом занесення інформації у наступну форму (додаток). До 1 грудня формують групи аспірантів для вивчення вибіркових дисциплін і на сайті факультету розміщується розклад занять для аспірантів.

 

Вибіркові компоненти ОНП

2020


Робоча програма "Агробiоiнженерiя"

  Силабус "Агробiоiнженерiя"

Робоча програма "Агрометеорологічні прогнози"

  Силабус "Агрометеорологічні прогнози"

Робоча програма "Агроценологія"

  Силабус "Агроценологія"

Робоча програма "Адаптивне  рослинництво"

 Силабус "Адаптивне  рослинництво"

Робоча програма "Бiоiндикацiя мікробної активності"

 Силабус "Бiоiндикацiя мікробної активності"

Робоча програма "Багаторiчнi бобовi трави як основа природної iнтенсифiкацiї кормовиробництва"

  Силабус "Багаторiчнi бобовi трави як основа природної iнтенсифiкації кормовиробництва"

Робоча програма "Біометрія"

  Силабус "Біометрія"

Робоча програма "Біотехнологія"

  Силабус "Біотехнологія"

Робоча програма "Біохімія рослин"

  Силабус "Біохімія рослин"

Робоча програма "Виробництво кормiв на деградованих землях"

  Силабус "Виробництво кормiв на деградованих землях"

Робоча програма "Виробництво кормiв на орних землях"

  Силабус "Виробництво кормiв на орних землях"

Робоча програма "Виробництво та маркетинг овочiв"

  Силабус "Виробництво та маркетинг овочiв" 

Робоча програма "Генетична інженерія"

  Силабус "Генетична інженерія" 

Робоча програма "Діагностика і управління якістю грунтів"

  Силабус "Діагностика і управління якістю грунтів"

Робоча програма "Енергозберігаючі технології в овочівництві"

  Силабус "Енергозберігаючі технології в овочівництві"

Робоча програма "Зберiгаюче землеробство"

  Силабус "Зберiгаюче землеробство"

Робоча програма "Інновацiйнi технологiї у культивацiйних спорудах"

  Силабус "Інновацiйнi технологiї у культивацiйних спорудах"

Робоча програма "Клітинні технології"

  Силабус "Клітинні технології"

Робоча програма "Мiкробiологiя"

  Силабус "Мiкробiологiя"

Робоча програма "Мiкробний синтез"

  Силабус "Мiкробний синтез"

Робоча програма "Метагеномiка та біоміка мікророрганізмів"

  Силабус "Метагеномiка та біоміка мікророрганізмів"

Робоча програма "Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень в агрохiмсервiсi"

 Силабус "Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень в агрохiмсервiсi"

Робоча програма "Методологiя створення вихiдного матерiалу"

  Силабус "Методологiя створення вихiдного матерiалу" 

Робоча програма "Наземний моніторинг агрофітоценозів"

  Силабус "Наземний моніторинг агрофітоценозів"

Робоча програма "Оптимiзацiя живлення с.-г. рослин"

  Силабус "Оптимiзацiя живлення с.-г. рослин"

Робоча програма "Органічна речовина грунту"

  Силабус "Органічна речовина грунту"

Робоча програма "Правова охорона iнтелектуальної власностi на сорти рослин"

  Силабус "Правова охорона iнтелектуальної власностi на сорти рослин"

Робоча програма "Промислова біотехнологія"

  Силабус "Промислова біотехнологія"

Робоча програма "Селекцiя культурних рослин"

  Силабус "Селекцiя культурних рослин"

Робоча програма "Сертифiкацiя виробництва овочiв"

  Силабус "Сертифiкацiя виробництва овочiв"

Робоча програма "Система відтворення родючості грунтів"

  Силабус "Система відтворення родючості грунтів"

Робоча програма "Сільськогосподарська біотехнологія"

  Силабус "Сільськогосподарська біотехнологія"

Робоча програма "Сортовi ресурси рослин"

  Силабус "Сортовi ресурси рослин"

Робоча програма "Створення та використання лукiв"

  Силабус "Створення та використання лукiв"

Робоча програма "Сучаснi проблеми генетико-селекцiйних дослiджень культур"

  Силабус "Сучаснi проблеми генетико-селекцiйних дослiджень культур"

Робоча програма "Сучаснi концепцiї формування сiвозмiн"

  Силабус "Сучаснi концепцiї формування сiвозмiн"

Робоча програма "Сучасні концепції механічної обробки грунту"

  Силабус "Сучасні концепції механічної обробки грунту" 

Робоча програма "Теоретичне обгрунтування систем землеробства"

  Силабус "Теоретичне обгрунтування систем землеробства"

Робоча програма "Теорія стійкості агросистем"

  Силабус "Теорія стійкості агросистем"

Робоча програма "Управлiння продуктивнiстю агроценозiв та якiстю продукцiї рослинництва"

  Силабус "Управлiння продуктивнiстю агроценозiв та якiстю продукцiї рослинництва" 

Робоча програма "Управлiння ризиками у виробництвi овочевої продукцiї вiдкритого грунту"

  Силабус "Управлiння ризиками у виробництвi овочевої продукцiї вiдкритого грунту"

Робоча програма "Фізика грунту"

  Силабус "Фізика грунту"

Робоча програма "Фітоенергетика"

  Силабус "Фітоенергетика"

Робоча програма "Хімія і біологія грунту"

  Силабус "Хімія і біологія грунту"  

Заява на вивчення вибіркових дисциплін

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook