Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Факультет сьогодні

 

 

        З метою використання інтелектуального багажу науково-педагогічного персоналу НУБіП України, розширення напрямів наукової і навчальної діяльності та для координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт, інформаційно-консультативного і сервісного забезпечення галузей з виробництва продовольства, та з метою підсилення навчальної, наукової та інноваційної складових в університеті щодо якості біоресурсів і безпеки життя та на підставі рішення вченої ради та наказу ректора від 16 лютого 2001 р. № 15 та перейменований на підставі рішення вченої ради університету протокол № 9 від 29.04.2010 р. було створено факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК.

        До складу факультету входять 4 кафедри, 5 навчальних лабораторій та 6 навчально-науково-виробничих лабораторій.

      Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК є основним навчально-науковим підрозділом університету, що забезпечує підготовку студентів ОС «Бакалавр» спеціальністю 181 «Харчові технології» (Харчові технології; Технологія оздоровчих харчових продуктів; Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової продукції; Ресторанні технології), 229 "Громадське здоров'я" та ОС «Магістр», спеціальностей 181 «Харчові технології» спеціалізацій «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів», "Нутриціологія" та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація».

До основних завдань факультету належать:

· Організація та проведення на високому рівні навчальної, наукової, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами денної  та заочної форм навчання, слухачами факультету підготовки підвищення кваліфікації  кадрів агропромислової природоохоронної галузей та іншими підрозділами Університету, що забезпечують освітню діяльність;

·  Проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів виробництва та науки і широке впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес;

· Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації НПП і працівників АПК;

· Створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень і технічних засобів навчання, комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу;

· Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути широко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи.

· Підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції.

· Організація і проведення наукової, дослідницької і видавничої діяльності з питань стандартизації  та управління якістю продукції АПК, процесів і обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та ін.

· Організація і проведення інноваційної діяльності у сільськогосподарських переробних виробництвах, впровадження у виробництво теоретичних та практичних результатів наукових досліджень у сфері якості і безпечності харчової продукції, управління якістю та екологічного менеджменту, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції та сучасних систем управління на підприємствах галузі.

· Організація та проведення дослідницької діяльності з напрямку гармонізації національних стандартів до рівня міжнародних на продовольство та технології його одержання і переробки; вдосконалення вимог національних стандартів з систем управління, які б забезпечували раціональне використання ресурсів та задовольняли високі вимоги щодо якості продукції на виробництвах аграрної галузі; популяризації серед виробників і фахівців наукових і практичних засад менеджменту якості як основи системного і ефективного розвитку галузі; удосконалення порядку проведення процедури відповідності третьою стороною з метою надання споживачам точної, правдивої і об’єктивної оцінки щодо об’єкта дослідження.

· Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних  засобів навчання, забезпечення комп’ютеризації, управління та інформатизації навчального і наукового процесу. 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook