Кафедра рослинництва

ОПП "АГРОНОМІЯ" ІІ (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 201"Агрономія"

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Агрономія»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія»

 

Гарант освітньої програми: Каленська Світлана Михайлівна академік НААН України, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва

Контактний телефон:
e-mail:
[email protected]


Метою освітньо-професійної програми «Агрономія» є формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань у галузі агрономії, стосовно аналізу процесів формування врожаю сільськогосподарських культур, впровадження наукових досліджень у виробництво, науково-дослідній діяльності, розробки програм наукових досліджень, збору, обробки, аналізу, систематизації й узагальнення науково-технічної інформації вітчизняного та зарубіжного досвіду; реалізації та аналізу результатів досліджень

 

Працевлаштування: 


Наявність акредитації: 

 1.  Стандарт вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 201 Агрономія
 2.  Наказ Проектна група ОПП
 3.  Освітньо-професійна програма
 4. Навчальний план 
 5.  Обов’язкові компоненти ОПП (актуальні лінки на всі робочі програми, силабуси і на Elearn)
 6.  Вибіркові компоненти ОПП ( актуальні лінки на всі робочі програми, силабуси і на Elearn)
  — Перелік дисциплін університету за вільним вибором студента 
 7. Курсові роботи (пдф методичних рекомендацій до виконання ВСІХ курсових робіт)
 8.  Практична підготовка студентів за ОПП 201 «Агрономія» (актуальні лінки на всі робочі програми на практику)
 9. Методичні рекомендації з підготовки магістерської роботи ОС "Магістр" спеціальності 201 "Агрономія"
 10.  Матеріально-технічна база
 11. Навчально-методичне забезпечення
 12.  Заохочення викладачів
 13.  Заохочення та патріотичне виховання студентів
 14.  Участь студентів у міжнародній діяльності
 15.  Участь студентів у конференціях, наукова і дослідницька робота
  Наукові гуртки

  |Дистанційні технології в рослинництві| Насіннєзнавець|Інноваційні технології в кормовиробництві|

  |Малопоширені кормові культури| Інновації в рослинництві|

  Публікації студентів
  Наукові здобутки студентів (Сертифікати)
  — Проведені заходи
 16.  Неформальна освіта
 17.  М’які навички «soft skills»
 18. Гостьові лекції для студентів
 19. Рада роботодавців
 20.  Підвищення кваліфікації викладачів
 21.  Договори про співробітництво та організацію взаємовідносин з установами-партнерами
 22. Рецензії стейкхолдерів
 23.  Опитування студентів
  Анкета для студентів ОС «Магістр»
  — Результати опитування здобувачів вищої освіти ОС «Магістр»
 24. Опитування внутрішніх стейкхолдерів
 25.  Анкета для викладачів
  — Результати опитування НПП, що забезпечують підготовку здобувачів ОС «Магістр»
 26.  Опитування зовнішніх стейкхолдерів
  Анкета для роботодавців
  — Результати опитування роботодавців ОС «Магістр»
 27.  Скринька довіри
 28.  Академічна доброчесність
 29.  Протоколи засідань робочої групи та обговорення ОПП
 30.  Положення про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи в НУБіП України
 31.  Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook