Кафедра рослинництва

Сторінка магістра

 
 

Теми магістерських робіт, денна форми навчання,  2022/2023 н.р.

п/п
ПІБ
студента
Name of
student
Тема магістерської роботи
Theme of
master thesis
ПІБ керівника, посада
 
Освітньо-професійна програма «Адаптивне рослинництво»
 
Кафедра рослинництва
 
 
1
Клименко Артем Олександрович
Klymenko Artem
Сортові особливості формування урожайності пшениці озимої на чорноземі типовому
 
Varietal features of winter wheat yield formation on typical chernozem

 Проф. Каленська С.М.

 
2
Кагарличенко Богдан Анатолійович
Bohdan Kagarlychenko
Особливості формування урожайності та якості зерна кукурудзи залежно від фотосинтетичної активності рослин
Features of formation of yield and quality of corn grain depending on the photosynthetic activity of plants
 Проф. Каленська С.М.
 
3
Приліпко Денис Григорович
Prylipko Denis
Вирощування високо олеїнового соняшнику
Cultivation of high oleic sunflower
 Проф. Каленська С.М.
 
4
Манукіян Артур
Васильович
 
 
 
 
Artur Manukiyan
Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від технології вирощування в умовах Київської області
The formation of the productivity of corn hybrids depending on the cultivation technology in the conditions of the Kyiv region
 Проф. Новицька Н.В.
 
5
Сук
Анастасія Геннадіївна
Suk Anastasia
Особливості формування продуктивності сої залежно від норми висіву та ширини міжрядь на чорноземах типових
Peculiarities of the formation of soybean productivity depending on the rate of sowing and the width of the rows on typical chernozems
Проф. Новицька Н.В.
 
6
Діордіца
Євген
Миколайович
 
Diordita
Eugene
Оптимізація елементів технології вирощування соняшника в умовах Київської області
Optimizing the elements of sunflower cultivation technology in the conditions of the Kyiv region
Проф. Новицька Н.В.
 
7
Гришков Олексій Ігорович
Hryshkov Oleksiy
Удосконалення елементів технології вирощування сорго зернового в умовах Сумської області
Improvement of elements of grain sorghum cultivation technology in Sumy region
Проф. Новицька Н.В.
 
8
Бабенко Віталій
Миколайович
 
Babenko Vitaly
Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Київської області
Optimization of the elements of soybean cultivation technology in the conditions of the Kyiv region
Проф. Новицька Н.В.
 
9
Коломайко Марія
Олегівна
 
Maria Kolomaiko
Особливості формування продуктивності гороху озимого на чорноземах типових
Peculiarities of winter pea productivity formation on typical chernozems
Проф. Новицька Н.В.
 
10
Ратошнюк Віктор Вікторович
Victor Ratoshniuk
Формування продуктивності ячменю ярого в умовах Житомирської області
Formation of productivity of spring barley in conditions of Zhytomyr region
 Доцент
Гарбар Л.А.
 
11
Ващенко Роман Андрійович
Vashchenko Roman
Формування продуктивності гібридів соняшнику за впливу елементів технології вирощування
Formation of productivity of sunflower hybrids under the influence of elements of cultivation technology
 Доцент Гарбар Л.А.
12
Бердес Володимир Юрійович
Berdes Volodymyr
Особливості формування продуктивності ріпаку озимого в умовах Черкаської області
Peculiarities of the formation of productivity of winter rape in the conditions of the Cherkasy region
 Доцент Гарбар Л.А.
 
13
Маєтний Роман Олександрович
Mayetnyy Roman
Оптимізація елементів технології вирощування сої
Optimizing the elements of soybean cultivation technology
Доцент Гарбар Л.А.
 
14
Лоза Ярослав Олександрович
Loza Yaroslav Oleksandrovich
Продуктивність високоолеїнових гібридів соняшника залежно від густоти стояння рослин в умовах Черкаської області
Productivity of high-oleic sunflower hybrids depending on plant density in Cherkasy region
 

Доцент

 Юник А.В.
 
15
Гриник Назар Іванович
Hrynyk NazariiIvanovich

 

Інокуляція насіння – надійний захід підвищення продуктивності гороху
Inoculation of seeds - a reliable measure of реа productivity increase
 
 
 

 Доцент Юник А.В.

 
16
Шарапа Анатолій Іванович 
 
SharapaAnatolyIvanovich
 
Продуктивність гірчиці білої (Sinapis albaL.) залежно від норм внесення мінеральних добрив в умовах Чернігівської області
Productivity of white mustard(Sinapis albaL.)  depending on the norms of mineral fertilizers application in the conditions of the Chergiiv region
 Доцент Юник А.В.
 
17
Борейко Олександр Анатолійович
Oleksandr Boreyko
Формування продуктивності гречки залежно від використання біопрепаратів 
Formation of productivity buckwheat depending on the use of biological preparations

Доцент Гончар Л.М.

 
18
Худченко Дмитро Володимирович
 
Dmytro Khudchenko
Особливості перезимівлі та формування продуктивності пшениці озимої
Peculiarities of overwintering and formation of productivity of winter wheat

 Доцент Гончар Л.М.

 
19
Євтін Олександр Анатолійович
Oleksandr AnatoliyovychYevtin
 
Продуктивність соняшнику залежно від норми висіву насіння на чорноземах типових
Productivity of sunflower depending on the seed sowing rate on typical chernozems

 Ст. викладач Карпенко Л.Д.

 
20
Гуранський Мирослав Володимирович
GuranskyMyroslavVolodymyrovych
Урожайністьсоїзалежновідсортовогоскладуінормивисіву насіння
The productivity of soybeans depends on the varietal composition and the rate of seed sowing

Ст. викладач Карпенко Л.Д.

 
21
Нагорний Сергій Миколайович
Serhii Mykolayovych Nagornyi
Продуктивність високоолеїнового соняшнику залежно від рівня мінерального живлення
Productivity of high-oleic sunflower depending on the level of mineral nutrition
 Доцент Мокрієнко В.А.
 
22
Першута Володимир Харитонович
Volodymyr Kharytonovych Pershuta
Продуктивність кукурудзи залежно від удосконалених елементів технології вирощування
Maize productivity depending on improved elements of cultivation technology

 Доцент Мокрієнко В.А.

 
23
Горніцкий Єдуард Янович
Gornitsky Yeduard Yanovych
 
Продуктивністьсоняшникузалежновідтехнологійвирощування: класична, Clearfield, Express
Sunflower productivity depending on growing technologies: classic, Clearfield, Express

Доцент

Мокрієнко В.А.
 
24
 
 
Сідак Анастасія Олегівна
Anastasia Sidak
Урожайність соняшнику залежно від технологій вирощування на чорноземах типових
The yield of sunflower depending on the technology of cultivation on typical chernozems

Доцент Мокрієнко В.А.

 
25
Ткачук Богдан Миколайович
Tkachuk Bohdan
Розробка елементів технології вирощування високоолеїнового соняшнику
Development of elements of high-oleic sunflower cultivation technology

Доцент Мокрієнко В.А.

 
26
Рубін Юрій Володимирович
 
Yuriy Rubin
Особливості формування продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу
 Peculiarities of the formation of soybean productivity in the conditions of the Western Forest Steppe
 Доцент Мокрієнко В.А.
 
27
Дмитренко Богдан Євгенійович
Dmytrenko Bohdan
Продуктивістьгібридівкукурудзизалежновідмінеральногоудобрення
Productivity of maize hybrids depending on mineral fertilizing

Доцент Мазуренко Б.О.

 
28
Орел Максим Іванович
Orel Maksym
Управління продуктивністю ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу
Productivity management of winter rapeseed at Left-Bank Forest-Stepp
Доцент Мазуренко Б.О.
 
29
Кваша Дмитро Олександрович
Kvasha Dmytro
Продуктивність гібридів ріпаку озимого залежно від технологічних чинників
Productivity of winter rapeseed hybrids depending on technological factors
Мазуренко Б.О.
 
30
Черкас Іван Сергійович
Cherkas Ivan
Продуктивність гібридів ріпаку озимого залежно від технологічних чинників
Productivity of winter rapeseed hybrids depending on technological factors

Доцент Мазуренко Б.О.

 
31
Богданець Владислав
Олександрович
Bohdanets
Vladyslav
Формування урожайності та якості зерна гречки залежно від удосконалення елементів технології вирощування
Formation of productivity and quality of buckwheat grain depending on the improvement of the elements of cultivation technology

Доцент

Антал Т.В.
 
32
Лях Володимир Володимирович 
Liakh Volodymyr
Вплив норм висіву на врожайність гібридів соняшнику
The influence of sowing rates on the yield of sunflower hybrids

 Доцент Антал Т.В.

 
33
Руденко Анастасія Анатоліївна
Anastasia Rudenko
Продуктивність сорго зернового за використання біостимуляторів
Productivity of grain sorghum with the use of biostimulants
 Доцент Гончар Л.М.
 
34
Мурсюкаєв Філіп
Mursyukaev Philip
Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування
Formation of productivity of sunflower hybrids depending on the elements of growing technology
Ас. Сонько Р.В.
 
35
Мостовий Роман Олегович
Mostovyy Roman
Ефективність вирощування високоолеїнових гібридів соняшнику на чорноземах типових
The efficiency of growing high-oleic sunflower hybrids on typical chernozems
 Доцент Антал Т.В.
 
36
Каразей ІлляВолодимирович
Karazei Illia Volodymyrovich
Удосконалення елементів технології вирощування ріпаку озимого в умовах Хмельницької області
Improvement of of elements of winter rapeseed cultivation technology in of Khmelnytskyi of region

Доцент

 Юник А.В.,
 
37
Глушко Руслан Васильович
 
Удосконалення елементів технології вирощування гороху посівного
Improvement the elements of the cultivation technology of peas
 Ст. викладач
Пилипенко В. С.
 
38
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook