Кафедра рослинництва

Наукова робота

 Одним з основних видів діяльності кафедри рослинництва є наукова робота:
 підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, через аспірантуру та докторантуру. За результатами досліджень на кафедрі за останні 5 років захищено понад 18 кандидатських дисертацій і 2 докторські дисертації.
 проведення наукових досліджень відповідно до міжнародних, вітчизняних, галузевих наукових програм;
 участь у атестації наукових кадрів вищої кваліфікації (спецради по захисту дисертаційних робіт, експертні комісії, тощо);
 підготовка магістрів згідно магістерських програм НУБіП України;
 підготовка та видання наукових монографій, наукових публікацій у провідних міжнародних та вітчизняних виданнях;
 участь в роботі редакційних колегій наукових видань;
 підготовка, проведення та участь в наукових конгресах, конференціях, семінарах, круглих столах;
 консультування та перепідготовка спеціалістів агропромислового виробництва.

Основні напрями наукових досліджень:

  • розробка Національних стандартів України з технологій вирощування польових культур та гармонізація зарубіжних ISO в галузі рослинництва;
  • наукове обґрунтування, розробка та впровадження у виробництво адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою реалізації максимального потенціалу врожайності районованих сортів і гібридів. Дослідження проводяться з основними польовими культурами, які вирощуються в Україні: зернобобовими (горох, кормові боби, сочевиця, соя, нут), озимими та ярими зерновими культурами (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза), цукровими буряками та соняшником, олійними культурами (льон, ріпак, суріпиця) та ін.;
  • фітосировина – альтернативні енергетичні джерела відновлювальної енергії, біологія, інтродукція та технології вирощування культур ;
  • стійкість рослин в онтогенезі до стресових біотичних та абіотичних факторів;
  • нанотехнології в рослинництві;
  • управління формуванням та накопиченням промисловоцінних компонентів в продукції рослинництва;
  • наукове обґрунтування та розробка технологій виробництва високоякісного насіння сільськогосподарських культур з високими посівними та врожайними властивостями насіння; мінливість посівних якостей насіння польових культур залежно від природних та антропогенних чинників, технологій вирощування материнських рослин, умов збирання, зберігання і проростання;
  • випробування озимих зернових культур “Порівняльна характеристика продуктивності нових та перспективних сортів озимої пшениці в Україні та Німеччині” спільно з вченими Університету прикладних наук (м. Анхальт, Німеччина);
  • зменшення впливу виробництва біопалива на харчовий сектор спільно з науковцями Інституту палива та поновлювальної енергії (Польща) та Литовського сільськогосподарського університету в рамках міжнародного наукового проекту «ERA-ARD».

Основні публікації кафедри

Вітчизняні наукові проекти на замовлення Кабінету Міністрів України:
1. «Обґрунтування джерел альтернативної рослинної сировини для виробництва біопалива». Метою роботи є ідентифікація та інтродукція культур, які дозволять стабільно отримувати високий вихід сухої маси (10-20 т/га) для використання на біогаз і олійних культур для отримання високоякісної технічної олії (900-1100 кг/га) як джерела для виробництва біодизеля (Керівник - професор Каленська С.М.).
2. «Розробка теорії підвищення стійкості рослин в онтогенезі до біотичних та абіотичних факторів на основі застосування нанорозмірних біогенних металів». Мета роботи полягає в розробці способів використання, норм та строків застосування нанорозмірних біогенних металів в системі удобрення польових культур для підвищення стійкості рослин в онтогенезі до біотичних та абіотичних факторів (Керівник - професор Каленська С.М.).

Ініціативні тематики:
1. «Удосконалення технології виробництва високоякісного насіння сільськогосподарських культур», терміни виконання: 2009-2013 рр. Державний реєстраційний номер 0109U008133 (Керівник – доцент Новицька Н.В.)
2. «Удосконалення технології вирощування цукрових буряків шляхом впровадження розсадного способу висаджування», терміни виконання: 2009-2013 рр., державний реєстраційний номер 0109U008134 (Керівник – доцент Юник А.В.)
3. «Розробка технологічних прийомів реалізації потенціалу продуктивності зернобобових культур в умовах Північного Лісостепу України», терміни виконання: на 2008-2012 рр., державний реєстраційний № 0108U004865 (Керівник – доцент Нідзельський В.А.)

Основною базою проведення польових наукових досліджень є «Дослідне поле» у ВП НУБіП України «АДС», яке розміщене в с. Пшеничне, Васильківського району Київської області. Дослідження проводяться науковцями, докторантами, аспірантами, магістрами та бакалаврами в стаціонарному та тимчасових дослідах кафедри на загальній площі в 21,2 га.
Стаціонарний дослід закладений у 2005 році, у вигляді десятипільної сівозміни, яка включає зернобобові культури (горох, кормові боби, сочевиця, соя, нут), пшеницю озиму, цукрові буряки, ячмінь ярий, яра пшениця, олійні (льон, ріпак, суріпиця), овес, кукурудзу на зерно, соняшник.

Приймання дослідів магістрів кафедри рослинництва у ВП НУБіП України «АДС»

Приймання дослідів аспірантів кафедри у ВП НУБіП України «АДС»

  

               Аспіранти кафедри на дослідних ділянках

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook