Кафедра рослинництва

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Методичні рекомендації з підготовки, оформлення та захисту випускних бакалаврських робіт 
Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015);
Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації

 Електронні адреси розміщення підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій. 

Назва

Автори

Короткий огляд (реферат):

URI

Рослинництво з основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Каленська, Світлана Михайлівна

Нідзельський, Віталій Андрійович

Новицька, Наталія Валеріївна

Описані порядок і методика розрахунків, наведений довідковий матеріал для виконання курсового проекту з дисципліни «Рослинництво з основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур» студентами, що навчаються в сільськогосподарських вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації за напрямом підготовки 6.090101 – «Агрономія»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/379

Рослинництво

Каленська, Світлана Михайлівна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Антал, Тетяна Володимирівна

Мокрієнко, В.А.

Дмитришак, М.Я.

Описані порядок і методика виконання, наведений зміст та довідковий

 матеріал для виконання курсової роботи з дисципліни "Рослинництво". Для

 студентів стаціонарного та заочного навчання, що навчаються в

 сільськогосподарських вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації за

 напрямом підготовки «Агрономія» - 6.090101 з ознаками спеціальності

 «Плодоовочівництво та виноградарство»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/556

Технологія виробництва продукції рослинництва

Каленська, Світлана Михайлівна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Антал, Тетяна Володимирівна

Наведені методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для

 підготовки до тестового виду контролю знань з курсу «Технологія виробництва

 продукції рослинництва» для студентів, що навчаються у вищих навчальних

 закладах третього та четвертого рівнів акредитації за напрямом підготовки

 6.030502 - «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/554

Методичні вказівки до виконання розрахунків з дисципліни "Прогнозуванні і програмування врожаїв сільськогосподарських культур" для студентів сільськогосподарських вузів III−IV рівня акредитації за спеціальністю 8.090101 − "Агрономія"

Каленська, Світлана Михайлівна

Мокрієнко, Володимир Анатолійович

Дмитришак, Михайло Ясонович

Єрмакова, Л.М.

Антал, Тетяна Володимирівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Гончар, Л.М.

Викладено зміст, методичні поради та довідковий матеріал щодо

 виконання розрахунків з прогнозування і програмування врожаїв для студентів

 сільськогосподарських вузів, що складені відповідно до навчальної програмами

 для вищих навчальних закладів освіти III−IV рівнів акредитації із спеціальності

 - 8.090101 "Агрономія"

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/558

Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» для студентів напрямку підготовки 6.030502 - «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр»

Каленська, Світлана Михайлівна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Антал, Тетяна Володимирівна

Навчальної практики з дисципліни «Технологія виробництва продукції

 рослинництва» для студентів напрям підготовки 6.030502 - «Економічна

 кібернетика» ОКР «Бакалавр»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/560

Технічні культури

Каленська, Світлана Михайлівна

Юник, Анатолій Васильович

Гарбар, Леся Анатоліївна

Антал, Тетяна Володимирівна

Гончар, Любов Миколаївна

Наведені методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для

 підготовки до контрольної роботи з курсу „Технічні культури” для студентів

 заочної форми навчання, що навчаються в сільськогосподарських вищих

 навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації за напрямом

 підготовки «Агрономія» - 6.090101

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/559

Дисципліна «Технологічні та маркетингові засади виробництва зернових культур»: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Аналіз агрометеорологічного режиму поточного року порівняно з середньобагаторічними показниками та розрахунок коефіцієнтів суттєвості відхилень» для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 "Агрономія"

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Антал, Тетяна Володимирівна

В методичній розробці подано хід виконання основних завдань, які передбачають розрахунок суми середніх температур повітря, опадів та методику розрахунку коефіцієнтів суттєвості відхилень елементів агрометеорологічного режиму поточного року від середньобагаторічних показників вегетаційного періоду культури.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/751

Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологічні і маркетингові засади виробництва зернових культур» для студентів спеціальності 8.09010101 – «Агрономія» ОКР «Магістр» : методичні вказівки

Каленська, Світлана Михайлівна

Гончар, Любов Миколаївна

Описані порядок і методика виконання, наведений зміст та довідковий матеріал для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Технологічні і маркетингові засади виробництва зернових культур» для студентів стаціонарного та заочного навчання, що навчаються в сільськогосподарських вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації за спеціальності 8.09010101 – «Агрономія» ОКР «Магістр»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/753

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Екологія та біологія сільськогосподарських культур». Розрахунок коефіцієнтів суттєвості відхилень елементів агрометеорологічного режиму поточного року від середніх багаторічних показників за вегетаційний період культури для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 "Агрономія" : методичні вказівки

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Антал, Тетяна Володимирівна

Гончар, Любов Миколаївна

Викладено методичні поради до виконання розрахунково графічної роботи з дисципліни «Екологія та біологія сільськогосподарських культур» щодо розрахунку коефіцієнтів суттєвості відхилень елементів

 агрометеорологічного режиму поточного року від середньобагаторічних показників вегетаційного періоду культури.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/760

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Технологічні та маркетингові засади виробництва зернових культур» студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101- «Агрономія» виробничої спеціалізації : методичні вказівки

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Гарбар, Леся Анатоліївна

Мокрієнко, Володимир Анатолійович

Дмитришак, Михайло Ясонович

Антал, Тетяна Володимирівна

Викладено методичні рекомендації та основні вимоги щодо виконання курсових робіт студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Наведено зміст роботи, пояснення до виконання основних розділів, викладено вимоги та наведено приклади щодо оформлення таблиць, рисунків, списку літератури, додатків. Подано зразок оформлення титульної

 сторінки курсових робіт.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/763

Методи визначення якості насіння зернових культур : робочий зошит до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння зернових культур» студентами ОКР «МАГІСТР» очної та заочної форм навчання спеціальності 8.09010101 – „АГРОНОМІЯ”

Каленська, Світлана Михайлівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Карпенко, Людмила Дмитрівна

Наведена методика аналізування посівних якостей насіння зернових культур. Робочий зошит для вивчення дисциплін «Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння зернових культур» для спеціальності 8.09010101 – „Агрономія” виробничої спеціалізації.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/758

Методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур : робочий зошит до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» студентами очної та заочної форм навчання спеціальності 8.09010101 – „Агрономія” ОКР «МАГІСТР»

Каленська, Світлана Михайлівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Карпенко, Людмила Дмитрівна

Наведена методика аналізування посівних якостей насіння сільськогосподарських культур. Робочий зошит для вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» для спеціальності 8.09010101 – „Агрономія”

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/757

Рослинництво: методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для підготовки до тестового контролю знань студентами денної форми навчання з напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” ОКР «Бакалавр»

Каленська, Світлана Михайлівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Карпенко, Людмила Дмитрівна

Наведені методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для підготовки до вхідного тестового контролю з курсу „Рослинництво”. Для студентів заочної форми навчання, що навчаються в сільськогосподарських вищих навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації з напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/756

Методичні рекомендації з підготовки бакалаврських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» : методичні рекомендації

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Методичні рекомендації призначені для надання методичної допомоги студентам кафедри рослинництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з підготовки, виконання, оформлення та захисту бакалаврської роботи.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/755

Методичні рекомендації з підготовки магістерської роботи студентами кафедри рослинництва дослідницького та виробничого спрямувань ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» : методичні рекомендації

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Методичні рекомендації призначені для надання методичної допомоги студентам магістратури кафедри рослинництва з підготовки, виконання, оформлення та захисту магістерської роботи.


http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/762

 

Визначення якості насіння польових культур

Каленська, Світлана Михайлівна

Новицька, Наталія Валеріївна

Карпенко, Людмила Дмитрівна

Наведена методика аналізування посівних якостей насіння сільськогосподарських культур. Робочий зошит для вивчення дисципліни «Насіннєзнавство польових культур» для спеціальності 8.09010101 – „Агрономія”

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/804

Дисципліна «Системи сучасних інтенсивних технології» : методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичного заняття студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 – «Агрономія» на тему «Біологічний контроль за ростом, розвитком і органогенезом рослин сільськогосподарських культур»

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Гончар, Любов Миколаївна

Сонько, Роман Володимирович

У методичних рекомендаціях подано методику лабораторно-

 практичного заняття по темі: «Біологічний контроль за ростом, розвитком і

 органогенезом рослин сільськогосподарських культур», теоретичний

 матеріал для самостійного опрацювання по конусах наростання озимих

 зернових культур та тестові завдання для самоконтролю рівня знань з

 дисциплін «Системи сучасних інтенсивних технології» для студентів денної

 та заочної форм навчання ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 –

 «Агрономія»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/1196

Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві : підручник

Каленська, Світлана Михайлівна

Єрмакова, Людмила Михайлівна

Паламарчук, В.Д.

Поліщук, І.С.

Поліщук, М.І.

Підручник присвячений вирішенню проблем підвищення урожайності і зниження витрат у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, добору технологічних схем для вирощування в конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Розроблена і обґрунтована інтенсивна технологія

 вирощування для різних зон України. Рекомендовані різні моделі технології за рівнем застосування засобів інтенсифікації. Теоретично обґрунтована модель напрямків ресурсозбереження в сортових технологіях вирощування сільськогосподарських культур. У підручнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології вирощування польових культур, фактичний науково-практичний матеріал із дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій». Висвітлено вплив

 кожної технологічної схеми вирощування на збереження родючості ґрунту, фітоценози, урожайність та якість продукції, можливості зниження собівартості продукції при зниженні виробничих витрат на застосування певної технології вирощування. Особливу увагу приділено характеристиці сучасних технологій вирощування, їх біологізації та впливу на навколишнє середовище. Представлено

 інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур польового клину.

 Розраховано на фахівців агропромислового комплексу, студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/1347

Методи визначення якості насіння: методичні вказівки до вивчення дисципліни "Насіннєзнавство" фахівцями напрямів підготовки 6.090101 "Агрономія" та "Селекція і генетика"

Новицька, Наталія Валеріївна

Карпенко, Людмила Дмитрівна

 

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/805

Комплексна механізація буряківництва

Гречкосій, Володимир Дмитрович

Дмитришак, Михайло Ясонович

Шатров, Руслан Володимирович

Мокрієнко, Володимир Анатолійович

Юник, Анатолій Васильович

Свидинюк, І.М.

В навчальному посібнику узагальнено рекомендації і передовий досвід

 сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних установ, власні розробки і

 дослідження авторів з технологій і техніки для комплексної механізації виробництва

 цукрових буряків.Посібник буде корисний для студентів, спеціалістів АПК, слухачів

 підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників вищих аграрних

 навчальних закладів освіти.

 Даний посібник пройшов незалежну експертизу і схвалений до видання з

 грифом: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

 для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за

 освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів за напрямами «Агрономія»

 та «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» і магістрів зі

 спеціальностей «Агрономія» та «Механізація сільського господарства»

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/993

Найпоширеніші сільськогосподарські культури України

Куценко, О. М.

Дмитришак, Михайло Ясонович

Ляшенко, В.В.

У посібнику відповідно до навчальної програми висвітлено морфологічну та

 анатомічну будову зернових злакових, зернобобових та бульбоплідних культур,

 особливості їхнього росту і розвитку та систематику, особливості розпізнавання

 рослин за їхніми морфологічними ознаками. З метою кращого опанування

 матеріалом наведена достатня кількість ілюстрацій.

 Для студентів агрономічного факультету, що навчаються в

 сільськогосподарських вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/627

Проектування технологічних процесів у рослинництві: навчальний посібник

Гречкосій, Володимир Давидович

Войтюк, Валерій Дмитрович

Шатров, Руслан Володимирович

Дмитришак, Михайло Ясонович

Василюк, Володимир Іванович

Опалко, Вікторія Григорівна

В навчальному посібнику викладено основи проектування виробничих процесів у рослинництві, обгрунтування складу комплексів машин для вирощування та збирання сільськогосподарських культур і ефективного їх використання. Розглянуто методику дослідження функціонування технологічних ліній і процесів з використанням економіко-математичних методів і комп’ютерної техніки. Для підготовки фахівців ОКР «Магістр» вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальностями 8.10010203 «Механізація сільського господарства» і 8.09010101 «Агрономія». Посібник буде також корисний студентам спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства», спеціалістам АПК, науково-педагогічним працівникам і слухачам підвищення кваліфікації.

 Даний посібник пройшов незалежну експертизу і схвалений до видання з грифом: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

http://dspace.nubip.edu.ua/handle/123456789/396

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook