КАЛЕНСЬКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

 
Завідувач кафедри

 

КАЛЕНСЬКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

 

Завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, 03041 Київ, Героїв Оборони 15.

Мови:  українська , російська, англійська - базовий.

I.  Наукові ступені та звання

Посвідчення члена - кореспондента Національної академії аграрних наук, 2007

Диплом професора, 2003

Диплом доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «рослинництво», докторантура Інституту землеробства Української академії аграрних наук, 2001.

Диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «рослинництво», аспірантура Інституту землеробства Української академії аграрних наук, 1991

Диплом викладача «Агрономії», Українська сільськогосподарська академія, Київ, 1985

Диплом вченого агронома за спеціальністю агрохімія і грунтознавство, Українська сільськогосподарська академія, Київ, 1982

II.  Основні напрямки практичної діяльності

Консультації за технологіями вирощування зернових, технічних, кормових культур

Експертна оцінка стану посівів

Біоенергетичні культури і технології їх вирощування

Якість насіння і способи його підвищення

Розробка технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур

Розробка методичних рекомендацій по вирощуванню сільськогосподарських культур

Проведення наукових досліджень по рослинництву, насіннєзнавства та ін.

Організація і проведення конференцій, семінарів, тренінгів з агрономії

Підготовка та написання наукових статей, монографій, буклетів та ін.

III.  Професійна діяльність

03/2009 і по теперішній час Завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, 03041 Київ, Героїв Оборони 15

2006-2009 Директор Науково-дослідного Інституту агротехнологій та якості продукції рослинництва

Національного університету біоресурсів і природокористування України

2002 - 2006 Завідувач кафедрою рослинництва і кормовиробництва

1988 -2002 Інститут землеробства Української академії аграрних наук (аспірантура, докторантура, молодший науковий співробітник - провідний науковий співробітник)

1986-1988 Викладач Київської обласної школи управління сільським господарством

IV. Стажування та підвищення кваліфікації

1. Стажування в Університеті прикладних наук Ангальт (Німеччина, м Бернбург), 06.2014 - рослинництво, біотехнології, безпеку ланок харчового ланцюга

2. Стажування в Варшавському Університеті наук про життя - стандарти якості продукції рослинництва і насіння, 05.2014

3. Стажування в Університеті наук про життя (BOCU), м.Відень, Австрія, 06. 2013 - технології вирощування польових культур, міжнародні правила визначення та відповідності якості насіння ISTA

4. Підвищення кваліфікації за Програмою «Міжнародні правила визначення якості насіння і методики інспекції», 2013, Українська державна інспекція, м Київ

5. Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НУБіП України, 2008, 2009 года

V.  Науково - методична діяльність

• 2002-2004 - експерт, 2004-2008 - голова експертної комісії з «Агрономії і лісового господарства» Вищої атестаційної комісії України;

• 2007 - по т. ч. - Голова науково - методичної комісії з «Агрономії» Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства науки і освіти України;

• Член науково - технічної Ради департаменту землеробства Міністерства аграрної політики і продовольства

• 2008 - до т.ч. - Голова Спеціалізованої Ради по захисту дисертацій при НУБіП України

• Член редакційних колегій наукових і науково-методичних видань України

VI.  Виробничо - консультаційна діяльність

Викладач Агрошколи Українського клубу аграрного бізнесу, щорічні заняття з провідними фахівцями агрохолдингів України

Консультаційна діяльність з питань вирощування зернових культур підрозділів ВАТ «Миронівського хлібопродукту»

Проведення науково-виробничих семінарів, консультацій з фахівцями фермерських господарств Київської області

Консультаційна діяльність з Української сільськогосподарської інспекцією, Української насіннєвою інспекцією (до реорганізації) з питань гармонізації вітчизняних стандартів визначення якості насіння до міжнародних ISTA. 

    VII. Наукові праці

 1. Eremenko O., Kalenska S., Pokoptseva L., Todorova L.  (2019 ) The inffluence  of AKM Growth Regulator on Photosynthetic Activity  of Oilseed Flax Plants in the Conditions of Insufficient  Humidification of the Southern Stepp of Ukraine / in Modern Development Paths of agricultural production. Editor V. Nadykto. Springer.703 – 807. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_78   https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-14918-5_78   (Scopus)

 2. Kozyrskyi V.,  Zablodskiy M., Savchenko V., Sinyavsky O., Yuldashev R., Kalenska S., Podlaski S. Z.. ( 2019). The Magnetic Treatment of Water Solutions and Seeds of Agricultural Crops. Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development. 37p. http://dx.doi.org/10,4018/978-1-5225-7573-3.ch010   (Scopus)

 3. Kalenska S., Yeremenko O., Novictska N., Yunyk A., Honchar L., Cherniy V., Stolayrchuk T., Kalenskyi V., Scherbakova O., Rigenko A. (2019). Enrichment of field crops biodiversity in conditions of climate changing. Ukrainian Journal of Ecology . № 9 (1). 19-24 ( web of science)

 4. Eremenko O. A., Kalitka V. V.,  Kalenska S. M., Malkina V. M. ( 2018). Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe.Ukraine Journal of ecology  Vol 8,  № 1. 289 - 296, http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/ biol/ article /view / _214   http://dx.doi.org/10.15421/2018_216  ( web of science)

 5.Yeremenko O., Kalenska S., Kalytka V. (2018). Safflower productivity depending on seed treatment by AKM plant growth regulator and level of mineral nutrition. Agriculture&Forestry, Vol. 64 Issue 1: 65-72 http://dx.doi.org/10.17707/AgricultForest.64.1.08    (AE Global Index, AGRICOLA, AGRIS, CABI, COBISS,CrossRef, Directory of Open Access Journals, DOAJ, EBSCO)

 6.  Shcherbakova E.N., Shcherbakov A.V., Andronov E.E., Gonchar L.N., Kalenskaya S.M., Chebotar V.K. ( 2017). Сombined pre-seed treatment microbial inoculans with  and Mo nanoparticles changes composition of root and rhizosphere microbiome structure of chickpea (Cicer arietinum L.) plants.  Simbiosis  V.73. I.1. 57-69  http://dx.doi.org/10.1007/s13199-016-0472-1  Springer Science +Business Media Dordrecht,Published on line 04 January 2017 link.springer.com / article/ 10.1007%2Fs13199-016-0472-1.13 p. (Scopus).

 7. Ieremenko O.A., Kalitka V., Kalenska S. (2017). Sunflower productivity under the effect of AKM plant growth regulator in the conditions of the southern steppe of Ukraine. Agricultural Science and Practice.Vol.4, No.1, P.11-19. https://doi.org/10.15407/agris  (web of science)

 8.  Eremenko O., Kalitka V., Kalenska S. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under conditions of the Ukrainian steppe. (2017).  Agriculture (Pol'nohospodarstvo).№ 63.     National Agricultural and Food Centre, Slovak Republic

 9. Honchar L., Kalenska S., Novictska N., Pylypenko V., Stolyarchuk T., Zawieja J., Scherbakova O. (2017)  Influence  colloidal solutions of nanomolybdenum on the efficiency of symbiotic nitrogen fixation in legumes (pea, chickpea)   Agriculture & Forestry/ Poljoprivreda i Sumarstvo., Vol. 63 Issue 4, p. 83-89. ISSN: 0554-5579  http://dx.doi.org/10.17707/AgricultForest.63.4.09   Accession Number: 127096065 (AE Global Index,AGRICOLA,AGRIS,CABI, COBISS,CrossRef, Directory of Open Access Journals, DOAJ, EBSCO )

 10. Makarevicienea V., Gumbytea M., Yunik A., Kalenska S., Kalenskii V., Rachmetov D., Sendzikienea E. (2013).  Opportunities for the use of chufa sedge in biodiesel production.  Industrial Crops and Products. V.50. 633–637 (Scopus )

 11. Exhaust emissions from the engine running on multi - component fuel / E.  Sendžikienė, V.  Makarevičienė,  S.   Kalenska  / Transport. 2012; 27(2): ICID: 1033447 IC™ Value: 3.00. - Р. 111-117 (Scopus ).

 12. Gonchar Е.N., Shcherbakov А.V., Lopatko К.G., Gonchar L.N., Chebotar V.K., Kalenska S.М. (2013). The efficiency improving of the microbiological preparations based on rhizospheric and endophytic bacteria through the creation of new compositions with nanosolutions of biogenic metals Dostizheniya nauki i tekhniki APK № 12.          ( web of science)      

 13. Kalenska, S. ; Rakhmetov, D.,  Iunyk, A.,   Kachura, I., Kalenskiy, V., Kozlenko, O. Productivity and Energy Value of Spring Oilseed Crops in Ukraine Rural Development in Global Changes, Vol 5, Book 1. 336-339  ( web of science)  

 14. Kalenska, S.,  Rakhmetov, J., Kalenskiy, V.,  Iunyk, A.,  Kachura, I.,  Grynyuk, I. , Makareviciene, V.,  Sendzikiene, E. (2013). Prospects of Sorghum (Sorghum Moench) Bioenergetic Potential in Ukraine.  Rural Development: Proceedings Vol 6, Book 3. 60-63 ( web of science

 15.  Makareviciene,V., Kalenska, S., Skorupskaite, V.,Yunik, A. Gumbyte, M. (2013) The use of Oilseed Meal for the Production of Biogas. Rural Development Proceedings Vol 6, Book 3. 75 -78 ( web of science). 

 16. Gumbytмe М, Makarevieiene V, Kalenska S.M., Junik А. (2013Aliejingųjų augalų aliejaus panaudojimo galimybės biodyzelino gamybai  Žemės ūkio mokslai, 20(1), http://dx.doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v20i1.2633  P. 1-9 (Indexed in CAB Abstracts (www.cabi.org), Copernicus Journals Master List, Ulrichs Web )

 

 

  Статті у наукових фахових виданнях України,
включених до МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ  

Перелік журналів, які віднесенні до цього блоку з посиланнями на бази індексування:

Plant Varieties Studying and protection : CrossRef,  AGRIS, Index Copernicus Journals Master List, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CIARD RING, Citefactor, DOAJ, ROAD, OpenAIRE  та ще 8 баз

Науковий вісник  НУБІП України: Ulrichsweb, AGRIS, MIAR, BASE, Google Scholar,  eLIBRARY.ru, ResearchBib

Вісник аграрної науки: CrossRef,  WordCat

Біоресурси і природокористування: EBSCO publishing, Ulrichsweb,  eLIBRARY.ru,  AGRIS, MIAR, USJ, BASE, ResearchBib, Google Scholar, ERIHPLUS, CrossRef, OpenAccess

Наукові доповіді НУбІП України: SIS, Google Scholar, ResearchBib, BASE, AGRIS, ERIHPLUS, MIAR, Ulrichsweb, eLIBRARY.ru,

Сборник научных трудов Уманского НУС: Ulrichsweb, Google Scholar, ResearchBib, AGRIS,

 

 17. Новицька Н.В., Каленська С.М, Присяжнюк О.І, Мельниченко В.В. Активація росту та розвитку буряків цукрових  на мікростадіях 00-09 за внесення добрив з нанорозмірними елементами. Plant Varieties Studying and Protection, 2019, Vol. 15. №4. 403–409. https://doi.org/10.21498/2518-1017. 15.4. 2019.189419  

 18. Каленська С.М., Найденко В.М. Економічна оцінка вирощування гібридів сорго зернового в умовах Лівобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБІП України.  2019. №2 (78). https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.02.011    

 19. Каленська С. М., Присяжнюк О. І., Король Л. В., Половинчук О. Ю. Порівняльна характеристика шкал росту та розвитку гороху посівного (Pisum Sativum).  Plant Varieties Studying and Protection. Vol 15, № 2 (2019). 155 – 162. https://doi.org/10.21498/2518-1017.15.2. 2019.173563

 20.Таран В. Г., Каленська С. М., Новицька Н. В.,  Данилів П. О. Стабільність та пластичність  гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення та густоти стояння рослин в Правобережному Лісостепу України.  Біоресурси і природокористування. 2018. Т.10. № 3–4. С. 147–156. URL: https://doi.org/ 10.31548/bio2018.03.019    

 21. Каленська С. М., Таран В. А. Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування. Plant Varieties Studying and protection. 2018.  Vol. 14.  № 4.  P. 141–149. URL: https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.4.2018.151909

 22. Каленська С.М., Присяжнюк О.І., Половинчук О.Ю., Новицька Н.В. Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку зернових культур.  Plant Varieties Studying and Protection. 2018. Т 4. № 4. 406 – 414 https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.4.2018.151906

 23.  Каленська С. М., Єременко О. А., Новицька Н. В., Степаненко Ю., Столярчук Т., Таран В. Г., Риженко А.  Довговічність насіння олійних культур. Вісник аграрної науки. 2017. №12. С. 63–70.

 24. Каленська С. М.,Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А. Вплив погодних чинників на ріст та розвиток гібридів соняшнику. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Агрономія. 2019. Вип. 269. 23-30.

 25.  Таран В. Г., Каленська С. М., Новицька Н. В.,  Данилів П. О. Стабільність та пластичність  гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення та густоти стояння рослин в Правобережному Лісостепу України.  Біоресурси і природокористування. 2018. Т.10. № 3–4. С. 147–156.  https://doi.org/10.31548/bio2018.03.019  

 26. Каленська С.М., Столярчук Т.А. Сортові особливості формування структури врожаю та врожайності льону олійного залежно від норми висіву та ширини міжрядь. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. Т 4. № 3. С. 302– 309.  https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.3.2018.145302 .  

 27. Каленська С.М., Присяжнюк О.І., Половинчук О.Ю., Новицька Н.В.Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку зернових культур. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. Т 4. № 4. 406 – 414 https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.4.2018.151906 .

 28.  Каленська С. М., Таран В. А. Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування. Plant Varieties Studying and protection. 2018.  Vol. 14.  № 4.  P. 141–149. URL: https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.4.2018.151909

 29. Каленська С. М., Новицька Н. В., Максін В. І., Каплуненко В. Г., Карпенко Л. Д., Мартинов О. М. Вплив мікродобрив та імуномоделюючих препаратів на лабораторну схожість насіння. Науковий вісник НУБіП України. 2018. Вип. 294. С. 9–16. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija /article/ view/12135

 30. Таран В. Г., Каленська С. М., Новицька Н. В.,  Данилів П. О. Стабільність та пластичність  гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення та густоти стояння рослин в Правобережному Лісостепу України.  Біоресурси і природокористування. 2018. Т.10. № 3–4. С. 147–156. URL: https://doi.org/10.31548/bio2018.03.019   

 31.  Каленська С.М., Столярчук Т.А. Сортові особливості формування структури врожаю та врожайності льону олійного залежно від норми висіву та ширини міжрядь. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. Т 4. № 3. С. 302– 309.  https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.3.2018.145302 .

 32. Каленська С.М., Присяжнюк О.І., Половинчук О.Ю., Новицька Н.В. Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку зернових культур. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. Т 4. № 4. 406 – 414 https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.4.2018.151906   

 33.  Каленська С. М., Таран В. А. Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування. Plant Varieties Studying and protection. 2018.  Vol. 14.  № 4.  P. 141–149. URL: https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.4.2018.151909 

 34. Shutiy O. I., Kalenska S. М. Content of chloroplasts in the leaves of plants spring durum wheat in depending of mineral nutrition.  Наукові доповіді  НУБІП України. 2017. № 1 (65). http://journals.nubip.edu.ua/index.php /Dopovidi/ issue/ view/289   .

 35. Каленська С. М., Таран В. Г., Данилів П. O. Розвиток кореневої системи кукурудзи на ранніх етапах розвитку.  Науковий вісник НУБІП України. Сер. Агрономія. 2017. Вип. 269.  С. 10–17  http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/view/9658

 36.  Petunenko I.V., Kalenska S.М., Р.Liebhard . Yield and quality characteristics of winter wheat varieties depending on different nitrogen nutrition levels in semiarid climate. Науковий вісник НУБІП України. 2017. Серія: Агрономія. №235.

 37.  Каленська С. М., Єременко О. А., Новицька Н. В., Степаненко Ю., Столярчук Т., Таран В. Г., Риженко А.  Довговічність насіння олійних культур. Вісник аграрної науки. 2017. №12. С. 63–70.

 38. Каленська С. М., Єременко О. А., Таран В. Г., Крестьянінов Є.В., Риженко А.С. Адаптивність польових культур за змінних умов вирощування. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2017. Вип. 25. С. 48–57.

 39.  Каленська С.М., Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А. Вплив регламентів сівби на продуктивність соняшнику . Науковий вісник НУБіП України. Вип. 269. Серія «Агрономія». 2017. 30 -36

 40. Єременко О. А., Калитка В. В.,Каленська С. М.Influence of growth regulator on plant growth, development and yield formation of sunflower hybrids (f1) under the conditions of southern Steppe zone of Ukraine. Plant varieties studying . Vol 13, No 2. 2017.  https://doi.org/10.21498/2518-1017.13.2.2017.105395   

 41. Каленська С.М., Черній В.П.Продуктивність посівів проса залежно від елементів біологізації технології вирощування. Наукові доповіді НУБІП.2017/4/21. №2 ( 66) http://journals.nubip.edu.ua /index.php/ Dopovidi/ article/viewFile/8456-17479-1-SM%20 

 42. Каленська С.М., Судденко В. Польова схожість та виживаність рослин пшениці м’якої ярої залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України. Наукові доповіді НУбІП України. № 2(59). 2016. ISSN: 2223-1609. http://journals.nubip.edu.ua/index. php/Dopovidi/article/ view/6490    

 43. Дубовик Д.Ю., Сіроштан А.А, Каленська С.М. Ефективність сумісного застосування біодобрив і засобів захисту рослин у технологіях вирощування пшениці м’якої озимої. Наукові доповіді НУБІП України. 2016. №4.

 44. Петуненко Ю. В., Каленська С. М., Лібхард П. Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м‘якої озимої залежно від азотного живлення в умовах семіарідної кліматичної зони. Науковий вісник НУБІП України. Серія «Агрономія» К.: ВЦНУБіП України, 2016. Вип. 235.  С. 9 - 24.

 45. Каленська С., Ташева Ю., Лібхард П. Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Наукові доповіді НУБІП України. №4. 2016 .

 46. Каленська С. М., Дубовик Д.Ю., Сіроштан А.А, Ефективність сумісного застосування біодобрив і засобів захисту рослин у технологіях вирощування пшениці м’якої озимої.     Наукові доповіді Національного університету. №4. 2016.          

 47. Судденко В. Ю.,  Каленська С. М. Урожайность, качество зерна и семян пшеницы мягкой яровой в зависимости от минерального питания и систем защиты в Правобережной Лесостепи Украины.  Земледелие и селекция в Беларуси.  2016. Вып. 52. 22–28

 48. Нідзельський В.А., Пилипенко В.С., Таран Н.Ю., Стороженко В.О. Поверхневі ліпиди та стійкість рослин зернобобових культур до стресових чинників в умовах Правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУбІП України. № 3 (60). 2016. http://journals.nubip.edu.ua/ index.php/ Dopovidi/ article/ view/6827

 49. Makarenko N.А., Kalenska  S.M., Rudnitska L.V. (2015). The biological efficacy and еnvironmental safety of nanoagrochemicals . Науковий вісник НУБІП України. Серія: Aгрономія. № 210.

 50. Каленська С., Токар Б., Ташева Ю. Управління стійкістю рослин зернових культур до вилягання.  Наук. вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». 2015. Вип. 210. Ч.1.  С. 22 – 30 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/.../5197    51. Судденко В. Ю.,  Каленська С. М. Влияние пестицидов на урожайность на посевние качества семян пшеници мягкой яровой . Вестник Ульяновской государственной с.-г. академии. 2015. № 2 (30).  С. 28–33 DOI 10.18286/1816-4501-2015-2-28-33

 52. Kalenska S. , Tokar B. Influence fertilizers and retardant  protection on dynamics chlorophyll content in leaves of spring barley.      Наукові доповіді НУбІП України. № 56.  2015. http://nd.nubip.edu.ua/2015_7/10.pdf

 53. Каленская С.М., Новицкая П.В., Рожко В.И., Малинка Л.В.,Барзо И.Т. Улучшение посевных качеств семян нута с помощью наночастиц биогенных металлов .  Сборник научных трудов Уманского НУС. Выпуск 85.Ч.1. 2014.79 – 83 http://journal.udau.edu.ua/ru/arxv-nomerv/2014/ 

 54. Каленская С., Юник А., Каленский В., Макарявичене В., Сенджикене Э. Альтернативное растительное сырьё для производства биодизеля. Известия ТСХА. 2013.  № 6. 34- 42

 55. Каленська С.М., Новицька Н.В., Барзо І.Т. Вплив нітрагінації та мінеральних добрив на формування врожаю та якість зерна сортів нуту. Наук. вісник НУБіП України. Серія «Агрономія».  2013. Вип. 183.Ч.2. 11-16

 56. Kalenska S. Bioresourse potential of Ukraine in settling of production and energy security.  Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія».  К., 2012.  Вип. 176. 25 – 33

 57. Каленська С.М., Новицька Н.В., Барзо І.Т. Вплив погодних умов та застосування біогенних металів для поліпшення посівних якостей насіння нуту. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія».  К., 2012.  Вип. 176.  12 – 17       

 58.  Каленська С.М., Кнап Н.В.Формування продуктивності картоплі в умовах Закарпаття Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». К., 2012.  Вип. 176.         17-24

 59. Каленська С.М., Новицька Н.В., Барзо І.Т.Вплив погодних умов та застосування біогенних металів для поліпшення посівних якостей насіння нуту.  Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». К., 2012.  Вип. 176. 12 – 17

 60. Лопатько К.Г., Афтанділянц Е.Г., Зазимко О.В., Каленська С.М.,           Гончар Л.М., Трач В.В., Захарченко С.М. Застосування наночастинок металів – екологічно безпечна технологія вирощування пшениці озимої. Науковий вісник  НУБІП України. 2011. Т. 158. 119.    

 61. Каленська С.М., Лопатько К.Г., Новицька Н.В., Андрієць Д.В., Ішлер С.Ю. Ефективність застосування біогенних металів та біоактивних препаратів при вирощуванні сої. Наукові доповіді НУБіП. 2011. № 5 (27).1-11.  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/11ksm.pdf  

 62.  Каленська С.М., Блажевич Л. Ю., Кравченко Л.О. Фізичні та технологічні властивості зерна тритикале ярого залежно від абіотичних і біотичних факторів. Наукові доповіді НУБІП. 2010. 2 (18). http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10ksmabf.pdf

 

 Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

 1. Каленська С.М., Найденко В.М. Якісний склад зерна сорго залежно від елементів технології вирощування. Таврійський науковий вісник. 2019. №105. 82 – 89

 2. Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Крестьянінов Є.В., Антал Т.В. Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості на удобрення та економічна ефективність вирощування. Таврійський науковий вісник . 2019. Вип. 106.

 3. Каленська С. М., Таран В. Г., Данилів П. O. Особливості формування урожайності гібридів кукурудзи залежно від удобрення, густоти стояння рослин та погодних умов. Таврійський науковий вісник. 2018. № 101. С. 37–43.

 4. Каленська С. М., Новицька Н. В., Максін В. І., Каплуненко В. Г., Карпенко Л. Д., Доктор Н. М. Посівні якості насіння зернобобових культур за впливу наночасток металів, мікродобрив та імуномодуляторів. Вісник Зрошуване землеробство. 2018. Вип. 70. 17 – 21       

 5.  Єременко О.А., Каленська С.М., Калитка В.В., Малкіна В.М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України. Агробіологія.  № 2 (135) 2017 . С.123 – 130       

 6. Каленська С. М., Шутий О. І. Формування продуктивності та якості пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2016. №3 (82). С. 19‒24.

 7.  Петуненко Ю., Каленська С.М., Лібхард П.       Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту та норми висіву насіння за різних ґрунтово-кліматичних умов        . Землеробство. №2 . ( 91) 2016.     44 -51.

 8. Пилипенко В. С., Гончар Л. М., Каленська С. М.       Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування. Землеробство.  №2 .  ( 91) . 2016.         51 – 57

 9.  Каленська С.М., Новицька Н.В.,Джемесюк О.В. Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення. Вісник Полтавської державної аграрної академії .2016. №3. 6 – 11

 10. Каленська С. М., Шутий О. І. Формування показників структури врожаю пшениці твердої ярої залежно від елементів технології вирощування. Вісник Сумського аграрного університету. 2015. № 3 (29). С. 170‒173

 11.  Каленська С.М., Токар Б.Ю. Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення         Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2015.  Випуск 23 .30-34

 12. Каленська С.М., Жовтун М.В. Структура та урожайність сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та системи удобрення за вирощування в Правобережному Лісостепу України.      Вісник Сумського нац. аграрного Університету. Серія "Агрономія і біологія".  2015.  Вип. 3 (29). 173 – 178     .

 13. Каленська С.М., Карпенко Л.Д. Польова схожість насіння пшениці ярої залежно від глибини загортання.     Агробіологія. Випуск 1 ( 117 ).2015 . 15 - 18

 14.  Каленська С., Холодченко Р., Токар Б.    Вплив мінеральних добрив та ретардантного захисту на урожайність ячменю ярого пивоварного       Агробіологія.  Випуск 1 (117) .2015. 56-58  

 15. Каленська С.М., Ташева Ю. Компенсаційна здатність структурних компонентів урожайності сортів пшениці озимої.  Вісник Житомирського національного агроекологічного ніверситету. 2015. №2 (50), т.1.     С. 233 – 239

 16. Судденко В. Ю., Каленська С. М. Формування окремих елементів продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від мінерального живлення та систем захисту. Вісник Сумського національного аграрного університету Агрономія і біологія. 2015. Вип. 9 (30). С. 198–201

 17.  Каленська С.М., Антал Т. В., Максименко О. А.        Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу України.    Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015.№2 (50), т.1. 133 – 139

 18. Каленська С.М., Жовтун М.В.Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технології вирощування. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету.  2015. №2 (50), т.1. 228 -233.

 19. Каленська С., Жовтун М.В.   Формування листкової поверхні коріандру посівного залежно від елементів технології вирощуванняВісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. №1 (47), т.1.        163 – 167  

 20.Каленська С.,Щербакова О.М., Гончар Л.М.     Асиміляційна діяльність посівів нуту залежно від сортових особливостей та передпосівної обробки насіння. .Вісник Сумського нац. аграрного Університету. Серія "Агрономія і біологія. 2014. Вип. 9 (28).          110-114     

 21. Каленська С.М., Новицька Н.В., Барзо І. Т.Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. Молодий вчений. №10.  ( 13).Частина 1,  2014.     18 -22       

 22. Каленська С.М., Гриннюк І.П. Особливості росту і розвитку рослин сорго залежно від видових , сортових особливостей та удобрення культури в умовах Правобережного Лісостепу України.       Зб. наук. праць Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Вип. 17. Т. 1. C. 359 – 363

 23. Каленська С.М.,Матвієнко А.І. Формування урожайності озимих зернових культур за рахунок компенсаційної здатності структурних компонентів. Аграрний вісник Причорномор’я.  2013.  Вип. 66. С. 35-40.

 24. Каленська С. М., Новицька Н. В., Каленський В. П., Піскуровський С. Л. Ефективність застосування нанометалів в технології вирощування сої. Корми і кормовиробництво.  2013. Вип. 77. 143–148

 25. Мельник А.В. , Каленська С., Полєжай О.Г. Пластичність та стабільність сучасних сортів і гібридів ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу. Вісник Сумського Національного аграрного університету.2013. Вип. 3 (25).  238-241

 26. Каленська С.,Кнап Н. В. Енергетичні рослинні ресурси у забезпечені продовольчої та енергетичної безпеки.    Біоенергетика . Bioenergy: 2013. № 2        28-31 

 27.  Каленська С.М. , Гринюк І.П . Вплив доз мінеральних добрив та сортових .особливостей на вихід цукру та біоетанолу із сорго цукрового в умовах правобережного Лісостепу України. Зб. наук. праць Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2012.  Вип. 15. 207 – 211       

 28. Стороженко В.О., Каленська С.М. Бацманова Л.М., Макаренко В.І., Коваленко Р.В. Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої .  Вісник аграрної науки. 2012.  № 3 С. 17– 25

 29. Каленський В.П., Антал Т.В., Гарбар Л.А., Малеончук О.В. Вплив елементів технології вирощування на польову схожість і врожайність пшениці твердої ярої та м’якої в умовах північної та північно-західної частини ЛіссостепуВісник ХНАУ: Зб. наукових праць ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво, 2012.  №2. 242-250.

 30. Каленська С.М., Гринюк І.П. Вплив доз мінеральних добрив та сортових особливостей на вихід цукру та біоетанолу із сорго цукрового в умовах правобережного Лісостепу України. Зб. наук. праць Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2012. Вип. 15. 207 - 211

 31. Каленська С.М., Кнап Н.В. Стан та перспективи виробництва картоплі в світі та в Україні. Зб. наук. праць Вінницького нац. аграрного університету. 2012.  Вип. 4 ( 63).41-48   

 32. Дерев’янський В.П., Каленська С.М. Економічна та енергетична оцінка технології вирощування сої . Вісник ЖДАУ 2012. №1 (30) т.1 137-144

 33. Kalenska S.,Rachmetov D., Kalenskiy V., Iunyk A., Kachura I. Bioresurce potential of Ukraine in Settling of production and energy secueity Eatth Bioresurses and Quality of Life, 2012, Vol.1 1-14

 34. Каленська С.М., Нетупська І.ТБіологічні особливості та агротехнічне значення нуту Стаття Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології: Зб. наук. праць Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України.  2012. Вип. 1. 93-97     

 35. Рахметов Д.Б., Каленська С.М., Волощук В.Н., Фещенко В.ПБіолого-морфологічні особливості рослин топінсоняшника та соняшнику бульбастого в умовах Правобережного Полісся та Лісостепу України .Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології / Зб. наук. праць Національного ботанічного саду імМ.М.Гришка НАН України.Випуск 1. 2012. 115-130   

 36. Стороженко В.О., Каленська С.М., Бацманова Л.М., Макаренко В.І., Коваленко Р.В. Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої. Вісник аграрної науки. 2012.  № 3.         17– 20        .

 37. Каленська С.М., Кнап Н.В. Забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки енергетичними рослинними ресурсамиЗб. наукових праць Вісник Львівського НАУ. Агрономія. 2012.  №16.  234 -242   

 38. Таран Н.Ю. Бацманова  Л.М., Лопатько К.Г., Каленська С.М.  Технологія екологічно безпечного використання нанопрепаратів у адаптивному рослинництві. Фізика живого.2011.Т.19.№2 .54 – 59

 39.  Лопатько К.Г., Новицька Н.В., Андрієць Д.В., Ішлер С.Ю. Ефективність застосування біогенних металів та біоактивних препаратів при вирощуванні сої          Наукові доповіді НУБіП.  2011.  № 5 (27). Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/ 11ksm.pdf 1-11

 40. Каленська С., Юник А.В. Роль олійних культур у вирішені енергетичної безпеки України     . Зб. наук. праць Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2011. Вип. 12.    90-96        

 41. Каленська С.М.,  Новицька Н.В., Андрієць Д.В.        Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових. Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69  74-78

 42. Каленська С.М., Новицька Н.В., Гарбар Л.А., Стрихар А.Є Біоенергетична оцінка елементів технології вирощування сої wwww.sworld.education . Наукові доповіді НУБіП.  2011.  № 6 (28). 1-8       http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_6/11ksm.pdf 

 43. Каленська С.М.,  Новицька Н.В., Нетупська І.Т Формування врожаю нуту під впливом елементів технології вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4.      21-25

 44. Каленська С., Єрмакова Л.М., Гончар Л.М. Особливості формування продуктивності посівів тритикале озимого залежно від агротехнологічних прийомів вирощування.     Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія».  2011. № 162. Ч 1.         62 – 69       

 45. Каленська С., Новицька Н.В., Андрієць Д., Холодченко Р. Фотосинтетична діяльність посівів сої на чорноземах типових. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». 2011.  № 162. Ч 1.      82 – 89

 46.  Каленська С.М., Нетупська І. Вплив технологій вирощування на формування структурних елементів фітоценозу нуту  Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». 2011.  № 162. Ч 1.105 – 112

 47. Каленська С.,Гарбар Л.А., Носенко В.Г.  Реалізація біологічного потенціалу ріпаку ярого в умовах Правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». 2011. № 162. Ч 1. 132-139

 48.  Ситар О., Каленська С., Новицька Н., Свєтлова Н., Таран Н. Морфофізіологічні характеристики та урожайність рослин сої за дії неіонних колоїдних розчинів металів.         Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Біологія.  2011.  №58  . 44-47       

 49. Таран Н.Ю., Бацманова  Л.М., Лопатько К.Г., Каленська С.М.Технологія екологічно безпечного використання нанопрепаратів у адаптивному рослинництві. Фізика живого. 2011. Т.19.№2. КНУ ім. Шевченка     54-59

 50.  Каленська С.,Шихман Н.В.   Продуктивність сочевиці залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння в умовах Правобережного Лісостепу України         Наукові доповіді  НУБіП.  2011. №4(26)   1-8 http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_4/11ksm.pdf

 51.  Лопатько К.Г., Афтанділянц Е.Г., Зазимко О.В., Каленська С.М., Гончар Л.М., Трач В.В., Захарченко С.М. Застосування наночастинок металів – екологічно безпечна технологія вирощування пшениці озимої.         Науковий вісник  НУБІП України. 2011. Т. 158-119     

 52. Каленська С.М. Новицька Н.В., Андрієць Д.В., Холодченко Р.М. Використання біологічно-активних препаратів на основі нанорозмірних частинок металів в технології вирощування сої           Вісник Харківського НАУ. Серія Біологія.  2010.  Ч.2,  24-32       

 53. Каленська С.М., Горбач В.Я. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сильфію пронизанолистого      Вісник Харківського НАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”. 2010. № 9.82-87

 54. Каленська С.М., Гарбар Л.А.,Носенко В.Г.Продуктивність  агрофітоценозів ріпака ярого в умовах Правобережного Лісостепу України  Стаття        Вісник Харківського НАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”.  2010.  № 9      88-93

 55. Каленська С.М. , Плакса В.М.,Корнелюк Г.Я.  Продуктивність та фітосанітарний стан тритикале ярого залежно від мінерального живлення та норм висіву.     Науковий вісник НУБіП України.  2010. № 143        319 -330

 56. Каленська С.М., Блажевич Л. Ю., Кравченко Л.О. Фізичні та технологічні властивості зерна тритикале ярого залежно від абіотичних і біотичних факторів. Наукові доповіді НУБІП  2010-2 (18) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10ksmabf.pdf

 57. Ситар О.В., Новицька Н.В., Таран Н.Ю., Каленська С.М., Ганчурін В.В. Нанотехнології в сучасному сільському господарстві.  Фізика живого. 2010. № 3. Т 18. 113-116.

 58. Таран Н.Ю., Каленська С.М., Ситар О.В, Новицька Н.В., Гарбар Л.А  Вплив азотного живлення та наночастинок металів на вміст пігментів у рослинах сої . Таврійський вісник. 2010.  № 71. 56-62.

 59. Каленська С.М. , Новицька Н.В., Андрієць Д.В., Холодченко Р.М. Використання біологічно-активних препаратів на основі нанорозмірних частинок металів в технології вирощування сої. Вісник Харківського НАУ. Серія Біологія. 2010. Ч.2, 24-32

 60.  Каленська С.М.,Новицька Н.В.,Гарбар Л.А,.Андрієць Д.В.Урожайність як інтегральний показник реакції рослин сої на елементи технології вирощування          Науковий вісник НУБіП України. 2010.  № 143. 292-301

 61. Каленська С.М. , Качура Є.В., Бачинський О.В.Вплив густоти стояння та рівня мінерального живлення рослин на якісні показники зерна ярого пивоварного ячменю.         Вісник ХНАУ.  2010.  № 7 . 42-46   

 62. Каленська С.М., Новицька Н.В., Стрихар А.Є., Танцюра С.Ю.Сортова сертифікація насіння в Україні. Насінництво. 2010. № 3.14-18.

 63.  Каленська С.М., Новицька Н.В.,Гарбар Л.А.,    Альтернативні способи передпосівної обробки насіння сої.Агробіологія, 2009. Вип.1(64).        149-15

 64. Каленська С.М. Продовольча та технологічна безпека за вирощування олійних культур на біопаливо. Науковий вісник НУБіП України, 2009. № 141.   46-54

 65. Каленська С.М.,Плакса В.М. Вплив норм висіву, мінеральних та водороз-чинних добрив на ріст і розвиток тритикале ярого.  Науковий вісник НУБіП України, 2009. № 141.123-129        

 66. Каленська С.М., Новицька Н.В., Качура Є.В., Коваленко Р.В. Світовий ринок насіння та інтеграція України в нього.Наукові праці ПФ НУБІП України КАТУ, 2009. Випуск 127.. 30-35       

 67. Каленська С.М., Новицька Н.В., Стрихар А.Є.Вплив травмування на якість насіння та урожайність сої. Наукові праці ПФ НУБІП України «КАТУ», 2009.Випуск 127.  86-90

 68. Каленська С.М., Новицька Н.В., Стрихар А.Е. Вплив мінерального живлення та нітрагіну на продуктивність та якість зерна сої в умовах Лісостепу України         Насінництво. 2009. № 8. 23-25       

 69. Каленська С.М., Новицька Н.В., Гончар Л.М., Антал Т.В.  Теоретичні та практичні засади виробництва  та прогнозування якості насіння відповідно до міжнародних стандартів        Наукові праці ПФ НУБІП України «КАТУ», 2009. Випуск 127. 228-232       

 70.   Каленська С.М., Новицька Н.В., Гарбар Л.А. Альтернативні способи передпосівн ої обробки насіння сої. Агробіологія, 2009.Вип.1(64). 149-152

 71. Каленська С., Бачинський О.В., Качура Є.В. Перспективи ячменю ярого як сировини для виробництва біопалива      . Науковий вісник НУБіП України. 2009. 129-132            

 72. Головатюк Є.О., Ситар О.В., Каленська С. М., Таран Н.Ю., Новицька Н.В. Ефективність мікробіологічного препарату ризогуміну при вирощуванні сої за різних умов азотного живлення. Вісник аграрної науки. 2009.№1.100-104

 73. Каленська С.М.,  Гончар Л.М.,  Щериля О.І. Морфофізіологічні особливості формування продуктивності озимого тритикале в онтогенезі. Науковий вісник НАУ. 2008. Вип. 123.    С. 31-36    

 74. Каленська С.М.,  Єгупова Т.В.Вплив регуляторів росту на морфофізіологічні параметри посівів, продуктивність та структуру урожаю тритикале озимого // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 123      С. 36-46

 75. Каленська С.М., Новицька Н.В., Стрихар А.Є., Малеончук О.В., Антал Т.В. Управління процесами формування високоякісного насіння сільськогосподарських культур .    Науковий вісник НАУ. 2008. Вип. 123.11-17

 76. Мусатов А.Г.,Каленська С.М.,  Пінчук  З.В., Остапенко С.М.Технологічні та економічні аспекти вирощування тритикале в степовому регіоні. Науковий вісник НАУ. 2008. Вип. 123.17-23   

 77. Каленська С.М., Гончар Л.М. Морфофізіологічні особливості формування продуктивності озимого тритикале в онтогенезі         Науковий вісник НАУ.  2008. Вип. 123. 31-36 

 78.  Каленська С.М., Єгупова Т.В. Вплив регуляторів росту на морфофізіологічні параметри посівів, продуктивність та структуру урожаю тритикале озимого. Науковий вісник НАУ. 2008. Вип. 123.36-46  

 79. Каленська С.М. , Новицька Н.В., Малеончук О.В.Вплив елементів технології вирощування на продуктивність та посівні якості насіння ярої пшениці.        Науковий вісник НАУ.2007.  Вип. 116. 26-32 

 80.    Каленська С.М., Антал Т.В. Урожайність пшениці твердої ярої  залежно від системи удобрення. Науковий вісник НАУ.  2007. Вип. 116. 80-85

 81. Каленська С.М., Юник А.В., Носенко В.Г. Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності агрофітоценозів ріпаку ярого в умовах правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НАУ2007.  Вип. 116. 96-99

 82.  Каленська С.М. Світові тенденції в розвитку насінництва .         Наукові праці ПФ КАТУ. Сімферополь, 2008. Випуск 107.  26-31

 83.  Каленська С.М., Новицька Н.В., Стрихар А.Е.Травмованість насіння: методи визначення та шляхи запобігання . Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН.  2007.  Вип. 9.179-188

 84.   Демидась Г.І., Каленська С.М., Івановська Р.Т. Сучасні завдання рослинництва за умов його біологізації  Зб. наук. праць Подільського ДАТУ. 2006. Вип.14.10-13.    

 85. Каленська С.М., Таран Н.Ю. Шляхи підвищення стійкості посівів тритикале до посухи .      Зб. праць Ін-ту рослинництва ім. Юр’єва. , 2006.70-82.

 86. Каленська С.М., Цюк Ю.В. Вплив агробактерину на продуктивність озимого жита. Зб. наук. праць ННЦ Ін-ту землеробства УААН. 2006. Спецвипуск. 90-97    

 87. Каленська С.М., Качура Є.В., Бачинський О.В.Вплив густоти продуктивного стояння на продуктивність рослин ярого пивоварного ячменю. Наукові доповіді НАУ.2006. №3 1-8 www.nd.nauu.kiev.ua  

 88.  Каленська С.М., Журавльова Н.В., Чубко О.П.Зимостійкість рослин озимої пшениці залежно від строків сівби. Міжвід. темат. збірник „Землеробство”  К.: ЕКМО, 2004. Вип. 76. 78-81.    

 89. Каленська С.М., Чубко О.П., Федчук В.Ф. Використання земельних угідь на основі впровадження адаптивних технологій вирощування зернових культур. Збірник наук. праць Інституту землеробства УААН.  К., 2005. Спецвипуск. 180-190

 90.   Каленська С.М., Івановська Р.Т., Єрмакова Л.М., Свистунова І.В. Строки сівби та осінній стан озимих проміжних культур. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 2005.Вип. 3   60-64.        

 91. Каленська С.М., Журавльова Н.В.,  МаксименкоО.А., Малеончук О.В.Пшениця яра у структурі зернового клину. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. К., 2005. Вип.3. 64-69

 92.   Каленська С.М. , Кравченко Л.О., Короленко О.І.,Єгупова Т.В Регулятори росту рослин при вирощуванні озимого жита і тритикале . Збірник наук. праць Ін-ту землеробства УААН. 2003. Вип. 4  С. 77-86    

 93. Каленська С.М. Виробництво зерна озимого жита в Україні. Збірн. наук. праць Ін-ту землеробства УААН.  2004.  Спецвипуск       90-98

 94.   Свєтлова Н.Б., Бацманова Л.М., Каленська С.М. , Сенчугова Н.А., Макаренко В.І. Агроекологічне випробування сортів озимої пшениці в умовах українського Полісся .         Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Біологія. 2002.Вип. 37.С. 108-111

 95. Каленська С.М., Скотар О.В.Продуктивність посівів озимого тритикале в зоні Лісостепу. Збірник наукових праць Іституту землеробства УААН.  К, 2002.  Вип. 3-4.  25-27.        

 96. Каленська С.М. Якість зерна озимих культур залежно від технологій вирощування. Вісник ХНАУ: Зб. наук. пр. Харківського нац. університету. Серія „Рослинництво, селекція і насінництво”. 2002. № 5.  С. 3-7.

 97.  Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Скотарь О.В., Свистунова І.В. Тритикале – культура універсального використання.  Науковий вісник НАУ. К., 2002.  № 47. С. 62-66

 98.  Каленська С.М., Усачов В.Ю., Скотар О.В. Кормова цінність зерна тритикале. Корми і кормовиробництво. 2001. Вип. 47. 86-87.

 99.  Свєтлова Н.Б., Таран Н.Ю., Каленська С.М., Панталієнко А.В. Регулятори росту та формування адаптивних реакцій рослин до посухи. Науковий вісник НАУ. К., 2002.  №.58.С. 11-17.

 100. Білітюк А.П., Каленська С.М. Вирощування та використання тритикале на корм у тваринництві . Вісник аграрної науки. 2003. №10. 22-29

 101. Каленська С.М., Першукова Т.В.Ефективність застосування добрив, пестицидів та стимуляторів росту в посівах озимого тритикале .     Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН.К. 2001. Випуск 1-2. С. 81-84

 102.       Кавецький В.М., Каленська С.М., Піскунова Л.Е. Трансформація пестицидів в агроценнозах залежно від їх структурно-функціональної організації. Зб. наук. праць Подільської аграрної технічної академії. 2001. Вип. 9. С. 172-174

 103.       Каленська С.М., Дегодюк С.Е. Технології вирощування і накопичення важких металів в зерні озимих культур. Вісник Львівського ДАУ: Агрономія. 2001. № 5. С. 142-148  

 104.  Каленська С.М. Моделі агрофітоценозів озимого тритікале і їх оптимізація . Наук. вісник Національного аграрного університету.  К.  2000. №31. С. 65-71.

 105.  Каленська С.М., Дмитришак М.Я. Морфофізіологічний аналіз формування продуктивності тритікале . Наук. вісник Національного аграрного університету. К.2000.№31. С.62-65.

 106.   Каленська С.М. Моделі технологій вирощування – фактор стабільності виробництва зерна тритікале . Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН.  К. 2000. Вип. 2. С.119-124.

 107.  Каленська С.М., Першукова Т.В. Вплив біостимуляторів росту на насіннєву якість зерна тритікале .  Зб. наук. праць Інституту агроекології. К. 2000. Вип.4.С.122-125.

 108. Каленська С.М. Використання озимого тритікале в зеленому конвеєрі // Зб. наук.  праць Полтавського с.-г. інституту.  Полтава. 2000.Вип. 5. С.8-11.

 109. Каленська С.М., Давидюк Г.В. Формування продуктивності та якості зерна й насіння озимого тритікале . Вісник аграрної науки. 2000.- №11.- С.19-21.

 110.  Каленська С.М., Кононюк Г.В., Майстер О.А. Адаптивні технології вирощування тритикале і жита . Землеробство. 2000. Вип. 74. С. 86-90.

 111.  Кавецький В.М., Моклячук Л.І., Піскунова Л.Е., Каленська С.М. Вплив технологій вирощування зернових культур на швидкість деструкції базаграну в ґрунті в умовах Лісостепу . Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН.  К. 2000. Випуск  3-4.72-76.

 112.  Каленська С.М. Шляхи підвищення стійкості посівів тритікале до посухи / Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. 1999.  Вип. 1-2.  С.24 -27.

 113.  Кавецький В.М., Каленська С.М. Деструкція хімічних засобів захисту рослин у сучасних технологіях вирощування зернових культур. Вісник аграрної науки. 1999.  №11. С.58.

 114.  Каленська С.М., Майстер О.А.Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного Лісостепу України. Вісник Державної агроекологічної академії України. 1999. Випуск 1-2. С.210-221.

 115.  Каленська С.М., Першукова Т.В. Нові регулятори росту в технологіях вирощування озимого тритікале . Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН.  1999. Вип. 3. С. 75-77.

 116. Каленська С.М. Стабільність продуктивності агроценозів озимого жита в залежності від моделей технологій  вирощування . Наук. вісник Національного аграрного університету. 1999. №19.С. 112-116.

 117.   Каленська С.М. Стан, проблеми та перспективи виробництва жита в Лісостепу України . Зб. наук. праць Вінницького ДАУ  , 1999. Вип. 7  С. 37 - 45.

 118. Каленська С.М., Усачов В.Ю., Першукова Т.В. Еколого-енергетичні особливості вирощування тритикале в зоні Лісостепу України. Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН.  К.: Нора-Прінт 1998.Вип. 1.С. 97-100.

 119.  Каленська С.М., Усачов В.Ю., Першукова Т.В. Технологічні та енергоекономічні особливості вирощування озимого жита та тритікале в Лісостепу України .Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН.  К. 1998. Вип. 2.  С. 53-55.

 120.  Каленська С.М.Шляхи підвищення стійкості посівів тритікале до посухи  Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН.1999. Вип. 1-2. 24 -27.

 121.  Каленська С.М. Регулятори росту в технологіях вирощування тритикале.  Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. К. Нора-Прінт . 1997. Випуск 1. 42-44.

 122. Кравченко Л.О., Каленська С.М., Короленко О.І. Ефективність застосування регуляторів росту в технологіях вирощування озимого жита. Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. 1997. Вип. 1. 105-107.

 123.       Кононюк Г.В., Майстер О.А., Каленська С.М. Вплив технологій вирощування на показники продуктивності озимого тритикале .  Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. 1997. Вип. 1. С. 130-133.

 124. Перепелиця О.В., Таран Н.Ю., Макаренко В.І., Мусієнко М.М., Каленська С.М. Оцінка стійкості сортів і ліній тритикале різного екологічного походження до дії високих температур . Вісник аграрної науки. 1997. №3. 17-21.

 125. Каленська С.М., Кононюк А.В. Продуктивність озимого тритикале залежно від технологій вирощування. Землеробство. 1996. Вип. 71. С. 78-81.

 126.  Каленська С.М., Кононюк А.В. Технологічні аспекти продуктивності озимого тритикале. Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. 1996. Випуск 1.72-76.

 127.   Кравченко Л.О., Камінський В.Ф, Каленська С.М., Ліпницький А.О. Сучасні технології вирощування озимого жита.  Землеробство. 1994. Вип. 69. 34–38.

 

 Монографії 

 1. Yerеmenko O., Kalenska S., Kiurchev S., Rud A. , Chynchyk O, Semenov O. Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture /Сhapter in book: Scientific Achievements In Agricultural Engineering, Agronomy And Veterinary Medicine. Polish – Ukrainian cooperation. Scientific  monograph TRAICON Publishing House ISBN 978-83-65180-19-3 2017, Vol. II, No. 1, 196-217  

 2.  Українськоросійськоанглійський  тлумачний словник із загального землеробства / Гудзь В.П., Шувар І.А., Каленська С.М., Величко В.А. Пилипенко Л.А., Юник А.В., Іванюк М.Ф., Качура Є.В./ К.: Аграрна наука, 2017. 390.

 3. Федорчук М.І., Коковіхін С.В., Каленська С.М. та ін. Науково-теоретичні засади та практичні аспекти формування еколого-безпечних технологій вирощування та переробки сорго.        Херсон, 2017. 208        

 4. Федорчук М.І., Коковіхін С.В., Каленська С.М., Рахметов Д.Б., Федорчук В.Г., Філіпова І.М., Рахметов С.Д. Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня України Херсон , 2017. 129.

 5.    Пшениця яра: біологія, морфологія, технологія вирощування / Каленська С.М., Рожков А.О., Антал Т.В., Гарбар Л.А.,  Малеончук О.В../ К.: "ЦП КОМПРІНТ", 2017. 384.

 6.  Каленська С.М., Кнап Н.В., Федосій І.О. КАРТОПЛЯ: біологія та технологія вирощування , Вінниця: «Нілан-ЛТД» 2017.144с.

 7.   Каленська С. М., Новицька Н. В. Травмування насіння польових культур .К.: ЦК «Компринт», 2016. 246 с.      

 8.   Картофель. Возделывание, уборка и хранение./ під заг. ред..  Шпаар Д. /Москва: ООО «ДЛВ Агродело», 2016. 500

 9.  Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С.М.,Пузік Л.М. Бобро М.А., Чигрин О.В.,Антал Т.В. Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобережному та Північному Лісостепу України.    Х.: Майдан, 2015.432 с.

 10. Роїк М.В., Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Каленська С.М.,  Рахметов Д.Б. та ін. Енергетична верба: технологія вирощування та використання.    В.:ФОП Корзун Д.Ю., 2015.337  

 11.   Кукуруза: Выращивание, уборка, консервирование и использование    . /Шпаар Д., Гинапп К., Дрегер Д., Захаренко А. , Каленская С. и др./    М.: Книга по требованию, 2014. 464 

 12. Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С.М., Бобро М.А., Пузік Л.М. Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України. Х.: Майдан, 2014. 340 

 13.  Biodujos: augalinės žaliavos ir gamybos technologijos. Kaunas / S. Kalenska, D. Rachmetov, V. Kalenskij, A. Junik, E. Kačura, V. Makarevičienė,   E. Sendžikienė, R. Vainiūnaitė/  2013. I SBN 978-609-449-063-7.     100 р.

 14.  Sendžikienė E., Kalenska S.,  Makarevičienė V. Biodujos – alternatyvus kuras transportui. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012. 78

 15.  Рапс и сурепица.  Выращивание, уборка, использование / Шпаар Д., Драгер Д., Эльмер Ф., Каленская С. и др. /  К.: ИД «Зерно», 2012. 368с.

 16.  Зерновые культури - выращивание, уборка, хранение и использование. Шпаар Д., Драгер Д., Каленский В., Сайко В., Эльмер Ф. ТОВ "Видавництво "Зерно", 2012.704с.

 17.  Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование /Шпаар Д., Гинапп К., Дрегер Д., Захаренко А. Каленская С. и др./ К.: Издательский дом «Зерно», 2012.  464с.

 18. Biodyzelinas: žaliavos,gamybos technologijos ir savybés / Каленська С., Рахметов Д., Каленський В., Юник А.Качура Є., Owczuk M., Kolodziejczyk K., Makarevičienė V.,Zaleckas А. ,Sendžikienė E./ Kaunas, 2011.100р.

 19.   Biodiesel: surowce, technologie produkcji i wlasciwosci./ Каленська С., Рахметов Д., Каленський В., Юник А., Качура Є., Owczuk M.,Kolodziejczyk K.,Makarevičienė V.,Zaleckas А., Sendžikienė E. Kaunas, 2011.102 р.     

 20.  Дизельне біопаливо: сировина, технології виробництва і властивості / Рахметов Д., Каленський В., Юник А., Качура Є., Owczuk M., Kolodziejczyk K.,Makarevičienė V., Zaleckas А., Sendžikienė E./    Kaunas, 2011       105

 21.  Точное сельское хозяйство. Санкт-Петербург-Пушкин, 2009. -  ISBN 978-5-93717-041-5 397 с. Д. Шпаар [и др.] ; ред.: Д. Шпаар, А. Захаренко, Каленская С., В. Якушев.

 22.  Посевной и посадочный матеріал   /Шпаар Д., Березкин А., Гинапп К., Захаренко А., Каленская С.  М./ : ИД ООО «ДЛВ Агродело», 2010.  Т. 2.     672

 23.  Посевной и посадочный матеріал   Шпаар Д., Березкин А., Гинапп К., Захаренко А., Каленская С.М.: ИД ООО «ДЛВ Агродело», 2010. Т. 1. 238

 24.  Енергетичні рослинні ресурси / Каленська С.М., Рахметов Д., Каленський В., Юник А., Качура Є., Новицька Н., Макаревічіне В., Сенджікене Е./ Kaunas, 2010. 93.

 25.  Bodegalaiatsinaujinantys energijos ištekliai.Lietuvos žemės ūkio universitetas / Janulis P. , Makarevičienė V., Kalenskaya S.,Paulauskas V. , Sendžikienė E.,Zaleckas А., Kazancev K., Dainienė R./ ISBN 978-9955-896-75-3  Kaunas, 2010. 78 р.       

 26.   Кормовые культуры. Производство, уборка, консервирование и использование грубых кормов / Шпаар Д., Березкин А., Гинапп К., Захаренко А., Каленська С. та інші /  М.: ИД ООО «ДЛВ Агродело», 2009.  Т. 1.        464

 27.  Кормовые культуры. Производство, уборка, консервирование и использование грубых кормов. / Шпаар Д., Березкин А., Гинапп К., Захаренко А., Каленська С. та інші / М.:ИД ООО «ДЛВ Агродело», 2009.  Т. 2         320

 28.   Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання. Шпаар Д., Гінапп К., Дрегер Д., Захаренко А., Каленська С., Каленський В.П. та інші / К.: Альфа-стевія ЛТД. 2009.396   

 29. Кукуруза (выращивание, уборка, консервирование и использование)    / под. ред. Шпаар Д./  М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 2009.  390  

 30. Зерновые культуры. Выращивание, уборка, доработка и использование / под. ред. Шпаар Д./ М.: ИД ООО «DLV Агродело», 2008.        656. 

 31. Рапс и сурепица. Выращивание, уборка, использование     / Шпаар Д., Драгер Д., Эльмер Ф., Каленская С. и др. /      М.:ИД ООО «DLV Агродело», 2007. 320

 32.  Возобновляемые растительные ресурсы  /Шпаар Д., Драгер Д., Каленська С., Рахметов Д. /Санкт-Петербург-Пушкин, 2006. Т.2. 382 с.

 33.  Возобновляемые растительные ресурсы. Шпаар Д., Драгер Д., Каленська С., Рахметов Д. /Санкт-Петербург-Пушкин, 2006.Т.1.415с.

 34.    Картопля (вирощування, збирання, зберігання) . / Шпаар Д.,Драгер Д., Бикін А., Захаренко А.       К. , Каленська С.М. / 2006.    500. 

 35.   Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання). / Д. Шпаар., Д. Дрегер., С. Каленська , Роїк М.В. та ін. /  К.: ННЦ ІАЕ., 2005. 340 с.

 36. Наукове забезпечення сталого розвитку с.-г. Степу України і АР Крим. Т.1. Кормовиробництво. Рослинництво. Технології вирощування конкурентоспроможної с.-г. продукції.        / Каленська С.М., Демидась Г.І., Ковбасюк П.У., Козяр О.М., Коваленко В.П./ К.: ТОВ “Алефа”, 2005. 238.  

 37.   Картофель. / Шпаар Д., Быкин А., Каленська С./Минск, 2004.    286   

 38.  Шпаар Д. , Дрегер Д., Каленская С. И др. Cахарная свекла ( выращивание, уборка, хранение). 2006. М.:ИД ООО «  DLV АГРОДЕЛО».340 c.

 39.   Білітюк А.П, Гірко В.С., Каленська С.М. , Андрушків М.І.Тритикале в Україні.2004

 40.  Сахарная свекла  / Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А., Роик Н.В. / Минск: ФУИнформ, 2004. 348 

 41.  Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України. Т.1.   Танчик С.П., Дмитришак М.Я., Каленський В.П., Бачинський О.В.       К.: ТОВ “Алефа”, 2004. 516      

 42. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України.Т.1.Технологія вирощування конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції /Танчик С.П., Дмитришак М.Я., Каленський В.П., Скрипльов О.Л./        Київ, ТОВ “Алефа”. 2003.     886 с.

 

Патенти

 1.  Патент № 125419. Спосіб вирощування нуту в умовах Лісостепу. / Каленська С. М., Гончар Л. М., Пилипенко В.С./ Опубліковано в бюлетені 10.05.2018 р. № 9. Державний номер u 2017 11940.    

 2. Патент № 125015. Спосіб вирощування гірчиці сарептської в умовах Лісостепу / Каленська С. М., Юник А. В./ Опубліковано в бюлетені 25.04.2018 р. № 8. Державний номер u 2017 11941.    

 3. Патент № 125056. Спосіб вирощування тритикале озимого в умовах Лісостепу /Каленська С. М., Гончар Л. М., Пилипенко В. С., Шутий О. І., Мазуренко Б. О./ Опубліковано в бюлетені 25.04.2018 р. № 8. Державний номер u 2017 12318.

 4.  Патент України на корисну модель № 101358 «Спосіб визначення густини зерна пшениці» / Каленська С. М., Черниш П. Г., Новицька Н. В./ Номер заявки u 2015 01920, дата подання заявки 04.03.2015, дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.09.2015, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 10.09.2015, Бюл.№ 17

 5. Патент України на винахід № 102448 «Спосіб відмивання пшеничної клейковини» / Черниш П.Г., Каленська С.М./ Номер заявки a 2011 13783, дата подання заявки 23.11.2011, дата, з якої є чинними права на винахід 10.07.2013, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 10.07.2013, Бюл.№ 13

 6.  Патент України на винахід № 101606 «Спосіб визначення асиміляційної поверхні посіву гороху з вусатим типом листка» / Демидась Г.І., Івановська Р.Т., Каленська С.М., Коваленко В.П., Нідзельський В.А., Фещун О.В., Юник А.В./ Номер заявки a 2009 08178, дата подання заявки 03.08.2013, дата, з якої є чинними права на винахід 25.04.2013, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 25.04.2013, Бюл. № 8

 7.  Патент України на винахід № 99779 «Пристрій для нагнітального пневмотранспорту» / Черниш П.Г., Каленська С.М. / Номер заявки a 2011 02500, дата подання заявки 02.03.2011, дата, з якої є чинними права на винахід 25.09.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 25.09.2012, Бюл.№ 18

 8. Патент України на корисну модель № 38459 «Маточний колоїдний розчин металів»/Лопатько К.Г., Каленська С.М., Тонха О.Л., Афтанділянц Є.Г./ Номер заявки u200810314, дата подання заявки 12.08.2008, дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.01.2009, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 12.01.2009, Бюл.№ 1, 2009

 9.  Патент України на корисну модель № 50162 «Спосіб визначення засміченості зерна» / Черниш П.Г., Каленська С.М./ Номер заявки u200912937, дата подання заявки 14.12.2009, дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.05.2010, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 25.05.2010, Бюл.№ 10, 2010

 10.  Патент України на корисну модель № 60302 «Спосіб обробки зернобобових культур» / Вілесов Г.І., Немченко В.В., Гринченко А.Л., Дульнєв П.Г., Каленська С.М./ Номер заявки 98105266, дата подання заявки 06.10.1998, дата, з якої є чинними права на корисну модель 15.10.2003, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 15.10.2003, Бюл. № 10, 2003

 

Стандарти

 1.  Стандарт вищої освіти  за спеціальністю 201  « Агрономія » для другого (магістерського) рівня вищої освіти. /Гамаюнова В.В., Дідур І.М., Зеленський В.А.,Іванова І.Є., Каленська С.М. та інші / МОН. Київ, 2019.      15с.  

 2. Стандарт вищої освіти  за спеціальністю 201 « Агрономія » для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Гамаюнова В.В., Дідур І.М., Зеленський В.А.,Іванова І.Є., Каленська С.М. та інші / МОН. Київ, 2019.      13с.  

 3. Круп’яні культури ( гречка, просо)  Технологія вирощування /Сайко В.,  Камінський В., Драган М., Каленська С., Голодна А., Вишнівський П., Каленський В., НідзельськийВ./ Загальні вимоги   ДСТУ 4790: 2007 Київ. Держспоживстандарт України.  2009.    10с.  

 4.  Крохмаль для тварин. Визначення вмісту крохмалю. Поляриметричний метод /Каленська С.М., Черниш П.Г., Новицька Н.В., Качура Є.В. / (ISO 6493:2000, IDT)         ДСТУ ISO 6493   Київ. Держспоживстандарт України.  2008.      21с.  

 5. Контрольна перевірка вологомірів. Ч.1. Вологоміри для зерна / Черниш П.Г., Каленська С.М., Новицька Н.В., Качура Є.В./  (ISO 7700-1:1984, IDT) ДСТУ ISO 7700-1         Київ. Держспоживстандарт України. 2008.12с.

 6.  Рис. Визначення терміну клестеризації зерен при приготування / Каленська С.М., Черниш П.Г., Новицька Н.В., Качура Є.В./  (ISO 14864:1998, IDT)        ДСТУ ISO 14864         Київ. Держспоживстандарт України. 2008.       12с.

 7. Прянощі та приправи. Визначення вмісту вологи. Метод захоплювання ДСТУ/ ISO 939:1980    Київ. Мінагрополітики України. 2007. 8 с.  Каленська С.М., Новицька Н.В., Черниш П.Г.,Качура Є.В.

 8. Перець горошком чи змелений. Чорний перець ТУ Ч. 1. (ISO 959-1: 1998. ДСТУ/ISO 959-1 Київ. -Мінагрополітики України.  2007.  12.  Каленська С.М.,  Новицька     Н.В., Черниш П.Г., Качура Є.В.

 9.  Перець горошком чи змелений. Білий перець. ТУ Ч. 2. ISO 959-2:1998. ДСТУ/ISO 959-2. К. Мінагрополітики України.  2007.       12 с. Каленська С.М., Новицька Н.В., Черниш П.Г., Качура Є.В.

 10.  Перець червоний стручковий цілий чи змелений ТУ (ISO 972:1997)ДСТУ/ISO 972         Київ. Мінагрополітики України. 2007.10 с. Каленська С.М., Новицька Н.В., Черниш П.Г., Качура Є.В.

 11.  Гвоздика ціла та змелена (порошкоподібна). ТУ (ISO  2254:1980)ДСТУ/ ISO 2254         Київ. Мінагрополітики України. 2007.     10с. Каленська С.М., Новицька Н.В., Черниш П.Г., Качура Є.В.

 12.  Фенхель. Технологія вирощування. Загальні вимоги. ДСТУ. Київ. Держспоживстандарт України. 2007. 17 с. Каленська С.М.,   Рахметов Д.Б., Гарбар Л.А., Юник А.В.

 13.   Мальви однорічні. Технологія вирощування. Загальні вимоги. СОУ 01.11-37-686: 2007.Київ. Мінагрополітики України. 2007.      22с. Каленська С.М., Новицька Н.В., Рахметов Д.Б., Рахметова С.О.

 14. Мак олійний. Технологія вирощування. Загальні вимоги.   ДСТУ. К. Держспоживстандарт України. 2007.       21с.  Каленська С.М.,  Новицька Н.В., Гарбар Л.А., Бачинський О.В.

 15. Льон-кучерявець. Технологія вирощування. Загальні вимоги. ДСТУ К. Держспоживстандарт України.  2007.19 с.  Каленська С.М., Новицька Н.В., Гарбар Л.А.

 16. Гірчиця. Технологія вирощування. Загальні вимоги. ДСТУ. К. Держспоживстандарт України. 2007. 21с.  Каленська С.М., Петриченко В.Ф., Антонів С. та ін.

 17.  Сафлор. Технологія вирощування. Загальні вимоги.  ДСТУ.  К. Держспоживстандарт України.  2007.21  с.  Каленська С.М., Новицька Н.В., Танчик С.П., Мокрієнко В.А.

 18. Пирій сизий. Технологія вирощування. Загальні вимоги. СОУ 01.11-37-686:2007. СОУ. К.. Мінагрополітики України.  2007.       20с. Каленська С.М., Новицька Н.В., Гарбар Л.А.

 19. Сіно. Технічні умови    ДСТУ 4674 Київ. Держспоживстандарт України, 2008. 20 с. Кургак В., Сайко В., Ібатуллін І.І. Каленська С.М.,  та ін.

  20. Сінаж. Технічні умови. ДСТУ 4684. К. Держспоживстандарт України, 2008. 18с. Кургак В., Сайко В., Ібатуллін І.І, Каленська С.М.

 

Підручники, посібники 

 1. Зернові та зернобобові культури: навчальний посібник/ С.М. Каленська, М.Я. Дмитришак, В.А. Мокрієнко. Вінниця:ТОВ "Твори", 2019.  356 с. Каленська С.М., Новицька Н. В., Гарбар Л. А. Рослинництво. Навчальний посібник. Компрінт, 2018. 616 с.

 2. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Дмитришак М.Я., Юник А.В., Антал Т.В. Рослинництво. Підручник. Київ: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 644 с.

 3.  Дослідна справа в агрономії. Книга 1:Теоретичні аспекти дослідної справи / Рожков А.О., Пузік В. К., Каленська С. М., Пузік Л. М. та ін. / Харків: Майдан,  2016. 300 с.

 4. Дослідна справа в агрономії.  Книга 2: Статистична обробка результатів агрономічних досліджень /  Рожков А. О., Каленська С. М., Пузік Л. М., Музафаров Н. М. /  Харків , 2016. 298 с.

 5. Каленська С.М.,Єрмакова Л.М., Величко В.А., Гарбар Л.А., Антал Т.В. Технології виробництва продукції рослинництва.    Навчальний посібник  Київ: Аграрна наука, 2016.

 6. Біологія та екологія сільськогосподарських рослин / Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. / Вінниця: ФОП Рогальська І.О. / гриф МОН України, 2013 . 712 с.

 7. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві / Каленська С.М.,         Єрмакова Л.М., Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. / Вінниця: ФОП Рогальська І.О.,. гриф МОН України,   2015. 448 с.

 8.  Методика селекційного експерименту (у рослинництві) Ермантраут Е.Р., Гопцій Т.І., Каленська С.М., Криворученко Р.В., Тупчинова Н.П., Присяжнюк О.І. Харків: Видавництво Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2014. Гриф МОН України, лист №37-128-13/8483 25.04.2013.229 с.

 9. Технічні культури / Жатов О.Б., Каленська С.М., Мельник А.В. /Cуми: Університетська книга, гриф МОН України.  2013. 358 с.  

 10. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння с.-г. культур / під заг. ред. Каленської С.М./ Каленська С.М. Новицька Н.В., Жемойда В.Л. та ін.  / гриф МОН/  Вінниця: ФОП Данилюк, 2011.       320 с.

 11. Міжнародні правила аналізу насіння / Волкодав В.В., Каленська С.М., Новицька Н.В., Бельдій Н.М. /  Гриф МОН України /  К., 2011. 390 с.

 12.  Рослинництво / Шевчук О.Я.,  Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Козяр О.М., Демидась Г.І./ К.: НАУ, 2005. 512 с.

 13. Рослинництво з основами кормовиробництва /Каленська С.М., Дмитришак М.Я.,  Демидась Г.І. та ін. / гриф МОН України / Вінниця: ТОВ "Нілан ЛТД", 2013. 640

 14.  Рослинництво. Практикум. Вінниця: Нова Книга, 2009. 536.        Зінченко О.І., Каленська С.М., Демидась Г.І., Коротєєв А.В.  

 

 

 Науково - методичні рекомендації

 1. Технологія покращення посівних властивостей насіння за застосування нанодобрив /       Каленська С.М., Новицька Н.В., Мельниченко В.В., Гарбар Л.А., Сонько Р.В., Каленський В.П., Антал Т.В.,Шутий О.І./ 2019. К.: НУБІП України.   33с.  

 2.Технології вирощування малопоширених перспективних культур комплексного використання  (Науково-практичні рекомендації щодо комплексу технологічних заходів,   Схвалено департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мін. аграрної політики та продовольства України. Лист про рекомендацію до впровадження від 13.12.2017 р.. ). / Каленська С. М., Новицька Н.В., Юник А. В. та ін./ К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2017.  82 с.

 3.  Діагностування макро- та мікростадій росту та розвитку зернових культур /Каленська С. М., Холодченко Р. М., Новицька Н. В., Гончар Л. М., Каленський В.П., Черній В. П., Шутий О. І./К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 43 с.    

 4. Біологічне рослинництво (правові, організаційно-господаські, економічні, науково-технічні засади). Шевченко В.П., Каленська С.М., Демидась Г.І., Івановська Р.Т., Дробот В.І. К.: Видавничий центр НАУ, 2006.  48    

 5. Енергозберігаюча технологія вирощування озимого жита та тритикале в умовах Лісостепу і Полісся України. Агротехперспектива. Методичні рекомендації. К.: Міністерство с.-г. і продовольства України. УААН.1993. 20с.

 6. Интенсивная технология возделывания тритикале . Научно-технические разработки, прошедшие производственную проверку и рекомендованные для внедрения в производство .Институт земледелия. Чабаны. 1992.

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook