Кафедра рослинництва

Скриник Олеся Атанасіївна

 Звіт кураторської роботи доцента кафедри Скриник Олесі Атанасівни

Старостою групи є Воронкова Алла, яка була обрана на загальних зборах групи.

 Кураторська година проводилась раз на місяць. Під час очного навчання – збори студентів відбуваються в аудиторії 71 навчального корпусу №4, під час дистанційного – кураторські години відбуваються онлайн за допомогою платформи Webex.
 Тематика кураторських годин стосувалась: організації навчання в Університеті та на факультеті; участь студентів та підготовка свят загального та місцевого значення; проведення заходів національно-патріотичного виховання, виховання духовності та культури студентів.
 За перший рік навчання у НУБіП України студенти разом з куратором відвідали наступні заходи: 
  • Будьмо знайомі: посвята першокурсників агробіологічного факультету - урочистості з нагоди вручення студентських квитків і залікових книжок https://nubip.edu.ua/node/114627
 
 
 
  •  Агробіологічний факультет відзначив День Державного Прапора України: ми – незламні українці! https://nubip.edu.ua/node/132399
 
 
  •  Музей анатомії НУБіП України
 

 

  • Борітеся-поборете, вам Бог помагає - вшанування видатного митця українського народу https://nubip.edu.ua/node/123336
  
 
 
 
Заходи проведені на кураторських годинах:
1. Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності. Про вжиття заходів протидії розповсюдженню COVID-19 з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
2. Роль самовиховання у формуванні особистості.
3. «Разом на благо миру: повага, безпека та гідність».
4. Академічна доброчесність –запорука якісної освіти.
5. Науково-дослідна діяльність здобувачів групи.
6. Бесіда на тему: «Основні міри профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) та грипу в осінньо-зимовий період. Як вберегти себе та близьких».
7. Про участь здобувачів групи у волонтерських заходах по сприянню ЗСУ в перемозі над агресом росією.
8. Обговорення результатів першої атестації.
9. Відзначання дня Захисника України.
11. Порядок-організованість та дисципліна.
12. Можливості самореалізації здобувачів групи в умовах позааудиторної роботи.
13. Культура здорового способу життя.
14. Як працювати над життєвим планом?
15. Формування світоглядних орієнтацій у колективі.
16. Гідність як основа взаємодії викладача та здобувача.
17. Працевлаштування здобувачів у позаурочний час: переваги та недоліки.
18. Обговорення результатів зимової сесії та визначення заходів по ліквідації академічної заборгованості окремих здобувачів групи.
 
Було проведене анкетування з якості освіти з метою підвищення якості освітніх послуг здобувачами освіти бакалаврського рівня вищої освіти.
 
 
ПЛАН
виховної роботи куратора 3 групи 2 курсу
доцента Скриник О.А.
на 2023-2024 навчальний рік
1. Організаційне забезпечення виховної роботи
1. Знайомство зі новими студентами групи.
2. Формування активу групи: обрання старости, заступників старости.
3. Нагадування/ознайомлення здобувачів вищої освіти із їхніми правами та обов’язками, а також із особливостями навчання в університеті.
4. Сприяти розвитку студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, заняття спортом.
5. Обговорювати підсумки поточного контролю знань та екзаменаційних сесій.
6. Проводити індивідуальну роботу зі студентами.
7. Підсумки поточної успішності та екзаменаційних сесій доводити до відома батьків.
8. Проводити збори групи з питань поведінки, участі в трудовій, культурномасовій та спортивній роботі, дотримання ними внутрішнього розпорядку університету.
9. Відвідувати студентів, що проживають у гуртожитку.
10. Проводити показ відеофільмів виховного спрямування.
11. Організація екскурсій до музеїв міста, виставок, галерей.
12. Залучати фахівців для проведення тематичних зборів з питань етичного, естетичного, правового та медико-санітарного виховання студентів.
2. Трудове виховання
1. Залучати студентів до робіт по підтриманню порядку і належного естетичного стану на закріпленій за факультетом території, догляду за зеленими
насадженнями.
2. Організація студентів для проведення сільськогосподарських робіт на дослідному полі університету.
3. Виховання любові до обраної спеціальності
1. Організувати зустрічі студентів з керівниками та спеціалістами передових сільськогосподарських підприємств, випускниками агрономічного факультету.
2. Залучати студентів до профорієнтаційної роботи серед школярів.
3. Орієнтувати студентів на можливості використання мережі Іntегnеt для поглибленого вивчення предметів агрономічної спеціальності.
4. Залучення студентів до участі у проведенні наукових конференцій, публікувати результати досліджень в збірниках матеріалів конференцій, фахових журналах.
4. Патріотичне виховання
1. Проводити активну роботу щодо національного громадянського виховання ЗВО, в основу чого покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.
2. Виховувати у студентів почуття любові до Батьківщини, землі, природи, рідного села, батьків.
3. Виховувати у студентів бережливого відношення до державного майна в аудиторіях, гуртожитках, побутових приміщеннях.
4. Використовувати (в плані патріотичного виховання студентів) музей академії, залучати студентів до підготовки та проведення виставок, експозицій.
5. Виховувати у студентів почуття любові до української мови та її чистоти.
6. Показ відеофільмів про традиції і звичаї українського народу, його історичну та культурну спадщини.
5. Етичне, естетичне та правове виховання
1. Проявляти особистісно-орієнтований підхід, активні методи виховання з метою формування у здобувачів вищої освіти поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилювати пропаганду проти асоціальної поведінки, дискримінації, прояву расизму та антисемітизму.
2. Виховання у студентів почуття милосердя, співчуття до літніх людей, дітей, дбайливого відношення до природи, рослинного і тваринного світу.
3. Виховання у студентів зацікавленості в підвищенні своєї ерудиції, розширенні світогляду шляхом зустрічей з цікавими людьми, обговорення книг, перегляду кінофільмів, виставок ідейного спрямування.
4. Залучати студентів до участі в гуртках художньої самодіяльності, концертах, конкурсах і т.п.
5. Залучати фахівців для проведення лекцій, бесід, диспутів з питань правового виховання.
6. Постійне навчання студентів правилам поведінки, хорошого тону в сім’ї,
гостях, громадських місцях, спілкуванні з друзями, однокурсниками, умінню зі
смаком одягатися і т.п.
7. Виховання у студентів любові до української мови, її чистоти, викорінення у спілкуванні нецензурщини.
6. Медико-санітарне виховання
1. Проведення бесід із студентами, щодо попередження розповсюдження короно вірусної інфекції (СОVID 19).
2. Орієнтувати студентів на безумовне виконання наказу Міністра освіти і науки України про заборону паління на території навчального закладу, а також на виключну шкідливість куріння для молодого організму.
3. Контролювати дотримання студентами належного санітарного стану в гуртожитках, навчальних корпусах, санвузлах, інших громадських приміщеннях, на території університету.
4. Проводити бесіди з питань раціонального харчування, здорового способу життя, небезпеки для здоров’я вживання алкоголю, куріння, наркотиків, смертельної небезпеки СНІДу.
7. Фізичне виховання
1. Максимально залучати студентів в спортивні секції.
2. Пропаганда ранкової гімнастики та систематичного заняття спортом як основи здоров’я.
3. Залучати студентів до участі в спортивних змаганнях серед факультетів, в обласних, всеукраїнських змаганнях.
 
Куратор О. Скриник
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook