Факультет землевпорядкування

Освітня діяльність

 

  Факультет землевпорядкування є структурною одиницею Національного університету біоресурсів і природокористування України, де здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

 

 У складі факультету — п’ять спеціалізованих кафедр:

  Освітній процес на факультеті землевпорядкування забезпечується на основі оптимальної взаємодії кафедр, навчально-науково-виробничих лабораторій, навчально-науково-виробничого центру «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин», спеціалізованих навчальних кабінетів та баз практичного навчання. Підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері геодезії та землеустрою здійснює досвідчений професорсько-викладацький колектив. На факультеті осучаснено матеріально-технічну базу, постійно запроваджуються передові методи навчання, широко застосовуються новітні інформаційні технології. Складовою якості освіти є висококваліфікований кадровий склад науково-педагогічних працівників. 


   Збалансованість педагогічного складу, а також наявність у більшості викладачів профільної освіти та значного досвіду практичної роботи дозволяють забезпечити майбутніх землевпорядників і геодезистів повним спектром знань із метою формування всебічно підготовленого фахівця. Підготовка студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» реалізується за ступеневою системою освіти. Фахівців-землевпорядників готують на денній і заочній формах навчання за двома освітніми ступенями: «Бакалавр» і «Магістр». Окрім того, факультет землевпорядкування здійснює підготовку наукових кадрів за науковими ступенями доктора філософії та доктора наук. На факультет за ОС «Бакалавр» вступають випускники загальноосвітніх шкіл, технікумів і коледжів. Після отримання диплома бакалавра випускники можуть здобути ОС «Магістр» за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».

     Значну увагу факультет землевпорядкування приділяє навчально-лабораторній базі. Кафедри й навчальні лабораторії факультету сповна забезпечені комп’ютерами, оргтехнікою та спеціальними приладами. На факультеті функціонують 5 комп’ютерних класів на 75 робочих місць, усі лекційні аудиторії оснащені мультимедійними проекторами. До послуг студентів, аспірантів, докторантів і викладачів функціонує бібліотека та читальна зала на 50 місць навчального корпусу №6, загальний книжковий фонд якої складає приблизно 17500 примірників навчальної та наукової літератури. Кабінети, лабораторії та читальна зала мають доступ до мережі інтернет. Студенти факультету землевпорядкування переважно навчаються в корпусі № 6, де розміщені деканат і випускові кафедри. До послуг студентів – матеріально-технічна база НУБіП України загалом, навчальний корпус і гуртожитки, їдальні, кінно-спортивний комплекс, наукова бібліотека та її філії в навчальних корпусах, автомобільна база, інформаційний центр, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, мережею інтернет.


   При кафедрах факультету створено навчально-виробничо- науково-дослідні лабораторії: при кафедрі геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі функціонує навчальна лабораторія геоінформаційних технологій та науково-навчально-виробнича лабораторія геоінформаційних технологій і дистанційного зондування; при кафедрі землевпорядного проектування діє навчальна лабораторія землевпорядного проектування; при кафедрі управління земельними ресурсами працюють навчально-науково-виробнича лабораторія автоматизованих систем управління земельними ресурсами та навчальна лабораторія фотограмметрії та земельного менеджменту; при кафедрі геодезії та картографії функціонує навчальна лабораторія геодезії і топографічного та землевпорядного креслення, а також навчально-наукова лабораторія картографічного моделювання проблем природокористування; при кафедрі земельного кадастру діє навчальна лабораторія земельно-інформаційних систем. 

   


 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook