Факультет землевпорядкування

INTERGEO 2019

 

Конкурс проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи, підвищення зацікавленості до дослідницької роботи, обміну досвідом.

  

 Вимоги до наукових робіт


1. Роботи, які подаються на Конкурс повинні бути самостійно підготовлені, пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
2. Наукова робота повинна мати ОДНОГО автора, колективні авторські роботи розглядатися Організаторами не будуть.
3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля – 20 мм;
- наукова робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
- сторінки нумерують арабськими цифрами та проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці;
- графічні матеріали повинні мати однаковий підпис «Рисунок». Їх розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі матеріали повинні бути посилання;
- таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті;
- формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Формули та рівняння у звіті треба нумерувати арабськими цифрами наскрізно у межах всього звіту. Дозволено їх нумерувати в межах кожного розділу;
- наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами. Список використаної літератури оформлювати відповідно д до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;
- загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 10 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
4. Наукові роботи виконуються українською мовою.

Наукові роботи надсилаються в електронному вигляді на e-mail - [email protected] 

 

 Конкурс проводиться у три тури:


1-й тур (березень 2019 року – 31 травня 2019 року) – опрацювання поданих документів на відповідність вимогам до конкурсних робіт;
2-й тур (1 червня 2019 – 30 червня 2019 року) – розгляд наукових робіт фаховими експертами за принципом: кожну роботу незалежно один від одного оцінюють двоє експертів. Експерти отримують роботи на перевірку без зазначення прізвища автора роботи. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених двома експертами. В рамках цього туру також відбувається оцінювання наукової та соціальної діяльності конкурсантів.
3-й тур (16 серпня 2019 року) – проведення очних одноденних змагань серед п’яти конкурсантів, які отримали найбільшу кількість балів. Метою третього туру є оцінювання особистісного потенціалу учасників та уміння представляти свої наукові напрацювання. Оцінювання проводиться представниками організаційного комітету та залученими експертами, у рамках проведення "Літньої школи із геодезії та землеустрою" на базі Дзвінківського геодезичного навчального полігону (Васильківський район Київської області).


Перелік документів, які подаються на Конкурс:

 

 

  1. Заповнена реєстраційна форма на веб-сайті факультету землевпорядкування НУБіП України https://nubip.edu.ua/node/1060;
  2. Конкурсна робота за науковим напрямом геодезія або землеустрій обсягом не більше 10 друкованих сторінок українською мовою;
  3. Сканований відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму), у якому подається загальна характеристика конкурсанта та його можливості до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи наукового дослідження (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо). Відгук необхідно засвідчити підписом особи, яка рекомендує роботу, та печаткою установи у якій вона працює;
  4. Цьогорічна фотографія конкурсанта (формат як на паспорт);
  5. За наявності: сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта (наявність публікації, апробації на конференції, диплому про перемогу у науковому конкурсі (олімпіаді), патенту тощо);
  6. За наявності: копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну діяльність конкурсанта (дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо);
  7. Усі документи подаються в електронному вигляді
     

Оцінювання робіт


Підсумком конкурсу є визначення ОДНОГО переможця за сумою оцінок трьох турів конкурсу (максимально – 100 балів):

І тур – 5 балів за наукову діяльність, 5 балів за громадсько-соціальну діяльність;

ІІ тур – 35 балів від кожного із експертів (70 балів максимум від двох експертів);

ІІІ тур – 20 балів за оцінювання особистісного потенціалу учасників та уміння представляти свої наукові напрацювання.
 

 

Визначення та нагородження переможців Конкурсу


Після проведення підсумкового третього туру Конкурсу ОДНОГО переможця буде нагороджено в рамках проведення "Літньої школи із геодезії та землеустрою". На переможця чекає головний приз від АТ «Систем Солюшнс» - поїздка з 17.09.2019 р. по 19.09.2019 р. до
м. Штудгарт (Німеччина) на спеціалізовану виставку-конференцію в сфері геодезії, геоінформатики та землеустрою INTERGEO 2019.

На інших учасників третього туру чекають цінні нагороди від роботодавців.

 


 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook