Факультет землевпорядкування

Видатні вчені

 

 

 Добряк Дмитро Семенович

 доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, академік Української академії наук, Української екологічної академії наук, головний редактор наукового фахового журналу «Землеустрій і кадастр»

  Один із авторів чинного Земельного Кодексу України. За його безпосередньої участі підготовлено ряд законопроектів України, зокрема «Про плату за землю», «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної і комунальної власності», «Про землеустрій», проектів постанов Верховної Ради України «Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи та приватизацію земель», «Про порядок ведення державного земельного кадастру» та інші. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю 1500-річчя Києва, Срібною медаллю ВДНГ СРСР. За рішенням Експертної ради міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» відзначений нагородою «Свята Софія», рішенням Науково-Експертної ради Асамблеї ділових кіл за високу національну гідність та активну участь у розбудові Української держави удостоєний почесного звання «Лицар Вітчизни», золотого іменного диплома, лицарської іменної шаблі та нагрудного знака Легіонера.

 

 

 Дорош Йосип Мирославович

 доктор економічних наук, професор. Директор Державного підприємства "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

  У 1988 р. закінчив землевпорядний факультет Львівського сільськогосподарського інституту в 1988 р. (нині Львівський державний аграрний університет), здобув кваліфікацію «інженер-землевпорядник» за спеціальністю «Землевпорядкування», (диплом КВ № 11792297).
Кандидат економічних наук з 2008 р. Кандидатську дисертацію захистив 3 грудня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» (диплом ДК № 044700). Наукова робота пов’язана з забезпеченням конкурентоспроможності регіонів і набуттям конкурентних переваг як основних умов регіонального розвитку в умовах глобалізації. Здобувач публікує статті у фахових виданнях України, виступає з науковими доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах та семінарах, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, пов’язаною з підготовкою наукових статей та доповідей на конференції. У 2013 році отримав кваліфікаційні сертифікати інженера- землевпорядника та інженера-геодезиста при Національному університеті біоресурсів та природокористування України, які підтверджують відповідність кваліфікаційним характеристикам відповідних професій та спроможність складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою та передати цей досвід студентам.
  Захистив докторську дисертацію на тему «Еколого-економічні імперативні реформування земельних відносин в умовах ринку».
  Присвоєно звання «Почесний землевпорядник України»

  

 

 Мартин Андрій Геннадійович

 завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, професор

 Відомий фахівець у галузі земельних відносин, землеустрою, оцінки земель, земельного кадастру, земельного права, а також регуляторної політики. Після закінчення у 2000 році із відзнакою Національного аграрного університету за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» працював у Головному науково-дослідному та проектному інституті землеустрою, проекті Світового Банку «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру», навчався у докторантурі НУБіП України. У 2007 році отримав кваліфікацію спеціаліста права на юридичному факультеті Національного аграрного університету. Проходив навчання у Польщі та Німеччині.
 Дисертація доктора економічних наук на тему «Регулювання ринку земель в Україні» (2013).

 Спеціальні кваліфікації:

- сертифікований інженер-землевпорядник;
- сертифікований інженер-геодезист;
- оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- ліцитатор з проведення земельних торгів;
- фахівець з продажу державного майна у процесі приватизації.

 Громадська діяльність:

- член Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України;
- член Науково-експертної ради Державного агентства земельних ресурсів України;
- член Експертно-апеляційної ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;
- член Кваліфікаційної комісії з видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;
- член Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- член Наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- член Екзаменаційної комісії з проведення кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів;
- член Громадської ради Державного агентства земельних ресурсів України;
- заступник Голови Ради Асоціації «Земельна спілка України;
- член Правління ВГО «Спілка землевпорядників України»;
- член Правління та член Експертної ради ВГО «Спілка оцінювачів землі».
Член редколегій науково-виробничих журналів «Землевпорядний вісник», «Землеустрій та кадастр», «Землеустрій, кадастр та моніторинг земель».

  

 

 Ковальчук Іван Платонович

 доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української екологічної академії наук, академік-секретар Відділення наук про Землю АН Вищої освіти України, відмінник освіти України, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України, заступник декана факультету землевпорядкування з наукової роботи

 Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти України (1999), Подякою Прем’єр-Міністра України (2010), Знаком Пошани Київського міського голови (2011), нагрудним знаком МОН України- «Василь Сухомлинський» (2016), відзнакою «Володимир Великий» АН ВО України (2016). Фундатор нового наукового напряму – екологічної геоморфології.

 Докторська дисертація (1993) була першою у Східній Європі роботою, присвяченою формуванню засад екологічної геоморфології, вирішенню еколого-геоморфологічних проблем, які виникли у басейнових системах Західної України під впливом природних і техногенних чинників.Вивчав стаціонарними, експериментальними та геоінформаційно- картографічними методами ерозійну деградацію ґрунтів України, зміни геоекологічного стану компонентів природного середовища річково- басейнових систем, обґрунтовував технології протиерозійної організації землекористувань, схеми захисту малих річок України від забруднення і виснаження. Вчений розробив модель регіонального геоекологічного моніторингу, концепцію басейнового природокористування, протипаводкового захисту поселень та угідь у Карпатському регіоні України. Ним оцінено масштаби антропогенної трансформації природного середовища у басейнах Західного Бугу, Горині, Дністра і Тиси, обґрунтовано рекомендації з оптимізації природокористування, забезпечення збереження природної спадщини, покращання екологічної освіти і виховання. 

  

 

 Дорош Ольга Степанівна

 доктор економічних наук, професор

 Працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України з 1993 року. Трудова діяльність розпочалась на посаді старшого лаборанта кафедри землевпорядного проектування, згодом на посаді завідувача навчальної лабораторії цієї ж кафедри (1993-1996 рр.); з 1997-2002 рр. зарахована на посаду завідувача навчальної лабораторії кафедри управління земельними ресурсами; з 2003-2005 рр. працювала асистентом цієї кафедри. У 2005 році зарахована на посаду старшого викладача, у 2006-2008 рр. – працювала на посаді доцента кафедри управління земельними ресурсами, з 2009-2014 рр. – на посаді декана факультету землевпорядкування. У 2005 р. присвоєно звання «Почесний землевпорядник України».

У 2009 році нагороджена грамотою Колегії Державного комітету України по земельних ресурсах за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері земельних відносин в Україні, високий професіоналізм та пропаганду земельного законодавства.
 У 2011 р. нагороджена Почесною грамотою за заслуги перед НУБіП України.
 У 2013 р. захистила докторську дисертацію. Вона є автором 62 наукових праць, серед яких 1 навчальний посібник, 5 монографій (в т.ч. 3 у співавторстві), 41 стаття у наукових фахових журналах, 3 статті в інших виданнях і 12 – у матеріалах наукових конференцій.

 

 

 Кохан Світлана Станіславівна

 завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, доктор технічних наук, професор

 Напрям наукової діяльності: теорія і технологія дешифрування даних космічної зйомки, розпізнавання образів з метою дослідження природних ресурсів, у тому числі агрономічних ресурсів, картографування об’єктів довкілля; теорія і технологія отримання та аналізу просторово-часових і кількісних характеристик динаміки природних об’єктів за даними дистанційного зондування Землі з метою їх прогнозної оцінки; геоінформаційне моделювання для оцінки й прогнозу стану агрономічних ресурсів. Автор та співавтор понад понад 110 наукових публікацій, у т.ч. 2 підручників, 4 монографій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, наукових статей.

 

 

 Третяк Антон Миколайович

 директор навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

 Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор. Антон Миколайович Третяк – фундатор наукової школи економіки землекористування, визнаний фахівець в галузі земельних відносин, землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування. 

 Внесок А.М. Третяка у розвиток української науки, і підготовки кадрів складно переоцінити: автор понад 435 наукових робіт, з яких 32 авторські свідоцтва, 45 монографій та брошур, 16 підручників і навчальних посібників, 70 методичних та навчальних робіт, зокрема, «Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування», «Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування», «Землеустрій в Україні: теорія, методологія» та інші. Професор А.М. Третяк є співавтором розробки 25-ти законів України та 35 нормативних документів, в тому числі Земельного кодексу України 2001 р., законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку землі» тощо.

 За вагомий особистий внесок у розвиток української землевпорядної науки та вітчизняного законодавства Антон Миколайович нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України та президії УААН, почесною відзнакою президії УААН, удостоєний почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України».

  

 

 Новаковський Леонід Якович

 У червні 1970 р. у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сільськогосподарське розселення Закарпаття і шляхи його удосконалення», а у липні 1986 р. в Інституті економіки АН УРСР — докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми використання і охорони земельних ресурсів Української РСР». У 1994 р. присвоєно вчене звання професора. Наукова діяльність Л.Я. Новаковського пов'язана з дослідженням проблем розселення населення, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, екологізації природокористування, розвитку земельних відносин, землеустрою та земельного кадастру.

 Обирався головою Проблемної наукової ради із землекористування, землеустрою та земельного кадастру при Президії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук. Був експертом Верховної Ради СРСР при підготовці закону про основи земельного законодавства (1989). Очолював авторські колективи при підготовці проектів Земельного кодексу України (1990, 1992, 2001), Законів України «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», низки інших законодавчих і нормативних актів з питань розвитку земельних відносин, при розробці проекту Національної програми охорони земель на 1997—2010 роки, Програми створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та ін.
 Опублікував 495 наукових праць, у тому числі 32 колективні та індивідуальні монографії.Ученим підготовлено 4 докторів та 7 кандидатів економічних наук.
 Відзначений високими державними нагородами: орденами «Знак Пошани» (1977), «За заслуги» III (1999) і II ступенів (2001) та чотирма медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), іншими відзнаками. Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1995). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993), почесний землевпорядник України.

  

 

Даниленко Анатолій Степанович 

 доктор економічних наук, академік НААН, Голова Державного комітету України з земельних ресурсів, професор

 Значне місце в працях А.С. Даниленка належить організаційному та науковому забезпеченню земельної реформи, проблемам землеустрою, Державного земельного кадастру, моніторингу земель, державного контролю за використанням і охороною земель тощо. А.С. Даниленко доклав багато зусиль до розв'язання проблеми грошової оцінки земель, створення госпрозрахункових виробничих бюро при місцевих органах управління. Винятково важливими для науки і практики є розроблені ним нові підходи та управлінські методи із залучення інноваційного досвіду країн, де питання реформування аграрного сектору успішно вирішуються. У науковому доробку Анатолія Степановича особливе місце посідають питання становлення приватного сектору в сільському господарстві, особливостей розвитку приватної власності в різних сільськогосподарських укладах, реформування фінансово-кредитної системи, формування ринкової інфраструктури, прискорення розвитку матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки. Йому належать наукове обґрунтування і практична реалізація низки нових підходів до форм інтеграції сільськогосподарської науки з виробництвом. Наукові розробки А. С. Даниленка є перспективними і довели свою життєздатність, адже були апробовані в господарствах і забезпечили виживання цих господарств у складних економічних умовах та ефективний розвиток у довгостроковій перспективі.
 Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1989), «За заслуги» ІІІ ступеня (2000), золотою і двома срібними медалями ВДНГ СРСР, (1988, 1989) та ін. Має звання заслуженого працівника сільського господарства (1994) та знак «Відмінник освіти України» (2005).

  

 

 Кривов Володимир Миколайович

 доктор сільськогосподарських наук

 Закінчив ХНАУ ім. Докучаєва (1975). Від 1976 працював в Інституті землеустрою УААН, де очолював відділ землевпорядного проектування; 1993–2003 – на керівних посадах у Держкомземі України: начальник управлінь міських земель, землеустрою та охорони земель, оцінки земель та економіки землекористування; 2003–2010 – завідувач кафедри землевпорядного проектування ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України (усі – Київ).
 Наукові дослідження: регулювання земельних відносин, раціональне використання й охорона земель, екологія землекористування.
 Праці: Концептуальні підходи до сталого розвитку землекористування України // Землевпоряд. вісн. 2002. № 4 (співавт.); Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. К., 2006; Соціально-економічні проблеми сільських громад у контексті трансформації сільськогосподарського землекористування та формування ринку земель в Україні // Землеустрій і кадастр. 2007. № 2; Основи землевпорядкування: По- сіб. К., 2008 (співавт.).

 

 

 Лоїк Григорій Карлович

 кандидат економічних наук, професор

 Член-кореспондент Української академії архітектури, член Національної спілки архітекторів України. Опублікував понад 100 наукових праць з проблем використання земель населених пунктів, їх формування в умовах земельної реформи, відродження малих і хутірських поселень,управління земельними ресурсами в історичних ареалах малих міст і сакральної архітектури. Видав п’ять навчальних посібників: "Використання земель населених пунктів з основами містобудування", "Планування території населених пунктів " (співавтори І.Тарасюк, Д.Солярчук), "Проектування українських церков" (Степанюк А.В.), "Проектування будівельних генеральних планів". Автор понад 140 проектів інвентаризації і рекультивації порушень земель, реконструкції сіл, генеральних планів приміських поселень, з них "Генеральна схема інвентаризації порушених земель Дніпропетровської області", "Схема рекультивації порушених земель Криворізького басейну,ряд техноробочих проектів рекультивації земель Чернігівської області".
Нагороди: Почесний землевпорядник України; Член національної спілки архітекторів України; Член-кореспондент Української академії архітектури.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook