Факультет землевпорядкування

Навчальна робота та розклад занять

 

Розклад навчальних занять (денна форма ІІ семестр 2019-2020 н.р.)

 

Розклад навчальних занять (заочна форма 3 СТ 02.03-07.03.2020)

Розклад навчальних занять (заочна форма 3 СТ 10.03-14.03.2020)

 

Навчальні плани і програми підготовки здобувачів вищої освіти

 

Графік проведення відкритих лекцій

Метою освітянської діяльності кафедр факультету є підготовка фахівців для реалізації політики держави щодо реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землевпорядкування та ведення державного земельного кадастру, проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.

 

 Правила прийому

 Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 

 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:
 
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність
193 Геодезія та землеустрій
Форма і термін навчання
Денна форма
 - повний термін
-скорочений термін
 
4 роки
2 роки
Заочна форма
- повний термін
- скорочений термін
 
5 років
3 роки
Ліцензований обсяг, осіб
денна
90
заочна
85
Мова викладання
українська, англійська
Кредити
240 ЕСТS
Кваліфікація випускників
бакалавр з геодезії та землеустрою
       
Освітній ступінь «Магістр»
Спеціальність
193 Геодезія та землеустрій
Форма і термін навчання
Денна форма
1 рік і 6 місяців
Заочна форма
1 рік і 6 місяців
Ліцензований обсяг, осіб
денна
90
заочна
85
Мова викладання
українська, англійська
Кредити
90 ЕСТS
Кваліфікація випускників
магістр із геодезії та землеустрою

Концепція підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» полягає у формуванні систематизованих знань із топографії, геодезії, фотограмметрії, картографії, землеустрою, геоінформаційних технологій. В процесі навчання студенти отримують навики створення різноманітних картографічних матеріалів: кадастрових та топографічних планів і карт, формування та наповнення баз даних для різних геоінформаційних систем; також вивчають землевпорядне проектування, земельний кадастр та земельне право. 

Навчальним планом підготовки передбачено навчальні практики з геоінформатики, топографії, геодезії, землеробства, електронних геодезичних приладів, фотограмметрії та дистанційного зондування, геодезичних робіт при землеустрої і виробнича із землевпорядного проектування та земельного кадастру. Метою практичного навчання є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи землевпорядника в реальних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Знімальні роботи із складанням топографічних карт і планів; роботи, пов’язані з веденням земельного кадастру; картографічні роботи та збирання даних, включаючи використання дистанційного зондування Землі; знімальні роботи у промисловому та житловому будівництві; моніторинг, економіка і правова оцінка земель та нерухомості.

Фахівець може займати первинні посади техніка або молодшого інженера
 

Концепція навчання фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, охорони земель, управління земельними ресурсами, геосистемного моніторингу навколишнього середовища та ведення державного земельного кадастру, геодезично-картографічного моделювання землекористування. Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять магістру самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook