Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Навчально-методичне забезпечення

 1.     Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни „Аналіз і прогнозування біржового ринку” Київ: ТОВ „ Аграр Медіа Груп ”, 2010. 20 с.

2.     Солодкий М.О., Яворська В.О., Охріменко І.В., Андросович Т.Ю. Методичні вказівки до проходження навчальної та виробничої практик з дисциплін «Основи біржової діяльності» та «Біржовий ринок» для студентів галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування » Київ: ЦП Компринт, 2012. 34 с.

3.     Солодкий М.О., Яворська В.О., Андросович Т.Ю. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» студентами ОКР «Магістр». Київ: ЦП Компринт, 2013. 49 с.

4.     Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Технології ф’ючерсної торгівлі» для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 20 с.

5.     Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 20 с.

6.     Солодкий М.О., Яворська В.О. Конспект лекцій з дисципліни „Технології ф’ючерсної торгівлі” для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 45 с.

7.     Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних робіт, а також самостійної роботи з дисципліни „Технології ф’ючерсної торгівлі”для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 37 с.

8.     Солодкий М.О., Яворська В.О., Андросович Т.Ю. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Торгівля цінними паперами” для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» ОКР «Магістр» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 54 с.

9.     Солодкий М.О., Яворська В.О. Конспект лекцій з дисципліни „Аналіз і прогнозування біржового ринку ”для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 42 с.

10.                       Солодкий М.О., Яворська В.О., Охріменко І.В., Андросович Т.Ю. Методичні вказівки для проходження навчальної і виробничої практики з біржової діяльності для студентів галузі знань 0801 «Специфічні категорії» ОКР «Магістр» спеціальності 8.18010009 – «Біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2014. 34 с.

Ільчук М.М., Збарська А.В. Нормативне забезпечення організації та функціонування агробізнесу. Частина 2. Додатки до методичних вказівок з вивчення дисципліни «Організація агробізнесу» для студентів ОС «Бакалавр» напрямку 6.030.504 «Економіка підприємства», 6.030.509 «Облік і аудит» та 6.030.508 «Фінанси і кредит» денної, заочної та дистанційної форми навчання, аудиторної та самостійної роботи. К.: НУБіП України, 2016. 77 с.

12. Ільчук М.М., Збарська А.В. Методичні вказівки з вивчення дисципліни Організація агробізнесу. Частина 1. Для студентів ОС «Бакалавр» напрямку 6.030.504 «Економіка підприємства», 6.030.509 «Облік і аудит» та 6.030.508 «Фінанси і кредит» денної, заочної та дистанційної форми навчання, аудиторної та самостійної роботи. К.: НУБіП України, 2016. 44 с.
13. Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010009 «Біржова діяльність» Київ - ЦП Компринт, 2016р. 35 с.
14. Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» для студентів ОС «Магістр» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2016. 46 с.
15. Яворська В.О. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни "Аналіз і прогнозування біржового ринку" Київ: ЦП Компринт, 2017. 101 с.
16. Солодкий М.О., Яворська В.О. Шиш А.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» студентами заочної форми спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП Компринт, 2017. 80 с.
17. Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Біржовий ринок» студентами ОС «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП Компринт, 2019. 144 с.
18. Яворська В.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Торгівля біржовими інструментами» студентами ОС «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП Компринт, 2019. 112 с.
19. Яворська В.О. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Біржова діяльність» студентами ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП Компринт, 2019. 56 с.
20. Ільчук М.М., Коновал І.А., Любар Р.П. Планування бізнесу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, виконання практичних і самостійних завдань, дистанційного навчання для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. уклад. М.М. Ільчук, І.А. Коновал, Р.П. Любар – К.: НУБіП України, 2020. 24 с.
21. Ільчук М.М., Коновал І.А., Любар Р.П. Організація виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, виконання практичних і самостійних завдань, дистанційного навчання для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. К.: НУБіП України, 2020. 28 с.
22. Ільчук М.М., Коновал І.А., Любар Р.П. Організація агробізнесу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, виконання практичних і самостійних завдань, дистанційного навчання для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. К.: НУБіП України, 2020. 17 с.
23.  Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Клірингова та розрахункова діяльність» ОС «Магістр», напрям підготовки: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2020. 53 с.
24. Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля» ОС «Магістр», напрям підготовки: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2020. 39 с.
25. Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Хеджування ф’ючерсами і опціонами» ОС «Магістр», напрям підготовки: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2020. 56 с.
26.  Кириченко А. В. Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Хеджування ф’ючерсами і опціонами» ОС «Магістр», напрям підготовки: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2020. 19 с.
27.  Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Публічні закупівлі» ОС «Магістр», напрям підготовки: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: 2020. 42 с.                                                    
28.  Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біржової діяльності» ОС «Бакалавр», напрям підготовки: 071 «Облік і оподаткування». Київ: 2020. 22 с.
29. Ільчук М.М., Коновал І.А.,  Яворська В.О., Дммтрук М.І. Методичні вказівки до проходження виробничої практики здобувачам освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» К.: НУБіП України, 2021. 48 с.
30. Яворська В.О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Університетська освіта» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2020. 90 с.
31. Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Сільськогосподарське хеджування» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ: ЦП Компринт, 2020. 97 с.
32. Ільчук М.М., Коновал І.А., Дмитрук М.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Планування бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».. Київ: НУБіП України, 2021. 47 с.
33. Ільчук М.М., Томашевська О.А. Методичні вказівки до проходження навчальної практикиз організації агробізнесу  студентами ОС «Бакалавр»  ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». К: ЦП «Компринт», 2021.16 с.
34. Ільчук М.М., Томашевська О.А. Організація агробізнесу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами ОС «Бакалавр»  ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». К: ЦП «Компринт», 2021.19 с.
35.                        Березовська Л.О. Інноваційне підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів повного терміну денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2021. 34 с.
36.                        Березовська Л.О. Міжнародна комерція. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів повного терміну денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2021. 30 с.
37.                        Березовська Л.О. Інноваційне підприємництво. Конспект лекцій для самостійної роботи студентів повного терміну денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП «Компринт», 2021. 224 с.
38.                        Березовська Л.О. Міжнародна комерція. Конспект лекцій для самостійної роботи студентів повного терміну денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: ЦП «Компринт», 2021. 240 с.
39. Кириченко А. В. Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Торговельна логістика» ОС «Бакалавр», спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2021. 17 с.
40. Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство» ОС «Бакалавр», спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2021. 30 с.
41. Кириченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Торговельна логістика» ОС «Бакалавр», спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2021. 31 с.
42. Кириченко А. В. Курс лекцій до вивчення дисципліни «Товарознавство» ОС «Бакалавр», спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2021. 91 с.
43.  Кириченко А. В. Курс лекцій до вивчення дисципліни «Торговельна логістика» ОС «Бакалавр», спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: 2021. 75 с.
44.                        Панкратова Л.Л. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Ціна і ціноутворення», для ОС «Бакалавр», напрям підготовки: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, К. НУБіП України, 2020. 23 с.
45.                        Панкратова Л.Л. Курс лекцій з дисципліни «Ціна і ціноутворення», для ОС «Бакалавр», напрям підготовки: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, К. НУБіП України, 2021. 
46.                        Панкратова Л.Л. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація торгівлі», для ОС «Бакалавр», напрям підготовки: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, К. НУБіП України, 2020. 25 с.
47.                        Панкратова Л.Л. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація торгівлі», для ОС «Бакалавр», напрям підготовки: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, К. НУБіП України, 2021. 25 с.
48.                        Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Біржова діяльність» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ, НУБІП, 2021. 55 с.
49.                        Яворська В.О. Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху та соціальні комунікації» для студентів ОС Бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ, НУБІП, 2021. 41 с.
50.                        Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до проходження навчальної практики з біржової діяльності для студентів ОС Бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ, НУБІП, 2021. 39 с.
51.                        Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Біржова діяльність" студентами ОС "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Київ, НУБІП, 2021. 45 с.
52.                        Солодкий М.О., Яворська В.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вступ до фаху та соціальні комунікації» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Київ, НУБІП, 2021. 65 с.
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook