Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Публікації

       2023 р.

 
Березовська Л. О., Кириченко А. В. Цифровий маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства під час війни. Економіка та суспільство. 2023. №51. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-47
Березовська Л. О., Кириченко А. В. Цифровий маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства під час війни. Економіка та суспільство. 2023. №51. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-47
Ільчук М.М., Заніздря А.С. Сутність та класифікація деривативних контрактів на організованих товарних ринках.. - Ел. науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку», вип. № 72/2023   http:www.market-infr.od.ua 
Ільчук М.М., Заніздря А.С. Сутність та особливості функціонування організованих товарних ринків. Ел. науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку», вип. № 72/2023
 Кириченко А. В. Етапи сучасної методології наукових досліджень в магістерських роботах студентів спеціальності “Підприємництво та торгівля”. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. (8 (08), 8-11. https://doi.org/10.32782/dees.8-2
Кириченко А. В. Етапи сучасної методології наукових досліджень в магістерських роботах студентів спеціальності “Підприємництво та торгівля”. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. (8 (08), 8-11. https://doi.org/10.32782/dees.8-2
Коваленко О. В., Кириченко А. В. Трансформації глобальних логістичних продовольчих ланцюгів в умовах війни в Україні. Продовольчі ресурси. 2023. №20. С. 211-220. https://iprjournal.kyiv.ua/index.php/pr/article/view/678
 Коваленко О. В., Кириченко А. В. Трансформації глобальних логістичних продовольчих ланцюгів в умовах війни в Україні. Продовольчі ресурси. 2023. №20. С. 211-220. https://iprjournal.kyiv.ua/index.php/pr/article/view/678
Томашевська О.А., Зайченко А.В. Системний підхід як базис наукових досліджень розвитку економіки. Modern engineering and innovative technologies. 2023. №27-02. С. 26-30
Яворська В.О. Аналіз біржової торгівлі деривативами на міжнародних товарних і фондових біржах. Інфраструктура ринку. 2023. № 75/23. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/75-2023.
A.Dibrova, M Ilchuk, I.Konoval, I.Androsovych, A.Zanizdra. State support for agriculture in Ukraine in the post-war period. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 9(3) 49-76, 2023.
Cheremisina, S., Rossokha, V., Mazurenko, O., Selinnyi, M., Tomashevska, O. (2022). The Grain Market of Ukraine: Actual State, Current Problems, and Development Prospects. Economic Studies Journal (Ikonomicheski Izsledvania), 31(8), pp. 173-188. https://https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57995970800
Chikov I., Radko V., Marshalok M., Tepliuk M., Petrenko O., Sharko I., Sitkovska A.. Economic development of agricultural food enterprises on an innovative basis. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2022. No 1 (42). Pp.98-106 https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3672/3464
Ilchuk, M., Nikitchenko, S., Sytnyk, O., & Pavlenko, V. (2023). Diversification of entrepreneurial activities in the agricultural sector of Ukraine’s economy in the post-war period. Ekonomika APK, 30(4), 25-35.
Ilchuk, M.M. Kyrychenko, A.V., Vodnitskyi, M.V. Developmentofe-commerceinUkraineinthewarandpost-warconditions | Розвиток електронної комерції в Україні в умовах воєнного та післявоєнного періодів. ScienceandInnovation, 2023, 19(3), р.3–14
M. Ilchuk   L. Berezovska, O. Tomashevska. Improving the system of environmental taxation of carbon dioxide emissions in Ukraine during the post-war period. Стаття Scopus. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 9(1), 2023, с.91-115. https://doi.org/10.51599/are.2023.09.01.05
M.Ilchuk, L.Pankratova, O.Popova, Y.Ivanov, M.Vinitsky Black Sea Region in World Grain Trade and Problematic Aspects of Development. . - 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2023), Kryvyi Rih, Ukraine, May 23-26, 2023 
M ILCHUK, S US, R LIUBAR, I ANDROSOVYCH, A ZANIZDRAThe Main Aspects of Production Optimization of Agricultural Business Structures in Ukraine. http://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/481/192
 
2022 р.
 
Ільчук М.М., Коновал І.А., Водніцький М.В. Стабілізація ринку зерна в Україні в повоєнний період. Bioeconomy and Agrarian Business». Том 13, №1 (2022). С. 14-24.
Нікітченко С. Теоретичні основи формування економічної поведінки селянських господарств, як основа розвитку підприємництва на селі - Агросвіт № 11—12, 2022
Нікітченко С., Степура Л. Методичні підходи до формування стратегії диверсифікації сільськогосподарського виробництва в Україні. Економічний дискурс, Випуск 1-2. 2022 DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919
Нікітченко С. Теоретичні основи стійкості селянських господарств, як основи розвитку підприємництва в Україні. Економiка та держава. № 6. 2022. С.76-80.
Радько В.І., Сало І.А., Ємчик Т.В., Семісал А.В. Економічні аспекти розвитку інтеграційних зв’язків в молочному скотарстві України. Економіка та управління АПК. 2022. № 1. С. 51–61.
Свиноус І.В., Ібатуллін М. І., Сало І.А., Радько В. І., Семсал А.В. Організаційно-економічні засади функціонування ринку молока. Продовольчі ресурси. 2022. Т.10. № 18. C.276-286
Свиноус І.В., Радько В.І., Свиноус Н.І., Присяжнюк Н. М., Гаврик  О. Ю. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2022. № 9-10. C.21-28.
Свиноус І., Ібатулін М., Свиноус Н., Нікітченко С. Розвиток кооперації сільськогосподарських товаровиробників як основи продовольчого забезпечення країни. Економічний аналіз, Том 32, № 3 (2022).
Томашевська О.А., Зуйкова А.С. Виробництво часнику в Україні: сучасний стан та перспективи. Sworldjournal. 2022. №11. С. 56-61
Томашевська О.А., Зуйкова А.С. Сучасні тенденції вирощування часнику в світі. Modern Technology and Innovative Technologies. №19, С. 10-14. 
Mirzoieva, T., Tomashevska, O. and Gerasymchuk, N. Analysis of Medicinal Plants Cultivation in Ukraine on Sustainable Development Principles. Grassroots Journal of Natural Resources, 4(2): 151-164. https://grassrootsjournals.org/gjnr/nr-04-02-11-mirzoieva-tomashevska-gerasymchuk-m00223.p
Svyrydenko D., Radko V., Mordous I., Zadorozhna O., Apelt H., Lisun Ya.  Sustainable development of universities in the context of the covid-19 pandemic. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(44), 338–346.
Mirzoieva, T.; Tkach, N.; Nitsenko, V.; Gerasymchuk, N.; Tomashevska, O.; Nechyporenko, O. Development of the Correlation Model between Biogas Yield and Types of Organic Mass and Analysis of Its Key Factors. C 2022, 8, 73. https://doi.org/10.3390/c8040073
Perevozova I., Mykhailyshyn І., Morozova O.,Gordeyeva Ye. Liubar R. Shapoval O.FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICEVolume2 (43), 2022https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3680
Vitaliy Radko, Serhii Nikitchenko, Olesia Havryk, Oleksandra Nikolaevych, Olena Bohdanova. Economic socialization of entrepreneurship of rural territories to ensure the well-being of the population of Ukraine Rivista di studi sulla sostenibilita 2/2022, pp 225-246.
Svitlana Boiko1PhD; Inna Demianenko2PhD; Halyna Skrypnyk3PhD; ValentynaYavorska4PhD (1,2National University of Food Technologies 3,4National University of Life and Environmental Science of Ukraine). Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine. Economic Science for Rural Development, URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000835676900006. DOI:10.22616/ESRD.2020.53.006.
 
2021 р.
 
Ільчук М.М., Барановська О.Д., Ус С.І.,  Дмитрук М.І. Підприємництво та організація агробізнесу в регіонах: монографія. К.: НУБІП України, 2021. 414 с.
Солодкий М.О., Яворська В.О. Рубан Ю.В. Сільськогосподарське хеджування: навч. посіб. ФОП Ямчинський О.В., 2021. 650 с.
Мірзоєва Т.В., Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики: підручник. Київ: ЦП Компринт, 2021. 526 с.
Ільчук М.М., Яворська В.О., Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. Інфраструктура ринку. 2021.№ 52. С. 26-29.
Horbachenko S., Syvolap L., Ni kitchenko S., Revenko A., Riabeka Y, Innovative development of ukraine’s economy. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»  2021.№ 3-С.390-396.
Солодкий М.О., Яворська В.О. Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. Інфраструктура ринку. 2021. №52. URL: URL:http://www.market-infr.od.ua/52-20201
Солодкий М.О., Яворська В.О. Особливості підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/540 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-29-5.
Кириченко А. В. Досвід українського та італійського медичного страхування в боротьбі з COVID-19. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Pisa, 15 February 2021). Pisa, 2021. Р. 64-69.
Kyrychenko A. The burden in the social insurance system on business entities in Ukraine and the EU. VUZF review. 2021. № 6(2). P. 239-244.
 Кириченко А. В., Березовська Л. О. Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності Китаю та України. Китаєзнавчі дослідження. 2021. №2. С. 52-64.
Березовська Л.О., Кириченко А.В. Державне регулювання біржового ринку капіталу в Україні. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. №21(49). С. 4-9.
 Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Логістична діяльність у сфері міжнародної електронної комерції. Економіка та суспільство. 2021. №28. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-16
Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Інноваційні товари як основа інноваційного підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. №29. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10
Березовська Л.О., Долженко І.І.. Податкове регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серія «Економіка». 2021. Том 26. Випуск 1 (86). С. 123 – 130.  URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_1/21.pdf
Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Інноваційні товари як основа інноваційного підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. №29.  URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/551
Томашевська О.А., Економічна свідомість: сутність, складові та фактори становлення. Сolloquium-journal.  2021.  №10 (97). С. 31–34.
Mirzoieva, T., Tomashevska, O. and Gerasymchuk, N. (2021). Analysis of Medicinal Plants Cultivation in Ukraine on Sustainable Development Principles. Grassroots Journal of Natural Resources, 4(2): 151-164 (WoS)
Томашевська О.А., Алімурадова С.С. Зернова галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку. Colloquium-journal. 2021. №2 (89). С. 58-61.
Томашевська О.А. Ефективність ведення агробізнесу в Україні: регіональний рівень. Modern Scientific Researches. 2021. №16. С. 27-34.
Томашевська О.А. Психологічні передумови розвитку підприємництва як особливого типу економічного мислення. Modern Technology and Innovative Technologies. 2021. №15. С. 29-35
Негода Ю.В., Березовська Л.О. Оцінка регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні. Економічний форум. 2021. №2. С. 110-117. URL:http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021.pdf
Яворська В. О. Функціональне призначення біржової діяльності у ринковій економіці. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 65-67.
V.Yavorska, S. Hrabina. The derivatives market role and development in Ukraine. Implementation of modern science and practice: the XXV International Science Conference May 11-14, 2021, Varna, Bulgaria. P. 103-104
Yavorska V.O. Functional purpose and development of exchange-traded financial derivatives market. Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends: materials V International Scientific and Practical Conference (Burgas, Bulgaria, 26 June – 4 July 2021) Burgas: Avangard Prima, 2021. P. 150-152.
Кириченко А. В. Фінансовий механізм розвитку соціального страхування. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 12 березня 2021 р.). Вінниця, 2021. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11506
 Кириченко А. В. Перспективи розвитку особистого страхування з урахуванням інноваційних тенденцій. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 21 квітня 2021 р.). Одеса: ОДАБА, 2021. С. 63-65.
 Кириченко А. В. Інституційна структура ринку соціального страхування. Проблеми  обліково-аналітичного  забезпечення  управління підприємницькою діяльністю: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 квітня 2021 р.). Полтава: ПДАУ, 2021. С. 588-592.
Кириченко А. В. Фінансова політика регулювання ринку страхових послуг в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Черкаси, 22 квітня 2021 р.). Черкаси: Східноєвропейський  університет  імені  Рауфа  Аблязова, 2021. С. 556-557.
 Кириченко А. В. Ринок страхування життя України в страховому просторі ЄС. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Дубляни, 20 травня 2021 р.). Дубляни: Львівський національний аграрний університет, 2021. С. 55-57.
Кириченко А. В. Іншуртех в особистому страхуванні. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 травня 2021 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 267-268.
 Кириченко А. В. Управління стартапами та інноваційне підприємництво. Університетська освіта і наука: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 13-14 травня 2021 р.) Харків: Харківського національного технічного університету  сільського господарства імені Петра Василенка, 2021. С. 148-149.
Кириченко А. В. Інноваційне логістичне забезпечення розвитку аграрного підприємства. Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 травня 2021 р.) Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2021. С. 131-132.
 Кириченко А. В. Вплив СOVID-19 на розвиток е-сommerce. Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 13-14 травня 2021 р.) Київ: НУБіП України. 2021. С. 33-35.
Томашевська О.А. Психологічні особливості підприємницької діяльності особистості. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29-30 січня  2021 р.
Томашевська О.А. Формування готовності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності як відповідь на виклики сучасності. Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти: всеукраїнський науково-практичний семінар  з міжнародною участю, м. Київ, 31 березня  2021 р.
Томашевська О.А. Готовність студентської молоді до підприємницької діяльності: теоретичні аспекти. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 17 квітня  2021 р.
Томашевська О.А. Готовність до підприємницької діяльності в структурі лідерського потенціалу студентської молоді. Психологічний супровід розвитку лідерського потенціалу шкільної та студентської молоді: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29 квітня 2021 р.
Фурса А. В., Бондар В. С. Загострення економічної конкуренції на світовому ринку цукру та основні причини його нестабільності. Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах прояву фінансових ризиків: зб. тез учасників Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кам’янець-Подільський, 19 березня 2021 року). Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет. 2021. С. 167–169.
 
2020 р.
 
Ільчук М.М., Дмитрук М.І., Радько В.І., Любар Р.П. Розвиток виноградарських підприємств на півдні України: монографія. К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2020. 323 с.
Любар Р.П.,  Маршалок М.С., Нікітченко С.М., Радько В.І. Функціонування та розвиток агробізнесу в Україні: монографія.  К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2020. 508 с.
Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д. Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності: сторінки історії та сьогодення (90-річчя кафедри). Брошура. К.: НУБіП України, 2020. – 53 с.
Ільчук М.М., Кучеренко В.М., Дмитрук М.І.,  Радько В.І. Розвиток виноградарства в підприємствах півдня України. Наукові праці НУХТ. 2020. т.26. № 3. С. 121-130.
Ільчук М.М., Ус С.І.,  Дмитрук М.І. Теоретичні засади розвитку підприємництва. Економіка АПК. 2020. № 3 (305). С. 100-111.
Ільчук М.М.. Панкратова Л.Л. Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні. Економіка АПК. 2020.  № 8 (310). С. 22-30.
Ільчук М.М., Радько В.І. Розвиток біржового ринку цінних паперів в умовах пандемії Covid-19. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 4. Т. 2. С. 36-48.
Pankratova, L., Paientko, T., Lysenko, Y. Using Trading System Consolidated Models in Stock Exchange Price Forecasting. Communications in Computer and Information Science, 2020, 1175 CCIS, с. 364-391. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39459-2_17 (Scopus)
Dibrova, A.,  Pankratova, L., Cheban, I. Simulation of agricultural policy scenarios using the AGMEMOD model. CEUR Workshop Proceedings, 2020, Vol-2732, p. 471-486. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200471.pdf (Scopus)
Панкратова Л.Л. Грабіна С.М. Цінові позиції української пшениці на світовому ринку. Біоекономіка і аграрний бізнес. Том 11 (4).  2020.     URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/15242                                                                                                                      
Ільчук, М. М.,  Панкратова Л.Л. Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні.   Економіка АПК.  №8. 2020. с.  22-28.  URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2020/08/22                                             
Солодкий М.О., Яворська В.О. Економічна сутність аналізу біржового ринку. Інфраструктура ринку. 2020.  Випуск № 48. URL:http://www.market-infr.od.ua/48-2020.
V.Yavorska. Financial derivatives market development in the globalization process. Украина, Болгария, ЕС: экономические, технические и социальные тенденции развития: материалы IV International scientific and practical conference. Бургас. 2020. С. 121-123.
S. Boiko, I. Demianenko, H. Skrypnyk,V.Yavorska. Architectonics of financing of agricultural enterprises in ukraine. National University of Food Technologies Jelgava, Latvia 2020 P.314-315. Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine (llu.lv) (Web of science. doi.org/10.22616/ESRD.2020.53.006).
Bondar, V.S., Fursa, A.V., Gumentyk, M.Ya., Svystunova, I.V. (2020). Climate Change: Apocalyptic Prognosis and Reality. Ukrainian Journal of Ecology. 10 (2). 273–278. https://www.ujecology.com/articles/climate-change-apocalyptic-prognosis-and-reality.pdf
Стефанюк В.Й., Балан В.М., Фурса А.В. Продуктивність стевії залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”. Біоенергетика. 2020. № 2 (16). С. 27–29.
Бондар В.С., Фурса А.В., Гореленко В.І. Зміна клімату: апокаліптичні прогнози і реальність. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 52–64.
Кириченко А. В. Особливості фінансування охорони здоров’я в Україні та Канаді. Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. Ajax Publishing. (Montreal, 21 January 2020). Montreal, Canada, 2020. Р. 59-62.
Кириченко А. В. Развитие украинского и турецкого пенсионного страхования. Аnkara international congress on scientific research-ІІ. (Аnkara, 6-8 March 2020). Аnkara, 2020. С. 222-226.
 Kyrychenko A. Pension insurance and its development in Ukraine and Moldova.  The Scientific Journal of Cahul State University Bogdan Petriceicu Hasdeu. 2020. №. 1 (7). P. 59-65.
Mirzoieva T., Tomashevska О. Economic assessment of concentration and monopolization of the market of spices and essential oil plants in ukraine. Modern management review. 2020. №27.  С. 5972.
Tetiana Mirzoieva, Violeta Heraimovych, Iryna Humeniuk, Olga Tomashevska, Olena Cherednichenko. Economical assessment of medicinal plants market concentration and monopolization level in Ukraine // E3S Web of Conferences - Volume 164 (2020). – Рр. 09025.   (Scopus)
 Томашевська О.А., Солоп А.П. Ефективність виробництва сої у сільськогосподарських підприємствах України. Сolloquium-journal.  2020.  №24. С. 42–45.
Томашевська О. А. Вирощування жита в Україні: аналіз основних показників.  Сolloquium-journal. 2020.  №2. С. 135–138.
Томашевська О. А. Сучасні тенденції вирощування сорго у світі. The scientific heritage. 2020. №43. С. 42–45.
 
Томашевська О. А. Аналіз розвитку галузі рисосіяння в Україні. Сolloquium-journal. 2020. №9.  С. 35–37.
Томашевська О. А. Світові тенденції вирощування жита. Modern engineering and innovative technologies. 2020. №11. С. 46–50.
Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д. 90-річчя кафедри організації підприємництва та біржової діяльності НУБіП України. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ 22-24.04.2020 р.). Київ. 2020.   С. 7-17.
Яворська В.О. Переваги використання біржових деривативів в управлінні ціновими ризиками на агарному ринку. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2020. НУБІП України. С. 98-100.
Яворська В.О. Розвиток біржового ринку деривативів в умовах глобалізації. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Т.2. Дніпро. 2020. С. 582-584.
Яворська В.О. Проблеми та напрями розвитку вітчизняного біржового ринку. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Т.2. Дніпро. 2020. С. 410-412.
Коновал І.А., Окунь Д.В. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в системі заходів раціонального їх використання. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в  умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 – 24 квітня 2020 р. Київ: НУБіП України, 2020. С.79-81.
 Кириченко А. В. Розвиток пенсійного страхування: досвід України та Польщі. International Scientific  Conference Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings. (Kielce, 24 January 2020). Kielce, 2020. P. 123-125.
 Кириченко А. В. Регіональні аспекти зайнятості та безробіття населення. Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. -конф. (Київ, 19-20 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 501-505.
 Kyrychenko A.V. Analysis of single social contribution and its reporting.  Topical problems of accounting and audit in today: materials of the international scientific-practical conference (Kyiv, 16 April 2020). Kyiv, 2020 P. 137-138.
 Кириченко А. В. Фінансові інструменти особистого страхування та їх вплив на соціальну безпеку. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник  тез  доповідей  учасників  Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Черкаси, 16-17 квітня 2020 р.). Черкаси, 2020. С. 82-83.
Кириченко А. В. Ринок добровільного особистого страхування в глобальному страховому просторі. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму  забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 1. (Дубляни, 20 травня 2020 р.). Дубляни, 2020. С. 54-57.
Кириченко А. В. Формування оптимальної моделі соціального страхування України. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 82-83.
Кириченко А. В. Сучасна модель пенсійного страхування Китаю. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної наукової конференції (Київ, 5 листопада  2020 р.). Київ, 2020. С. 351-353.
Кириченко А. В. Податки та внески з заробітної плати в управлінні сталим розвитком суб’єктів господарювання України та держав світу. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 грудня  2020 р.). Київ, 2020. С. 484-485.
Томашевська О.А. Вплив наймасштабніших епідемій на розвиток світової економічної системи. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: міжнародна науково-практична конференція. (м. Дніпро,18 квітня  2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. 120 с. С.9-13.
 Томашевська О.А. Емерджентність як властивість складних систем. Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: міжнародна науково-практична конференція. (м. Полтава,18 червня  2020 р.). Полтава: ЦФЕНД. 2020. 120 с. С. 49-51
 
 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook