Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Практичне навчання

База практичної підготовки є невід'ємною складовою якісної підготовки майбутніх фахівців. Це питання для кафедри є пріоритетним, тому організації та оснащенню навчально-наукових лабораторій приділяється значна увага.
 
Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності веде навчальну, методичну і науково-дослідницьку роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів та виховну роботу серед студентів.
На кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності функціонують дві навчально-наукові лабораторії.
 
 ННВЛ біржової діяльності і торгівлі
Значною подією в університеті стало відкриття у 2006 р. Навчально-науково-виробничої лабораторія біржової діяльності і торгівлі (ННВЛ біржової діяльності і торгівлі). Наказом Міністерства аграрної політики України № 292 від 13.06.06р., а також наказом НАУ № 431 від 30.06.2006р. та № 532 від 30.08.2006р. на базі кафедри біржової діяльності (нині реорганізованої) стартовано підготовку фахівців для організованого біржового товарного ринку.
 У 2007 р. кафедра підписала угоду про співробітництво з Аграрною біржою, за сприяння і фінансування якої на базі ННВЛ біржової діяльності і торгівлі був створений сучасний комп’ютерній клас.
Важливу роль було відведено ННВЛ біржової діяльності і торгівлі у проведенні Навчально-практичних курсів з підготовки та перепідготовки фахівців для біржового товарного ринку. Через ці курси було підготовано більше 120 брокерів-практиків з усієї України для роботи на організованому аграрному ринку на біржовій платформі Аграрної біржі.
Тісна коллаборація з товарними біржами країни надала чудовий результат у проведенні спільних досліджень. Так, професор Солодкий М.М. у співавторстві з директором Одеської товарної біржі – Тодоровим О.В. на базі ННВЛ біржової діяльності і торгівлі впровадили в експлуатацію розроблену і сертифіковану комп’ютерну програму «Електронна аграрна біржа» (Свідоцтво № 18532 від 06.11.2006р.).
 
Спільно з Аграрною біржою упродовж багатьох років ведеться практична підготовка студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Аграрна біржа передала у безкоштовне використання 15 комп’ютерів та монітор для зручності демонстрації презентацій під час лекційних і практичних занять.
Обладнана ННВЛ біржової діяльності і торгівлі сучасною технікою дозволяє і сьогодні в режимі реального часу працювати на діючих електронних майданчиках вітчизняних та світових бірж і проводити аналітичну і дослідницьку роботу для викладачів і студентів кафедри.
Кафедра має потужний професійний викладацький склад, що забезпечує на високому рівні підготовку майбутніх фахівців для біржового товарного ринку. Викладачі кафедри пройшли стажування на провідних міжнародних та вітчизняних біржах США, Канади, Великобританії, Франції та інших. 
 
 
До проведення практичних занять та вебінарів часто запрошуються провідні фахівці-практики і експерти біржового ринку. У навчальний процес кафедри за сумісництвом також залучені викладачі-практики.
Олексій Дубовський, Голова Біржового комітету Української енергетичної біржі прочитав відкриту онлайн-лекцію «Біржова торгівля енергоресурсами в Європі та Україні» (https://nubip.edu.ua/node/89782)
Голова правління ПАТ «Українська біржа» Олег Ткаченко обговорив зі студентами та співробітниками НУБіП України перспективи вітчизняної біржової торгівлі ф’ючерсами на сільськогосподарську продукцію (https://nubip.edu.ua/node/81203)
 Хеджування цінових ризиків на ринку сільськогосподарської продукції: лекція від стейкхолдера з компанії Syngenta Юрія Рубана для бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (https://nubip.edu.ua/node/91949)
   
Зустріч з випускником і провідним фахівцем французької компанії AGRITEL – Михайлом Пономаренко (https://nubip.edu.ua/node/81206)
Марія Дорма – випускниця та роботодавець кафедри провела практичний тренінг на тему: «Сучасні вимоги на ринку праці та можливості працевлаштування» для бакалаврів та магістрів спеціальності 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (https://nubip.edu.ua/node/95277)
\   
Майстер-клас з успішної торгівлі крипто валютою від практикуючого трейдера – Максима Бростівського (https://nubip.edu.ua/node/84467)
        У 2018 – 2019 навчальному році на кафедрі діяли курси з підготовки фахівців у сфері біржового ринку, які були організовані спільно з Аграрною біржою та Міжбанківською валютною біржою. Курси носили елементи виробничого стажування. Значна кількість викладачів різних закладів вищої освіти України, студентів, аспірантів мали можливість набути практичні навики у біржовій торгівлі в он-лайн режимі з практикуючими трейдерами та біржовими професіоналами та отримати сертифікати підвищення кваліфікації.
Співробітники кафедри успішно співпрацюють з провідними аграрними підприємствами, інвестиційними компаніями, товарними і фондовими біржами, брокерськими конторами. Викладачі активно працюють над обґрунтуванням створення єдиної електронної платформи з торгівлі сільськогосподарською продукцією в країні та опрацьовують питання удосконалення функціонування ринку агропродовольчої продукції, зокрема біржової торгівлі в Україні.

 
ННЛ Бізнес-планування підприємницької діяльності
 
У 2021 р. на кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності відкрито надсучасну Навчально-наукову лабораторію «Бізнес-планування підприємницької діяльності» (ННЛ бізнес-планування підприємницької діяльності).
Дана лабораторія створена у відповідь на виклики сьогодення, які пов’язані з підготовкою якісних кадрів у сфері підприємництва та бізнес-планування.
Метою ННЛ бізнес-планування підприємницької діяльності діяльності є:
- забезпечення умов для надання якісних освітніх послуг, проведення тренінгів та семінарів у сфері бізнес-планування, розробка та управління проектами;
- виконання замовлень з розробки техніко-економічного обґрунтування, бізнес-планів та проектів для великих підприємницьких структур, а також підприємств малого та середнього бізнесу;
- проведення аналітичних досліджень з питань бізнес-планування та забезпечення на цій основі умов для поглибленої підготовки фахівців у сфері інвестиційної діяльності бізнес-організацій, а також управління інвестиційними проектами і програмами, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки та освіти.
Робота ННЛ бізнес-планування підприємницької діяльності здійснюється за умов активного залучення студентського товариства до розробки проектів та надання фахових консультаційних послуг, задля забезпечення підготовки першокласних фахівців у сфері бізнес-планування, розробки та управління проектів.
Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення актуальних проблем організації агробізнесу, функціонування ринків продукції тваринництва. З 2010 р. на кафедрі проводились наукові дослідження по темах: «Бізнес-планування підприємницької діяльності в сфері АПК» та «Розробка рекомендації по ефективному формуванню попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції». З 2013 р. продовжуються дослідження по темі ”Вивчити та розробити пропозиції по покращанню якості і конкурентоспроможності продукції тваринництва (скотарства і птахівництва) в Україні”.
Співробітниками кафедри організації підприємництва та біржової діяльності надається постійна науково-практична і методична допомога з удосконалення планування діяльності ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель».
Науковці кафедри включені до робочих груп з розробки 4 програм навчальних курсів на замовлення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
 

Наявність лабораторій на базі кафедри організації підприємництва та біржової діяльності надає змогу забезпечувати високий рівень формування спеціальних (фахових) компетентностей у здобувачів вищої освіти спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook