Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Профорієнтаційна робота

   Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності запрошує на навчання за спеціальністю

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денну та заочну форму навчання

     Наша кафедра є підрозділом  провідного національного дослідницького вищого навчального закладу у сфері біотехнологій, природо збереження, продовольчої безпеки із більш ніж віковою історією, який з 2017 року входить до десятки кращих університетів країни за версією рейтингу «ТОП-200 Україна».

Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності функціонує у складі економічного факультету, має високий науково-педагогічний потенціал, є випускною з підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

На кафедрі здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, достатніми для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією.

Навички, які здобудуть студенти в процесі навчання

- Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

- Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

- Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

- Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

- Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

- Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

- Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

- Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

- Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

- Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Унікальності та можливості кафедри при підготовці фахівців

На кафедрі функціонують дві навчально-наукові лабораторії.

Навчально-науково-виробнича лабораторія біржової діяльності обладнана сучасною технікою та має програмне забезпечення, яке дозволяє в режимі реального часу працювати на діючих електронних майданчиках вітчизняних та світових бірж.

Можливості подальшого навчання та працевлаштування

Бакалавр із спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08). Випускник з професійною кваліфікацією «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може працевлаштуватися на посади у комерційних підприємствах, в яких випускники працюють у якості керівників, або є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Навчальну роботу забезпечують 15 співробітників кафедри, з яких 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук (8 доцентів і 1 асистент) та старший лаборант.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою, підготовленою співробітниками кафедри.

Щороку студенти проходять виробничі практики у бізнес-структурах АПК країни і за її межами – у Німеччині, Норвегії, Щвейцарії, Данії, США, Нідерландах, Франції, Фінляндії, Австрії, Австралії, Великобританії, Польщі.

Викладання дисциплін ведеться українською та англійською мовами.

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки  «Підприємець» та «Брокер», члени якого беруть участь у конференціях, виступають з доповідями на різноманітних засіданнях, публікують наукові статті та тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Наукові роботи студентів під керівництвом викладачів кафедри нагороджені почесними грамотами, листами подяками, сертифікатами.

Підведення підсумків науково-дослідної роботи студентських гуртків кафедри

 

Обираючи наш університет, зокрема економічний факультет за спеціальністю"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  Ви отримаєте наступні переваги:

·      Можливість навчатися за міжнародними магістерськими програмами в університетах США, Німеччини, Японії, Росії, Польщі, Нідерландів, а по завершенню отримувати «подвійний диплом» університету-партнера.

·      Проходження практики у високотехнологічних підприємствах агробізнесу та інших підприємницьких структурах, де як правило і відбувається працевлаштування.

·      Проживання у студентському містечку,яке розміщене неподалік від культурного центру столиці у зеленій зоні – єдиному на території мегаполісу національному природному парку «Голосіївський». Біля студмістечка знаходяться також наукова бібліотека, студентські їдальні, санаторій-профілакторій, спортивний комплекс, стадіон, пасіка, стайня та ботанічний сад.

·      Крім того, поруч з університетом розвинена інфраструктура: зручна транспортна розв’язка, центральний автовокзал, іподром, Національна бібліотека України імені В.Вернадського, розважально-торгівельні центри, супермаркети, кінотеатри, заклади культури і мистецтва.

 

Наукова та профорієнтаційна робота серед обдарованої молоді Київщини

 10 лютого 2019р. кафедра організації підприємництва та біржової діяльності прийняла участь в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт секція «Економіки», Київського обласного відділення Малої академії наук.

 Після визначення переможців конкурсу та оголошення його результатів, завідувач кафедри проф. Ільчук М.М. який очолював журі, провів серед конкурсантів профорієнтаційну роботу по їх вступу на економічний факультет НУБіП України.

 Любар Руслан

доцент кафедри

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

19 травня 2020 р. кафедрою організації підприємництва та біржової діяльності була проведена онлайн конференція по профорієнтаційній роботі з випускниками Ірпінського економічного коледжу, Боярського коледжу екології та природних ресурсів та Немішаївського агротехнічного коледжу. Учасниками конференції були викладачі кафедри та 24 випускники коледжів.
Конференцію відкрив к.е.н., професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Микола Солодкий, який звернувся з вітальним словом до учасників конференції. У своєму виступі він акцентував увагу на тому, що в сучасних умовах отримання якісної освіти є надзвичайно важливим елементом в житті кожної людини, а навчання саме на економічному факультеті НУБіП України, а зокрема на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», відкриє для випускників коледжів багато перспектив та можливостей у реалізації своїх бізнес-проектів. Професор М. Солодкий відзначив, що сьогодення диктує нам нові правила та вимоги на ринку праці. Сучасними та конкурентними будуть саме такі спеціальності, які пов’язані з організацією власної справи, електронною комерцією, інтернет-трейдингом. Крім того він відмітив, що спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає в себе три потужні блоки, де можна беззаперечно себе реалізувати в майбутньому.
 
Про переваги навчання та особливості життя студентів НУБіП України більш детально розповів к.е.н. доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Сергій Нікітченко. В своєму виступі він зупинився на особливостях організації та функціонування підприємництва, його ролі в розвитку країни. Інтерес в учасників конференції викликала інформація про організацію зі студентами різних культурних, спортивних та освітніх заходів. Зокрема, відвідування студентами майстер-класів, проведення виїзних практичних занять на високотехнологічних підприємствах та біржах України, проведення спортивних змагань серед студентів економічного факультету та спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Доцент кафедри Валентина Яворська більш детально зупинилася на дуальному характеру проведення занять, яким сприяють наявність на кафедрі двох Навчально-науково-виробничих лабораторій з біржової діяльності і торгівлі та з бізнес-планування підприємницької діяльності.Вона відмітила, що більшість викладачів кафедри є практиками та пройшли стажування у провідних компаніях та на міжнародних і вітчизняних біржах. Сьогодні наші студенти мають змогу опанувати біржовий трейдинг і навчитись формувати хеджові та спекулятивні стратегії, користуючись інструментами таких бірж, як CME Group, Nyse, Euronext. Валентина Яворська відмітила великий потенціал випускників спеціальності «Підприєнництво, торгівля та біржова діяльність» на ринку праці. Сьогодні наші студенти проходять виробничу практику у великих аграрних компаніях, фінансових та аналітичних групах, на біржах та у брокерських конторах. Провідні фахівці та практики постійно залучаються до проведення практичних занять та вебінарів. Всі студенти отримують практичні навики з біржового трейдингу на міжнародних товарних та фінансових ринках. Такий досвід надає можливість вже під час навчання проявити себе конкурентно на ринку праці як в Україні, так і за її межами.
 
На завершення, к.е.н. доцент кафедри Руслан Любар ознайомив випускників з умовами та особливостями вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Після виступів членів кафедри, випускникам були надані відповіді на питання які їх цікавили.
Колектив кафедри організації підприємництва та біржової діяльності висловлює щиру вдячність організаторам коледжів за проведення заходу. Особливу подяку висловити директору Ірпінського економічного коледжу Ільченко Наталії Володимирівні.
 
доцент кафедри організації підприємництва

та біржової діяльності Руслан Любар

 

Профорієнтація школярів середньої загальноосвітньої школи №103 міста Києва

 

  21.04. .2021 р. доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Кириченко А. В. відвідала школу №103 м. Києва Вона ознайомила школярів про пріоритети навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України та зокрема на економічному факультеті.

В ході спілкування майбутні абітурієнти дізналися про рейтинг НУБіП серед інших університетів України та Києва, його вдале розташування в екологічному районі Києва, перелік предметів ЗНО необхідних для вступу на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Розмова викликала жваву дискусію та багато запитань. На завершення розмови школярі заповнили анкети.

Віталій Радько

доцент кафедри  організації підприємництва та біржової діяльності

 

 

 ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

27 вересня 2021 р. на економічному факультеті проводився день відкритих дверей для випускників шкіл Києва та Київської області. Декан факультету проф. Діброва А.Д. ознайомив учасників з підготовкою студентів на економічному факультеті.

Значана частина учасників зацікавился спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Декан факультету разом із учасниками відвідав дві лабораторії кафедри організації підприємництва та біржової діяльності. Завідувач кафедри проф. Ільчук М.М., в лабораторіях "Бізнес-плануваня підприємницької діяльності" та "Біржової діяльності і торгівлі" ознайомив майбутніх абітурієнтів із підготовкою студентів в ццих лабораторіях.

Ольга Томашевська 

доцент кафедри

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook