АСПІРАНТУРА

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовку докторів філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньо-науковою програмою « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  забезпечують кафедри: організації підприємництва та біржової діяльності;  економіки;    статистики та економічного аналізу,  маркетингу та міжнародної торгівлі, тощо.

Гарант освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 

Радько Віталій Іванович д.е.н., професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Наукові керівники аспірантів 

Ільчук Микола Максимович,  д. е. н., професор

Радько Віталій Іванович, д.е.н., доцент

Яворська Валентина Олександрівна, к.е.н., доцент

Нікітченко Сергій Олександрович, к.е.н., доцент

 

 

ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ

 

ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОНП - 2023

ОНП - 2022

ОНП - 2021

ОНП - 2020

ОНП - 2019

ОНП - 2018

ОНП - 2017

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ

Робочі програми та силабуси дисциплін 2023 - 2024 н.р.

Обов'язкові компоненти ОНП: цикл загально-наукової підготовки

   - Філософія науки / Силабус

   - Іноземна мова за професійним спрямуванням / Силабус

   - Педагогіка та управління закладами вищої школи / Силабус

Обов'язкові компоненти ОНП: цикл спеціальної (фахової) підготовки

   - Біржова діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках / Силабус

   - Cучасні форми організації торгівлі / Силабус

   - Економіка та організація інноваційного підприємництва в аграрній сфері / Силабус

   - Економетричне моделювання бізнес-проєктів / Силабус

   - Діджиталізація бізнес-процесів / Силабус

   - Методологія наукового дослідження та інтелектуальна власність / Силабус

Вибіркові компоненти ОНП:

    - Фундаментальний і технічний аналіз товарних і фінансових ринків / Силабус

   - Антикризове  фінансове управління та фінансова безпека підприємства / Силабуси

   - Аграрна політика в умовах глобалізації економіки/ Силабус

   - Біоекономіка / Силабус

   - Дейтамайнінг / Силабус

   - Інноваційний розвиток міжнародного агробізнесу / Силабус

    - Проєктування підприємницької діяльності / Силабус

   - Соціальне підприємництво / Силабус

  - Управління комунікаціями в підприємництві і торгівлі / Силабус

 - Державний фінансовий моніторинг / Силабус

 

 

Обговорення

  Проект освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2024 

  Проект освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2023 

    Проект освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2022

Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 

       Проект навчального плану підготовки фахівців 2023 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2023

       Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (денна)

 
 
 
 
 
Зауваження та пропозиції до проектів освітньої програми направляти відповідальному за співпрацю щодо удосконалення освітньо-наукової програми – Березовській Людмилі Олексіївні, к.е.н., доцент, [email protected]

 

 

.

 

 .

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook