Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

ГАРАНТИ І ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-наукова програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Гарант програми 

д. е. н.,професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Радько Віталій Іванович

 

Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.  Якщо Ви здатні генерувати нові ідеї і готові поділитися ними в глобальному середовищі, вболіваєте за майбутнє своєї країни і хочете змінити його на краще, прагнете здійснити якісні зміни в економіці – це Ваш вибір.

ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють теорією, методологією й інструментарієм проведення наукових досліджень з обраної тематики, здатні ідентифікувати та вирішувати актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Програма забезпечує високий професійний рівень здобувачів, що розширює їх можливості участі в міжнародних наукових проєктах, дозволяє викладати фахові дисципліни в закладах вищої освіти, а також претендувати на перспективні посади в наукових, освітніх закладах, державних установах та бізнес-структурах.

Переваги навчання

§ Мати змогу втілити свої креативні ідеї в життя в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, використовувати власні напрацювання при розробці курсів та викладанні фахових дисциплін, у професійній діяльності за фахом.

§ Працювати в колективі науковців, які мають широкий досвід наукової роботи та напрацювання в даній сфері, володіють відповідним методичним інструментарієм та базою проведення наукових досліджень.

§ Використовувати матеріально-технічну базу кафедри та Університету, сучасні інформаційні технології для розв`язання поставлених в науковому дослідженні проблем.

§ Долучитися до міжнародних проєктів, грантів, семінарів та стажувань в якості дослідника, представляти Університет в науковому середовищі.

 Профіль випускника

Випускники здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

 Кар’єрні можливості

Випускники можуть працювати: в закладах вищої освіти (коледжі, інститути, академії, університети та ін.), професійних навчально-виховних закладах (професійно-технічні училища, професійні училища та ін.), в державних та наукових установах (організаціях) будь-якого рівня, на біржах та пов`язаних з ними структурах, на керівних посадах в закладах торгівлі, тощо

 

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОС Магістр

Гарант програми

к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Березовська Людмила Олексіївна

     Ви хочете продовжити навчання в магістратурі і стати успішним підприємцем, трейдером чи біржовиком? Чекаємо Вас на навчання на Освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»! ОПП спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців європейського та світового рівня інтелектуального розвитку, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Програма орієнтована на формування у студентів навичок, що дозволять їм здійснювати аналітичну і торговельну діяльність з акцентом на специфіку розвитку аграрного сектору економіки та біржової торгівлі на організованих товарних ринках та ринках капіталу.

 

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОС Бакалавр

Гарант програми

к.е.н., доцент, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

 Яворська Валентина Олександрівна

Бажаєте стати успішними у підприємницькій, торговельній чи біржовій справі? Запрошуємо Вас на навчання на ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»! Ви маєте нагоду поринути у традиційне навчання та сучасний цифровий світ. Пропонуємо для Вас інноваційні підходи у навчанні, нові та нестандартні рішення у сфері агробізнесу та біржової торгівлі на організованих товарних і фінансових ринках. Дана освітня програма відповідає на виклики сьогодення та майбутнього. Освітня програма надає можливість отримати унікальні теоретичні знання та сформувати професійні навики у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності, а також передбачає залучення до викладання професіоналів, які допоможуть сформувати фахові компетентності майбутнього фахівця світового рівня інтелектуального розвитку.

 

Переваги навчання на бакалаврській та магістерській програмах

§ Досвід

Викладачі-професіонали, які мають великий стаж роботи, практичні навики, стажування у провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, аграрних та інвестиційних компаніях, біржах.

 

§ Практична база

Навчально-практичні лабораторії: «Біржової діяльності і торгівлі» та «Бізнес-планування підприємницької діяльності». Всі аудиторії оснащені сучасною комп’ютерною технікою. Розвинута соціальна інфраструктура.

 

§ Інновації

Діджитал-технології проведення лекційних та практичних занять, електронна навчальна платформа Elearn.nubip.edu.ua.

§ Майбутнє

Конкурентоспроможність на ринку праці. Наші випускники працюють у провідних зарубіжних та вітчизняних компаніях.

 Профіль випускників бакалаврату та магістратури

Наші випускники – це фахівці нової формації, здатні вирішувати складні професійні завдання в умовах невизначеностей і ризиків. Вони мають можливість практично опанувати торговельні стратегії товарними та фінансовими деривативами на провідних біржах світу, здатні забезпечити мінімізацію цінових ризиків агробізнесу через механізм хеджування.

 

 Кар’єрні можливості для бакалаврів та магістрів

Випускники можуть організовувати власний бізнес, бути помічниками та очолювати компанії, працювати консультантами з ефективності підприємництва, фахівцями-аналітиками з дослідження товарного ринку, аналітиками з інвестицій, брокерами, дилерами, фахівцями з біржових операцій, фахівцями з управління активами, менеджерами з оптової і роздрібної торгівлі, тощо.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook