На засіданні навчально-методичної ради розглянули освітні програми, ліцензійні справи та навчальну літературу

23 жовтня 2018 року

     Ректор Станіслав Ніколаєнко на засіданні навчально-методичної ради запропонував розглянути пропозиції від заступників деканів з навчальної і виховної роботи після зустрічі з ним у п’ятницю, щодо покращення мотивації до навчання і викладання.

     Засідання навально-методичної ради почалось з розгляду питання про академічну доброчесність у навчально-методичних виданнях. Директор наукової бібліотеки Тетяна Кіщак представила на розгляд ради результати роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності. Зав’язалась жвава дискусія, що вважати плагіатом та які юридичні права на власну частину твору має автор посібника чи підручника. Деякі розглянуті праці були направлені на доопрацювання, а інші ухвалені як такі що не містять плагіату.

     Під час розгляду другого питання виступали декани факультетів і директори інститутів з представленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітнього ступеню «Магістр» (додаток з повним переліком програм). Всі програми були одноголосно затверджені та рекомендовані Вченій раді університету для ухвалення.

     Декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова представила на розгляд ради ліцензійну справу з підготовки фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» «Кібербезпека». Виступив завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж професор Валерій Лахно, який відповів на питання присутніх про необхідність та своєчасність відкриття такої спеціальності.

     З наступним питанням виступив декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Остапчук про зміну голови комісії для проведення атестації фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент».

     Про збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ОС Магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» доповіла директор ННІ післядипломної освіти Марія Кулаєць.

     Наступні два питання представляв директор відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько. Спочатку розглянули питання про підготовку ліцензійних справи ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» з фахової передвищої освіти зі спеціальностей:

  • 071 Облік і оподаткування – ліцензований обсяг – 250 осіб;
  • 081 Право – ліцензований обсяг – 350 осіб;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення – ліцензований обсяг – 375 осіб;
  • 193 Геодезія та землеустрій – ліцензований обсяг – 250 осіб.

    Наступним розглянули питання про внесення змін до списку голів екзаменаційних комісій і відокремлених підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2018 р. зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем рівня «Магістр» у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

     Про результати діяльності науково-методичної ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології протягом 2017-2018 н.р. доповів декан факультету Микола Доля.

     Наприкінці засідання проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша виніс на обговорення зміни про склад навчально-методичної ради університету. Тепер пропонується залучати до участі у засіданнях не лише деканів і директорів, а й заступників деканів з навчальної роботи, професорів і викладачів з досвідом навчально-методичної роботи.

     Традиційно на завершення рада розглянула рукописи підручників, навчальних посібників та довідників і рекомендувала їх до затвердження Вченою радою (перелік рекомендованих посібників).

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook