Новий курс університету: фахівець, громадянин і патріот. Розширене засідання вченої ради

28 серпня 2018 року

     Відкриваючи засідання вченої ради, ректор Станіслав Ніколаєнко зазначив, що цього року університет в 121 раз відкриває свої аудиторії та лабораторії для студентів. Великими зусиллями колективу попри всі економічні прикрощі, в гострій конкурентній боротьбі ми здійснили, порівняно з іншими, успішну вступну кампанію, зміцнюємо матеріально-технічну базу, нарощуємо наукову складову. Університет ввірвався в число провідних вишів України, конкурує із своїми колегами в Європі та світі. 

     Звертаючись до членів вченої ради ректор зазначив, що в університету є два шляхи – сидіти і чекати, коли до нас прийде підготовлений абітурієнт, чи вести активну профорієнтаційну маркетингову політику, працювати із бізнесом, йти до абітурієнта, розвивати дистанційну освіту, залучати до навчання дорослих, сповна використовувати свій потенціал. Говорив ректор і про вдосконалення системи контролю за якістю навчального процесу, створення спеціальних механізмів, які б унеможливили профанацію і лжеосвіту.

     Давши грунтовний аналіз діяльності університету за минулий навчальний рік (який буде переданий на кожну кафедру), ректор Станіслав Ніколаєнко наголосивщо саме життя диктує колективу зміну всієї філософії освітньої, наукової роботи, переорієнтацію на сучасні інноваційні технології, покликані не лише забезпечити населення країни енергією і білками, дати гуманітарне підґрунтя життя, а й сформувати в студентства правильний науковий світогляд, високу екологічну культуру, розуміння правильного, раціонального харчування, способу життя, виробництва здорових продуктів. Гостра демографічна криза, економічні труднощі примушують нас думати про невикористані резерви. Серед них – реалізація принципу «навчання протягом усього життя». В усіх цих процесах, тенденціях – провідною є роль університетських кафедр. Їх згуртовуюча, виховна, освітня, наукова функція є неоціненними.

     Ректор актуалізував вимоги, яким має відповідати викладач: він повинен постійно самовдосконалюватися, навчатися впродовж усього життя, бути професіоналом своєї справи, пишатися своєю роботою; бути мобільним, володіти іноземними мовами, співпрацювати з іноземними партнерами; пов'язувати навчальну і наукову діяльність, володіти інформаційними технологіями, публікувати свої статті в провідних журналах, вести активний діалог, співпрацю з бізнесом; будувати партнерські взаємини зі студентами, колегами, кафедрою, всім колективом вишу, дбати за підготовку молодих вчених; бути високоморальним, дбати про своє здоров’я і запобігати психологічному вигоранню.

     Станіслав Ніколаєнко визначив ймовірні напрямки реформування університету, які тісно кореспондуються з програмою розвитку «Голосіївська ініціатива – 2025».
     Перший напрям, як зазначив ректор, передбачає ріст авторитетності університету, його випускників, забезпечення галузей економіки, особливо аграрного сектору, кваліфікованими кадрами.
     Другий – це взаємодія з бізнесом, ріст запитів на наукові розробки вчених, їх практичну реалізацію.
     Третій – розвиток дослідництва.
     Четвертий – широке запровадження онлайн-освіти, збільшення різноманітних курсів навчання, активізація міжнародної діяльності.
     П’ятий – готувати людину творчу, організатора виробництва, бізнесу.
     Шостий – мотивація студентів і викладачів, удосконалення рейтингової системи.
   Сьомий – організація сучасної бізнес-практики, підвищення ефективності навчально-дослідних господарств, ведення передових досліджень, створення нових технологій.
     Восьмий – автономія структурних підрозділів, посилення ролі і відповідальності колективів кафедр, інститутів, факультетів, кожного викладача, відокремлених підрозділів і навчально-дослідних господарств.
     Дев’ятий – формування у студентства здатності до постійного оновлення знань.

     Виступи у обговоренні доповіді ректора та проекту рішення вченої ради розпочав директор НДІ сільськогосподарської радіології Валерій Кашпаров. Він зазначив, що для того, аби жити по-європейськи, потрібно і працювати так, як це роблять в Європі. Відповідно і готувати високоякісних фахівців потрібно у глобальному дискурсі, нарощуючи співпрацю з іноземними колегами. Тільки поєднавши зусилля, можна вирішити питання засобів, методів досліджень, що в результаті дозволить надати відповіді на виклики сьогодення. Прикладом такої співпраці є унікальна діяльність інституту. Валерій Кашпаров відмітив збільшення залучення коштів на науку в університеті, разом з тим висловив здивування захопленням чиновників освітньої і наукової сфер кількістю публікацій в міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз. Адже у всьому світі звертають увагу не на кількість самих публікацій, а на цитування та посилання на ці публікації. І тут НУБіП серед українських вишів на другому місці! Валерій Кашпаров назвав і дві тривоги: недостатню фінансову мотивацію наукових співробітників та пасивність і нерозуміння студентів та аспірантів в отриманні подвійних дипломів чи кандидатських ступенів в університетах-партнерах.

     Директор Немішаєвського агротехнічного коледжу Володимир Альохін підтримав проект рішення вченої ради та доповів про готовність до навчального року. За рік здійснено чимало: оновлено матеріально-технічну базу, прийнято на навчання студентів, активно і успішно велася господарська робота. Також директор відзначив ефективну співпрацю з базовим закладом, зокрема в реалізації ступеневої освіти.

     Директор ННІ лісового та садово-паркового господарства Петро Лакида самокритично зазначив, що майбутнє будь-якого підрозділу залежить від набору. І в цьому році про певний успіх можна говорити лише за одну спеціальність інституту. В середині колективу проведене відповідне обговорення, яке продовжиться і на засіданні 30 серпня. Висновок напрошується наступний: період вмовлянь і діалогу завершився, час на самоусвідомлення вичерпався і тепер будуть організаційні висновки. Звісно перебудується і профорієнтаційна робота. Тут потрібно пам’ятати, що професор – це не почесне звання, а щоденна копітка праця на його підтвердження.

     Голова Студентської організації Катерина Дювенжи говорячи про студентство, відмітила його активну позиції в навчальній, науковій, культурній, спортивній та патріотичній напрямах, про що свідчать чисельні перемоги в різноманітних конкурсах, змаганнях, фестивалях та олімпіадах. Не залишилися осторонь проблеми стипендіального забезпечення і студенти НУБіП, підтримавши акції щодо його розширення та збільшення розміру стипендій.

     Завідувач кафедри хірургії і патофізіології тварин Микола Малюк проінформував про здобутки і завдання кафедри на навчальний рік. Однією з провідних подій стало проведення міжнародного практичного семінару спільно з однойменною кафедрою Вроцлавського університету наук про життя, яка прибула до нас у повному складі, з хірургії. Ще однією візитівкою кафедри і факультету ветеринарної медицини стало створення банку крові тварин. Разом з тим колектив потребує ще деякого обладнання, аби по-сучасному організувати навчальний процес і науковий пошук. З проханням виділити додаткове місце для музею анатомії звернувся професор Олег Мельник.

     Завідувача кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва Григорія Подпрятова найбільше за останні роки вразили масштаби ремонтно-будівельних робіт, які проводяться в університеті. Він вважає, що загальний успіх у виконанні покладених на колектив завдань, залежить від індивідуальної роботи кожного, його особистого внеску. І заслуховуючи доповідь ректора, аналізуючи діяльність агробіологічного факультету можна зробити висновок про нерівномірну напруженість. Він вніс пропозицію враховувати в рейтингу залучення коштів до благодійного фонду та ремонти аудиторій і лабораторій, які проводять колективи кафедр.

     Професор кафедри конструювання машин та обладнання Юрій Ромасевич торкнувся наукової роботи і публікаційної активності. Успіху в цьому можна досягти, на його думку, у співпраці з міжнародними партнерами. Також він поділився успішним досвідом функціонування Центру технічної творчості для школярів при факультеті конструювання та дизайну, який також є кузнею майбутніх студентів.

     Завідувач кафедри підприємництва та організації агробізнесу Микола Ільчук відзначив здобутки і недоліки за минулий навчальний рік, зауваживши, що і до першого і до другого причетний кожен. З успіхів він назвав вступну кампанію, результатом якої став повний набір на спеціальності економічного факультету. Цього року 75% наших студентів – контрактники, а це потребує коригування методів навчання і виховання, адже і вимоги та очікування у них різняться. Серед пропозицій: проводити дні відкритих дверей в жовтні, а набір в аспірантуру здійснювати в два етапи – навесні та влітку.

     Заступник декана факультету тваринництва та водних біоресурсів Руслан Кононенко розповів чим жив колектив минулого навчального року і як результат – уперше заповнення ліцензійних обсягів при вступі. Від імені вченої ради факультету озвучив пропозиції і надалі оновлювати і осучаснювати навчальні плани та програми, оголосити новий навчальний рік – роком навчальних лабораторій, не збавляти темпів профорієнтаційної роботи.

     Завідувач кафедри психології Віталій Шмаргун зазначив, що в 2018 році гуманітарно-педагогічний факультет на перший курс набрав 357 студентів, що на 217 більше до минулого року. Колектив очікував на це, адже в суспільстві останнім часом прослідковується певна гуманізація. Разом з тим вступна кампанія показала, що деякі стереотипні методи профорієнтаційної роботи вже не працюють та запропонував вивчити окремо досвід факультету. Вніс пропозиції до кадрової комісії включити психолога, який би допомагав на початковому етапі оцінювати не стільки професійні знання, а й психологічний портрет викладача. Від цього в тому числі, на його думку, залежить і якість навчання. Що ж до публікаційної активності, то тут викладачам заважає багатозадачність, яка виснажує і забирає час від концентрації над цим видом діяльності.

     Голова ради роботодавців Валерій Адамчук у своєму виступі відмітив: університет на марші. Він закликав активніше залучати до практик на базі НДІ НААН студентство, спільної співпраці у просуванні вітчизняних розробок на ринок. Також нереалізованою залишилася ініціатива стипендій здібним студентам від роботодавців.

     Голова наглядової ради Микола Томенко зазначив, що нині НУБіП став модним, авторитетним і знаним. І це – незважаючи на вороже оточення. З одного боку шалена міжнародна конкуренція, з іншого – переконання чиновництва у непотрібності студентів, професорів та університетів. На додачу недоліки вступної кампанії, широкого конкурсу, недосконалість ЗНО, порушення законодавства в частині формування державного замовлення. Куце держзамовлення побудоване таким чином, аби забезпечити якісну підготовку фахівців для закордону. Нам потрібно пропагувати моду на справжнього фахівця і цього фахівця готувати, в українських університетах, для української економіки. Тріада: фахівець, громадянин і патріот – ось ключ до благополуччя українців і України.

     Вчена рада схвалила проект Плану роботи на 2018-2019 навчальний рік, який сформований на основі пропозицій факультетів і ННІ та представлений вченим секретарем Оксаною Барановською. Документ буде опублікований на офіційному сайті університету.

     Директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку Геннадій Ржевський представив сценарій відзначення Дня знань: 1 вересня о 9 годині буде презентація книги “Слава університету – його випускники”, о 9-30 – відкриття музею історію НУБіП України, а о 10-00 розпочнеться театралізоване дійство на університетському стадіоні.

     Вчена рада затвердила графік навчального процесу, рекомендувала до вступу до докторантури наших колег та до друку наукової літератури. 

Денис Рудень

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook