Навчально-дослідні господарства завершили заготівлю сіна

14 червня 2018 року

     Рівень та якість годівлі приблизно на 65-70% визначають продуктивність ВРХ і собівартість виробництва тваринницької продукції. Корм має бути високоенергетичним, із значним вмістом поживних речовин та високими смаковими якостями. Особливе місце належить сіну. Це цінний вид корму, який у раціоні годівлі має становити не менше 15-20%. Доведено, що цей вид корму в жодному разі не можуть замінити інші корми. Як­що сіно в раціоні на­яв­не в оп­ти­маль­них кілько­с­тях, во­но сприяє ство­рен­ню потрібної структу­ри хар­чо­вих мас і нор­малізації процесів трав­лен­ня жуй­них тва­рин. Сіно є обов'язко­вим ком­по­нен­том раціонів мо­лоч­ної ху­до­би. Фізіологічна су­­хість сіна (16-17%) за­без­­печує доб­ре йо­го зберіган­ня без особ­ли­вих витрат на ство­рен­ня схо­вищ. Бо­бо­возлако­ве сіно за вмістом по­жив­них ре­чо­вин, особ­ли­во про­теїну в сухій ре­чо­вині, не поступається зер­но­вим кор­мам і мо­же бу­ти ви­ко­ри­с­та­не в раціонах тва­рин у до­сить великій кількості.

     Тех­но­логія заготівлі сіна досить складна і потребує залучення різних видів техніки. Перед­ба­че­но: ско­шу­ван­ня з од­но­ча­сним плю­щен­ням, ворушіння, згрібан­ня у вал­ки та пере­вер­тан­ня валків, підби­ран­ня із валків і транс­пор­ту­ван­ня ма­си. Ця тех­но­логія потребує швид­кого підбирання скошеної ма­си на лу­ках не довше, ніж за три дні, що забезпечує його максимальну поживність і якість.

     Ось чому НДГ НУБіП України постаралися в найкоротші строки з дотриманням всіх елементів технології виконати цей складний процес заготівлі сіна. На сьогоднішній день завершено збирання сіна у Немішаєвському агротехнічному коледжі, НДГ «Ворзель», Великоснітинському НДГ ім. О.В. Музиченка, Агрономічній дослідній станції.

 

     Лідером є Немішаєвський агроколедж. Тут з площі 23 га заготовлено більше 100 тонн високоякісного сіна з урожайністю 43,5 ц/га. Також більше 100 тонн сіна зібрали у НДГ «Ворзель». Великоснітинське НДГ, що має найбільше дійне стадо, заготовило 228,4 тонни сіна з урожайністю 35,1 ц/га. З 8 га пасовища у Агрономічній дослідній станції зібрано 28,3 тонни сіна з урожайністю 35,4 ц/га.

     Наближається збирання другого укосу бобових трав. НДГ активно готуються, щоб цього року максимально забезпечити тваринництво високоякісними кормами.

Василь Туринський,
начальник відділу організаційної діяльності НДГ

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015