Кафедра журналістики та мовної комунікації

Робочі програми, силабуси, електронні навчальні курси (ОС "Магістр")

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОПП 

Ділова іноземна мова

Курс передбачає формування навичок використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях, а також навчити слухачів проводити письмовий обмін діловою інформацією.

  

 

 Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Програма з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» призначається для магістрантів І року навчання спеціальності «Журналістика». Курс передбачає формування в студентів систему знань, вмінь та навичок в галузі організації та проведення наукових досліджень; методологічну та наукову культуру.

  

 

 Організація проєктної діяльності

Курс передбачає формування знань і навичок щодо особливостей управлінської діяльності в проєктноорієнтованих організаціях.

  

 

 

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОПП

 

Теорія соціальних комунікацій

Курс «Теорія соціальних комунікацій» орієнтований на те, щоб дати студентам базові теоретичні знання й практичні навички для оцінювання інформаційних властивостей під час пошуку, створення, збереження, розповсюдження соціальної інформації.

  


 Цифрова культура і медійний простір

Курс спрямований на формування в здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок із цифрової культури, потрібних для професійної та дослідницької діяльності у галузі журналістики.

  

  Екожурналістика

Курс передбачає надання студентам уявлення про екологічну проблематику в ЗМІ та її історичну трансформацію, особливості екологічної комунікації та подання екологічної інформації; теоретичні знання та практичний досвід для вивчення, розслідування та висвітлення загальних екологічних проблем.

  


 Правове регулювання медіабізнесу

  

Професійна етика та доброчесність

Курс передбачає надання компетентностей у сфері професійної етики та доброчесності, необхідні для журналістської та дослідницької діяльності.

  

 Журналістська майстерність

Курс передбачає: розвивати професійні (творчі) компетентності майбутнього журналіста, поглиблено вивчати журналістські жанри та форми, журналістські тренди; осмислити вплив соціального іміджу журналіста на зміст та форму журналістського твору, розвивати вміння відстоювати авторську позицію на принципах ідейності, неупередженості, збалансованості, доцільності, деонтології; сприяти формуванню індивідуального журналістського стилю, а також сформувати навички колективної творчої роботи.

  

 Медіарилейшенз

Курс передбачає сформувати у студентів систему знань з теорії та практики комунікації, навчити основним принципам та засобам здійснення зв’язків з громадськістю, виробити навички самостійного планування PR-кампаній.

  

 Вибіркові компоненти вільного вибору зі спеціальності

 БЛОК  1 "Цифрові медіа"

 Цифрові і мережеві технології в медіа

  

Цифровий медіамаркетинг

  

Цифрова безпека медіа

  

БЛОК  2 "Публічний екопростір"

Екологічний PR

 Курс «Екологічний піар» передбачає надання здобувачам фаху знань про екологію, екологічний піар та розвинути екологічне мислення й практичні навички в підготовці авторських медіапроєктів з екологічного піару. 

  

Екологічна безпека в медіадискурсі

Курс передбачає розширення знань студентів, їх фахового кругозору з журналістики, публіцистики, розслідувально-інвестигаційної журналістики, зокрема в галузі проблем екології.

  

 Екологічна етика

Курс «Екологічна етика» передбачає розвиток еколого-етичної свідомості та еколого-етичного світогляду на основі історико-філософського досвіду взаємовідносин між людиною і природою, формувати свідому екологічну мотивацію, навички і моделі поведінки, безпечної для довкілля і здоров'я, спрямованої на реалізацію принципів стійкого розвитку.

  

 БЛОК  2 "Інформаційний супровід агробізнесу"

Аграрна політика й управління агробізнесом

Курс передбачає оволодіння теоретичними та методологічними основами формування та реалізації аграрної політики й управління агробізнесом держави, вміннями оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір тих чи інших заходів державного регулювання.

  

Медіамоніторинг агроринку

Курс передбачає досягнення синтезу базових уявлень у сферах соціології, маркетингу агробізнесу та PR та поєднання його з практичним знанням такої комунікативної технології як медіамоніторинг; формування та розвиток інструментальних компетенцій щодо інформаційних процесів в медіа; освоєння теоретичних та практичних основ медіамоніторингу аграрного ринку.

  

 

Промотехнології в агробізнесі

Курс полягає в системному оволодінні студентами питання використання промотехнологій у агробізнесі; вивчення впровадження такого маркетингового інструменту як просування в діяльності аграрних підприємств, для максимально ефективного збуту сільськогосподарської продукції.

  

 

 Виробнича (переддипломна) практика 
          2022                          2023
 

 

Робочі програми 2022-2023 навчального року

Ділова іноземна мова

Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Організація проєктної діяльності

Теорія соціальних комунікацій

Цифрова культура і медійний простір

Екожурналістика

Правове регулювання медіабізнесу

Професійна етика та доброчесність

Журналістська майстерність

Медіарилейшенз

Цифрові і мережеві технології в медіа

Цифровий медіамаркетинг

Цифрова безпека медіа

Екологічний PR

Екологічна безпека в медіадискурсі

Екологічна етика

Аграрна політика й управління агробізнесом

Медіамоніторинг агроринку

Промотехнології в агробізнесі

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook